If two men among you commit indecency punish them both.” (Koranen  sura 4:16), så  Koranen förbjuder homosexualitet.

Sverigedemokraterna har uppenbarligen stort stöd bland de homosexuella!  4,7 %  av allmänheten uppger att dom kommer att rösta på SD, men bland  homosexuella är siffran 7 %! Detta enligt resultatet av ”dagens fråga” på Sveriges största Gay-site.

Uppenbarligen har dom insett att den ökade islamiseringen utgör ett hot mot dom!I muslimska länder lever dom farligt och i vissa  är homosexualitet även belagt med dödsstraff! Den muslimska massinvandringen ökar muslimernas makt!

Muhammed förespråkade dödsstraff för homoseuella!

En röst på dom etablerade partierna är en röst på islam.

Den som inbillar sig att kvinnors och homosexuellas situation förbättras med ett växande muslimskt inflytande är inte riktigt klok!

Sveriges största gaysite säger JA till SD

”Islam fördömer homosexualitet” QX

About these ads