Väldigt många har åsikter om islam utan att ens kunna dess fundamenta! Detta leder förstås till att många pratar i nattmössan!

Jag tänkte framförallt poängtera vad jag uppfattar som väsentligt med islam, vad du måste kunna för att förstå islam och muslimer rätt! Detta är absoluta basfakta! Kan du inte detta så är du helt ute och cyklar! Du måste läsa på själv förstås (se sist ”Böcker om islam”).

Tyck till! Muslimer och icke muslimer!

En del intressanta Koran-citat finns i slutet på detta inlägg, under egen rubrik!

Koranen

Muhammed var analfabet och fick koranen uppenbarad för sig under en 12-års period som började när han var c:a 40 år. Han begav sig ofta ut och mediterade bl a i grottor. Den första uppenbarelsen fick han i en grotta, av ärkeängeln Gabriel. Den månaden benämns Ramadan och är muslimernas viktigaste högtid. Han tvivlade först på innebörden av uppenbarelserna men framförallt frun övertygade honom om att det verkligen var guds ord.

Muhammed återgav muntligt sina uppenbarelser, för han var analfabet. Efter ett tag skrevs dessa ner av andra och kom att utgöra Koranen. Han bodde då i Mecka.

Vartenda ord i Koranen anses vara Guds egna ord! Detta är fundamentalt för att förstå koranens betydelse! Detta är också skälet till att islam aldrig kan reformeras! Vem har rätt att ändra eller radera guds ord? Det är blasfemi!

Nya testamentet har aldrig ansetts vara guds egna ord! Den är väsentligen skriven av Jesu lärjungar. Den är deras ord! Inte guds! Orden i NT får därmed aldrig samma tyngd som orden i Koranen! Man kan ifrågasätta människors, men inte guds ord!

Adam var den första  muslimske profeten. Muhammed den sista. Andra muslimska profeter är Abraham, David, Moses, Jesus osv. Det finns hundratals! Detta är skälet till varför judendomen och kristendomen har en särställning bland icke muslimska religioner. Dom benämns ”bokens folk”. Alla profeter var äkta muslimer, men budskapet förvanskades på vägen! Samtliga profeter, inkl. Jesus, predikade islam! Inte kristendom!

Och Jesus dog aldrig på korset! Jesus var inte gudomlig! Lika lite som Muhammed! Båda var av kött och blod! Jesus moder Maria är förstås också respekterad vilket glädjer många kristna. Men inte av skälet dom tror!

För den som vill snabbt vill förstå islams fundanmenta så handlar det INTE om att läsa Koranen! Däremot måste du begripa hur den är strukturerad. Den är uppbyggd av 114 suror (kapitel). Dessvärre inte kronologiskt! Följer ingen annan logik heller! De längsta surorna är först och de kortaste sist! Numreringen av olika suror är inte enhetlig utan kan variera. Allt detta gör att koranen inte är lämpad att läsas från pärm till pärm.

Koranen bör läsas på originalspråket arabiska. Alla översättningar av Koranen anses vara tolkningar. Koranen är skriven på klassisk arabiska, vilket är svårläst för dom flesta araber, så inte ens dom kan utan vidare förstå koranen!Helst skall koranen reciteras, den är väldigt melodisk.

Surorna har olika namn, ofta finns namnet återgivet i surans första mening. Ifall första meningen innehåller ordet ”ko” kan suran kallas ”kon”. Detta fast suran väsentligen handlar om något helt annat.

Hadither

Många icke muslimer inbillar sig att Koranen är allt för muslimen. Så är det inte. Islam kan inte förstås utan haditherna! Haditherna är berättelser om Muhammeds liv, (Sunna) återberättat av samtida, som kände och umgicks med honom.

Det är 10.000-tals anekdoter från Muhammeds liv, berättat av hans fruar, följeslagare och andra. Muslimska skriftlärde har värderat dessa berättelser för att komma fram till vilka som är sanna eller osannolika. T ex när flera samtida återger samma berättelse ökar det tilltron till att den är sann. På det viset har skriftlärde granskat och värderat massor med berättelser. De sex trovärdigaste hadith-samlingarna anses allmänt vara kanoniska, dvs inom Sunni-islam råder konsensus om dess trovärdighet. 85 % av alla muslimer är Sunni, 15 % är Shia. Det finns även andra inriktningar, men de är ytterst små.

Den näst främsta hadith-samlingen inom Sunni kallas ”Sahih Muslim”.  Den har sammanställts av en skriftlärd, Imam Muslim. ”Sahih” innebär att den har den högsta trovärdigheten. I den låter Muhammed stena en man och en kvinna för äktenskapsbrott.

I koranen uppmanas muslimerna att lyda Muhammed och följa hans exempel. För att kunna göra detta måste muslimerna veta vad Muhamed sagt och gjort. Sunna och återges alltså i haditherna. Varje muslim måste således dels känna till både Koranen och haditherna! Det är omöjligt att vara en god muslim utan att samtidigt följa Muhammeds exempel!

Vad gjorde då Muhammed? T ex gifte han sig med 6-åriga Aisha och hade samlag med henne när hon var nio. Detta är klart återgivet i en av de kanoniska haditherna. Så ingen muslim ifrågasätter detta! Tvärtom ütgör detta exempel som bör följas och gör så av miljoner muslimer! Hade Jesus samlag med en 9-åring?

Likaså lät Muhammed halshugga 600-900 judiska krigsfångar (Qurayza-judarna)! Alla männen som tilfångatogs efter ett slag halshöggs! Kvinnor och barn togs som slavar. Hur avgjorde muslimerna vilka som var män? Den med könshår var man och skulle således halshuggas! Observera att det handlade om krigsfångar! Det skedde efter avslutad strid!

Vad gör muslimska terrorister med sina fångar? Just det! Halshugger dom! Dom är goda muslimer och följer Muhammeds exempel! Inget extremt med det! Och självklart verkställs dödsstraff i Muhammeds hemland med halshuggning! Hur många lät Jesus halshugga?

Ibland skonade Muhammed sina fiender, men många gånger lät han avrätta dom. Likaså lät Muhammed sina soldater våldta icke muslimska kvinnor. Ringer det en klocka? I Oslo var samtliga överfallsvåldtäkter under en treårsperiod begångna av icke Europeiska invandrare.

Muhammed hade f ö många strider med just judar.

(eftersom Muhammed inte får avbildas visar jag istället en bild på en annan muslimsk profet, Jesus från Nasareth)

Muhammeds liv.

Muhammed föddes år 570. Hans pappa dog dessförinnan. Hans mamma dog när han vad 6 år. Han togs om hand av sin inflytelserika klan.

Som 25-åring gifte han sig med en 40-årig rik kvinnlig köpman. Han skaffade inga fler fruar under hennes livstid. Jag tror han sedermera fick 13 fruar och konkubiner (senare fick muslimer bara ha 4 fruar). Muslimska män får gifta sig med icke muslimska kvinnor. Kvinnor får dock inte gifta sig med icke muslimska män! Några konkubiner var judar och kristna.

Han började predika i sin hemstad Mecka, men tvingades fly till Medina pga makthavarna kände sig hotade av hans budskap (med all rätt!). I Medina växte islam sig starkt. Han överföll regelmässigt karavaner. Så småningom lyckades han erövra även Mecka. Innan han dog hade hela arabiska halvön erövrats åt islam.

När Muhammed dog  år 632, ville några att hans arvtagare, kalif,  borde följa blodsbanden och förordade Ali, hans brorson. Andra förespråkade hans närmaste man, Abu Bakr. Det slutade med att Abu Bakr blev den förste kalifen.

Sunni-muslimer anser att Abu Bakr var Muhammeds rättmätige arvtagare. Shia-muslimer anser att Ali var det. ”Shia” kommer från Shiat Ali, dvs Alis anhängare. 6-åriga Aisha (som Muhammed gift sig med) var Abu Bakr´s dotter.

En natt flög Muhammed till Tempelberget i Jerusalem (under en dröm). Där fick han besöka alla sju himlarna, Han träffade bl a David, Jesus m fl. Därför är Tempelberget och Jerusalem så viktig för muslimer.

De fyra första kaliferna hade alla känt Muhammed personligen: Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali (jo shia-muslimernas Ali). Så dessa är i klass för sig. Alla hadither av värde återberättas av folk som träffat Muhammed personligen.

Under de fyra första kaliferna erövrades Nord-Afrika och Spanien, likaså mellanöstern. Det sista kalifatet avskaffades av Turkiets Mustafa Kemal ”Ataturk” 1924 (som sekulariserade Turkiet).

Kristna och judar

Månggudadyrkan och ateism är strikt förbjudet inom islam! Så hinduism och Buddhism är förbjudet! Antingen konverterar dom eller dödas! Däremot visas ingen nåd mot konvertiter, dvs dom som konverterat från islam!

Många av berättelserna i Koranen är påfallande lika de gamla judiska och kristna berättelserna i Bibeln och Toran. De tidigare profeternas budskap ”förvanskades” dock, men med Muhammed nedtecknades guds ord korrekt! Så Muhammed” lånade inget” från judar och kristna! Fast vi vet alla att han växte upp i den judeo-kristna kulturen.

Kristna och judar får fortsätta att utöva sin religion ifall de betalar jizya, en straffskatt. Likaså är de underordnade muslimer! De är andra klassens medborgare. Antingen betalar de straffskatt eller konverterar till islam! Alternativet är döden.

Koranen är fylld av hätska och hatiska utfall mot kristna och judar! Så dessa mördas och förföljs i muslimska länder!

Politisk ideologi

Islam är, förutom en religion, även en politisk ideologi! Muhammed var i högsta grad en militär befälhavare och en politiker! En enväldig sådan! Han erövrade personligen hela arabiska halvön!

Att följa koranen var det goda, allt annat var ont! Man kan inte rösta om huruvida man skall följa koranen eller inte. Det vore en synd! Folket skall lyda Gud, inte en politiker, som inte följer Koranen! Så demokrati är oförenligt med islam. Och jämlikhet strider helt mot Koranen! Kvinnor är i princip värda hälften, homosexualitet är strikt förbjudet och otrogna är underordnade muslimer.

Koranens lagar för brott, familj, arv etc kallad sharia. Bestämmelser återfinns även i haditherna, t ex stening.

De största muslimska samfunden utgav en bok på 80-talet ”Islam vår tro”, där det tydligt framgår att ett framtida muslimskt Sverige är en diktatur, enligt Iranskt mönster. Folket utser sina ledare via val, men valbara kandidater är endast godkända troende muslimer med en islamisk agenda. Politikernas enda syfte är att förverkliga den religiösa muslimska staten. Koranen utgör grundlag. En av dessa muslimer, Abdirisak Waberi (se videon) är Moderat riksdagsman. Detta för att Moderaterna vill vinna muslimska röster.

Koranen är den enda ”sanna” religionen, så självklart är alla andra religioner felaktiga. Det ligger i sakens natur att en muslim inte skall lyda en otrogen. Självklart bör den enda sanna religionen råda i hela världen. Muslimen får bedra, luras, mörda etc  av taktiska skäl, om det gagnar islam. Kallas taqiyah. Muhammed lät t ex en av sina män lura i motståndarna att denne övergett islam för att kunna mörda dess ledare.

Umma är alla muslimer i hela världen, oavsett nationstillhörighet. Dessa bör hålla ihop mot de otrogna och gör det också! Därför hör du sällan muslimer framföra allvarlig kritik mot muslimska terrorister etc.

Moderata muslimer

Många okunniga surrar om att ”moderata muslimer” motsätter sig fundamentalisterna etc. Jaså? Hur högljudda är dessa ”moderata muslimer”? Tysta som möss skulle jag hävda!

Skälet är självklart. Alla muslimer vet att dom har fel! Fel därför att det enda dom gör är att blunda för valda delar av koranen och haditherna. Det är självklart helt vansinnigt! Dom vet det själv, och är därför ganska lågmälda. De flesta ”moderata muslimer” försöker vilseleda dumma och okunniga icke muslimer. Man tonar ner islams våldsamma budskap. Islam framställs som ”fredens religion”. Det räcker med att bekanta sig med Muhammeds liv för att inse att detta är ett fullständigt bisarrt påstående!

Det finns inget moderat islam! Islam är vad som står i Koranen och haditherna! Så skall den tolkas, resten är fel! Det finns bara ett islam! På den punkten är jag dessvärre helt överens med radikala muslimer.

Koranen sura 9:29 predikar kamp mot oss otrogna.

Man måste fråga sig vem som rimligen kan islam bäst: djupt troende eller icke djupt troende? Radikala muslimer är oftast djupt troende så det är bara naturligt om dom kan islam bättre än relativt sekulära muslimer.

Förstår vi inte detta så har vi valt att missförstå islam, med tragiska långsiktiga konsekvenser!

Vad är väsentligast?

- Koranen är guds ord vartenda ett! Inget får någonsin ändras!

- Varje muslim bör följa Muhammeds exempel (som återges i haditherna, t ex: Muhammed hade samlag med en  9-årig flicka, lät halshugga 600-900 judar, tillät våldtäkt av icke muslimska kvinnor)

- Koranen och haditherna är oumbärliga för varje muslim!

- islam är både religion och en politisk ideologi

- Muhammed var krigisk, deltog i nästan 30 slag personligen!

- Moderata muslimer blundar för obekväma avsnitt i Koranen och Haditherna! Pga att dom har fel så och saknar dom trovärdighet bland övriga muslimer.

- Koranen och haditherna ger radikala islamister (inklusive Al Qaida) allt moraliskt stöd de behöver för att genomföra sina dåd.

- jämför detta med Jesus, som aldrig utövade eller predikade våld!

Okunniga icke muslimer hävdar oftast att vissa saker inte står i Koranen. Men det hjälper inte ifall det står i någon av de kanoniska haditherna!

Fadern till det sekulära Turkiet,  muslimen Mustafa Kemal ”Ataturk” sade följande om islam:

Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv.” Mycket rasistiskt, eller hur!

Koran-citat

Homosexualitet:

”If two men among you commit indecency punish them both.” (Koranen, sura 4:16)

Kvinnor

”Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.”(Koranen Sura 4:34; fördjupning)

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.”(Koranen, Sura 2:228; fördjupning)

Arv                                                                                                                                                 

GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott; om döttrarna är fler än två, är deras lott två tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften. [Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tredjedel. Har han efterlämnat bröder, är moderns lott en sjättedel efter [avdrag för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, genom det som de har gjort för er – Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är allvetande, vis. (Koranen sura 4:11)

Vittne

”Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen.”(koranen, Sura 2:282; fördjupning)

Barnäktenskap

Narrated Hisham’s father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then hemarried ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old”  (Sahih Bukhari, Book 58: 236 , en av dom främsta haditherna):

Slöja

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Koranen, Sura 33:59; fördjupning)

Följ  Muhammeds exempel:

….. den som är olydig mot gud och hans apostel (Muhammed), är fången i uppenbar villfarelse. (Koranen, Sura  33:36)

Äktenskapsbrott:

Mot den av edra kvinnor som begår skändlighet, skolen i tillkalla fyra vittnen bland eder, vittna dessa, så hållen dem inomhus tills döden tager dem hädan eller gud bereder dem någon annan utväg. (Koranen, Sura 4:19)

Sahih Muslim

whenever Allah’s Apostle received revelation, he felt its rigour and the complexion of his face changed. One day revelation descended upon him, he felt the same rigour. When it was over and he felt relief, he said: Take from me. Verily Allah has ordained a way for them (the women who commit fornication),: (When) amarried man (commits adultery) with a married woman, and an unmarried male with an unmarried woman, then in case of married (persons) there is (a punishment) of one hundred lashes and then stoning (to death). And in case of unmarried persons, (the punishment) is one hundred lashes and exile for one year.[3] (Sahih Muslim, hadith)
I asked ‘Abdullah b. Abu Aufi if Allah’s Messenger awarded (the punishment) of stoning (to death). He said: Yes. I said: After Sura al-Nur was revealed or before that? He said: I do not know.[4]

 

Böcker om islam

Det finns flera religionshistoriker som är islamologer. Jan Hjärpe saknar all trovärdighet för mig! Skälet är att han i boken ”Sharia” inte med en stavelse nämner att Muhammed (enligt flera hadither) lät utföra en stening! Detta är ett försök att lura okunniga läsare! Han profiterar på villfarelsen att ”står det inte i koranen, så är det inte viktigt för muslimer”! Stening nämns inte i koranen, men däremot alltså i flera av de kanoniska haditherna, vilket gör stening till en plikt som jag ser det.

Däremot kan jag rekommendera följande islamologer. Dom är båda Dr. i religionshistoria med inriktning islamologi. Christer Hedin och Jan Samuelsson. Dom beskriver islam sakligt och objektivt. Kort och koncist. Läs t ex ”Islam i Sverige” av Jan Samuelsson (bilden ovan).

Sen är det alldeles utmärkt att läsa vad muslimerna själva skriver. T ex har jag läst ”Islam-vår tro” utgiven av de stora muslimska samfunden på 80-talet. Mycket avslöjande kapitel om det islamska samhället. Där lämnas inget tvivel om att svenska framträdande muslimer ser en muslismsk diktatur av iranskt snitt som det självklara i ett framtida muslimskt Sverige.

Överhuvudtaget gäller att goda muslimer inte skäms för sina åsikter. Varför skulle dom? Vi har fel, dom har rätt! Bara dumma svenskar fattar inte att vad dom uppfattar som en kränkning av islam är en självklar dygd för en rättrogen muslim!

Muslimer som är politiskt verksamma inom våra stora partier försöker förstås dölja sin agenda. Man vill ogärna förneka islams verkliga budskap, man vill heller inte bete sig som en neslig Judas!

Dom största förnekarna är dumma svenskar! Inte muslimer!

SVDd  r d     e  n  .  l ! k  a n e k r r m .    s  é DN. e  n  n  a d r n   r  n   s  r  l  .   .   v  .        p    ”   . .  . ABn   d ö  v s  g  s  g f   e e s  n  n n ! k   k g r  n n EXPn  -n 2 2 m