Två araber och en västindier sköts ner framför en bankomat och fyra judar mördas kallblodigt. En Colt 45 användes vid båda tillfällena, så man misstänker att samma mördare låg bakom båda attentaten.

Mordet på judarna är inte svårtolkat: antisemitism! Nazister och muslimer är dom värsta antismiterna. Idag förföljs och mördas judar framförallt av muslimer! Se bara på judeförföljelserna i Malmö!

Soldaterna kan kan ha mördats av olika skäl: likvidering av muslimska förrädare eller likvidering av främmande raser.  Med dessa motiv utkristalliseras två tänkbara grupper: islamister resp. nazister.

En sak är säker; antisemiter ligger bakom de senaste morden i Frankrike på soldater och judar.

Sverigedemokraterna och deras systerorganisationer runtom i Europa tillhör alla de judevänligaste partierna i Europa, så anhängare av dessa organisationer kan utelutas!

Hur som helst: morden är vedervärdiga!

Uppdatering:

Muslimsk invandrare bakom morden

nazistiska-ex-soldater-misstanks flera-doda-i-skottdrama-pa-skola eldstrid-vid-fransk-razzia dataspar-ledde-polisen-ratt flera-doda-i-skottdrama-pa-skola 14-aring-misstankte-sin-granne tva-soldater-ihjalskjutna-i-sydfrankrike manga-doda-i-bombdad-i-irak svensk-politiker-flydde-i-kurdistan article14555122.ab article14555727.ab folj-polisens-mordarjakt belagring-i-jakten-pa-fransk-skolmordare/ grannar-till-misstankte-skytten-skrammande misstankte-garningsmannen-mohammed-24 mordoffer-flogs-till-israel dodsskjutningen-gynnar-sarkozy

About these ads