Det första världsomspännande Counter Jihad mötet någonsin ägde rum idag på Norra Bantorget. PK-drägget anordnade motdemonstrationer men polisen hade läget under fullständig kontroll. Det antidemokratiska drägget kunde inte störa mötet. Kolugnt. Däremot slogs PK-fascisterna med polis.

Många talare, bl a Robert Spencer (Jihad Watch), Pamela Geller (Atlas Shrugs) och EDL:s ledare Tommy Robinson (Stephen Lennon). Ett historiskt evenemang! Mer på SDL:s hemsida

Nazisterna hatar SDL

About these ads