Nyfascismen har bytt ansikte! Man inser att man måste verka rumsren i 21:a århundradet. Medan en demokrat är för yttrandefrihet och demokratiska rättigheter för ALLA, så vill nyfascisten begränsa dessa rättigheter för sina politiska motståndare. Som Hitler, absolut ingen skillnad!

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hävdar att SD inte bör få nämdemannauppdrag. För om de är nämndemän i t ex migrationsdomstolen så skulle domstolen inte vara ”obunden”. Så den som är EMOT massinvandringen är ”bunden”, medan den som är FÖR massinvandring är ”obunden”? Hon är uppenbarligen dum förutom att vara nyfascist!

 

About these ads