Att muslimska länder är misslyckade, anser alla muslimer som flytt och vill fly hit! Och knappast vårt ansvar att rätta till muslimska ländernas oförmåga att skapa trygghet och välfärd åt sina invånare. Vill vi se en förändring i dessa länder, så är det snabbaste sättet att stoppa alla bistånd och hindra deras invånare att fly hit! Då bygger vi snabbt upp ett övertryck i länderna, med revolution som följd.

Är dom sen så jävla dumma att dom inför islamism, så lär dom inte se röken, vare sig av trygghet eller välfärd. Inte förrän dom infört sekulär demokrati har dom någon chans att utvecklas till moderna trygga välfärdsstater. Mitt stalltips: dom sekulariseras inte dom närmaste 200 åren.

Intill dess: stäng alla gränser och stoppa allt bistånd! Gör inte deras dumhet till vårt problem!

Vi bör heller inte blanda oss i muslimska länders inre angelägeneheter. Det är arabvärldens sak, inte vår! Vi bör endast agera militärt i självförsvar (som i Afghanistan). Men då bör vi lämna snabbt, efter väl förrättat värv. Inte stanna kvar och inbilla  oss att vi kan tvinga på dom demokrati!

Därför måste muslimsk invandring stoppas!

About these ads