torso

Donald  Boströms artikel (och anklagelser) i Aftonbladet har diskuterats här, främst med signatur ”Lövet”. Jag har kommit fram till att organstöld är fullständigt orimligt i Aftonbladets ”parad-exempel” Bilal Achmed Ghanan, och jag skall sammanfatta mina argument här:

Vad talar emot organstöld?

Jag utgår från att Donald menar buk när han skriver mage. De organ man främst är intresserad av att transplantera är (Bröst:) hjärta, lungor (Buk:) lever, bukspottskörtel (pancreas) och njurar (kidney). I Sverige är njurar det i särklass vanligaste transplantationsorganet, förmodligen samma sak i andra länder.

Ett sidoskott genom bröstet skadar lätt båda lungorna och hjärtat. Tryckvågen gör att kulan skadar även intilliggande organ. Framifrån skadar ett bröstskott en lunga och eller hjärtat. Ett buk (mag-)skott skadar lätt levern och endera njuren.  Så fundamentalt måste vara att man till varje pris undviker bukskador!

Dessutom, ifall man är angelägen att offret lever så vill man för allt i världen inte skada varken hjärta eller stora kroppspulsådern, som ju går från hjärtat via bröstet till buken. Annars förblöder man snabbt! Det är också goda skäl att undvika bröst och buk. Donald Boström nämner i artikeln att Israel har en stor brist på lever, ett organ som är mycket stort och lätt skadas vid bukskott.

Själva sättet dom dödade pojken på motsäger helt organstöld! Om man tänker stjäla organ vore man idiot om man siktade på magen eller bröstet!  Soldaterna sköt offret BÅDE i magen och bröstet! En kula i magtrakten kan skada hjärtat, lungorna, levern, bukspottskörteln, njurarna, ja ALLA organ av intresse att transplantera!

Så att det skulle vara någon planerad organstöld är högst osannolikt! Och skall man nu transportera någon för organstöld, så tar man ju förstås inte någon som både är skjuten i bröst och buk! Vill man stjäla njurarna föredrar man förstås två hela njurar framför en! Och återigen, man skjuter inte i buken! Är man bara ute efter njurarna kan man skjuta högt i bröstkorgen, för nedre bröstkorgen gränsar till njurarna.

Ville man stjäla vederbörandes organ så siktar man förstås på huvudet, tex ansiktet!!! Dom låg ju och siktade i lugn och ro! Dom hade all tid att sätta kulan i huvudet istället! Dessutom är offret rörligt vilket gör det än dummare att sikta på bröst/buk eftersom minsta vridning kan spoliera allt även t o m för en träffsäker prickskytt, som det säkert ej var frågan om här.

Det enda som kunde tala för organstöld är kulhål i skallen och uppsprättad buk med saknade organ. Men så var ju inte fallet!

Kort sagt så betedde sig soldaterna precis som man förväntar sig när man INTE vill stjäla organ! Att soldaterna sköt offret både i buk och bröst talar oerhört mycket emot organstöld!

I kommentarerna till mitt inlägg ”Israel-krisen: Äter judarna spädbarn” kan ni följa vår argumentation.

Elementär logik motsäger således helt tesen om organstöld

Att soldaterna skulle snott hans organ är lika logiskt som att slänga in en handgranat i en bil du tänker stjäla!


Varför agerade soldaterna så vid begravningen?

Förra stycket innehöll de tunga argumenten emot organstöld i det återgivna fallet. Här är lite lösa funderingar kring soldaternas agerande i övrigt.

Tänkbara förklaringar:

Ifall jag vore en Israelisk soldat skulle jag aldrig sätta foten i palestinskt område utan militäreskort! Att släcka kan mycket väl vara av säkerhetsskäl för att försvåra för prickskyttar m fl.

Jag kan tänka mig att man tvingade fram begravningar på natten och gjöt i cement för att hindra att liken visas upp på gatorna som martyrer i ett propagandaspektakel. Man gör ju allt för att göra propagandanummer av sina begravningar. Logiskt sett borde man då göra så med de mest prominenta offren.

Varför har palestinierna inte undersökt bevisen?

Såvitt jag förstår har palestinierna fått tillbaks liken (åtminstone de flesta). Varför har inte palestinierna kontrollerat om det fattas organ? Kontrollerat ifall sedvanlig (krigs-)obduktion utförts? Dom har ju själv bevismaterialet (liken)! Har man inte gitt det borde man hålla tyst!

Bakgrund DN:

Nu krävet Italien att EU fördömer Aftonbladet-artikeln:

DN AB EXP SVD

SVD  Spekulativt missbruk av tryckfrihetslagen

About these ads