Svarta hål i domedagsmaskinen?!

SAMMANFATTNING

Summa summarum

Vad jag skrivit innebär inte att jag är övertygad om att jorden blir ett svart hål, ”bara” att, enligt min uppfattning, kritikernas invändningar inte besvarats tillfredställande! Även jag tror att teorin om Hawking radiation stämmer. Men det är skillnad på en bevisad och obevisad teori! LHC-anhängarna säger att det är ofarligt. Frågan är bara hur ofarligt! Väldigt många som säger sig veta, tror bara!

Innerst inne tror jag att experterna, partikelfysikerna på CERN har rätt! Jag tror att kritikerna är en samling ”knäppskallar” som kritiserar något dom egentligen inte begriper tillräckligt väl. För ingen av dom tunga kritikerna är partikelfysiker, som ju är dom riktiga experterna på detta område!  Detta gör förstås att man kan ifrågasätta kritikernas kompetens! Men kanske ändå inte….. därför skriver jag även resten:

Sunt förnuft säger självklart att flera tusen fysiker på CERN inte har fel! Olika länders partikel-fysiker borde väl hoppat till av tidningsrubrikerna och börjat fundera på saken tills de funnit tillfredställande svar. Jo, det tycker man. Men varför då inte hosta upp dessa svar? Och jag kan inte komma ifrån misstanken att de allra flesta fysiker inte alls tagit del av kritikernas argument och beräkningar. Känner inte för att släppa en obesvarad fråga för att så många, som inte satt sig in i frågan, inte kan ha fel.

Att fullfölja experimenten för att få reda på sanningen är väl lite som att trycka på avtryckaren för att se om det finns en kula i magasinet.

Enligt min uppfattning är den enda obesvarade frågan:

Bör atmosfäriskt bildade svarta hål fastna i neutronstjärnor eller bara flyga rakt igenom dessa? Argumenten för att de bara skulle flyga rakt igenom är att neutronstjärnor är supraledande/supraflytande. Ifall de bara flyger rakt igenom så har LHC-anhängarnas bästa argument punkterats (se nedan under ”Argumenten”)

Jag inleder först med en kort sammanfattning för er som inte orka läsa allt nedan:

( bra engelsk sammanfattning och resonemang kring frågeställningarna)

LHC (Large hadron collider) är en enorm partikelaccelerator som bekostas av EU och drivs av CERN. Protoner accelereras till nästan ljusets hastighet i ett cirkulärt rörsystem och fås att kollidera med oerhörd kraft som är tänkt efterlikna Big bang. Man vill se vilka elementarpartiklar som bildas vid kollisionerna och få fysikernas ”standardteori” bekräftad, modifierad eller vederlagd. Kort sagt öka fysikernas kunskaper.

Alla är överens om att LHC kan producera svarta hål (CERN tror kanske 1/sekund, se 6e stycket) .
Ifall den inte förångas, men stannar kvar i jorden, så kommer den rimligen så småningom att sluka denna!

CERN hävdar dock att de kommer att förångas via Hawking radiation (HR). ALLA är eniga om att HR aldrig har verifierats, dvs det är bara en obevisad teori! Det erkänner även CERN, se 3e stycket:

Skulle HR-teorin vara felaktig så kommer jorden att bli ett svart hål. Verkar ofrånkomligt.
CERN hävdar att i så fall skulle det svarta hålet (SH) tillväxa linjärt och det skulle ta miljarder år innan jorden slukades. Kritikerna hävdar att tillväxten istället kommer att ske exponentiellt och att jorden skulle slukas redan inom några till 50 år.

Kritikerna har presenterat beräkningar som CERN ej har vederlagt.

Jag anser att man skall frysa partikelkollisionerna i LHC till man kunnat bevisa HR! Det kan tex göras snart via GLAST-satelliten som kan upptäcka sådan i rymden (ifall HR existerar).

Jag har förstått att fysiker som ”intygar” att LHC är säker inte ens satt sig in i frågeställningarna. De har överhuvudtaget inte läst kritikernas analyser! ÄNDÅ påstår dom att kritikerna har fel!!! Det förefaller ganska tydligt att endast vissa fysiker på CERN (förhoppningsvis) satt sig in i kritikernas beräkningar, men de har inte bemött kritiken! Inte särskilt betryggande!

Jag har förståelse för att fysiker (som jobbar med annat) kanske inte har tid att analysera kritikernas beräkningar, men i så fall skall dom heller inte påstå att kritikerna har fel! På sin höjd kan dom då säga att dom ej satt sig in i frågan, men dom TROR att kritikerna har fel! That´s it! Det är bara DUMT att påstå att någon har fel innan man studerat deras argument!!!

Om ni själv vill testa ”experterna” så ställ följande enkla frågor:
1) Är ”Hawking radiation” (HR) bevisad? (svarar dom ja så ljuger dom!)
2) Ifall teorin om HR är felaktig, kommer ett svart hål då att fångas upp av jordklotet?

Titta på denna roliga intervju med Walter Wagner och företrädare för CERN:

 

 

Kursivt = ordförklaring

LÅNG REDOGÖRELSE

Alla har vi hört talas om vilket katastrof den stora protonacceleratorn LHC (drivs av CERN) kan tänkas ställa till med:

Men vad tycker då gemene man? De flesta slår sig till ro med att tusentals fysiker vid LHC säkert vet bäst. Ett antal knäppskallar oroar sig helt i onödan. Jag har dock sett påståenden om att forskare belagts med munkavle och att kritiska fysiker tvingas uttrycka sina åsikter anonymt i forum och bloggar. Dr Wagner berättar att kolleger som inte vågar gå ut offentligt hört av sig till honom och gett sitt tysta stöd. Karriärer tycks stå på spel!

OKUNNIGA FYSIKER

Efter att ha läst debattinlägg och bloggar av fysiker,så tvingas jag tyvärr konstatera att det är sparsmakat med vettiga argument från fysikerna! Regeln verkar vara att fysikerna som klankar på kritikerna är dåligt insatta i frågorna. Ändå har de mage att kalla kritikerna för knäppskallar!

Det påstås att CERN centralt gått ut med direktiv till de anställda att inte säga att risken är liten, utan istället säga att den är ”zero”! På så sätt får allmänheten den felaktiga uppfattningen att det INTE finns någon risk, vilket är ren LÖGN! För noll är ju en korrekt approximation av t ex 0.4. (%) vilket förstås är en alldeles för hög risk (men ändå noll) !!

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR OM RISK

Alla, oavsett kunskapsnivå, kan och bör ställa sig följande två frågor:

1. Hur stor får risken vara om det är jordens existens som står på spel? (Min åsikt: risken får inte finnas överhuvudtaget)
2. Hur stor är risken då?
svar: Ingen vet, men risken är definitivt över 0!

Framförallt tror kritikerna att risken är större än vad som är acceptabelt!

Kritikerna pratar främst om två risker, strangelets och svarta hål. Jag fokuserar nu på svarta hål. Först följer lite info för dem som ej vet vad det är:

SVARTA HÅL

Stjärnornas kärnbränsle pressar stjärnans massa utåt medan gravitationen pressar inåt – balans! När bränslet tagit slut tar dock gravitationen överhanden. Med under 1.4 solmassor kommer t ex vår sol att kollapsa tills elektronskalen ej kan tryckas ihop mer av gravitationen – VIT DVÄRG . Med mellan 1.4 och 3 solmassor komprimeras stjärnan tills neutronerna ligger dikt an mot varandra – NEUTRONSTJÄRNA. Med över 3 solmassor kollapsar även neutronerna och alla annan materia till en nästan oändligt liten punkt, en singularitet. Ett SVART HÅL har bildats!

Gravitation är så stark att inte ens ljuset kan lämna hålet. Om t ex jorden blir ett svart hål, så krymper den ”bara”, i övrigt ingen skillnad. Dvs ”jorden” skulle fortfarande kretsa kring solen och månen kring ”jorden”. En bisarr syn att se månen kretsa kring något helt osynligt. Men det är så man upptäckt svarta hål!

Allt under 3 solmassor behöver komprimeras utifrån för att bli ett svart hål. Man tror att det vid Big Bang bildades sådana ”primordiala” SH pga de enorma krafter som då rådde. T om CERN erkänner att det även KAN bildas mikroskopiska svarta hål vid LHC (uppemot 1 per sekund! se 6e stycket)

Allt som kommer inom det svarta hålets dragningsfält dras in i det och kan aldrig någonsin lämna hålet. Skulle ett sådant finnas i vårt jordklot så skulle hela jordklotet i slutändan dras in i det. Jorden skulle då se ut så här för en främmande civilisation:
En svart punkt. Där skulle vi alla förenas!
(Händelsehorisonten ,yttre randen av det svarta hålet ni ser till höger, skulle ha en radie på 9 mm. Inget, inte ens ljus, kan lämna händelsehorisonten. Därför ter sig allt inom händelsehoristonten som helt svart).

Vän av rättvisa kanske kan finna tröst i att där äntligen skulle fullständig rättvisa råda! Rik eller fattig, alla skulle vi få lika stor (eller liten) plats. Sex miljarder människor, alla djur, alla berg och byggnader, hav, sjöar mm. Det skulle bli trångt, men det skulle funka! Tro mig! Allt innanför händelsehorisonten hamnar slutligen i singulariteten som är mycket mindre än en atomkärna. Den är 10 upphöjt till -34 cm.

ARGUMENTEN

CERN:s argument.

CERN hävdar att IFALL SH skulle bildas så kommer de omedelbart att förångas via Hawking radiation, Hr). Problemet är bara att Hr bara är en obekräftad teori. Ingen vet om någon sådan överhuvudtaget existerar! Detta vet alla fysiker, även på CERN (se 3e stycket)

CERN hävdade först att jorden, allt sedan den bildades, har bombarderats av atmosfäriskt bildade mikro svarta hål och därför borde vara ett svart hål idag om mikro SH var farliga.

Då visade kritikerna att dessa atmosfäriskt bildade SH bara åker tvärs igenom jorden och ut på andra sidan med nästan ljusets hastighet.

Så CERNs säkerhetsgrupp (LSAG) tvingades erkänna att kritikerna hade rätt. LSAG (LHC Safety Assessment Group) skriver i ett mail till Jtanker:  ”While it is true that a BH produced by cosmic rays would not be stopped by the Earth …..”(Jtankers första inlägg, näst sista stycket)
http://www.stopcern.com/blog3.php/2008/04/05/roessler-talks-with-golem-de-over-the-da

En intervju med Dr Wagner (4 avsnitt) :

Men då hävdade CERN att neutronstjärnor, med sin oerhörda densitet, i vart fall borde bromsa de små hålen och själv omvandlas till svarta hål. Då borde det ej borde finnas så många neutronstjärnor som det ändå finns. Vad tror ni då kritikerna säger? Nej!

Den rådande uppfattningen bland fysiker tycks (min amatörmässiga uppfattning) vara att neutronstjärnor är supraflytande och supraledande. Dr Otto Rössler hävdar att de därför ej bromsar SH: ”Neutron stars are in a macroscopic quantum state called superfluidity. And this state protects them because it makes them transparent to fast particles.”

Vad jag har sett har CERN ej besvarat denna invändning (pga att dom inte kan vederlägga den?).
Så länge det inte är bevisat så faller förstås analogin med neutronstjärnor. CERN måste bevisa att dessa skulle bromsas. Kan de det, ja då är mikro svarta hål även ofarliga för jorden! Men bevisen saknas!

(Mitt sunda förnuft säger att även om neutronstjärnor har en OERHÖRD densitet så är de ändå som luft jämfört med ett svart hål! Vad är det som då hindrar att ett mikro svart hål med nästan ljusets hastighet bara far rakt igenom neutronstjärnan och ut på andra sidan? För trots allt har det svarta hålet en OERHÖRT mycket större densitet än nutronstjärnan.)

(NEUTRONSTJÄRNA: Om atomkärnan (med neutroner) förstoras till en tennisboll så skulle elektronen runt densamma cirkla 6 km från neutronen! Avståndet mellan två neutroner skulle således vara 12 km. Vid bildandet av neutronstjärnan pressar alltså gravitationen ihop stjärnan så att alla neutroner ligger dikt an! Utrymmesbesparande kan man säga! En fylld fingerborg skulle väga 1 miljard ton! Solen, som neutronstjärna, skulle ha en diameter på 30 km, medan den som ett svart hål alltså skulle vara mycket mindre än en atom! Så svarta hålets densitet skulle fortfarande vara oerhört mycket högre än neutronstjärnans).

Men, don´t take my word for it! Dr Walter Wagner skriver att det ej är bevisat att mikro svarta hål verkligen skulle stoppas av neutronstjärnor.

OLYCKOR

Dessutom vet vi att det har hänt minst två olyckor vid LHC. Inger inte förtroende!

En fysiker skrev ”What if a steering magnet fails and the beam collision occurs a few centimeters off axis? What if the mass is a little higher than expected and the hole doesn’t evaporate for 1e-11s? How good is your vacuum? Maybe it picks up just enough mass to fall out of the chamber before ”evaporating”? Well I really hope that the CERN guys are right and I am wrong, because the whole thing looks pretty scary to me, and I am a Physicist. Way too many ”maybe”s for my comfort level. If I were Alfred E. Neuman I’d say ”Yes, me worry!!”

Nästan 100 % att jorden slukas av ett svart hål!

(ifall teorin om Hawking radiation ej stämmer)

om villkoren nedan uppfylls så är risken nästan 100 % att jorden inom ett par år är borta:

1.Svarta hål bildas i LHC (CERN själv förutspår 1 per sekund!)
2. Dom förångas inte (pga att teorin om Hawking radiation är felaktig)
3. Ett eller flera svarta hål fångas av jordens gravitation (vilket CERN anser rimligt)
4. Mikroskopiska svarta hål tillväxer exponentiellt (som Dr Rössler beräknat)

Om villkoren ovan uppfylls, ja då är det kokta fläsket stekt!
Det är egentligen bara punkt 2 och 4 som det råder oenighet om. Övriga kan vi räkna med redan är uppfyllda. Så det är då bara Hawking radiation som ev. KAN skydda oss mot ett växande svart hål! Stämmer inte den, så drar vi sannolikt på oss ett svart hål och då är det endast en tidsfråga när jorden går under: 50 eller miljarder år.

Så avvakta med experimenten tills Hawkingstrålningen bevisats är mitt tips!
Alternativet att av ren nyfikenhet dra på oss flera svarta hål bara för att vi tror det växer långsamt gör nog ingen helt komfortabel!
(påminner mig om Dr Strangelove!)

MIN ÅSIKT – SÄKERHETSKONFERENS och GLAST!

Vad tycker jag då? Det enda raka tycks vara en säkerhets-konferens med kritikerna och CERN där man går igenom kritikernas 7 punkter som finns efter intervjun på denna länk. Detta borde ge klarhet. Med en öppen konferens kan press och allmänhet själv bilda sig en uppfattning om läget. För det berör oss alla! Inte bara fysiker.

Dessutom sände NASA i juni 2008 upp en sattelit med ett gamma-teleskop, GLAST, som skulle kunna detektera Hawkingstrålning ifall sådan existerar. Avvakta således med partikelkollisioner tills GLAST har påvisat sådan strålning!

CERN:s syn kan summeras: man är nästan säker på att inget kan hända!

CERN STÄMT I DOMSTOL

Dr Wagner m fl har stämt CERN i amerikansk domstol och i EU. Ett mål Wagner förlorade. Kritikerna påpekade felaktigheter i CERNs säkerhetsrapporter. Man krävde att CERN skulle kommentera dessa påpekanden vilket de hittills inte gjort (troligen därför att kritiken var berättigad och de inte kunde bemöta den). Därför stämdes CERN.

SCENARIO?

Ifall ett SH bildas av LHC så kommer ingen att veta det! Förångas den inte omedelbart så lär inget kunna hålla kvar den i acceleratorn. Den är oerhört liten med en otrolig densitet och faller obemärkt som en sten till jordens medelpunkt (på en halvtimme, har det beräknats). Där växer den till sig i godan ro.

Dr Wagner räknar med att vi skulle märka något först i form av jordbävningar, när vi bara skulle ha minuter kvar. Den som ser fram emot upplevelsen att fara in i ett svart hål lär bli grymt besviken, för sannolikt dör vi av något så trivialt som ett fall från hög höjd eller att taket rasar på vårt huvud, eller att vi rasar in i en ravin. Den som har ”turen” att levande nå händelsehorisonten (9 mm) lär smulas till sina beståndsdelar senast vid passagen. Däremot kunde man helskinnad passera händelsehorisonten i ett supermassivt svart hål, men det är en annan historia!

Hawking radiation

Stephen Hawking (en fantastisk vetenskapsman!) räknade ut att det överallt i universum, även strax utanför händelsehorisonten spontant bildas materia och antimateria ur tomma intet (i enlighet med kvantfysiken). De kommer emellertid att förinta varandra när de nästan omedelbart efter bildandet kommer i kontakt med varandra, och ordningen är återställd!

Emellertid räknar SH (Stephen Hawking) med att antimaterian dras in i det svarta hålet, medan materian lämnar det svarta hålet i form av strålning (Hr). Då antimaterian är negativ materia minskar det emellertid det svarta hålets massa (om än minimalt). Om inte SH tillförs materia så försvinner det så småningom helt. Ju mindre SH desto fortare försvinner det. Han räknar med att mikroskopiska SH försvinner på en bråkdels sekund, medan ett ”normalt” SH skulle försvinna efter en tid som mångfaldigt överstiger den tid universum har existerat. Jag hoppas han har rätt! Men ingen vet, som sagt.

(Små SH har enorma tidvattenkrafter, dvs den utövar en mycket starkare kraft på närbelägna objekt än objekt även minimalt längre bort. Antipartikeln beräknas befinna sig minimalt närmare och sugs in och partikeln försvinner bort från det SH, vilket uppfattas som strålning).

Skall tilläggas att jag inte är fysiker.

LÄNKAR:

Folkvett 2/2009: En jättebra sammanfattning av läget av fysikern Rikard Enberg. Tar upp allt utom kritikernas senaste invändning, nämligen att Svarta Hål passerar rakt igenom neutronstjärnor pga att dessa är (antas vara) supraflytande/supraledande.

Wikipedia med massor av länkar längst ner
kritikernas länkar till dokument från båda sidor

KRITIKERNA (LHC-defence) ett urval:
LHC defence har stämt CERN i domstolar. Här har ni deras argument och legal room med skrifliga redogörelser från dem och CERN, samt mycket annat.

An interview with Dr. Otto Roessler, explaining why people should worry
Kritikernas vetenskapliga argumentering: R. Plaga, On the potential catastrophic risk from metastable quantum-black holes produced at particle colliders

Otto E. Rossler, ”Abraham-Solution to Schwarzschild Metric Implies That CERN Miniblack Holes Pose a Planetary Risk”

Otto E. Rossler, ”A Rational and Moral and Spiritual Dilemma”
Ett annat uttalande från Dr Walter Wagner

CERN ett urval (LSAG: LHC Safety Assessment Group)

LSAG 2008: Review of the Safety of LHC Collisions
LSAG 2003: STUDY OF POTENTIALLY DANGEROUS EVENTS DURING HEAVY-ION COLLISIONS AT THE LHC
LSAG 2003: sumering av LHC safety groups slutsatser

CERN: allmän LHC-information

UC Irvine’s Jonathan L. Feng explains why there is nothing to worry about

OBS!!! läs nästa!

Comments from Prof. Dr. Hermann Nicolai, Director, Max Planck-Institut fur Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) Potsdam, Germany on speculations raised by Professor Otto Roessler about the production of black holes at the LHC

CERNs vetenskapliga argumentering: Steven B. Giddings and Michelangelo L. Mangano, ”Astrophysical implications of hypothetical stable TeV-scale black holes,” arXiv:0806.3381 (published later in Phys. Rev. D 78, 035009 (2008)).

EXP

Därför måste Big Bang-maskinen stoppas

Forskare: Nu kan jorden gå under

Starka reaktioner på jordens undergång

SVD

OMSTART I CERN

DN

Cerns accelerator startas igen

AB

Superforskare åtalas för terrorism

18 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Trackback: whoami command
 2. Ricky
  Dec 31, 2009 @ 18:48:58

  Jag kan mycket väl göra bort mig rejält. Kanske står det jag nu skriver i det som jag inte läst, dvs allt utom första stycket. Det är så självklart så sannolikheten är stor.

  Om du har en magnet i tennisbollsstorlek och den kan lyfta ett kilo järn från en decimeters avstånd, kan den då lyfta ett magnetiskt jordklot om den kunde pressas samman till en protons storlek? Sannolikt kan den bara lyfta ett kilo järn från en decimeters håll. På samma sätt gäller om man drar ihop några protoner i ett vacuumförsett utrymme. Deras ”suga jorden kraft” baseras på massa, suget är lika stort som innan de buntades ihop om än mer koncentrerat. Om man tror att denna nanostora klump ska börja äta stålväggar och jorden så, ja, då finns det även gråvättar i skogen att akta sig för.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 01, 2010 @ 15:12:30

   Sant att ett svart hål inte har större dragningskraft än något annat med samma massa. Fast om några protoner suger till sig närliggande protoner och denna process fortsätter så växer massan väldigt fort! Ju tätare atomerna befinner sig desto effektivare och i jordens centrum har vi flytande järn.

   Svara

 3. enoch
  Nov 17, 2009 @ 11:57:56

  Kan rekommendera läsning av Folkvett 2/2009 som orientering.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 17, 2009 @ 15:05:17

   Jo artikeln i Folkvett 2/2009 är fantastiskt välskriven! Alla intresserade bör läsa artikeln! Han kör igenom praktiskt taget allt! Jag tycker han formulerar sig adekvat, såvitt jag förstår, även när han kritiserar kritikerna! Mycket mycket bra skrivet! Jag tror han gör rätt bedömning!

   Det mesta han skriver tas upp i mitt inlägg. Tyvärr så ger inte heller han något svar på den enda obesvarade frågan: Rösslers påstående att neutronstjärnor är supraflytande/supraledande och därför inte bromsar SH! Det är den enda obesvarade frågan enligt mig (se min ”sammanfattning”.

   Han slaktar kritikerna kan man säga, men gör det ändå ärligt känner jag, håller sig till sanningen. T o m han menar att man måste besvara ”knäppskallars” adekvata frågor! Har alltså inte gjorts fullt ut! Du kan ju ställa bra och kritiska frågor om ett hus utan att vara byggnadsingenjör, eller hur? Man kan inte vifta bort dig för att du inte är byggnadsingenjör! Borde vara lätt för expertisen att besvara frågor från icke experter. I ärlighetens namn finns det heller inget som pekar på att författaren själv är partikelfysiker, utan i likhet med Wagner universitetslärare i fysik, vilket skulle likställa dom kvalifikationsmässigt. Med den sannolika skillnaden att Wagner har fördjupat sig mycket mer i dessa frågor. Så kvalifikationer är dels allmänna (formell utbildningsnivå) dels specifika, dvs hur mycket man satt sig in i de specifika frågeställningarna. Vad gäller de speciella har ju onekligen Wagner m fl kritiker ett försprång. Men räcker detta?

   Vad författaren särskilt lyckas lyfta fram är det gatlopp av osannolika antaganden som måste förutsättas för att i LHC-bildade SH skall vara farliga! Det är också tungt att HR sitter som en smäck i kvantmekaniken. Men likväl obevisad, tyvärr, om än högst sannolik.

   I en sådan här viktig angelägenhet får inga vettiga frågor lämnas obesvarade. Allmänheten har rätt att känna sig trygga, med saklig info, och inte bara ”håll käft, det här begriper inte du”. Men det anser även han.

   Svara

 4. A. Karlsson
  Nov 17, 2009 @ 02:36:44

  Jag ser att du hänvisar till vad Dr Wagner säger och gör, vilket i säg får mig att tappa förtroendet för det mesta av det du skrivit här. Obs, jag vill inte göra något påhopp mot dig! Men den där Wagner, han är inte riktigt klok. Jag vet inte om du finner det roligt, men ta en titt på http://www.thedailyshow.com/watch/thu-april-30-2009/large-hadron-collider Det är inte heller så vetenskapligt lagt, men lyssna på när Dr. Wagner talar om med vilken sannolikhet han tror att jorden går under. (Wagner kommer in efter 2 min och 16 sek.)

  Samma sannolikhet som att de ska återbefolka jorden efteråt! 🙂

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 17, 2009 @ 12:16:08

   Om du läser inledningen till vad jag skrivit så inser du att jag egentligen tycker som du. Jag skriver att kritikerna inte verkar ha kompetens att bedöma frågan fullt ut. Men några av kritikerna är ändå erkänt kompetenta. Men ingen är just partikelfysiker. Men det duger inte att vifta bort berättigad kritik med att kritikerna är inkompetenta, för även inkompetenta personer kan ställa viktiga frågor som måste kunna besvaras tillfredställande.

   Så kompetensmässigt håller jag med dig, men då är det väl bara för CERN att besvara deras kritik, eller hur? Jo jag såg det suveräna programmet du länkar till. Och Wagner framstår som en idiot! Men samtidigt så borde man misstänka att det kan vara klippt så för det är lite väl grovt, han verkar stendum helt enkelt. vilket jag har svårt att tro skulle vara fallet. Intervjun fick mig att tvivla på Wagner. Men likväl, även hans frågor måste kunna besvaras tillfredställande eller hur?

   Svara

 5. En mystisk onlinekatt
  Nov 15, 2009 @ 23:41:37

  Du kanske skall läsa texten innan du gör en länk till den.

  Det står:
  ”However, black holes with small masses could also provide insight into these unusual conditions and would certainly constitute, IF THEY EXISTS, the only objects in today’s cosmos where such extreme physical processes can oCCEur. Even if it remains speculative, the search for small black holes is certainly warranted, especially since many models predict their existence in fundamentally different frameworks and contexts.”

  Det är ju inte ens bevisat att det blir mikroskopiska svarta hål, ens i partikelacceleratorn. Det är fortfarande en obevisad teori. Själv tippar jag på att det inte blir några mikroskopiska svarta hål över huvudtaget. MEN MÅNGA MODELLER (eller teorier) FÖRUTSPÅR MIKROSKOPISKA SVARTA HÅL MEN DET BETYDER INTE ATT MODELLERNA STÄMMER ÖVERENS MED VAD VI KOMMER OBSERVERA IFRÅN PARTIKELACCELERATORN.

  Märks att du inte förstår vad ordet ”teori” betyder.

  Faktum är att hela projektet kan stjälpa en del modeller och teorier vi har. Det är ju det partikelacceleratorn är till för, att avslöja vilka modeller som stämmer och vilka vi måste kasta.

  Stora bokstäver = viktigt att veta.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 16, 2009 @ 00:15:24

   FAKTA: I min text (sammanfattning) har jag länkat till CERN där dom räknar med möjligheten att det bildas en per sekund! Jag har aldrig hävdat att SH säkert skulle bildas. Att det kan bildas en per sekund är väl illa nog!? Vad är din poäng???

   Jovisst kan LHC stjälpa en hel del teorier, t ex Hawking radiation i kombination med att det bildas spännande svarta hål! Hur glad blir man då?

   Svara

   • Victor V
    Nov 16, 2009 @ 14:09:31

    Tänk på att det är skillnad mellan svarta hål och svarta hål. Mikrovarianterna är teoretiska konstruktioner, de stora bygger på en oändlig massa i en singularitet. Vår sol är för liten för att kunna bli ett svart hål, även vid en implosion. Jag säger det igen, *hela vårt solsystem med alla planeter är har för liten massa för att bli ett svart hål*.

    Gravitationen i ett ‘äkta’ svart hål är har högre flykthastighet än ljuset, att en liten partikel skulle vara ens i närheten är ett totalt befängt antagande då massan inte är tillräcklig. Ett litet svart hål utan massa kan inte attrahera tillräckliga mängder atomer via sin egen gravitation, snarare är det så att de skapar mörk materia vilket är en ickebevisad materia som antas existera pga att den lämnar avtryck i form av elektromagnetisk strålning och gravitation.

    Det man däremot försöker göra är att skapa samma förutsättningar och spänningar som finns i svarta hål precis vid händelsehoristonten där man antar att partiklar uppstår spontant, då skapas en partikel och en antipartikel och de ‘äter upp varandra’ och i samband med det så avges en strålning. Den strålningen är det man ser vid kanten på ett svart hål.

    Jag kan inte se någon vettig förklaring på hur mer än hela solsystemets massa skulle kunna produceras i CERN. Det enda de kan skapa är liknande förutsättningsr för skapandet av exotiska partiklar som finns vid svarta hål, thats it.

    Att du hävdar att hawkingsstrålningen inte är bevisad är intressant, för den är bevisad. Det enda de inte riktigt vet är hur den uppstår. Gravitation är heller inte bevisat, men man kan med ‘god konfidens’ säga att den existerar.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Nov 16, 2009 @ 18:59:23

     Först och främst är Hawking radiation (HR) inte bevisad. Påstår du motsatsen får du allt länka till en vederhäftig källa. Om den vore bevisad skulle det aldrig kunna bildas långlivade svarta hål vid LHC och kritiken mot LHC skulle ej uppstått (för svarta hålens skull). Har man verkligen sett någon sådan ”strålning” runt svarta hålen? Tvivlar på det, för det skulle ju då vara HR .

     Dom stora SH är inte oändlig massa i en singularitet utan en bestämd massa i oändligt liten singularitet. En oerhört liten massa i en oändligt liten singularitet får en oändligt hög koncentration av massa, eller hur? En väldigt liten massa är oändligt mycket mer än ingen massa. Masskoncentrationen är oändligt hög. Så allt som kommer tillräckligt nära (och då menar jag jävligt nära) kommer att sugas in som jag ser det. Ytterst långsamt till att börja med.
     Sen är jag väl medveten om att det krävs minst 3 solmassor för att något skall spontant kollapsa till ett svart hål.
     Utöver vid kollaps så kan de även bildas när två partiklar är oerhört hoptryckta av andra krafter, som vid big bang, eller vid LHC. Jag har länkat till CERN som själv räknar med att de kan bildas vid LHC. CERN själv tror alltså att det räcker med de små massor som kolliderar i LHC. Bildas ju även micro svarta hål i atmosfären. Detta är dock inte ens omtvistat, såvitt jag vet.

     Svara

    • Victor V
     Nov 17, 2009 @ 09:56:41

     Slarvig av mig att skriva att HR var bevisat. Däremot är HR namnet på vad som borde finnas vid svarta hål och då tiden i ett svart hål står still så antar man att den observerade strålningen borde härstamma från aktivitet nära händelsehorisonten. Att strålning kommer från svarta hål i form av Gammablixtar är välkänt och strålning generellt nämns av flera forskare, bla. här. http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/BlackHoles/info_loss.html
     http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_burst

     Det är observerade fenomen. Mikroskopiska svarta hål, om de existerar längre än två timmar skulle ha ätit upp jorden flera gånger om. De som forskarna på CERN vill undersöka är om dessa minihål existerar och om de gör det, varför de försvinner. De vill givetvis också se vad som händer med partiklar i dessa extrema situationer som påminner om hur det är vid händelsehorisonten. Om teorin kring att det borde uppstå partiklar spontant.

     För att ett svart hål ska kunna existera så krävs en viss massa, detta för att atomers inre tryck omöjliggör att de komprimeras till en sinularitet om gravitationskraften inte är stor nog. Gravitationen är direkt kopplad till massa och i viss mån densitet. Ett svart hål antas vara en singularitet då massan borde göra att atomers inre tryck inte klarar av att stå emot gravitationskraften i kroppar med sådan massa. Problemet är att bakom händelsehorisonten ska tiden stå stilla så en total kollaps till en singularitet kan inte ske, helt i enlighet med relativitetsteorin, se exemplet om tåget och blixten i den allmänna relativitetsteorin.

     Ett stort svart hål kan därmed omöjligen skapas vid CERN, möjligtvis de teoretiska konstruktionerna om att tillfälliga små svarta hål finns kan bevisas, men existerar de så är de bevisligen ofarliga. Exotiska partiklar kan heller inte göra någon skada, framförallt inte i de mängder som förhoppningsvis kan skapas vid CERN. Visst finns det risker, men iom att de har så små dimensioner på sina experiment så är riskerna endast att deras utrustning går sönder.

     Det du borde oroa dig mer över är snarare HIPAS och HAARP eller motsvarande anläggningar.

     Svara

     • KLARTEXTEN!
      Nov 17, 2009 @ 12:12:27

      Betr. strålning från SH:s händelsehorisont så är nyckelfrågan ifall det är HR eller inte. Förhoppningsvis är det HR och då är mikro SH inget att oroa sig för. Men det vet man alltså inte med säkerhet (även om jag och alla fysiker anser det sannolikt).

      Vad du i övrigt säger om mikro SH är just vad denna dispyt gäller. Inte ens LHC:s värsta kritiker tror på att jorden skulle slukas på två timmar. Kanske decennier. Vad jag förstår är nyckelfrågan ifall SH evaporerar eller inte via HR. Sen tror jag experterna är ense om att de tillväxer ifall de ej evapoverar, men anger då 50 – flera miljarder år.

 6. Q
  Nov 15, 2009 @ 21:04:30

  Dummerjöns! Du är väl medveten om att energinivåerna i LHC ligger långt långt under de energinivåer kosmiska högenergipartiklar har med atmosfären när dessa krockar? Dvs, om det skapas svarta hål i LHC så skulle det ha skapats miljontals svarta hål i jordens atmosfär under den tid det tar för dig att läsa denna text.

  Internet är verkligen forumet för idioter.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 15, 2009 @ 21:07:05

   Förutsatt att atmosfäriskt bildade svarta hål inte far med en jävla hastighet tvärs igenom jordklotet (vilket jag skrivit under rubrik ”Argumenten”). Poängen är att svarta hål bildade i LHC far med lägre hastighet och således hålls kvar av jorden gravitation, viket atmosfäriskt bildade inte gör (pga sin höga hastighet). CERN argumenterade inledningsvis som dig, men tvingades krypa till korset: ”While it is true that a BH produced by cosmic rays would not be stopped by the Earth …..” Se detta forum med mail från LSAG: Jtankers första inlägg, näst sista stycket.

   Har absolut inget emot att bli överbevisad, tvärtom! Vissa saker vill man inte ha rätt i. Låt oss hoppas du kan vederlägga ditt sista påstående!

   Svara

  • Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
   Okt 06, 2010 @ 22:17:23

   Än så länge är små svart hål lika teoretiska som Hawking Radiation. Tills de ”bevisas” i LHC. Men jag håller med. Rent statistiskt med miljardes miljarder naturligt skapade mikrohål borde ett litet svart hål redan ha slukat månen, solen eller/och alla andra himlakroppar, om hålen existerade tillräckligt länge, eller överhuvudtaget fanns. Deras existens påminner lite om sanningar som blir sanningar om man upprepar dem nog ofta.

   Sen vill jag påpeka att begreppet idiot är relativt, varför alla människor tillhör kategorin idioter ur någon synvinkel, varför jag håller jag med ditt påstående.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Okt 06, 2010 @ 22:37:43

    ”Vanliga” himlakroppar har så låg densitet att ett MBH (mikroskopiskt svart hål) far rakt igenom dessa utan att fastna, och därigenom utan att sluka dessa! Det är snarare så att den främsta invändningen mot mikro-svarta hål MBH) är den alltför ymniga förekomsten av neutronstjärnor! Dessa har en så hög densitet att CERN hävdar att MBH borde fastna där i vart fall! Emellertid har en fysiker jag skrivit om i mitt inlägg invänt att t om neutronstjärnor släpper igenom snabba atmosfäriska MBH pga att neutronstjärnorna är suprafluida, vilket tillåter MBH att passera rakt igenom i hög fart! Så MBH skulle ej sluka neutronstjärnor,varför den tyngsta invändningen mot att MBH kan sluka jorden faller platt!

    Ifall invändningen håller, så innebär det att även MBH bildade av LHC kan käka upp jorden! Av det enkla skälet att ytterst snabba atmosfärsika MBH inte skulle stoppas av något alls (mer än ett annat svart hål). Därmed existerar ingen valid invändning mot att ett MBH kan sluka jorden, dessvärre!

    Det kan stämma att MBH är lika teoretiska som Hawking Radiation (HR). Dock hävdar CERN själv att det bör bildas ett MBH per sekund när LHC är igång! Och skillnaden i signifikans mellan MBH och HR är dramatisk! Ifall MBH representerar kulan i en revolver och HR är 5 tomma platserna i revolvertrumman, så är det kulan jag är orolig för! Det är förstås inte tillfredställande att konstatera att risken är liten! Jag vill inte ta någon som helst risk att det smäller när jag trycker revolvern mot tinningen! Inte minsta risk! Det duger inte att HR och MBH är lika sannolika eller osannolika!

    Svara

   • KLARTEXTEN!
    Jun 22, 2013 @ 19:50:47

    Samma svar som till föregående skribent: Cern skriver: ”…a BH produced by Cosmic rays would not be stopped by the Earth…” Så dom svart hål du talar om skulle alltså inte kvarstanna på planeten utan försvinna! Däremot stannar SH bildade i LHC.

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: