Terroruppmaning kriminaliseras, YES!

Här är förslaget (tack Lövet!).

Äntligen något konstruktivt mot terrorism! Självklart skall det inte vara lagligt att uppmana till allvarliga brott.

Att kommunisterna tycker annorlunda förvånar säkert ingen. Dom har ändå aldrig värnat om Sverige! Men så är det heller ingen som tar dom på allvar längre!

Trist däremot att miljöpartiet tycker att terroristuppmaningar är OK. Om det strider mot grundlagen så får lagen inte tillämpas i vilket fall som helst, så dom har i bästa fall lyckats slå in öppna dörrar!

Eftersom miljöpartiets uttalande saknar all juridisk betydelse så måste det tolkas mer som en viljeyttring, dvs att man tycker att terroruppmaningar bör vara lagliga!

SVD

Maning till terror blir straffbar

HD prövar inte terrordom
11/5 -05 Första terrordomen enligt ny lag

EXP

Regeringen vill förebygga terrorism

Mp begär riksdagsdebatt om terrorism

Advertisements

38 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Lövet
  Dec 05, 2009 @ 11:05:09

  ”Här är förslaget (tack Lövet!).

  Äntligen något konstruktivt mot terrorism! Självklart skall det inte vara lagligt att uppmana till allvarliga brott”
  För femtielvte gången, det är och har tidigare inte varit lagligt att anstifta till allvarliga brott.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 05, 2009 @ 13:32:51

   Lagen reglerar inte bara om uppmaning till brott, utan även annat. För att du skall övertyga måste du jämför följande, som minimum mellan befintliga lagar och nya lagen:
   – brottskriterierna
   – straffen

   Samtliga brottskriterier och straff måste kunna jämföras klart och tydligt för att vi skall kunna dra den slutsats du gör. Det är inte gjort.

   Svara

   • Lövet
    Dec 08, 2009 @ 08:23:49

    BAIT AND SWITCH.

    Du: ”Äntligen något konstruktivt mot terrorism! Självklart skall det inte vara lagligt att uppmana till allvarliga brott”

    Jag: ”det är och har tidigare inte varit lagligt att anstifta till allvarliga brott”.

    Du: ”Lagen reglerar inte bara om uppmaning till brott, utan även annat. För att du skall övertyga måste du jämför följande, som minimum mellan befintliga lagar och nya lagen”

    Alternativ:

    Du ”Månen är gjord av grönmögelost”

    Jag: ”Nej, Månen är och har aldrig varit gjord av grönmögelost”

    Du. ”Månen är gjord av många olika material, för att kunna övertyga måste du jämföra alla på Månen förekommande materialier”

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Dec 08, 2009 @ 13:22:06

     Med liknelsen antyder du att vad jag (och regeringen hävdar) är absurt. Det är snarare vad du hävdar som är absurt! Därför att det strider mot sunt förnuft. Därmed inte sagt att du nödvändigtvis har fel, men bevisbördan åvila dig!

     Svara

    • Lövet
     Dec 08, 2009 @ 20:14:08

     ”Med liknelsen antyder du att vad jag (och regeringen hävdar) är absurt.”
     Stan: It’s every man’s right to have babies if he wants them.
     Reg: But you can’t have babies.
     Stan: Don’t you oppress me.
     Reg: I’m not oppressing you Stan, you haven’t got a womb! Where’s the fetus going to gestate? You going to keep it in a box?
     Judith: Here! I’ve got an idea: Suppose you agree that he can’t actually have babies, not having a womb – which is nobody’s fault, not even the Romans’ – but that he can have the right to have babies.
     Francis: Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother… sister, sorry.
     Reg: What’s the point?
     Francis: What?
     Reg: What’s the point of fighting for his right to have babies, when he can’t have babies?
     Francis: It is symbolic of our struggle against oppression.
     Reg: It’s symbolic of his struggle against reality.

     Svara

 2. profanum_vulgus
  Dec 04, 2009 @ 12:39:01

  Jag åsyftar inga olycksfall i arbetet. Om det bara är otur som gör att 90% av offren för ens krigföring är civila så borde man fan tänka över sitt val av krigföring.

  Punkterna är inte kumulativa. Men syftet med USA:s krigshandlingar uppfyller alla tre.
  Man försöker injaga fruktan hos befolkningen genom terrorbombningar och svår repression.
  Man tvingar staterna att vidta åtgärder, t.ex. att införa vissa förbud, sälja oljetillgångar för underpris, tillsätta vissa personer på offentliga maktpossitioner osv.
  Man har medvetet bombat infrastrukturen för att försvaga befolkningen och statsmakten.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 04, 2009 @ 14:23:04

   1. Du får allt bevisa dina påståenden! Jag tror att misstag har begåtts, att övergrepp har begåtts, ja! Men inte att USAs armé syftat till att injaga fruktan i befolkningen. Inte ett ögonblick tror jag på det!

   2. Du måste specificera. Självklart måste man begränsa allt som kan ha militär betydelse.
   3. Specificera även denna punkt. Självklart är det så att i ett krig så förstörs infrastruktur och andra strukturer. Jakten på terrorister slår sönder strukturer ifall terroristerna utgör del av denna.

   ”Tänka över sitt val av krigföring”. Har du något förslag till Amerikanerna om alternativ krigföring?

   Svara

   • profanum_vulgus
    Dec 04, 2009 @ 14:30:26

    Det är ju antingen det eller så är de utvecklingsstörda. Varför skulle man bomba barnsjukhus och civila bostadsområden annars?

    Tja, man har ju begränsat allt. USA lagstiftar och tillsätter poster.

    I Irak finns t.ex. inte längre el, vatten, sjukvård, utbildning, vägar osv som innan. Gömde sig terrorister i elverken redan 2003?

    Tja, man skulle ju kunna sluta med terrorismen.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Dec 04, 2009 @ 17:02:51

     Det är som du förstår svårt för mig att kolla upp allt du säger, skulle inte hinna göra annat. Har du belägg för att det görs medvetet utöver det militärt nödvändiga? Om du läst mina inlägg om USA (slå på ”draksådd”) så inser du att jag tillhör dom som inte tror blint på allt vad USA gör. Jag anser dom (och alla andra) vara hycklare. Men även hycklare kan göra bra saker och gör det.

     Svara

 3. demokratbloggen
  Dec 04, 2009 @ 11:38:07

  Prenumerera på denna blogg så missar du inget inlägg!

  Detta inlägg: Vi är ju redan stämplade…

  http://demokratbloggen.wordpress.com/

  Svara

 4. profanum_vulgus
  Dec 04, 2009 @ 11:22:02

  FN terrorstämplar inget, så då skiter sig ju alla dina påståenden om terror också.
  Däremot finns det en definition av terror:
  En gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:
  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

  Så USA:s krig passar som handen i handsken in på terror-definitionen. Har du inte uppmanat till dessa?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 04, 2009 @ 11:47:30

   Du kan i vart fall försöka vara seriös. Du vet mycket väl att USAs krig i Afghanistan inte uppfyller dessa villkor.

   Svara

   • profanum_vulgus
    Dec 04, 2009 @ 11:50:27

    Varför skulle deras krig inte göra det?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Dec 04, 2009 @ 12:26:55

     Vad du uppenbarligen åsyftar är ”collateral damage” olycksfall i arbetet. Anser du det vara fastställt att USA SYFTAR till dina 3 punkter? I så fall, fastställt av vem?

     Svara

 5. Trackback: Äntligen ett steg i rätt riktning? « Allahu Akbar
 6. Anders Troberg
  Dec 04, 2009 @ 10:10:42

  Problemet är att terror oftast definieras enligt ”de som slåss mot den för tillfället sittande regimen/doktrinen”. Detta gör att många legitimia motståndsrörelser, som tex Hamas, blir terrorstämplade och det helt plötsligt blir förbjudet att stötta deras viktiga kamp.

  En sån här lagstiftning kan bara leda till åsiktsförtryck. Lagstifta mot handlingar, inte åsikter eller spridande av åsikter.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 04, 2009 @ 10:14:42

   När t ex FN eller EU har enats om vilka som är terrororganisationer så går man på det! Är väl enda rimliga alternativet?

   Helt orimligt att låta uppmana till terror. Man kan ha vilka åsikter man vill, men inte uppmana till terror! Du kallar en terroriststämplad organisation som Hamas för ”legitim”! Du får tycka vad du vill, jag tycker Israel borde göra slut på dom bara!

   Svara

   • profanum_vulgus
    Dec 04, 2009 @ 10:40:40

    FN terrorstämplar ingen så då blir det inte många.

    Men motståndarna har ju alltid kallats för terrorister, det var ju romarna som började med det.
    USA har ju kallat massor av grupper för terrorister som de nu samarbetar med, och när de samarbetade med dem så kallade de sina vänner idag för terrorister.

    Enligt den definition av terrorism som FN har så är ju USA den mesta användaren av terror. Jag har sett att du uppmanar till sådan terror, vilket straff är lämpligt för dig?

    Du får nog definiera terror också.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Dec 04, 2009 @ 11:15:31

     Har du läst mina inlägg om USA:s dubbelmoral. Gör det innan du slår in öppna dörrar!
     USA är inte terrorstämplad av FN så det sket sig.

     Svara

 7. profanum_vulgus
  Dec 04, 2009 @ 09:46:07

  Men wafan, inte trodde du att det var lagligt? EU-direktivet förbjuder inget som inte redan är förbjudet.

  Svara

 8. Frans
  Dec 04, 2009 @ 08:49:17

  ”…man tycker att terroruppmaningar bör vara lagliga”

  Ja, man kan inte tolka det på annat sätt. Därmed torde det stå klart för allmänheten vilken sida Miljöpartiet står på.

  Svara

 9. Lövet
  Dec 04, 2009 @ 08:22:37

  Uppvigling, hets, anstiftan etc finns redan i BRB. Via EU och FN konvention finns redan ovan nämda regel.
  Ergo: Bjäfs. Ett spel för galleriet, eftersom regleringen redan finns.

  Har kommunisterna och miljöpartiet sagt att vi ska avskaffa vissa delar av brottsbalken?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 04, 2009 @ 08:35:52

   Ifall du hävdar att den föreslagna lagen är helt onödig så säger sunt förnuft att du är ute och cyklar! Det borde du förstå! Dessutom är varken FN:s eller EU:s konventioner vår lag!

   Svara

   • Lövet
    Dec 04, 2009 @ 09:18:37

    ”Ifall du hävdar att den föreslagna lagen är helt onödig så säger sunt förnuft att du är ute och cyklar!”
    Onödig och överflödig, eftersom detta redan är reglerat i BRB. Tro mig, jag läste Juridik med Jarl Symreng som lektor. 😉

    Eller för att citera SVDs artikel som du länkat till:
    ”Att någon uppmanar eller uppviglar till grova brott är sedan länge straffbart enligt svensk lag. På samma sätt är det olagligt att rekrytera någon till att utföra ett grovt brott.”

    Q.E.D.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Dec 04, 2009 @ 09:36:32

     Du kan endast hävda detta om du jämför gällande paragraf i Brb och lagförslaget. Har du gjort det?

     Svara

  • Lövet
   Dec 04, 2009 @ 10:40:07

   ”Du kan endast hävda detta om du jämför gällande paragraf i Brb och lagförslaget. Har du gjort det?”

   Du känner mig bäst på den här bloggen och är medveten om hur väl förberedd jag är i teman jag skriver om, således: vad faen tror du? 😉

   Utöver detta har Advokatsamfundet (terroristkramande kommunistorganisation, enl dig?) i sitt remissvar Ju2009/3074/L5 avstyrkt förslaget att Sverige tillträder Europarådets konvention
   om förebyggande av terrorism (ETS 196).
   http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/282854_20090806160741.pdf

   anledningen till detta är en i lagförslaget inbyggd begreppsförvirring och:
   Enligt Advokatsamfundets mening
   måste det anses vara en fördel att behålla en sammanhållen lagstiftning
   rörande terroristbrott,
   mot bakgrund av det arbete som lagts ned på att finna en gemensam definition av
   det brottet. Vidare skapar en sådan lösning bättre förutsättningar för en tydlig och överblickbar
   rättsutveckling”.

   Commies? 🙂

   Svara

   • profanum_vulgus
    Dec 04, 2009 @ 10:41:58

    Kommunistislamistnazister för att vara bestämd.

    Svara

   • KLARTEXTEN!
    Dec 04, 2009 @ 11:12:48

    Jag kan förstås inte bedöma om lagförslaget är lagtekniskt bra. Advokatsamfundet behöver ju inte ha rätt i sin bedömning. Även om det är rimligt att så är fallet.

    Hur som helst så är min poäng att det är bra att kriminalisera terroruppmaning ifall det behövs!</strong
    Jo, jag borde förstått det! (fäller ner öronen!). Om du har rätt så har lagrådet i vart fall skapat en intressant debatt och fått Mp att göra bort sig! Kommunisterna kan ju inte göra bort sig mer. Dom får väl anses ha nått botten.

    Svara

    • Lövet
     Dec 04, 2009 @ 12:29:42

     ”Hur som helst så är min poäng att det är bra att kriminalisera terroruppmaning ifall det behövs!”
     Vilket det inte gör, eftersom anstiftan till brott redan är kriminellt. Punkt. Slut.

     Next!

     Svara

     • KLARTEXTEN!
      Dec 04, 2009 @ 14:27:20

      För att kunna säga att lagen är onödig så krävs båda lagtexterna bredvid varandra. Jag har lite svårt att tro att man gör ett omfattande lagstiftningsarbete bara för syns skull.

     • Lövet
      Dec 04, 2009 @ 15:36:45

      Anledningen till att förbjuda något som enl. befintlig lag redan är förbjudet kan ha skenet av tautologi, men vi ska inte glömma att det är valår nästa år och remissinstanserna kommer att ta en viss tid på sig att hantera förslaget. Vad du har svårt att tro är i sammanhanget oväsentligt.

     • Lövet
      Dec 04, 2009 @ 15:44:06

     • KLARTEXTEN!
      Dec 04, 2009 @ 17:38:36

      Jag har tittat lite på förslaget. Kan inte utesluta att det åtminstone delvis är som du säger. Men det bekymrar inte mig, som du förstår, ifall regeringen vill sända en signal till terroristsympatisörer. Gärna för mig.

     • Lövet
      Dec 04, 2009 @ 18:00:14

      ”Men det bekymrar inte mig, som du förstår, ifall regeringen vill sända en signal till terroristsympatisörer.”

      Jag trodde du hade ”lite svårt att tro att man gör ett omfattande lagstiftningsarbete bara för syns skull”. 😉

      Hursomhelst, du kan vara säker på att de som har för avsikt att uppmana och uppvigla till terrorist- och andra tungt kriminella handlingar är fullt medvetna om det kriminella däruti.

     • KLARTEXTEN!
      Dec 04, 2009 @ 18:12:50

      Jo men poängen är inte att förklara lagen för dom, utan att regeringen ställer sig upp och slår näven i bordet! Det är en manifestation, en viljeyttring! Men jag tror inte att det är en meningslös lag, men kan inte motbevisa dig pga tidsbrist. Jag får utgå från att det är vettig trots allt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: