Nej till marknadshyror!

Professorn i fastighetsekonomi Stellan Lundström förespråkar bl a marknadshyror, med motiveringen att bostaden skall ses som vilken konsumtionsvara som helst.

Och konsumtionsvaror är,  som vi vet, inget nödvändigt. I den mån man har råd ägnar man sig åt konsumtion, annars låter man bli.

Han är helt ute och cyklar förstås! Bostaden skiljer sig givetvis grundligt från andra konsumtionsvaror genom att vi alla behöver tak över huvudet i vårt kalla land. I Hawaii, OK då kunde jag hålla med honom kanske.

Det är alltså en fråga om liv och död, således en nödvändighet. Som mat. Men liksom mat behöver man inte äta lyxmat, men man bör kunna äta sig mätt och få i sig nödvändiga näringsämnen. Samma sak med bostad, den skall uppfylla elementära hygienkrav och storlekskrav.

Var och en begriper att synen på marknadshyror är avhängigt vilket ideologi man bekänner sig till! Olika ekonomer har olika syn beroende på politisk färg. Inget att försöka blunda för!

Vad skulle resultatet av marknadshyror bli? Höjda hyror i attraktiva områden, möjligen lite sänkta i dåliga områden. Sänkning skulle det bara bli i den mån man har outhyrda lägenheter. Och inget hindrar någon hyresvärd att redan idag sänka hyran för att locka till sig hyresgäster! Så marknadshyror sänker väsentligen inga hyror!

Däremot tar den bort hyrestaket med resultat att hyran självklart höjs i attraktiva områden. De sämre bemedlade har inte råd att bo kvar utan tvingas flytta till sämre områden. Resultat: kraftigt ökad segregering!

När förväntade hyresintäkter inte räcker för att finansiera nybyggnation uteblir förstås denna. Resultatet är att dyrare bostäder inte byggs. Men skulle de byggas skulle de väsentligen byggas i städernas ytterområden där det finns ledig plats.

Eftersom folk i allmänhet vill bo centralt skulle resultatet av marknadshyror bli att de med högre inkomster bor centralt och de med lägre i förorterna. Samt att det byggs fler bostäder i städernas ytterområden. Efterhand som befolkningen ökar  i storstäderna ökar även efterfrågan på bostäder med relativ hyreshöjning även i storstädernas ytterområden. Så de sämre bemedlade måste packa igen och flytta ännu längre ut i periferin.

Grovt sett får vi de fattigaste i längst bort från centrum och de får flytta ännu längre ut efterhand som befolkningen ökar och efterfrågan på bostäder ökar.

Men å andra sidan, skulle det osannolika inträffa, att befolkningen minskar så sjunker hyrorna över hela linjen. Vi står med ett bostadsöverskott.

Men även byggherrarna kommer att ha pejl på befolkningsförändringarna och anpassa byggnationen efter detta. Jo det skulle leda till ökad flexibilitet, men till ett högt pris, för de sämre bemedlade.

Förutom nybyggnation i ytterområdena, där sämre bemedlade bosätter sig, så sker endast en ommöblering av de boende.

Kort sagt: Man bygger nya bostäder i ytterområdena och dit får de sämre bemedlade flytta. Alla andra bor centralt!

Och vad har hänt med hyrorna? Ökning över hela linjen! Resultatet blir förstås att vi får ännu fler uteliggare.

Kostnaderna för socialhjälp kommer att öka. Dvs fastighetsägarna tjänar och kommunerna och hyresgästerna förlorar pengar.

Fattiga blir trångbodda. Allt för att hålla nere hyreskostnaderna. Och ökar inflyttningen till din stad så kommer hyreshöjningarna som ett brev på posten! Redan idag är bostadskostnaderna väldigt stora för många.

Konsekvenserna för höginkomsttagarna är att de kan bo centralt utan att behöva köpa en bostadsrätt.

Är det en önskvärd utveckling?

SVD

Professorn vill släppa lös bomarknaden

Färre tror på stigande bopriser

Ny nedåtriktad trend.

Hushållen tar mer lån.

Allmännyttan får inte sätta hyrestak

Inga marknadshyror

Hyresgäster säger ja till Stockholmsmodell

AB

Tummen ner för marknadshyror

Inga marknadshyror

Marknadshyror hotar Stockholms kompetens”

Läget får större betydelse för hyran

”Alliansen säljer ut allmännyttan – och låter EU diktera bostadspolitiken”

Övriga

Professorn vill släppa lös bomarknaden

Advertisements

8 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Trackback: Idiotförslag! « KLARTEXTEN!
 2. Anne
  Dec 16, 2009 @ 19:20:46

  Marknadshyror? Vi har redan överhyror. Hyrestaket avlyftes redan 2001 av de tre hyresförhandlande parternas riksorganisationerna Riksförbundet Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige AB och SABO. Genom att inte fastställa kostnaderna i avtalet, har en av parterna i denna kollektiva hyresmarknadsöverenskommelse tillåtits att ta ut höga vinst/s.k. avkastningskrav vid hyresförhandlingarna som därefter med automatik blivit årets hyreshöjningar. Vinsterna har bl.a. använts för att finansiera övriga kommunala verksamheter såsom simhallar, upprustningen av Vällingby torg, stadens belysning m.m. Detta är i strid med kommunens egen likställdhetsprincip – dvs. att alla kommunmedborgare skall behandlas lika.

  Svara

 3. Oskar
  Dec 08, 2009 @ 01:24:12

  ”Det finns en väsentlig skillnad mellan mat och bostad. Du kan äta näringsriktigt utan att det kostar en oproportionell andel av inkomsten. Samma sak gäller inte för hyran för t ex en barnfamilj.”

  Jämförelsen haltar då både hyra och mat upptar en oproportionellt stor andel av inkomsten för en låginkomsttagarfamilj. Både mat och boende används dagligen, har olika kvalitets- och kostnadsnivåer och kan alltså ses som konsumtionsvaror.

  Utan marknadshyror är det inte lönsamt att bygga hyresrätter. Därför har vi också en brist på hyresrätter som inte motsvaras av brist på bostadsrätter eller villor – som redan styrs av marknadsekonomin. Det märkliga och omotiverade är därför att ge just hyresrätter en särställning.

  Ett införande av detta kommer troligen att leda till en ökad produktion av hyresrätter med högre hyror än tidigare, en produktion av bostäder med hög kvalitet för övre medelinkomsttagare. Detta vore positivt, eftersom vi inte vill ha några nya miljonprogramområden. Samtidigt måste dessa nya hyresgäster komma ifrån någonstans, och det är från befintliga, äldre lägenheter.

  Nyproduktion leder alltså till flyttkedjor som även gynnar grupper som produktionen inte är anpassad till. Eftersom vissa lägenheter är populärare än andra kommer skillnaden i efterfrågan motsvara en skillnad i hyra. De minst populära lägenheterna kommer att bli billigast eftersom de inte blir uthyrda annars.

  Hur billiga de blir går inte att säga idag, eftersom det beror på hur många alternativ som finns. Jag skulle gissa att de inledningsvis kan bli något dyrare än de är idag – eftersom vi fortfarande har brist på hyresrätter. I takt med ökande utbud kommer dock priser för samtliga hyresrätter att sjunka och i synnerhet de minst populära.

  Det går inte heller att säga att marknadshyror skulle leda till att låginkomsttagare blir bostadslösa. Med samma argument kan man hävda att låginkomsttagare svälter utan planekonomiskt styrda livsmedelsbutiker. Det väsentliga är hur människors ekonomi ser ut, inte utgiftsposternas organisationsform.

  Vi har redan idag ett väl utbyggt system med a-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag osv. Om marknadshyror innebär en så pass ökad kostnad för låginkomsttagare att de inte har råd att betala hyran så kan vi kompensera detta genom öka t ex bostadsbidragen.

  Var kommer pengarna till detta ifrån? Jo, dels från de extra skatter som kommer in genom hyreshöjningarna och dels genom ett avskaffande av de statliga bidrag som gavs till byggherrar för byggnation av just hyresrätter. Vi kan dock inte veta om detta blir ett nollsummespel. Men vi kan veta att det leder till en ökad produktion av bostadsrätter. En planekonomiskt styrd hyresmarknad har också ett pris, ett pris de bostadssökande får betala.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 08, 2009 @ 06:03:54

   Om vi leker med tanken att marknadskrafterna släpps fria” så måste de i rimlighetens namn släppas fria även på bostadsrätts- och villamarkaderna. Där råder långt ifrån någon fri marknad! Ränteavdragen måste avskaffas. Samma sak med andra bidrag till dessa grupper. Varför skall hyresgäster subventionera bostadsrätter och villor?

   Vidare utgår du ifrån att att det produceras ett överskott av hyresrätter, vilket förstås är en förutsättning för fri konkurrens i utbudet. Det ifrågasätter jag allvarligt! Jag räknar med att hyresvärdarna nyproducerar enligt devicen ”hellre för få än för många lägenheter”! Man undviket till varje pris den stora kostnaden för outhyrda lägenheter. Därmed har du fortfarande ”säljarens marknad”. Hyrorna kan hållas uppe. Bostadsbristen komma att lätta, men du uppnår aldrig ett läge med fungerande priskonkurrens!

   Vidare antyder du att folk flyttar från ”äldre” lägenheter till nybyggen. Låginkomsttagarna tvingas förstås till detta, ut i förorterna.

   Hyresvärdarna tjänar storkovan och låginkomsttagare tvingas ut i förorten. Höginkomsttagare kan få centrala hyresrätter till rimlig kostnad och kan dessutom ev ombilda. Därmed slipper höginkomsttagarna dom höga hyrorna. Fast förstås, det blir dyrare att köpa loss sina lägenheter. Hyresvärdarna tar mer än idag.

   Så du föreslår m a o att hyresvärdarnas ökade vinster skall finansieras via bostadsbidrag! Sen skall man avskaffa statliga bidrag för hyresbyggherrarna, med följd att hyrorna och bostadsbidragen ökar än mer! Verkar inte särskilt sunt, samhällsekonomiskt!

   Du får rimligen en ökad produktion av hyresrätter i ytterområden, dit fattiga innerstadsbor tvingas flytta. Så innerstan blir ledig för höginkomsttagarna som därefter ev. avskaffar dessa hyresrätter.

   Om inte detta är segregering så undrar jag vad det är. Är det önskvärt?

   Avskaffade ränteavdrag med ökade kostnader för bostadsrättsinnevare, med drastiska prisfall i kombination med hyreshöjningar över hela linjen. Marknadshyror verkar dock prishöjande på bostadsrätter. Sänkningarna blir rimligen betydligt större än höjningarna. Särskilt ifall räntan är hög. Det känns ganska katoiskt!

   Dom stora vinnarna är hyresvärdarna och dom som har råd att bosätta sig i innerstan (och ev. omvandla). Övriga är förlorare. Som jag ser det, dvs även alla bostadsrättsägare och villaägare.

   Problemet är också att du sannolikt inte får någon vettig priskonkurrens i utbudet, för att du sannolikt saknar ett överskott att tala om. Dessutom är hyresmarknaden väsentligen oligarkisk, ingen konkurrens att tala om. Du vet i matbutiken finns det rätt mycket ledigt att välja bland, och dessutom många butiker! Så är det inte med din framtida hyresmarknad.

   Och du kan alltså inte förespråka marknadshyror utan att samtidigt acceptera att räntebidragen tas bort.

   En fungerande marknadsekonomi förutsätter fri prissättning och ett stort antal hyresvärdar. När vi pratar om en nödvändighetsartikel (som inte kan väljas bort) krävs dessutom ett stort utbud av tomma lägenheter. Annars är det ändå säljarnas marknad. Först i ett läge då hyresgästerna kan säga ” jag vill inte ha någon bostad alls nu, alla är för dyra”, då först kan vi tala om en fungerande marknadsekonomi på området! På samma sätt som det finns ett stort utbud av matvaror att välja bland i butikerna och många olika butiker dessutom.

   En fri marknad förutsätter även att konsumenten kan välja att inte hyra! Men hyresgästen är tvungen att hyra! Med vetskap om detta har hyresvärdarna tumskruvarna på hyresgästerna såvida det inte finns många tomma lägenheter. Och dit tror jag inte vi når!

   Svara

 4. Anna
  Dec 07, 2009 @ 22:15:48

  Just det, det är bristen på konkurrens som gör att bostäderna är så dyra. En fri marknad med fri konkurrens (inte de monopolliknande förhållanden vi har) och fri hyressättning skulle göra att det fanns bostäder för alla plånböcker.
  Det finns inga tomma lägenheter i sämre lägen i Stockholm. Det finns mer eller mindre långa köer.

  ”Inbillar du dig att höjda innerstadshyror skulle betalas ut till förortsborna, vid marknadshyror? Det kan väl inte tro på?”
  På en fri oreglerad marknad skulle de vara tvungna att sänka hyrorna i mindre centrala och attraktiva lägen.
  Självklart skulle bra lägen i innerstan bli dyrare. Det är som för allt annat – kvalitet kostar.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 07, 2009 @ 22:59:58

   Du får allt förklara mekanismerna för hur hyrorna skulle sänkas överlag. För att det skall finnas ekonomi i detta måste produktionskostnaderna på nybyggen sänkas.
   En fungerande konkurrens förutsätter att utbudet (från olika värdar) överstiger efterfrågan på bostäder! Jag tror att man kommer att vara ytterst försiktig med nybyggnation så att det aldrig blir så, för värdarna vill inte stå med tomma lägenheter. Man har hellre för få än för många lägenheter. Därmed har du ingen fungerande konkurrens.

   Nybyggnation i innerstan är ju attraktivt, men där finns ju ingen plats! varför bygga i ytterområdena när hyrorna t om sänks, som du hävdar? Då kan man väl lika gärna bygga där idag, så slipper värdarna sänkningarna, eller hur?

   Får inte din ekvation att gå ihop, utan hyreshöjningar över hela linjen!

   Varför skulle hyrorna sänkas i förorterna? Redan idag kan de ju sänka! Det är väl inte förbjudet.

   Dom enda som gynnas av marknadshyror är dom som suktar efter lägenhet i innerstan och hyresvärdarna. Övriga vinner inget på det.

   Svara

 5. Anna
  Dec 07, 2009 @ 18:00:00

  Jag utgår ifrån att du inte har råd att äta. För vi har faktiskt marknadspriser på mat.

  De senaste månaderna har jag haft orsak att sätta mig in i Oslos bostadsmarknad. Jag behövde en bostad. I Norge råder marknadskrafterna även på bostadsmarknaden och det är inga problem att få tag i en bostad. Bostäder finns att hyra alltifrån mycket dyra i fina lägen till billiga enkla bostäder i sämre lägen.
  En reglerad bostadsmarknad skapar bostadsbrist och orättvisor. Som det är nu betalar förotsborna innerstadsbornas hyror.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Dec 07, 2009 @ 20:44:58

   Det finns en väsentlig skillnad mellan mat och bostad. Du kan äta näringsriktigt utan att det kostar en oproportionell andel av inkomsten. Samma sak gäller inte för hyran för t ex en barnfamilj.

   Betr. mat så har vi ett stort och brett utbud från olika leverantörer dvs en väl fungerande konkurrens. Nåja, någorlunda då. För bostäder finns knappas en väl fungerande konkurrens. En fungerande konkurrens förutsätter ett relativt stort utbud av tomma lägenheter. Så är det inte lär heller inte bli med marknadshyror.

   På vilken punkt har jag fel menar du? Resultatet i Norge har rimligen blivit att endast välbeställda bor centralt, alternativt trångbodda låginkomsttagare. Redan idag finns väl tomma lägenheter i ”sämre lägen”, eller hur?

   Marknadsekonomi innebär, förutom fri prissättning, även en välfungerande konkurrens i utbudet! Fri prissättning utan konkurrens har inget med marknadsekonomi att göra!

   Vad är rättvisa på en bostadsmarknad? Är det att de som har råd skall få bo i attraktiva lägen, övriga i sämre lägen. Är det din rättvisa?

   Det är skitsnack att förortsborna betalar innerstadsbornas hyror! Det är istället hyresvärdarna i innerstaden som tappar hyresintäkter! Inbillar du dig att höjda innerstadshyror skulle betalas ut till förortsborna, vid marknadshyror? Det kan väl inte tro på?

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: