Kvinnorna vill inte ha jämlikhet!

Det enda man kan kräva är lika förutsättningar för alla människor att väljas in i styrelser mm. Man kan aldrig kräva att resultatet blir jämlikt!

Först och främst finns könsskillnader även på det mentala planet! Dessa får inte ignoreras! Det handlar om olika intellektuella,  emotionella och erfarenhetsgrundade färdigheter.

Det finns många exempel på kompetenta kvinnliga företagsledare. Men det innebär inte att lika många kvinnor som män är kompetetenta företagsledare! När en företagsledare utses så måste allt utom kompetens ignoreras! Kan kvinnorna begära mer än detta, att könet ignoreras? Nej!

Det finns mycket starkare skäl att kvotera för vikt. Mentala skillnader relaterat till kön finns ju bevisligen. Men knappast några relevanta mentala skillnader relaterat till vikt. Jag menar, många i styrelserna är ju rätt rundlagda, en klar diskriminering av de slanka! DO gör något!

Det viktigaste är dock att bolagets ägare bara har ett intresse: ett framgångsrikt företag! Det enda dom vill är att låta de bästa styra företaget! Det ligger i sakens natur, i deras egenintresse, så lagstiftning som begränsar detta är vansinne! Dom kommer inte att tveka att ta in en kvinna om dom tror att det gynnar företaget!

Så företagens ägare har redan alla incitament som krävs för att ta in efter kompetens och inte efter kön!

Det finns ingen som helst anledning att ens eftersträva könsjämlika företagsledningar! Lika lite som det finns anledning att eftersträva jämn fördelning med hänsyn till skonummer, vikt, hudfärg eller andra irrellevanta faktorer!

Sen måste vi fråga oss om kvinnorna verkligen önskar jämlikhet? Eller vill man ha jämlikhet bara där man själv ligger sämre till och strunta i jämlikheten när man har fördelar?

Se på barnbidraget. Det utbetalas enligt lag till kvinnan, oavsett om man har delad vårdnad och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Ifall kvinnan inte VILL dela det förstås! Men det är upp till henne! Vill hon, så behåller hon allt, mannen får inget! Har mannen tur, så går mamman med på att dela det. Men han har ofta otur! Det lär vara samma skit med vårdnadsbidraget.

För att dela på barnbidraget krävs en ansökan av båda föräldrarna! Så om mamman vägrar skriva på ansökan så får hon behålla hela barnbidraget! Den som misstror mig, ring Försäkringskassan och fråga! Här är lagtexten, paragraf 4: http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19470529.htm 

 Detta är exempel på svensk lagstiftning som är direkt könsdiskriminerande. Tänk er om lagen istället var skriven så att mannen fick behålla hela barnbidraget! Vilket ramaskri det skulle bli. Men nu är det knäpptyst!

Såvitt jag vet har vi ingen lagstiftning som är direkt könsdiskriminerande till kvinnans nackdel, bara till mannens nackdel!

Dessutom är det allmänt känt att männen grovt och systematiskt missgynnas i vårdnadstvister!

 Här behövs tydligen ingen jämlikhet, bara när kvinnan gynnas av ”jämlikheten” är den viktig. Annars får det vara!

Allt snack om könskvotering är sinnessvagt. Jag skulle mosa vem som helst i en debatt om detta.

Så länge kvinnorna acccepterar en uppenbart könsdiskriminerande lagstiftning så finns det ingen som helst anledning att ta deras ”jämlikhets-snack” på allvar!

Sanningen är att kvinnor lågprioriterar alla diskriminering som gynnar dom själva!

Sen är det så jävla dumt att framställa kvinnan som en grupp som står emot mannen! Sanningen är att kvinnorna har större anledning att vara fiender sinsemellan än gentemot mannen! Så funkar också en normal kvinna. För mannen och kvinnan är ett par, det är dom som älskar varandra, gifter sig och får barn.

Rätt självklart eller hur? Såvida inte kvinnan är lesbisk såklart.

Ingen intelligent människa vill välja eller väljas av något annat skäl än kompetens!

Och hur mycket bryr sig kvinnorna om den ojämlikhet som det växande muslimska inflytandet innebär? Verkliga krismedvetenheten är lika med noll, när det verkligen gäller!

Många feminister resonerar så korkat att dom istället bekräftar uppfattningen att kvinnor inte har vad som behövs!

Dags slå näven i bordet, kvinnor

Ojämlikheten består i bolagen

Advertisements

13 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Pappan
  Feb 19, 2010 @ 16:21:58

  Det tycks mig föreligga ett förgivettagande här, som kansake skymmer sikten för sakfrågan. Denna dimridå är den tidstypiska fördom som kan betecknas LIKHETSTÄNKANDE. Alltså förgivettagandet att män och kvinnor är eller borde vara LIKA för att kunna vara lika mycket värda i absolut mening.

  Män och kvinnor är olika, mentalt och emotionellt såväl som fysiskt, och detta är en potentiell tillgång. Lyckas vi inte tillgodogöra oss fördelarna av dessa skillnader könen emellan så kommer vi att stranda på nackdelarna.

  Det kan faktiskt vara en poäng, i vissa sammanhang, att välja folk, t ex till styrelser, pga könsbundna egenskaper. Man kan vilja ha den feminina kvaliteten och dess egenskaper representerade i en exekutiv kommite eller en rådskrets, precis som man kan vilja ha den maskulina kvaliteten och dess egenskaper representerade. Båda behövs – men inte lika mycket överallt hela tiden, JUST för att de är olika.

  Tar vi detta till oss så kan debatten bli ett undersökande, civiliserat samtal och alla kan komma till sin rätt!

  Pappan

  Svara

  • Lövet
   Feb 19, 2010 @ 17:17:33

   Jag är övertygad om att de flesta är medvetna om skillnaderna fysiskt och psykiskt mellan män och kvinnor, det är väl knappast det som åsyftas i jämställdhetsdebatten?

   Lika lön för lika arbete låter kanske som en urlakad slogan, tyvärr har vi ännu långt att gå innan vi kommer dit.

   http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jusek/pressrelease/view/71336

   Först när vi klarat av att ge kvinnor samma lön för samma arbete som vi ger män, finns en grund för att komma vidare.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Feb 22, 2010 @ 12:14:35

    Jag måste kommentera:
    Som ”Pappan” är inne på så gör feministerna felet att inte erkänna de skillnader som finns. Dom ”av-biologiserar” könskskillnaderna, överdriver miljöns betydelse. Ett mycket ovetenskapligt synsätt.

    Det handlar inte om vem som är intelligentast eller ”bäst” utan att erkänna det enkla faktum att vi är bra på olika områden. Det är just själva poängen med könsskillnaderna att vi kompletterar varandra!

    Slutsatsen är att det inte är någon självklarhet att könen skall ha kvantitativt samma representation i olika sammanhang. På gott och ont får man endast gå på individuell kompetens. Det är självklart dumt att diskriminera något kön! Det är minst sagt skadligt för företagen. Dessvärre är också könskvotering diskriminering.

    Lika lön för lika arbete är i princip rätt. Men om vi nu har individuell lönesättning så är det svårt att tillämpa även det. Vill man premiera resultatet och inte arbetsinsatsen så får man leva med konsekvenserna. Och givetvis måste man ta hänsyn till att kvinnor jobbar mer deltid än män. Men för lika resultat skall självklart lönen vara densamma!

    Däremot är det oerhört dumt och skadligt för oss alla om kvinnorna får lida för att de skaffar barn! Det är fullständigt åt helvete! Barnafödande måste tvärtom premieras!

    Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 22, 2010 @ 12:12:45

   Du har alldeles rätt! Tviflar dock på att feministerna har förstånd nog att inse dessa sanningar!

   Svara

 2. Alex
  Feb 18, 2010 @ 17:29:23

  Det som främst missgynnar kvinnor i arbetslivets toppen (eller ja, i alla skikt) är det faktum att det är kvinnor som föder barn och i större usträckning är föräldrarlediga än mannen. Det här innebär för företaget en risk att anställa kvinnor. För företaget är det då alltså inte gynnande att anställa en kvinna. Så även om en kvinna söker till ett jobb hon mycket väl har tillräcklig kompetens för och ställs mot en man med samma/snarlika kunskaper kommer mannen alltid få jobbet (under förutsättning att mannen är en normalt socialt fungerande människa).

  Att som du utgå från att kvinnor generellt är den mindre kompetenta är bara pinsamt. Varför kan det inte vara så att kvinnor är smartare än männen i de flesta fall, men missgynnas av företagen som alltid bestått av män som håller andra män om ryggen?

  Ditt inlägg och dina kommentarssvar präglas av en störande misogyni som skrämmer mig. Att du jämställer kön med skostorlek vittnar bara om din bristande insikt om vad vår grundlag faktiskt säger.

  Jag är emot kvotering, jag vill inte skaffa barn, jag anser att ”religionen” islam är en lägre stående kultur än vår och borde kvävas i lindorna, jag tycker att jämställdhet ska gälla överallt och inte enbart vara ett sätt för kvinnor att få det bättre, jag håller mina vänner om ryggen oavsett kön. För övrigt håller jag med Marie.

  Svara

 3. Marie
  Feb 18, 2010 @ 15:32:26

  Barnbidraget utbetlas inte ”enligt lag” till kvinnan. Om bara en person har vårdnad om barnet tillfaller barnbidraget denna person. När två personer har vårdnad om ett barn väljer dessa vem barnbidraget ska utbetalas till. Barnbidraget kan också delas. Om inget val görs tillfaller barnbidraget mamman.

  Att barnbidragen tidigare, före 2006, tillföll kvinnan är troligtvis en konsekvens av att det tidigare var kvinnan som primärt tog hand om barnen. Jag skulle vilja hävda att det fortfarande är så även om många män idag tar ett större eller stort ansvar för sina barn och deras uppfostran.

  Varför valde jag att inte nämna barnbidraget i min tidigare kommentar? Jag kan omöjligt bemöta samtliga punkter i ditt inlägg.

  ”Du påstår att kvinnor är lika bra företagsledare som män. Hur vet du det?”
  Variationen mellan grupperna män och kvinnor är mindre är variationen inom gruppen kvinnor eller mindre. Med ”högt uppsatta positioner” avsåg jag inte heller enbart företagsledare. Det finns ingen forskning som har visat att kvinnor skulle vara mindre intelligenta eller mindre lämpade för den tid att jobb du nämner.

  Att man fokusera på just ”gruppen” kvinnor har troligtvis att göra med att vi utgör runt femtio procent av befolkningen men att vi inte representeras på många befattningar i samma utsträckning.

  Du ifrågasätter mig men dina egna kommentarer? Nio av tio feminister är idioter? Intressant statistik som du troligtvis plockat ihop själv. Du kan vidare inte uttala dig om kvinnor och deras syn på Islam och muslimer. Ditt blogginlägg spretar åt alla håll och det är därmed svårt att bemöta alla punkter.

  Vill du verka mot kvotering: skriv ett välformulerat inlägg. Försök hålla dig till nyckelfrågan och låt inlägget vara balanserat. Du är för aggressiv i din framtoning, även i ditt svar till mig.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 18, 2010 @ 16:25:43

   Om jag får säga det själv, så är inlägget mycket välformulerat! Att ta upp många aspekter kallar du för spretighet. Det är bara du som inte förstår det!

   Jag har aldrig påstått att kvinnor är mindre intelligenta än män! Men företagsledning kräver mer än intelligens! Även andra mentala egenskaper är viktiga, ledaregenskaper, visioner, mod och mycket annat. Det finns ingen forskning som visar att kvinnor besitter dessa egenskaper i lika hög grad som män. Det är möjligt! Men ingen av oss vet! Men en sak är säker: könen skiljer sig åt även på det mentala planet! Definitivt!

   Sen har du helt fel vad gäller barnbidraget! Mamman bestämmer på egen hand om det skall delas eller ej även vid delad vårdnad och när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna! Hur kan du påstå saker utan att ha koll alls? Här är lagtexten: paragraf 4!

   I lagen står att barnbidraget betalas till mamman om inte föräldrarna gemensamt ansöker om att dela det! Så om kvinnan inte skriver på ansökan så får hon behålla allt. Tror du mig inte så ring och fråga försäkringskassan! Men du måste alltså ringa, för informationen på FK:s hemsida är direkt vilseledande!

   Ni önskar jämlikhet bara när det gynnar er själv inte annars!

   Svara

   • Marie
    Feb 18, 2010 @ 17:34:21

    ”Om jag får säga det själv, så är inlägget mycket välformulerat!”
    Du har ett medelmåttigt språk. Medelmåttigt är inte detsamma som välformulerat.

    Att ta upp många aspekter kallar du för spretighet. ”
    Det är sättet du gör det på som är negativt. Att ta upp många aspekter kan gynna en text, om man kan hålla en röd tråd.

    ”Det är bara du som inte förstår det!”
    Försök vara objektiv. Människor upplever saker på olika sätt.

    ”Det finns ingen forskning som visar att kvinnor besitter dessa egenskaper i lika hög grad som män. Det är möjligt! Men ingen av oss vet!”
    Hur vet vi att män besitter dessa egenskaper? Finns det någon forskning som visar på att män besitter dessa egenskaper?

    ”Men en sak är säker: könen skiljer sig åt även på det mentala planet!”
    Självklart. Vi formas av arv och miljö. Genus formas av miljö (kultur). Frågan är hur mycket miljön hindrar kvinnor. Det finns en hel del forskning som visar på att vi i tidig ålder anpassar oss till könsstereotypa roller.

    ”Sen har du helt fel vad gäller barnbidraget! Mamman bestämmer på egen hand om det skall delas eller ej även vid delad vårdnad och när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna! Hur kan du påstå saker utan att ha koll alls? Här är lagtexten: paragraf 4!”

    ”Utan att kolla alls”: jag kollade upp det och se texten nedan. Du är återigen aggressiv i den framtoning. Jag har vidare inte lämnar någon åsikt om vad jag anser om systemet.

    4 § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget.
    ”Ni önskar jämlikhet bara när det gynnar er själv inte annars!”

    Du drar mycket förhastade slutsatser.

    Jag är feminist men jag är inget språkrör för Sveriges samtliga feminister. Jag tror dock att kvinnor vill ha jämställdhet på alla plan. Du tror per automatik att jag förespråkar att kvinnan innehar barnbidraget? Eller på vilket sätt lyckades du dra slutsatsen att jag/”vi” bara förespråkar jämställdhet i vissa fall?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Feb 18, 2010 @ 22:16:32

     Du fattar inte syftet med att skriva, det är uppenbart! Syftet är endast att få in en ide i mottagarens skalle. För mig saknar orden i princip lagar. Laglöshet råder! Iden är allt! Stackars du tror att iden är underordnad språket medan det ju är tvärtom! Att språket blir ett självändamål är något för idioter!

     Ni feminister tenderar att ignorera dom biologiska skillnaderna!

     Ingen forskning visar vare sig att mannen eller kvinnan är bästa ledaren. Slutsatsen måste då bli att låta ägarna själv bestämma!

     Fattar du inte att ifall kvinnan vägrar skriva på ansökan så behåller hon hela barnbidraget! Tror du mig inte? Ring Fk och fråga!

     Du behöver inte vara språkrör för alla feminister. Dom flesta är så dumma att jag knappt skulle bry mig om vad dom tycker, lika lite som jag skulle fråga en hund om vad han tycker!

     Men du får gärna vara språkrör för dig själv och säga vad DU tycker om barnbidraget! Jag vet att feministerna lågprioriterar all könsdiskriminering som gynnar kvinnan!

     Svara

    • Marie
     Feb 19, 2010 @ 01:27:52

     Det här är mitt sista inlägg till dig (som svar på ditt inlägg nedan) och jag ska säga exakt vad jag tycker:

     Jag anser att din syn på kvinnor, och speciellt feminister, är mycket negativ och föråldrad. Dina åsikter tycks baseras främst på känslor istället för att baseras på fakta och logiska resonemang.

     När jag läser dina svar till mig tycks det mig orimligt att du verkligen har läst ordentligt vad jag skrivet. Du lägger ord i min mun och är förtjust i att dra snabba slutsatser.

     Vidare är du snar med att kritisera mig som person och det är något jag har mycket svårt att förstå. Du kan vara kritisk till mina åsikter, ja, men inte mer.

     Jag varken yttrat ett ord om mina åsikter kring barnbidraget eller förnekat de biologiska skillnader som föreligger mellan könen.

     ”stackars du tror att iden är underordnad språket ”
     Detta har jag aldrig påstått. Människor tenderar däremot att lyssna på människor som framför sina åsikter på ett balanserat sätt, med väl underbyggda argument och ett tilltalande språk.
     Om ditt syfte är att förmedla en åsikt är ovan nämnda saker bra att överväga och anamma.

     Avslutningsvis är det härligt att höra att du vet att kvinnor ”lågprioriterar all könsdiskriminering som gynnar kvinnan”. Tänk om jag hade samma insikt i vad Sveriges ca 4,5 miljoner män tänker!

     P.S. Intressant att notera att du uppdaterat ditt ordinarie blogginlägg.

     Svara

     • KLARTEXTEN!
      Feb 19, 2010 @ 12:34:51

      Mitt sätt att argumentera är ”gärna en knockout”! Sen kan du vara ”balanserad”!

      Du har inte på minsta sätt motbevisat den negativa bilden av feminister!

      Du vägrar ta ställning emot det orättvisa barnbidraget vilket bara bekräftar att ni feminister lågprioriterar all könsdiskriminering som gynnar kvinnan! Inget du skrivit motsäger detta!

      Vad är skillnaden mellan dig som person och dina ideer? Jag trodde jag kritiserade dina ideer!?

 4. Marie
  Feb 18, 2010 @ 14:07:42

  Självfallet ska den person som är bäst lämpad för ett jobb anställas. Att män idag, i större utsträckning än kvinnor, innehar höga positioner i samhället beror inte på att de är bättre lämpade för sina jobb. Snarare är det så att kvinnor förbises och BEDÖMS som mindre kompetenta.

  Jag är helt emot kvotering då det missgynnar både kvinnor och män MEN tanken med kvotering är god i teorin (ej praktiken). Kvotering är tänkt att innebära att de kompetenta kvinnor som förbises enbart pga av sitt kön ska få en möjlighet att bevisa vad de kan.

  En man ska inte ha förtur till en befattning pga av sitt kön och så ska inte heller en kvinna. Om Sverige vore jämställd skulle politiker inte behöva överväga kvotering utan kvinnor skulle inneha högre positioner i större utsträckning.

  Du skriver: ”Dom kommer inte att tveka att ta in en kvinna om dom tror att det gynnar företaget!”. Nej, visst är det så men mäns (och i viss grad även kvinnors!) bild av kvinnors kompetens gör att de inte tror att en kvinna klarar samma uppgifter som en man. Detta leder till att kvinnor i mindre utsträckning anställs på höga befattningar.

  Självklart önskar en klar majoritet av Sveriges kvinnor jämställdhet. Som den drivande, engagerade och begåvade människa (inte kvinna) jag är önskar jag samma möjlighet som män att avancera inom mitt yrke. Jag önskar också samma möjligheter, i praktiken, att välja min studieinriktning och inte tvingas begränsas av mäns syn på kvinnor och kvinnlighet.

  ”Ingen intelligent människa vill välja eller väljas av något annat skäl än kompetens!”
  Som kvinna och feminist instämmer jag i detta. De flesta människor vill att andra människor tar hänsyn till vår kompetens, inte vårt kön.

  Sverige är ett generellt sett jämställt land men mycket saknas innan kvinnor har samma möjligheter som män. Det finns stor anledning att lyssna på de kvinnor som förespråkar jämlikhet. Jag tycker att du bör läsa på vad jämlikhet och feminism egentligen innebär. Dina okunskaper drar verkligen ner detta blogginlägg.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 18, 2010 @ 14:39:27

   Du håller med mig på varje punkt, ändå påstår du att jag är okunnig! Märklig logik eller hur?
   Dessutom ignorerar du fullständigt barnbidraget, där ojämlikheten lagstiftats! Där väljer du, som alla feminister, att tiga!

   Men vi är överens om att kvotering är dåligt. 9 av 10 feminister är idioter, eller näst intill. Det är verifierat, men hemligstämplat!

   Det är uppenbart en schizofren strategi att älska mannen, men hata männnen! Tämligen vilset och snurrigt, men förvånar väl ingen! Du verkar dock tillhöra de med fötterna på jorden.

   Ingen skall diskrimineras av något irrellevant skäl! Upplysning och kunskap är enda medlet. Du påstår att kvinnor är lika bra företagsledare som män. Hur vet du det? Vilka belägg har du för detta? Kan det inte vara så att de skickliga kvinnorna representerar undantaget från regeln? Varför skulle dessa vilja hjälpa fram inkompetenta kvinnor bara för att de tillhör samma kön? Varför inte kvotera in dvärgar, svarta, långa, korta, feta, smala? Varför just kvinnor? Kan du förklara det?

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: