Islam for dummies!

Väldigt många har åsikter om islam utan att ens kunna dess fundamenta! Detta leder förstås till att många pratar i nattmössan!

Jag tänkte framförallt poängtera vad jag uppfattar som väsentligt med islam, vad du måste kunna för att förstå islam och muslimer rätt! Detta är absoluta basfakta! Kan du inte detta så är du helt ute och cyklar! Du måste läsa på själv förstås (se sist ”Böcker om islam”).

Tyck till! Muslimer och icke muslimer!

En del intressanta Koran-citat finns i slutet på detta inlägg, under egen rubrik!

Koranen

Muhammed var analfabet och fick koranen uppenbarad för sig under en 12-års period som började när han var c:a 40 år. Han begav sig ofta ut och mediterade bl a i grottor. Den första uppenbarelsen fick han i en grotta, av ärkeängeln Gabriel. Den månaden benämns Ramadan och är muslimernas viktigaste högtid. Han tvivlade först på innebörden av uppenbarelserna men framförallt frun övertygade honom om att det verkligen var guds ord.

Muhammed återgav muntligt sina uppenbarelser, för han var analfabet. Efter ett tag skrevs dessa ner av andra och kom att utgöra Koranen. Han bodde då i Mecka.

Vartenda ord i Koranen anses vara Guds egna ord! Detta är fundamentalt för att förstå koranens betydelse! Detta är också skälet till att islam aldrig kan reformeras! Vem har rätt att ändra eller radera guds ord? Det är blasfemi!

Nya testamentet har aldrig ansetts vara guds egna ord! Den är väsentligen skriven av Jesu lärjungar. Den är deras ord! Inte guds! Orden i NT får därmed aldrig samma tyngd som orden i Koranen! Man kan ifrågasätta människors, men inte guds ord!

Adam var den första  muslimske profeten. Muhammed den sista. Andra muslimska profeter är Abraham, David, Moses, Jesus osv. Det finns hundratals! Detta är skälet till varför judendomen och kristendomen har en särställning bland icke muslimska religioner. Dom benämns ”bokens folk”. Alla profeter var äkta muslimer, men budskapet förvanskades på vägen! Samtliga profeter, inkl. Jesus, predikade islam! Inte kristendom!

Och Jesus dog aldrig på korset! Jesus var inte gudomlig! Lika lite som Muhammed! Båda var av kött och blod! Jesus moder Maria är förstås också respekterad vilket glädjer många kristna. Men inte av skälet dom tror!

För den som vill snabbt vill förstå islams fundanmenta så handlar det INTE om att läsa Koranen! Däremot måste du begripa hur den är strukturerad. Den är uppbyggd av 114 suror (kapitel). Dessvärre inte kronologiskt! Följer ingen annan logik heller! De längsta surorna är först och de kortaste sist! Numreringen av olika suror är inte enhetlig utan kan variera. Allt detta gör att koranen inte är lämpad att läsas från pärm till pärm.

Koranen bör läsas på originalspråket arabiska. Alla översättningar av Koranen anses vara tolkningar. Koranen är skriven på klassisk arabiska, vilket är svårläst för dom flesta araber, så inte ens dom kan utan vidare förstå koranen!Helst skall koranen reciteras, den är väldigt melodisk.

Surorna har olika namn, ofta finns namnet återgivet i surans första mening. Ifall första meningen innehåller ordet ”ko” kan suran kallas ”kon”. Detta fast suran väsentligen handlar om något helt annat.

Hadither

Många icke muslimer inbillar sig att Koranen är allt för muslimen. Så är det inte. Islam kan inte förstås utan haditherna! Haditherna är berättelser om Muhammeds liv, (Sunna) återberättat av samtida, som kände och umgicks med honom.

Det är 10.000-tals anekdoter från Muhammeds liv, berättat av hans fruar, följeslagare och andra. Muslimska skriftlärde har värderat dessa berättelser för att komma fram till vilka som är sanna eller osannolika. T ex när flera samtida återger samma berättelse ökar det tilltron till att den är sann. På det viset har skriftlärde granskat och värderat massor med berättelser. De sex trovärdigaste hadith-samlingarna anses allmänt vara kanoniska, dvs inom Sunni-islam råder konsensus om dess trovärdighet. 85 % av alla muslimer är Sunni, 15 % är Shia. Det finns även andra inriktningar, men de är ytterst små.

Den näst främsta hadith-samlingen inom Sunni kallas ”Sahih Muslim”.  Den har sammanställts av en skriftlärd, Imam Muslim. ”Sahih” innebär att den har den högsta trovärdigheten. I den låter Muhammed stena en man och en kvinna för äktenskapsbrott.

I koranen uppmanas muslimerna att lyda Muhammed och följa hans exempel. För att kunna göra detta måste muslimerna veta vad Muhamed sagt och gjort. Sunna och återges alltså i haditherna. Varje muslim måste således dels känna till både Koranen och haditherna! Det är omöjligt att vara en god muslim utan att samtidigt följa Muhammeds exempel!

Vad gjorde då Muhammed? T ex gifte han sig med 6-åriga Aisha och hade samlag med henne när hon var nio. Detta är klart återgivet i en av de kanoniska haditherna. Så ingen muslim ifrågasätter detta! Tvärtom ütgör detta exempel som bör följas och gör så av miljoner muslimer! Hade Jesus samlag med en 9-åring?

Likaså lät Muhammed halshugga 600-900 judiska krigsfångar (Qurayza-judarna)! Alla männen som tilfångatogs efter ett slag halshöggs! Kvinnor och barn togs som slavar. Hur avgjorde muslimerna vilka som var män? Den med könshår var man och skulle således halshuggas! Observera att det handlade om krigsfångar! Det skedde efter avslutad strid!

Vad gör muslimska terrorister med sina fångar? Just det! Halshugger dom! Dom är goda muslimer och följer Muhammeds exempel! Inget extremt med det! Och självklart verkställs dödsstraff i Muhammeds hemland med halshuggning! Hur många lät Jesus halshugga?

Ibland skonade Muhammed sina fiender, men många gånger lät han avrätta dom. Likaså lät Muhammed sina soldater våldta icke muslimska kvinnor. Ringer det en klocka? I Oslo var samtliga överfallsvåldtäkter under en treårsperiod begångna av icke Europeiska invandrare.

Muhammed hade f ö många strider med just judar.

(eftersom Muhammed inte får avbildas visar jag istället en bild på en annan muslimsk profet, Jesus från Nasareth)

Muhammeds liv.

Muhammed föddes år 570. Hans pappa dog dessförinnan. Hans mamma dog när han vad 6 år. Han togs om hand av sin inflytelserika klan.

Som 25-åring gifte han sig med en 40-årig rik kvinnlig köpman. Han skaffade inga fler fruar under hennes livstid. Jag tror han sedermera fick 13 fruar och konkubiner (senare fick muslimer bara ha 4 fruar). Muslimska män får gifta sig med icke muslimska kvinnor. Kvinnor får dock inte gifta sig med icke muslimska män! Några konkubiner var judar och kristna.

Han började predika i sin hemstad Mecka, men tvingades fly till Medina pga makthavarna kände sig hotade av hans budskap (med all rätt!). I Medina växte islam sig starkt. Han överföll regelmässigt karavaner. Så småningom lyckades han erövra även Mecka. Innan han dog hade hela arabiska halvön erövrats åt islam.

När Muhammed dog  år 632, ville några att hans arvtagare, kalif,  borde följa blodsbanden och förordade Ali, hans brorson. Andra förespråkade hans närmaste man, Abu Bakr. Det slutade med att Abu Bakr blev den förste kalifen.

Sunni-muslimer anser att Abu Bakr var Muhammeds rättmätige arvtagare. Shia-muslimer anser att Ali var det. ”Shia” kommer från Shiat Ali, dvs Alis anhängare. 6-åriga Aisha (som Muhammed gift sig med) var Abu Bakr´s dotter.

En natt flög Muhammed till Tempelberget i Jerusalem (under en dröm). Där fick han besöka alla sju himlarna, Han träffade bl a David, Jesus m fl. Därför är Tempelberget och Jerusalem så viktig för muslimer.

De fyra första kaliferna hade alla känt Muhammed personligen: Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali (jo shia-muslimernas Ali). Så dessa är i klass för sig. Alla hadither av värde återberättas av folk som träffat Muhammed personligen.

Under de fyra första kaliferna erövrades Nord-Afrika och Spanien, likaså mellanöstern. Det sista kalifatet avskaffades av Turkiets Mustafa Kemal ”Ataturk” 1924 (som sekulariserade Turkiet).

Kristna och judar

Månggudadyrkan och ateism är strikt förbjudet inom islam! Så hinduism och Buddhism är förbjudet! Antingen konverterar dom eller dödas! Däremot visas ingen nåd mot konvertiter, dvs dom som konverterat från islam!

Många av berättelserna i Koranen är påfallande lika de gamla judiska och kristna berättelserna i Bibeln och Toran. De tidigare profeternas budskap ”förvanskades” dock, men med Muhammed nedtecknades guds ord korrekt! Så Muhammed” lånade inget” från judar och kristna! Fast vi vet alla att han växte upp i den judeo-kristna kulturen.

Kristna och judar får fortsätta att utöva sin religion ifall de betalar jizya, en straffskatt. Likaså är de underordnade muslimer! De är andra klassens medborgare. Antingen betalar de straffskatt eller konverterar till islam! Alternativet är döden.

Koranen är fylld av hätska och hatiska utfall mot kristna och judar! Så dessa mördas och förföljs i muslimska länder!

Politisk ideologi

Islam är, förutom en religion, även en politisk ideologi! Muhammed var i högsta grad en militär befälhavare och en politiker! En enväldig sådan! Han erövrade personligen hela arabiska halvön!

Att följa koranen var det goda, allt annat var ont! Man kan inte rösta om huruvida man skall följa koranen eller inte. Det vore en synd! Folket skall lyda Gud, inte en politiker, som inte följer Koranen! Så demokrati är oförenligt med islam. Och jämlikhet strider helt mot Koranen! Kvinnor är i princip värda hälften, homosexualitet är strikt förbjudet och otrogna är underordnade muslimer.

Koranens lagar för brott, familj, arv etc kallad sharia. Bestämmelser återfinns även i haditherna, t ex stening.

De största muslimska samfunden utgav en bok på 80-talet ”Islam vår tro”, där det tydligt framgår att ett framtida muslimskt Sverige är en diktatur, enligt Iranskt mönster. Folket utser sina ledare via val, men valbara kandidater är endast godkända troende muslimer med en islamisk agenda. Politikernas enda syfte är att förverkliga den religiösa muslimska staten. Koranen utgör grundlag. En av dessa muslimer, Abdirisak Waberi (se videon) är Moderat riksdagsman. Detta för att Moderaterna vill vinna muslimska röster.

Koranen är den enda ”sanna” religionen, så självklart är alla andra religioner felaktiga. Det ligger i sakens natur att en muslim inte skall lyda en otrogen. Självklart bör den enda sanna religionen råda i hela världen. Muslimen får bedra, luras, mörda etc  av taktiska skäl, om det gagnar islam. Kallas taqiyah. Muhammed lät t ex en av sina män lura i motståndarna att denne övergett islam för att kunna mörda dess ledare.

Umma är alla muslimer i hela världen, oavsett nationstillhörighet. Dessa bör hålla ihop mot de otrogna och gör det också! Därför hör du sällan muslimer framföra allvarlig kritik mot muslimska terrorister etc.

Moderata muslimer

Många okunniga surrar om att ”moderata muslimer” motsätter sig fundamentalisterna etc. Jaså? Hur högljudda är dessa ”moderata muslimer”? Tysta som möss skulle jag hävda!

Skälet är självklart. Alla muslimer vet att dom har fel! Fel därför att det enda dom gör är att blunda för valda delar av koranen och haditherna. Det är självklart helt vansinnigt! Dom vet det själv, och är därför ganska lågmälda. De flesta ”moderata muslimer” försöker vilseleda dumma och okunniga icke muslimer. Man tonar ner islams våldsamma budskap. Islam framställs som ”fredens religion”. Det räcker med att bekanta sig med Muhammeds liv för att inse att detta är ett fullständigt bisarrt påstående!

Det finns inget moderat islam! Islam är vad som står i Koranen och haditherna! Så skall den tolkas, resten är fel! Det finns bara ett islam! På den punkten är jag dessvärre helt överens med radikala muslimer.

Koranen sura 9:29 predikar kamp mot oss otrogna.

Man måste fråga sig vem som rimligen kan islam bäst: djupt troende eller icke djupt troende? Radikala muslimer är oftast djupt troende så det är bara naturligt om dom kan islam bättre än relativt sekulära muslimer.

Förstår vi inte detta så har vi valt att missförstå islam, med tragiska långsiktiga konsekvenser!

Vad är väsentligast?

– Koranen är guds ord vartenda ett! Inget får någonsin ändras!

– Varje muslim bör följa Muhammeds exempel (som återges i haditherna, t ex: Muhammed hade samlag med en  9-årig flicka, lät halshugga 600-900 judar, tillät våldtäkt av icke muslimska kvinnor)

Koranen och haditherna är oumbärliga för varje muslim!

– islam är både religion och en politisk ideologi

– Muhammed var krigisk, deltog i nästan 30 slag personligen!

Moderata muslimer blundar för obekväma avsnitt i Koranen och Haditherna! Pga att dom har fel så och saknar dom trovärdighet bland övriga muslimer.

– Koranen och haditherna ger radikala islamister (inklusive Al Qaida) allt moraliskt stöd de behöver för att genomföra sina dåd.

– jämför detta med Jesus, som aldrig utövade eller predikade våld!

Okunniga icke muslimer hävdar oftast att vissa saker inte står i Koranen. Men det hjälper inte ifall det står i någon av de kanoniska haditherna!

Fadern till det sekulära Turkiet,  muslimen Mustafa Kemal ”Ataturk” sade följande om islam:

Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv.” Mycket rasistiskt, eller hur!

Koran-citat

Homosexualitet:

”If two men among you commit indecency punish them both.” (Koranen, sura 4:16)

Kvinnor

”Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.”(Koranen Sura 4:34; fördjupning)

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.”(Koranen, Sura 2:228; fördjupning)

Arv                                                                                                                                                 

GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott; om döttrarna är fler än två, är deras lott två tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften. [Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tredjedel. Har han efterlämnat bröder, är moderns lott en sjättedel efter [avdrag för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, genom det som de har gjort för er – Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är allvetande, vis. (Koranen sura 4:11)

Vittne

”Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen.”(koranen, Sura 2:282; fördjupning)

Barnäktenskap

Narrated Hisham’s father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then hemarried ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old”  (Sahih Bukhari, Book 58: 236 , en av dom främsta haditherna):

Slöja

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Koranen, Sura 33:59; fördjupning)

Följ  Muhammeds exempel:

….. den som är olydig mot gud och hans apostel (Muhammed), är fången i uppenbar villfarelse. (Koranen, Sura  33:36)

Äktenskapsbrott:

Mot den av edra kvinnor som begår skändlighet, skolen i tillkalla fyra vittnen bland eder, vittna dessa, så hållen dem inomhus tills döden tager dem hädan eller gud bereder dem någon annan utväg. (Koranen, Sura 4:19)

Sahih Muslim

whenever Allah’s Apostle received revelation, he felt its rigour and the complexion of his face changed. One day revelation descended upon him, he felt the same rigour. When it was over and he felt relief, he said: Take from me. Verily Allah has ordained a way for them (the women who commit fornication),: (When) amarried man (commits adultery) with a married woman, and an unmarried male with an unmarried woman, then in case of married (persons) there is (a punishment) of one hundred lashes and then stoning (to death). And in case of unmarried persons, (the punishment) is one hundred lashes and exile for one year.[3] (Sahih Muslim, hadith)
I asked ‘Abdullah b. Abu Aufi if Allah’s Messenger awarded (the punishment) of stoning (to death). He said: Yes. I said: After Sura al-Nur was revealed or before that? He said: I do not know.[4]

 

Böcker om islam

Det finns flera religionshistoriker som är islamologer. Jan Hjärpe saknar all trovärdighet för mig! Skälet är att han i boken ”Sharia” inte med en stavelse nämner att Muhammed (enligt flera hadither) lät utföra en stening! Detta är ett försök att lura okunniga läsare! Han profiterar på villfarelsen att ”står det inte i koranen, så är det inte viktigt för muslimer”! Stening nämns inte i koranen, men däremot alltså i flera av de kanoniska haditherna, vilket gör stening till en plikt som jag ser det.

Däremot kan jag rekommendera följande islamologer. Dom är båda Dr. i religionshistoria med inriktning islamologi. Christer Hedin och Jan Samuelsson. Dom beskriver islam sakligt och objektivt. Kort och koncist. Läs t ex ”Islam i Sverige” av Jan Samuelsson (bilden ovan).

Sen är det alldeles utmärkt att läsa vad muslimerna själva skriver. T ex har jag läst ”Islam-vår tro” utgiven av de stora muslimska samfunden på 80-talet. Mycket avslöjande kapitel om det islamska samhället. Där lämnas inget tvivel om att svenska framträdande muslimer ser en muslismsk diktatur av iranskt snitt som det självklara i ett framtida muslimskt Sverige.

Överhuvudtaget gäller att goda muslimer inte skäms för sina åsikter. Varför skulle dom? Vi har fel, dom har rätt! Bara dumma svenskar fattar inte att vad dom uppfattar som en kränkning av islam är en självklar dygd för en rättrogen muslim!

Muslimer som är politiskt verksamma inom våra stora partier försöker förstås dölja sin agenda. Man vill ogärna förneka islams verkliga budskap, man vill heller inte bete sig som en neslig Judas!

Dom största förnekarna är dumma svenskar! Inte muslimer!

SVDd  r d     e  n  .  l ! k  a n e k r r m .    s  é DN. e  n  n  a d r n   r  n   s  r  l  .   .   v  .        p    ”   . .  . ABn   d ö  v s  g  s  g f   e e s  n  n n ! k   k g r  n n EXPn  -n 2 2 m

115 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Lina
  Jan 28, 2017 @ 15:22:59

  Herregud, sådana som du skapar konflikter i samhället. Skriv om kristendomen och judendomen så får vi höra deras ”dumb” förklaringar. Skulle vara jäkligt intressant. Eller vänta, du kommer inte skriva om det för att du är ”islamofob.” Let people live their own religion! Vad i helvete försöker du göra. Religionsfrihet. Tack.

  Svara

 2. Tommy
  Dec 07, 2015 @ 11:32:54

  ”Muslim mark of the biest” på Youtube. .
  Till er som funderar på saker o ting,
  Är mycket intressant att höra o se för den som är nyfiken..till sist”
  Jag är den förste o den siste sa ju jesus
  ……..

  Svara

 3. Tommy
  Dec 07, 2015 @ 10:35:02

  Slå in på Youtube:
  ”Mark of the biest”är mitt råd mycket,mycket intressant part 1-2 till den som vill….

  Svara

 4. Tommy
  Dec 04, 2015 @ 00:55:08

  Bra diskussion men ledde ingen vart,vad jag vet är:
  När judarna vaknat o förståt vem jesus var då kommer det att hända saker hos alla folk, judar som muslimer ,kristna ja alla, men till dess måste avfallet och laglösheten komma o onskan råda jaa allt som står skrivet ska ske..det som förvånad mej ochså är: det stog skrivet redan i gamla testamentet om att messias skulle komma för att frälsa värden ,ändå förnekar värden honnom o han sade: jag är den förste o den siste så varför ens diskussion som ej leder någonstans,finns fula fiskar överallt även jag så……..

  Svara

 5. Anonym
  Jan 13, 2015 @ 12:19:44

  Sanna mina ord! Låt människor leva ett lugnt liv(mellan den missvinklade media striden). Känner jag hot i min närvaro så kommer inte du ha trygghet längre heller. Själv så är jag en invandrare från början som anpassar sig in i den sammhället som jag bor i! Sverige är ett fruktansvärt tollerans rikt land och tycker att man ska ta vara på det.

  Svara

 6. Anonym
  Jan 13, 2015 @ 12:07:20

  Så tror jag inte att alla dessa böcker som bibel, koranen etc. Leder till något gott i slut ändan om man sitter och studerar febrilt. Öppna ögonen och se hur vi lever idag istället. Specielt ni som är främlingar från andra länder och kommer till en annan del av världen. Den som tar och gör sådanna handlingar på egen hand, ser sig själv som guds vänster eller höger hand. Ingen har rätt att ta denna position. Och ger man en inblick i dessa ovan nämnda böcker så bör man läsa och lära sig undvika repetera historian. Men tydligt så våra mörkare bröder har inte fattat poängen, dom vill fortsätta sitt liv i det förflutna(i ett annan land).

  Svara

 7. Anonym
  Jan 13, 2015 @ 11:40:16

  islam not rules!! And never will DO!

  Svara

 8. Fox
  Apr 20, 2013 @ 10:12:25

  ”Muhammed föddes som Muhammed ibn Abdullah (”Abdullahs son”). Hans far, Abdullah bin Abdul Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen Qureish; modern hette Amina. Fadern dog redan före Muhammeds födelse och modern när han var sex år gammal. Det var först farfadern Abdul-Muttalib som tog hand om honom, sedan, efter dennes bortgång, farbrodern Abu Talib.[1]”

  Det här tycker jag är mycket spännande ur psykologiskt perspektiv. Jag ska spåna vidare om det någon gång.

  Svara

 9. Fox
  Apr 20, 2013 @ 10:04:32

  Hej Klartexten! Några av din länkar har sluta fungera.
  Här finns ”Slaget om muslimerna” https://www.youtube.com/watch?v=L3Y3qAf03Fk
  Länken ” Mördas och förföljs” funkar inte heller. Orkade inte mer just nu. Tack för en fantastisk fin Dummie och alla dina klartexter. Jag tänkte länka hit lite människor som jag tror har intellekt men pga betungande småbarnsförälderliv inte orkat tränga igenom PK-dimman. Jag tycker att slaget om muslimera är rätt ”tung” så det vore bra om länken funkade.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Apr 20, 2013 @ 12:31:10

   Tack för påpekandena! Tyvärr ser PK och muslimerna till att dessa videos ständigt tas bort från Youtube. Jag lade till en fungerande länk nu till dels Muslimska Brödraskapet och Slaget om muslimerna (längre ner). I flera andra inlägg funkar inte länkarna, men får ta det efter hand.

   Svara

   • Fox
    Apr 21, 2013 @ 15:33:40

    Tack!

    Svara

   • Anonym
    Sep 15, 2013 @ 12:51:54

    Jag tittade på klippet om djävulska(muslimska)brödraskapet.jag är fortfarande chockad av det jag såg och hörde på videoklippet.hur kan västvärlden fortsätta att blunda som om dem inte ser eller hör vad som försiggår.om man inte sätter stopp för deras djävulska planer snart så kommer dem att uppnå sina mål.tänk dig ett Europa förvandlat till ett mellanöstern och den som inte omvänder sig till islam blir martyr,slav eller utvisad från europa.västvärlden skulle må mycket bättre om den gav stöd till en man som hitler med fria händer att utrota muslimerna ur jordens yta.då skulle det bli frid och fröjd på jorden

    Svara

 10. larsen1035
  Dec 11, 2012 @ 22:31:28

  ”Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv.” Ataturk var en klarsynt kille…………leder in debatten om Islam på detta forum………..

  Svara

 11. Knickedick
  Nov 29, 2012 @ 20:24:00

  Intressant, dock har vi gamla testamentet grund för stenåldersstyre (5 mosebok). Hindusitiska, och andra extrermister hittar guds ord om man bara letar. Dock vore det intressant att veta mer om Ataturk och hur fasen han klarade av att skapa en sekulär muslimsk stat, med religionsfrihet? Han måste ju hittat, och skapat utrymme för sekulära muslimer… Kan man anse att ca 5% kristna i Sverige är extrema (gissning) så klurar jag på om det finns några fakta om hur många saudier som saudierna själva anser vara sekulära, eller kanske Iran, Dubai…

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 29, 2012 @ 21:49:41

   Islam fungerar som en kvarnsten om halsen för muslimska länder. Hindrar utveckling, mänskliga rättigheter etc. Det är uppenbart. Det hade säkert varit lättare om Koranen inte ansågs vara Guds ord vartenda ett (som kristendomen. NT formulerades ju av människor). Men att ifrågasätta GUDS ord är av naturliga skäl mycket stötande! Gör man det så ifrågasätter man ju Guds existens, egentligen! Dessutom är NT ett kärleksbudskap, har inget av Koranens hatiska och destruktiva verser! GT är helt underornat kärleksbudskapet i NT.

   Svara

 12. Lana
  Nov 19, 2011 @ 11:54:40

  Hittade inte tillbaks till den förra tråden så jag försöker här. Killen, till vars förmån namninsamlingen är startad, är en ateistisk avfälling, och hotas av lagens strängaste straff i sitt fd hemland Pakistan.

  https://www.thepetitionsite.com/1/dont-deport-atheist-khalid-saeed-to-pakistan/

  Svara

 13. Hannele
  Maj 14, 2011 @ 21:02:55

  ”Och om islam verkligen är så jävla dåligt, varför har då flera miljoner islam som religion?” undrade Anonym här ovan. Svaret är naturligtvis att dessa människor eller deras förfäder någon gång i tiden blivit skrämda, hotade, trakasserade och manipulerade och inte haft några val. Islam har sina anhängare i järngrepp både mentalt och fysiskt. Själva konstruktionen av islam är sadistisk och täpper till varje hål för självständigt tänkande och viljesyttring. Om den inte kan hota människan med vad som ska komma ‘härefter’ så blir hoten mer fysiska och konkreta och gäller här och nu.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 14, 2011 @ 22:50:56

   Jag instämmer! skulle vilja tillägga att det faktiskt är fullt naturligt att anamma även avigsidorna av en religion, förutsatt att man tror på den religonen! vidare begriper muslimerna inte sambandet mellan islam och fattigdom, förtryck, krig och allt annat elände som följer i islams spår.

   Svara

   • Hannele
    Maj 15, 2011 @ 09:53:34

    Så är det och många av de stackarna vet inget annat heller och är vettskrämda troligen bara för att ha egna tankar överhuvudtaget. Outbildning är en viktig del av denna konstruktion.
    Jag vet att i vissa islamistiska länder är utbildningsnivån hög, men detta beror inte på islam och det är väldigt begränsat vad utbildningen får innehålla. Jag vågar även påstå att i de länder är det ytterst få som är troende utan lever snarare dubbla liv. Håller uppe en fasad som krävs för att inte hamna i stora problem och bakom fasaden lever ett helt annat liv. Tina Thunanders bok Resa i Sharia Land, ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien är intressant läsning i detta avseende.

    Svara

 14. Kalla mig kalle
  Maj 04, 2011 @ 07:51:54

  Tack för den inledande faktabiten, sedan kom bara halv-smart retorik för att ta billiga poäng. Jag blev besviken.
  Utred istället vad sambandet av att familjen Saud följde en snäv tolkning (Wahabi) av Islam och hittade OLJA… om du vågar. Ett tips är att följa pengarna som går till Moskebyggen och är villkorade av ‘styrelseplatser’ för att kontrollera tillsättningen av Imamer…

  Tänk på att det är en enorm skillnad på utbildade muslimska personer och dom ‘enkla’. Dom muslimer som har en icke akademisk och enkel bakgrund anammar lättare den ‘kulturella’ delen som vi europeer uppfattar med all rätt som kvinnoförnedrande/våldsamt etc.

  Det finns dumma Kristna, Ateister, Muslimer Buddister etc.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 04, 2011 @ 13:10:55

   Kan du ge exempel på min ”halvsmarta retorik”. Möjligen inte smart, men förhoppningsvis korrekt. Menar du att jag skall kartlägga hur wahabbiter kontrollerar svenska nybyggda moskéer? Hinner inte tyvärr.

   Svara

   • Hannele
    Maj 15, 2011 @ 11:11:32

    Kan det vara det att bakom varje nybyggd moske finns saudipengar, villkorade sådana. Saudierna vill kontrollera det budskapet som mosken sedan lär ut. Har hört talas om detta.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 15, 2011 @ 11:46:24

     Jag vet inte hur vanligt det är, men en sak är säker: när saudierna finansierar en moské så står muslimerna i tacksamhetsskuld till dom. Och vi får aldrig veta vilka överenskommelser som gjort.

     Svara

     • Hannele
      Maj 16, 2011 @ 13:24:17

      Han som byggde första mosken i Malmö vet mycket om detta. Han sade upp kontakterna med saudierna eftersom han ansåg sig blivit lurad av dem. Men moské byggarna efter honom har inte varit lika noga med sin självständighet vad jag förstår.

 15. silvermets
  Apr 08, 2011 @ 18:11:45

  Du skriver ”detta är också skälet till att islam aldrig kan reformeras!”
  På vilket sätt har kristendom ”reformerats” till det bättre? Vi fick ju bara nya sekter som bråkade med katolikerna och slutnotan lär ha hamnat på ett antal miljoner förlorade människoliv.
  Det finns gott om evangelikaner i USA som anser Bibeln vara ofelbar. Det finns alltså även inom kristendomen. Att påstå att Islam inte kan reformeras, och att göra en poäng av just det är ju absurt. Kristendomen har inte ”reformerats”, det enda som hänt är att de kristna har trängts undan från den politiska makten. Skulle vi ha kristna som styr och ställer så skulle våra samhällen se ut ungefär som Saudiarabien. Så såg sverige ut ungefär 1700. Så om Islam kan reformeras eller inte är ju helt oväsentligt, det beror ju på hur stort inflytande de har i samhället eller inte. Med tanke på att kanske 3 länder i världen har sin lagstiftning byggd på sharia och 52 har det inte så känns det här inte som ett jätteproblem i mina ögon.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Apr 08, 2011 @ 19:26:22

   Poängen är just att kristna samhällen så lätt låtit sig sekulariseras! Förekommer inte i den muslimska världen! Skälet är att kristendomen ej kräver världsligt styre: ”ge kejsaren vad honom tillkommer och gud vad honom tillkommer”!

   Att kristna ”trängs undan” från den politiska makten utgör inget fundamentalt problem för kristendomen. Däremot skulle det utgöra ett fundamentalt problem inom islam! Du är en okunnig människa! Hade du haft elementära kunskaper om islam hade du vetat att islam gör anspråk på såväl religiös som politisk makt! Det är därför muslimska länder aldrig få västländernas välstånd, så länge muslimerna är religiösa (dvs vägrar sekulariseras)!

   Att sekularisera det muslimska samhället är som att slita hjärtat ur islam! Det strider flagrant mot Koranen! Dessutom är Koranen till varje bokstav guds egna ord! Det är inte bibeln! Att ändra en enda bokstav av guds egna ord är förstås en synd! Försök själv, så får vi se om du överlever. Gör det på ett torg.

   Svara

   • silvermets
    Apr 09, 2011 @ 09:06:32

    Men exempelvis många evangelikaner i USA har även de uppenbara problem med skilja på kyrka och stat. Detta är ett faktum. De är religiösa och religiösa är mongon.Och sharia är inte lagen i de flesta länderna i muslimska världen. Det är ju dem radikalerna strider mot i första hand inte oss europeer.
    Förvisso anses Koranen vara Guds ord men det kan ju tolkas på en miljon olika sätt. Eftersom de genuina haditherna var färdigkompilerade vid ca år 930 så borde islam ha varit ”färdig” då enligt ditt resonemang. Med de två personer som troligen påverkat Islam mest av alla förutom Muhammed levde EFTER denna tid, al-Ghazali och Ibn Taymiyya. Det finns enligt ditt resonemang inte ens en anledning för Ibn Taymiyya att existera som teolog på 1300-talet. Ändå gjorde han det.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Apr 09, 2011 @ 22:44:10

     Kyrkan i allmänhet och kristna i allmänhet har inga problem att skilja kyrka och stat. Muslimerna i allmänhet har det problemet!

     Vissa verser kan tolkas på olika sätt. Men många är solklara! T ex är förbud mot homosexualitet solklart, liksom kvinnornas underordnade ställning! Likaså är det solklart att muslimer inte skall låta sig styras av otrogna, såvida de inte är tvungna. Och haditherna är särskilt tydliga förstås! T ex Muhammeds stening för äktenskapsbrott.

     Jag har väl aldrig påstått att islams doktrin är klar år 930! Islam kan aldrig reformeras. För det vore att ersätta gudomliga ord men mänskliga! Självklart ett enormt helgerån! Bara att inse!

     Svara

  • Christer
   Dec 16, 2015 @ 10:46:50

   Okunnigt och korkat. I väst har vi haft Upplysningen som föregicks av Bacon, Lock och Descartes. Det ledde till demokrati, individualism och frihet och vetenskap. Som i sin tur ledde till kapitalism, medicinsk och teknisk utveckling där slutresultatet blev mer hälsa, lycka och framgång. Vetenskapens framväxt tvingade även religionens företrädare att reformera sina åsikter.
   Islam har överhuvudtaget inte haft någon motsvarande upplysning utan är helt enkelt underlägset och efterblivet väst och sitter fast i sina teokratiskt fascistiska diktaturer som styrs av lagar från stenåldern och upprätthålls av religiösa fundamentalister.

   Svara

 16. Peter
  Mar 17, 2011 @ 20:00:54

  Den som skrivit denna logg har tolkat ALLT kraaftigt fel angående Islam! Det är väldigt roligt hur denna person har studerat så mycket om religionen i onödan eftersom allt är feltolkat.

  Vad du kan göra är att gå till en person som kan näst in-till allt om själva Islam. Våga ställ alla frågor du vill till honom, om fru misshandel och allt. Jag slår vad om att du kommer bli chockad av svaret, då menar jag inte att dem kommer säga ja till fru-misshandel nu utan själva tolkningen.

  Själva ordet ”SLÅ” i Koranen kan tolkas på fleeeera olika sätt men det är RYCKA dem menar, att man ska rycka sin fru, inte slå så att hon inser att man har blivit sur!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Mar 18, 2011 @ 06:41:01

   Vad vet du om islam? Jag tror att du, som många andra, bara tror en jävla massa! Det bästa du kan göra är att ta reda på vad muslimska imamer överlag tycker och vad muslimerna i gemen tycker. Ingenstans har jag sett din korkade förklaring på att ”slå” hustrun. Så du menar att alla som slår hustrun tolkar koranen felaktigt! Jag föreslår att du framför din tolkning på muslimska forum, så lär du bli hotad! Garanterat! Det mesta pekar på att du fattar noll! Du är välkommen att komma med specifik kritik, punktvis över mina påståenden. Lycka till! Ingen har klarat detta hittills.

   Jag betonar att islam skall tolkas som muslimerna tolkar den, inte som du eller andra västerlänningar tolkar den!

   Svara

   • Hannele
    Maj 19, 2011 @ 17:38:39

    Muslimerna tolkar islam väldigt olika, det vet vi, så muslimerna är ingen homogen grupp. De till och med tar ihjäl varandra på grund av detta .. också. Sedan är det nästintill omöjligt att diskutera islam med en muslim. Försök gärna! De kan sträcka sig så långt att de påstår att du är okunnig och inte förstår hur fint det är egentligen, men de kan inte/vill inte berätta i vilket avseende. Detta är en rätt lustig företeelse i sig. Men kontentan blir att du inte kan föra ett vettigt samtal med en muslim om islam. Om du skulle råka säga något ifrågasättande om islam är det samma sak som att hata islam och att vara rasistisk. Väldigt nyanserat eller hur? Men det kan vara värre, faktiskt mycket värre för muslimer själva. En 16-åring pojke avrättades i Saudiarabien när han ställde frågor om profeten. Troligen för svåra frågor att svara på så det var enklare att döda honom. Och de som förlorat sina liv är många många fler dagligen!! Jämförelsevis är det ju mycket smidigare att bli kallad för rasist, även om det inte låter så väldigt sympatiskt.

    Svara

  • Helene
   Dec 19, 2012 @ 22:50:54

   Ska han gå till en Imam som då troligtvis ljuger om vad som står i Koranen, för muslimer får ljuga för ickemuslimer, men det är fel om de ljuger för muslimer.
   Det säger en hel del om Islam.

   Svara

 17. Jempa
  Feb 14, 2011 @ 14:41:53

  det står i haditherna också. jo jag vet ju det, jag har ju läst religion i skolan precis som du förmodligen har gjort..

  Svara

 18. Jempa
  Feb 11, 2011 @ 16:29:49

  du kanske ska läsa hela koranen så att du får en bättre helhetsbild av den. Sen borde du nog läsa ”Illusionen om gud” av Richard Dawkins så att du faktiskt lär dej ifrågasätta andra religioner än just islam!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 11, 2011 @ 21:51:28

   Skulle jag läsa allt folk föreslår skullle jag inte hinna blogga! Istället kan du angripa mina sakargument och visa att jag har fel, om du nu tycker det.

   Svara

   • Jempa
    Feb 14, 2011 @ 12:49:55

    Jag säger inte att du har fel men du kanske borde ha haft med utdrag från koranen som är relevanta. det där som du har skrivit under ”slöjan” t.ex. säger ingenting om att kvinnor måste bära slöja. det fanns ett bättre utdrag angående det.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Feb 14, 2011 @ 13:48:50

     Jo du har rätt! Jag ville göra texten lättläst. Jag borde i vart fall länka i texten till det. Kommer nog att ändra på det. ”Det fanns bättre utdrag angående det”: åsyftar du koranverser? Vilka i så fall?

     Svara

     • Jempa
      Feb 14, 2011 @ 14:16:04

      koranverser ja. nu vet jag ju inte exakt var i koranen man hittar just den versen, eftersom det var min syster som la upp den på bloggen hon hade, men det stod iaf nånting om att täcka barmen vilket är rätt så förvirrande i sej.

     • KLARTEXTEN!
      Feb 14, 2011 @ 14:29:38

      Jag hänger inte upp mig på vilken vers osm är bäst, eftersom muslimska kvinnor själva hänvisar till islam. Dessutom kan det finnas klara direktiv i haditherna (Muhammeds uttalanden som ju är vägledande)! T ex så anges inte stening i Koranen, men i hadtiherna. Ett misstag vi västerlänningar ofta gör är att vi inte förstår hadithernas enorma betydelse för muslimerna.

 19. Per
  Jan 13, 2011 @ 13:43:09

  För mig räcker det att islam är ett oönskat inslag i ett upplyst sekulärt samhälle. Denna villfarelse för inget som helst gott med sig och bör därför bekämpas.

  Ignorera alla provokatörer som medvetet håller på och saboterar detta forum och rikta istället energin på att försöka väcka så många andra svenskar som möjligt. Det börjar bli bråttom !

  Svara

 20. Beckie
  Okt 19, 2010 @ 13:40:08

  Hej och tack för intressant information. En sak som jag funderar över är om det inte finns mer info om vad koranen säger om kvinnor? Det skulle vara intressant. Jag tycker fö att det är skrämmande med den utveckling som blivit där muslimer börjar kräva att vi ska anpassa oss till dem. Om det är så bra att leva i en muslimsk stat, varför flyr de från sina länder? Då borde de ju inte vilja omvandla vårt land till muslimskt för då skulle det ju bli likadant som det land de flytt ifrån… rimligtvis.

  Svara

 21. Thore
  Sep 28, 2010 @ 01:48:25

  Det finns absolut ingen gud eller allah. Allt är bara fantasi. Människorna är rädda och när självkänslan sviker måste man ha något att tro på. En del människor tror på fotboll, andra på boxning, och Jehova samt IKEA. Människorna införskaffar sig märkliga ritualer.
  Ett brott som begåtts för bara några årtionde sedan har man enormt svårt att få fram bevis för. Vittnesutsago är oftast felaktiga när det gått så lång tid som kanske bara 5 år. Ibland kan det räcka med att inte komma ihåg vad människan gjorde för en månad sedan. Om man läser Cumran dödahavsrullarnas hemlighet så anar man att det inte står rätt till med ärligheten.
  Det enda sanna är vetenskapen. En vetenskap som hela tiden utvecklas. Vi har tillsammans med både djur och växter DNA alla. Och generna härstammar helt från begynnelsen.
  Läs i stället Richard Dawkins böcker, det är saker som är sanna. Det är så livet fungerar. Så någon gud finns inte och heller ingen allah eller annan gud.
  All religion har genom många år åstadkommit det mest hemska man kan tänka sig.
  Så Jag uppmanar alla till att i stället bli Ateister och ha en relation till Kärlek i stället.
  Thore

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 28, 2010 @ 11:47:05

   Jag instämmer helt! Dock är det nog så att en hel del fortfarande behöver religion och då är kristendomen ett mycket bättre alternativ än islam. Jag menar att det är bättre att lyfta fram kristendomens fördelar framför att döma ut alla religioner.

   Svara

   • Anonym
    Maj 02, 2011 @ 20:55:13

    Hur kommer det säg att du tkr att kristendomen är så bra? Vad är felet på Islam??

    Alla ni som dömer islam vet ingenting om islam, ni får höra olika saker och det leder till att ni börjar komma med fördomar. Råd till er: Om ni tillägnar tid på att bry er om islam och ni har så mycket ont att säga om det då ska ni kanske läsa koranen? Efteråt får ni se vad islam egentligen är.. Och om islam verkligen är så jävla dåligt, varför har då flera miljoner islam som religion?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 03, 2011 @ 05:35:14

     Jag kan en hel del om islam, har läst på. Våra fina demokratiska och sekulära välfärdssamhällen kommer ur kristna samhällen, vilket tydligt visar att kristendomen kan utvecklas till detta. Islam har inte kunnat utveckla motsvarande samhällen!
     Dom muslimska samhällena är överlag fattiga, odemokratiska, icke sekulära med religiöst influerad lagstiftning och oroliga, som ingen vill leva i!Varför vill alla muslimer flytta till kristna och judiska länder? Varför har vi en sådan enorm massinvandring till väst?

     Har muslimerna har förbättrat våra samhällen, gjort dom tryggare, lugnare, mer demokratiska, ökat yttrandefriheten och jämlikheten? Nej, utan tvärtom, bara inneburit försämringar för våra samhällen! Inget gott har kommit med den muslimska massinvandringen!

     Svara

     • Nidar
      Maj 03, 2011 @ 13:57:33

      Märkligt svar. Du har ju fortfarande inte läst Koranen. Vad du påstår att du ”lärt dig” genom tredjehandskällor överensstämmer ju med Anonyms påstående ”ni får höra olika saker och det leder till att ni börjar komma med fördomar”.

      Som vanligt har du fullt med faktafel i din kommentar:

      -De allra flesta muslimer flyttar till muslimska länder. Det land som tagit emot flest muslimska invandrare de senaste decennierna är Iran. Detta har påpekats tidigare, men som vanligt viftar du bort fakta som inte överensstämmer med dina fördomar.

      -De mest ekonomiskt misslyckade länderna är kristna afrikanska länder som Liberia och Kongo, vilka bottnar BNP per capita-listan. I toppen av listan, över både Sverige och USA, hittar vi bl.a. Qatar, Förenade Arabemiraten och Kuwait.

      -Låt oss även jämföra antal mord per invånare i olika länder för att syna dina lögner.
      *Alla de femton länder med högst andel mord är kristna länder, främst i syd- och centralamerika där det knappt existerar några muslimer.
      *Multikulturella Sverige ligger mycket bra till. Jämfört med Finland, som knappt tar emot några invandrare, så begår finländarna närmare tre gånger så många mord per invånare än de invandrarvänliga svenskarna.
      *Bland de länder med lägst andel mord hittar vi många muslimska länder. Bahrain, Egypten, Algeriet, Oman, Libanon, Burkina Faso samt Marocko har samtliga lägre andel mord än det redan låga Sverige
      *Jämfört med de mycket fredliga muslimska marockanerna så begår svenskarna dubbelt så många mord, finländarna 6 ggr så många mord, jänkarna 12 ggr så många mord, och jamaicanerna 150 ggr så många mord per invånare.

     • KLARTEXTEN!
      Maj 03, 2011 @ 17:11:59

      – Dom som kan flyttar till kristna länder, resten till grannländerna. Det tror jag funkar som tumregel.
      – Dom enda muslimska länderna med god ekonomi är oljestater. Dom har bara råkat hitta olja, inte genom entreprenörskap eller innovationer.
      .Även många oljestater är finansiella fiaskon. Alla är diktaturer. Regeln är att muslimska länder är fattiga och många diktaturer medan kristna länder är demokratiska välfärdsstater!
      – Det kanske är så med antalet mord, men länderna är inga diktaturer. Jag litar inte på statistiken från muslimska diktaturer, så frågan är om statistiken är jämförbar
      – samma sak gäller norden ( du får allt visa att 3 gånger så många mord begås i Finland)
      – litar som sagt inte på diktaturernas officiella statistik. Vi ”vet” ju också att det inte begås några våldtäkter och att dom saknar homosexuella.
      – Även om du skulle ha rätt betr. antalet mord (vilket jag betvivlar) så är länderna demokratier och kan alltså stifta lagar och vidta åtgärder för att stävja detta.

      Återigen undviker du nyckelfrågan: är islam förenlig med demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet?
      Sen, varför vill så många muslimer flytta till kristna väst? Är muslimska länder så misslyckade?

     • Anonym
      Apr 22, 2012 @ 10:49:37

      Att islam inte ”utvecklats/avvecklats” tror jag beror på tidsfånget.
      Islam är 622 år yngre än kristendomen.

      2012 – 622 = 1 390.

      Detta var medeltiden för oss européer.
      Då var kyrkans malt står och många led. Fattigdom, hot om helvetet och ingen ordentlig rättsskipnig

     • KLARTEXTEN!
      Apr 24, 2012 @ 10:24:19

      Teorin håller inte! För 100 år efter islam grundades, befann sig kristendomen och islam på samma nivå, utvecklingsmässigt. Islam var kanske snarare förbi kristendomen! Sen dess har kristna länder överlag utvecklats till fina demokratiska välfärdsstarer, medan islam fortfarande ligger låååååångt efter!

     • Anonym
      Apr 22, 2012 @ 10:55:15

      Att islam inte ”utvecklats/avvecklats” tror jag beror på tidsfånget.
      Islam är 622 år yngre än kristendomen.

      2012 – 622 = 1 390.

      Detta var medeltiden för oss européer.
      Då var kyrkans makt stor och många led. Fattigdom, hot om helvetet och ingen ordentlig rättsskipnig.

      Så, om man går efter kronologisk ordning, alltså att kristendomen var stark fram till upplysningen, renässansen.
      Då märkte folk också att kyrkan inte tillät utveckling.
      Så om 400 år så borde Islams tideräkning vara runt 1700 och kanske då har de tröttnat på Islam, trots att det är Guds ord, vem vet.

      Sen så tycker jag att startskottet till ”arabiska våren” visar tydligt att de inte accepterar att styras så hårt, som Islam tydligen vill styra.

      Nej jag är inte utbildad mer än det jag har läst lite här och där, men jag är snarare för ett förbud mot alla religioner utom mer livsstilsinriktade religioner typ Buddhism eller nån ”lite-version”

     • KLARTEXTEN!
      Apr 24, 2012 @ 10:19:47

      Enligt min uppfattning har arabiska våren resulterat i ökad islamism. Islamisterna är dom stora vinnarna! Inget stort framsteg, kanske snarare tvärtom! Och överlag har förtrycket av kristna och kvinnor ÖKAT!

    • Helene
     Dec 19, 2012 @ 22:56:12

     De vågar väl inget annat. Det blir problem. De kan tex bli dödade om de inte väljer Islam, och det är väl bäst att göra som familjen vill annars blir det stora problem med familjens heder.

     Svara

   • Preben Bss
    Sep 27, 2011 @ 23:49:12

    ha ha ha. Kristna som en gång i tiden brände kvinnor på bål för att dom troddes vara häxor när dom egentligen mådde psykiskt dåligt! du är stukad i huvet ,mannen.

    muslimer är fan inte ens en minioritet i vårt samhälle. det var fan inte längesen som kvinnor fick rösträtt i sverige. det var heller inte längesen som kvinnor i Sverige skulle agera hemmafru och köra staffet mellan spis ,barnuppfostran(om mannen inte skulle leka lite med livremmen på barnen då vill säga) och sängen.hon Hade knappt någon talan i hemmet heller.
    en familj bestog kanske av upp till 10 barn varav kvinnorna började jobba redan vid 6 års ålder medans bröderna fick vara barn och då talar jag fortfarande 1900-tal. Vill du tillbaka dit? du är paj! trasig.Det Går inte att laga dig har du inget liv? sitta här dagarna i ända framför dumburken och runka till Breivik och hans Tempelriddare du är ju fan pinsam… käka mindre svampar.Ta dig ur psykosen tänk att ligga på sin dödsbädd och inte fått gjort ett skit mer en att utöva mundiaré i textform under den digitala tidsåldern.

    Tror du att människor i framtiden kommer jobba extra hårt för att convertera just ditt bullshit till modernare arkiv knappast! är det så du vill minnas ditt liv. när dagens arkivering är ur tiden.? du är en dåre. En sådan dåre som kan bli farlig och göra orationella gärningar. Snälla, för sveriges bästa.Släck ner bloggen. och sök hjälp din paranoida 55:a

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 28, 2011 @ 01:34:45

     Skillnaden är att vi har utvecklats till civiliserade demokratiska välfärdsstater med jämlikhet. Det kan vi inte säga om något muslimskt land! Du verkar påtänd/psykotisk. Vad har du tagit?

     Svara

     • Preben Bss
      Sep 28, 2011 @ 23:13:24

      nej jag är inte påtänd sluta med dina projektioner och lugna ner dig med capslocken lite nu va.

      som svar på det du skrev kan jag ju bara tillägga att kristendomen är en bra mycket äldre religion. Dessutom kan vi knappast klandra arabländerna(långtifrån till och med) för att deras samhällen inte är lika civiliserade.det var väl knappast så att du blev chockad över 11 september attentaten,eller?
      det finns ju en jävla massa orsaker till att dom ägde rum.
      det har skördats en jävla massa civila i många många år när västvärlden tågar in som bror duktig som ska ordna upp allt.
      Genom att vi , Sverige,med Calle B(en vapenglad och skogstokig oljefantast) med släptåg slickar USA i arschlet och glatt skickar ner JASplan och fan å hans moster tillä dessa länder för att leka hjältar.Sverige är inte nått litet tafatt land som ”är snälla och hjälper behövande i demokratins namn” . Sverige bär en skenhelig mask där allt dom gör handlar om strategi för egen vinnings skull.

      Sen kan man ju undra hur humant det är att springa runt i skogen å träna soldater(militia,hutaree) och andra militäriska kristna fundamentalister. har du kollat på dom kristna terrordåden i Usa.
      Ganska intresant läsning. dom lär ju vara både påtända och psykotiska.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 29, 2011 @ 17:26:10

      Vakna upp! All internationell terror är muslimsk. Muslimerna ställer till enorma problem världen över. Tänk dig världen utan islam och världen vore mycket fredligare och rikare! Inga flyktingar att tala om!

      Utan väst skulle muslimerna leva i medeltiden. Dom skulle varken har bilar, flyg, datorer, elekticitet, antibiotika eller internet. Kort sagt dom är helt misslyckade socialt och vetenskapligt!

      Du tycker tydligen 11 septemberdåden var ok. Då hoppas jag att du eller dina anhöriga drabbas av terrrorattentat, så får vi se hur förstående du är sen. Jag tycker vi skall lämna Irak och Afghanistan, men heller inte ta emot en enda flykting heller! Låt dom leva i sin egen skit! Dom kan fan inte stå på egna ben. Snacka om skit-kultur!

      Låt muslimerna ta hand om sitt eget folk! Inte vårt ansvar att ta hand om eländet islam medför!

      Jag kan acceptera invandring, men inte muslimsk, för miljoner muslimer vore en tragedi för våra barnbarn. Varthelst dom invandrar blir det problem och oro! Dom skulle inte få uppleva den yttrandefrihet och jämlikhet vi själv tar för given! Dessutom är även demokratin i fara ifall dom blir tillräckligt många. Den stora majoriteten är ekonomiska flyktingar. En del andra är islamister som flyr moderata regimer. Dom skall inte släppas in. Väldigt många är muslimer i själ och hjärta, pis som i hemlandet. Och vi ser vilka skitsamhällen dom skapat! Vill vi att dom gör samma skit med vårt samhälle?

  • Bengt
   Jan 09, 2011 @ 17:27:23

   Jag håller med Klartexten, kristendomen är ett mycket bra och fredligt alternativ. Ett land helt utan religion? Flytta till Nordkorea. Det mest ateistiska landet i världen.

   Svara

 22. Bengt Lundström
  Sep 27, 2010 @ 19:39:02

  Ett litet tillägg. Enligt våra kristna västerländska värderingar, så var den mentalt störda ”profeten” Muhammed en mördare och pedofil. Någon ”Fridsfurste” var han inte. För jämförelsens skull, läs i Lukas Evangeliums 17:e kapitel vilket straff Jesus (som annars var mycket tolerant) föreslog att pedofiler skulle dömas till: ” En kvarnsten om halsen och nedsänkning i havet ”.

  Svara

  • Noah
   Jan 09, 2011 @ 17:35:51

   Så här står det:
   ”Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt!” UPPMÄRKSAMMA nästa: ”Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom”

   Det var endast en bild av ilska, inte att man ska göra så. Han säger sedan att man ska alltid förlåta sin broder(medmänniska) hur många gånger han än kommer och säger förlåt.

   Svara

 23. Anonym
  Sep 22, 2010 @ 21:07:30

  faktum kvarstår att islam delar upp män o kvinnor på ett osunt vis(t ex är det syndigt att dansa enligt koranen, följdaktligen är även (viss) musik syndigt)
  och är oförenligt med demokratiska principer om människors rättigheter och skyldigheter, och dessutom ägnar sig åt religiös och sexistisk snobbism.

  Svara

 24. aisha
  Sep 19, 2010 @ 22:08:23

  en sak mina vänner:) när ni diskuterar om islam ni ska först och främst vara mycket lugnt, smart, tålamod, och med ett fint leende. ni behöver inte bråka med varandra och blanda andras religion och tradition. i islam säger att man ska visa respekt till människor och visa kärlek till de det spelar ingen roll om han eller hon är kristien, hindu, jahud vad som helst de är mänsikor! gud har skapat oss alla på samma sätt. och ellhamdullilah vi är muslimer, glöm inte kärlek och respekt vinner alltid. islam är kärlek och respekt inte hat och krig. du får aldrig tvinga nogån att blir muslim du får gärna rekomndera, förklara och svara men på smart sätt för att du är ett levande exempel. om du använder dåliga ord och din temperature hojer sig direkt efter några ord när du hör då du är svag! det ända som du kan göra min vän be till gud, tränna med dig själv med din hjärna med din beteende för att de är jätte viktigt hos en människa. har du inte de positiva sidor ingen lyssnar på dig och det blir bara bråk,, och mashallah ni lever i 2010 ni måste ju vara mycket smarta på hur ni ska pratta om ISLAM, ni ska inte ta det personligt mitt medelande är till de kompisarna som i sin meddelande har använt otrevliga och dåliga ord och plus som orespekterad andras religiön med sina ord: har jag fel vill jag gärna att ni svara tillbaka jag blir glad, allahafez , hejdå:)

  Svara

 25. aisha
  Sep 19, 2010 @ 21:45:19

  hej till alla från mig:) ikväll läste jag det ni alla skrev här till varandra, jag blev både glad och ledsen, men jag har respekt för vad ni säger och skriver, om (ISLAM) kan en av er förklara till mig vad islam handlar om? vad det betyder? hur en muslim ska vara? hur en muslim ska parata? betena sig? tack:)

  Svara

 26. profanum_vulgus
  Aug 18, 2010 @ 13:56:40

  Vi kanske ska tillägga att Aisha var 16 när hon gifte sig och 19 när hon hade sex. Att bara andra siffran anges beror på att den första är underförstådd. Precis som när jag säger att jag är född ”67” så tror du att jag är 43år inte 1943 år gammal.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 18, 2010 @ 22:21:46

   Nu får du sluta upp att ljuga! Jag portar dig om du sprider lögner här! I flera hadither skrivs att hon var 6 när dom gifte sig och 9 när Muhammed hade sex med henne. Detta är självklart för muslimer!

   Narrated Hisham’s father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old” (Sahih Bukhari, Book 58: 236 , en av dom främsta haditherna)

   Svara

   • profanum_vulgus
    Aug 19, 2010 @ 09:08:05

    Ja precis, det står 6 och 9, med detta menas 16 och 19 eftersom ordet som i din text översatts med ”girl” betyder tonårig flicka/ung kvinna så var första siffran förutsatt och nämndes inte i dagligt tal.

    Det är dessutom inte historiskt möjligt att Aisha var 6 när hon gifte sig eftersom man känner hennes ålder vid andra tillfällen, t.ex. när hon blev överbefälhavare över de muslimska styrkorna.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 19, 2010 @ 10:01:45

     Jävla skitsnack! Bevisa ditt påstående!

     Svara

     • Hoppla
      Sep 21, 2010 @ 10:18:42

      ”Jävla skitsnack!”
      Imponerande argumentation… Bevisa DINA påstående! Är du kunnig i arabiska och har du läst Koranen på arabiska?

      För en som faktiskt har bott i ett av värdens striktast muslimska länder kan jag inte alls känna igen mig i din beskrivning av islam. FYI är jag varken muslim eller kristen. De flesta muslimer är moderata – jodå, det finns! – ungefär som att de flesta kristna tror på sin gud och går i kyrkan ibland. Du beskriver islam ungefär som om kristendomen är lika med Livets Ord och ingen annan kristendom finns. (Däremot är det visst många kristna som hävdar att Bibeln är guds ord rakt av, även om de förmedlats genom lärjungarna mfl. och många kristna säger att det viktigaste i kristendomen är att följa Jesus’ exempel.)

     • KLARTEXTEN!
      Sep 21, 2010 @ 10:28:51

      Jag har utvecklat min syn på islam i flera inlägg och den står jag för! Jag får intrycket att du inte läst hela inlägget. Gör det först! All erfarenhet visar att islam inte för något gott med sig, tvärtom! Eller vill du hävda att jag har fel?
      Det finns endast ett islam! Fundamentalistiska islam. Det betyder inte att alla muslimer är fundamentalister! Många muslimer kan vara ok! Men deras ideologi är odemokratisk! Eller hävdar du att islam är demokratisk? Förklara för mig varför alla de fyra största muslimska organisationerna i Sverige leds av islamister, vars dröm är ett muslimskt Sverige! Det bör fungera som en varning! Öppna ögonen!

      Tror du att majoriteten i Egypten, Algeriet, Gaza är islamister? I vart fall vill majoriteten ha islamism.

      Ifall islam är bra, förklara då för mig varför världens främsta demokratier är icke muslimska och varför inget muslimskt land kommer i närheten av dessa!
      Kristna länder har i otaliga fall visat sig kompatibla med demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och välstånd. Inget muslimskt land har visat sig vara det!

     • Hoppla
      Sep 21, 2010 @ 22:38:47

      ”Det finns endast ett islam! Fundamentalistiska islam. Det betyder inte att alla muslimer är fundamentalister!”

      Din logik hänger inte ihop. Du behandlar ”islam” som om det vore ett ting. Men det är ju bara en idé hos människor, som andra, som kan influera dem på olika sätt och i olika hög utsträckning. Islam har säkerligen influerat människor till handlingar de flesta skulle kalla onda och goda (t.ex. hjälpa fattiga). Dina erfarenheter av islam är inte samma som mina, jag har många goda erfarenheter av islam och muslimer. Men att påstå att det bara finns ”ett islam” är som att påstå att det bara finns ”en kristendom”, ”en kommunism” eller ”ett sätt att använda tvättmaskinen”. (Det senare är enligt Den heliga fundamentalistiska Tvättinstruktionsboken.”

     • KLARTEXTEN!
      Sep 21, 2010 @ 23:41:59

      Är nazismen också ”bara en idé”? Mina personliga erfarenheter av muslimer är enbart goda! Detsamma gäller nazister. Har träffat en nazist i mitt liv och jag gillade henne som tjej. Hon var nazist (fick jag reda på efter ett tag), men ingen hardcore, utan mest för att smälta in i gänget. Hon kanske inte ens förstod ideologin. Men detta förändrade inte min syn på nazismen! Nazismen blev inte oskyldig av den erfarenheten.

      På samma sätt skall du inte låta slumpmässiga bekantskaper avgöra din syn på islam, däremot på muslimer! Nazisttjejen hängde med sitt gäng, dom dominerade henne för dom kunde ideologin. På samma sätt dominerar fundamentalisterna moderata muslimer. Dom har ideologin.

      Ser vi på verkligheten så är det så det verkar funka. Fundamentalsterna bestämmer tonen i det muslimska samhället! Dom kan vara i minoritet, men dom har den ideologiska glöden och kunnandet. Dom andra är följare. I sverige styrs de fyra största muslimska organisationerna av islamister. Många är följare.

      Hur många moderata muslimer demonstrerade för Lars Vilks yttrandefrihet? Många demonstrerade emot den! Lägg ihop två och två. Inget märkvärdigt. Lite sunt förnuft bara.

     • Hoppla
      Sep 22, 2010 @ 09:34:27

      Javisst är nazismen också en idé, inte ett ting. Jag har levt i ett muslimskt land så jag har betydligt mer än enstaka erfarenheter av muslimer. Nu går det knappt att läsa längre…

     • KLARTEXTEN!
      Sep 22, 2010 @ 10:03:51

      Varför flyttade du därifrån?

     • Håkan Erixon
      Sep 18, 2016 @ 03:15:28

      Nutiden finns det barnäktenskap i islamvärlden, tyvärr.

   • Bulldog
    Okt 11, 2010 @ 15:10:47

    Jaha, här har vi ju en ren faktauppgift som är lätt att kolla. Är det som profanum_vulgus skriver kan du väl knappast låta påståendet om barnäktenskap finnas kvar på din sida, det underminerar ju i så fall trovärdigheten för övrig information.

    Kan det vara så enkelt att du inte kan arabiska tillräckligt bra?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Okt 12, 2010 @ 22:33:07

     Fakta: Muhammed gifte sig med Aisha när hon var sex och knullade henne när hon var nio år! Det vet alla som kan islams elementa! Profanum svamlar förstås! Han yrar om att man skall sätta en etta framför 6 och 9. Problemet är bara att hennes ålder inte angavs i siffror utan i ord (sex, nio), så uppenbarligen är det svammel!

     Svara

 27. Beyond
  Aug 13, 2010 @ 03:25:35

  Enligt din beskrivning att endast koranen är Guds ord, borde altså Haditerna som är människor ord, precis som gamla- och nya testamentet också vara förvrängda.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 13, 2010 @ 05:13:42

   Helt riktigt! Haditherna är människornas ord, inte guds! Men Koranen föreskriver att muslimerna skall lyda Muhammed och följa hans exempel. Hans exempel återges endast i Haditherna. Så rent logiskt måste dom följa haditherna, som ju är bäst bevisade.

   Visst kan haditherna vara förvrängda. Men behöver inte vara det! Men om gud säger att ”gör som Muhammed”, så har muslimerna inget val, eller hur! Dom måste följa haditherna!

   Sen vet vi att Muhammed har existerat, men vi vet inte med säkerhet om Jesus ens har existerat!

   Svara

   • Hoppla
    Sep 22, 2010 @ 10:09:39

    ”Men om gud säger att ”gör som Muhammed”, så har muslimerna inget val, eller hur! Dom måste följa haditherna!”

    Uppenbarligen inte, eftersom en stor majoritet av världens muslimen inte följer haditherna. Eller hur?

    Svara

 28. Erik Jonsson
  Aug 13, 2010 @ 02:38:50

  Abdirisak Waberi har sagt att om han kommer in i Riksdagen skall ha som mål att följa både Svea Rikes Lag och Koranen. Om nu Koranen är absolut och inte kan ändra, måste alltså istället Svea Rikes Lag ändras, för att få ihop den ekvationen.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 13, 2010 @ 05:06:54

   Det är väl fullständigt självklart att han tänker följa svensk lag! Annars skulle dom släppa makten! Dom är inga idioter! Islamisternas strategi är lätt att räkna ut!

   Islamisterna besätter politiska och andra maktposter. Därifrån utövar dom makt i enlighet med lagen, men kommer med islamistiska förslag i lagom doser. Man kommer att besätta poster inom media och kan därmed påverka folkopinionen för sina förslag, utöka invandringen för att accelerera muslimernas majoritet. En viss andel av icke muslimer kommer alltid att stötta islamisterna, precis som idag.

   Men allt kommer att ske gradvis, smygande. Dom har ingen brådska! Dom vet att deras jobb kan ta generationer! Dom vill visa att dom är ”goda medborgare”. Men i verkligheten har dom en dold agenda, som innebär att gradvis skaffa muslimerna utökad makt i Sverige, för att till slut förverkliga den islamistiska staten.

   När dom är tillkräckligt många så besitter dom redan viktiga positioner och kan, med hjälp av vänstern, tvinga igenom rent islamistiska lagar. Då kan vi inget göra, för allt går demokratisk till! Det innebär inte att alla muslimer gillar islamiseringen. Men all erfarenhet visar att islamisterna kommer att ta kommandot! Se på utvecklingen i Turkiet, Gaza, Egypten ….!

   I minoritet får dom igenom sina förslag med hjälp av nyttiga idioter (t ex kommunister). I majoritet gör dom precis som dom vill och gör slut på kommunister och annat gudlöst pack! Allt i god demokratisk ordning!

   Inbilla dig inget annat!

   Svara

 29. liberal
  Aug 12, 2010 @ 15:44:18

  Orkar inte gå igenom allt, men tex din koppling till islamism nedan är en talibanåsikt.

  Det viktigaste dock är att det enbart är Gud som har rätt att döma över en annan människa och en en av de värsta synderna är att i Guds namn döma över andra. Detta är ett mantra i Koranen vilket innebär att de flesta politiska islamister enligt Koranen kommer få stora problem efter livet…

  Varför nämner du inte alla gånger förföljda judar från Europa fått en fristad hos muslimer?

  Det världen behöver är aktioner som denna:
  http://digg.com/world_news/Palestinian_Women_Smuggled_Into_Israel

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 12, 2010 @ 16:08:07

   Enbart gud har rätt att döma? Betyder det att vi ständigt skall förtiga sanningen? Att berätta sanningen, innebär det att döma? Jag uppmuntrar muslimer att kritisera vad jag skrivit. Alla ev. fel kommer garanteras att korrigeras. Du har själv inte hittat något!

   Du är en mycket fördomsfull människa. Du dömer islam utan att kontrollera fakta! Jag kontrollerar fakta och fäller därefter ett omdöme!

   Hur vet du om Talibanerna är goda eller dåliga muslimer? Du begriper inget! Jag är benägen att tro att dom är goda muslimer! Såvitt jag vet så följer dom såväl koranen som haditherna! Ifall Muhammed uppmanar muslimerna att stena en äktenskapsförbryterska så gör en god muslim det! En dålig muslim låter bli! Har jag fel?

   Att vara en god muslim innebär att följa Koranen och Haditherna! Inte att göra vad som är modernt , bekvämt eller politiskt korrekt! Det kan knappast vara en god muslims främsta plikt att tillmötesgå okunniga kristna! Wake up!

   Att islam=islamism är fullständigt självklart! Bara dumma okunniga svenskar som dig, inbillar sig annat! Här uttalar sig våra främsta muslimska företrädare i just denna fråga! Har dom fel? Mannen på bilden är somaliern Waberi. Han är på valbar plats på Moderaternas riksdagslista. Han är islamist och hamnar efter valet i riksdagen. Moderaterna säljer ut vår demokrati för att fiska muslimernas röster! Skitigt är bara förnamnet!

   Svara

   • Neutral
    Aug 12, 2010 @ 18:45:31

    Jag har också rätt starka åsikter om väldigt många saker men om man tänker till en gång till så inser man att man kanske skulle vara mer open minded…
    Jag har bara en liten grej jag skulle vilja påpeka – Hela Koranen är en tolkning. Om jag läste den skulle jag tolka den på ett helt annat sätt än vad tex. du skulle göra. Sen har vi så klart de riktigt troende muslimerna som följer den till punkt och prick men jag menar, man kan ju inte bestämma hur folk ska leva sina liv, eller vad som är rätt eller fel. Samma sak där, vi skulle säkert tycka olika – det är det som gör oss alla unika. Och tro nu inte att jag inte vet vad jag pratar om för det gör jag. Min pappa är muslim och min mamma ortodox kristen men ingen av de är troende, utan vi bevarar bara de roliga traditioner som för oss närmare varandra som familj. Bajram, julafton, 7 januari, allt det firas och det är något jag också kommer fira med mina egna barn. Jag har ett väldigt liberalt sätt att tänka men samtidigt kan man inte säga att andra tänker fel eller att de är dumma i huvudet för att det är så här de gör.. Klart det finns vissa grejer folk gör som man själv inte skulle göra men då gäller det att istället lägga all energi på att hjälpa de som behöver det, inte lägga sin energi på att skylla på folk.

    Och det är som de andra säger, omskärelse är en tradition – inget som står någonstans i någon bok att det är ett måste. Min man är omskuren och han har aldrig haft några problem, jag (kvinna) är inte omskuren även om min far är muslim.

    Got to be more open minded my friend och se det som är bra i livet. Det kommer ge dig mer glädje. Tro mig.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 13, 2010 @ 04:59:32

     Jag är openminded! Det innebär att döma efter fakta, efter verkligheten! Fördomsfull är den som dömer utan att känna till fakta, som blundar för verkligheten! Och jag ändrar mig ifall jag märker att jag har fel.

     Dom flesta som försvarar islam är däremot fördomsfulla och okunniga, samt blundar för verkligheten! Varför kritiserar du inte dom?

     Föklara för mig vilken glädje islam har tillfört västvärlden! Jag dömer islam efter verkligheten, inte efter önsketänkande! Islam har bara medfört elände för väst! Knappast något positivt alls! Sådan är verkligheten!

     Sen har jag inget emot muslimer personligen, däremot islam! Du har väl noterat den ökade radikaliseringen inom islam runt om i världen? Det finns goda skäl för detta!

     Koranen är guds ord vartenda ett, i motsats till NT. Så de får inte ignoreras! Tror man så bör man tro rätt, dvs i enlighet med urkunderna, Koranen och Haditherna. Muhammed var krigisk i motsats till Jesus. Sådan var muslimernas främsta förebild. Så det är fullt naturligt att troende muslimer följer hans exempel, för det är ju deras plikt, eller hur?

     Sk moderata muslimer (som valt att inte följa koranen/haditherna) håller en låg profil, låter fundamentalisterna hållas, undviker att kritisera dom. Dom bryr sig inte när folk mördas och halshuggs, däremot när Muhammed avbildas! Moderata muslimer saknar trovärdighet bland troende muslimer (dom tolkar ju fel!). Bara dumma och okunniga icke muslimer tror på er, men endast därför att dom inte vet och begriper bättre!

     Varför domineras samtliga muslimska riksorganisationer av islamister? Islamister överlag domineras av islamister!
     Varför demonstrerar ni aldrig för Lars Vilks, för yttrandefriheten? förklara det!

     Ifall moderata muslimer hade rätt så skulle NI dominera! Men nu är ni tysta och försynta och låter fundamentalisterna ta kommandot! Dom har rätt, därför är det naturligt!

     Svara

 30. liberal
  Aug 12, 2010 @ 11:31:06

  Varför lägger du ned en massa tid på sprida felaktig information och spä på motsättningar som enbart leder till elände.

  Du skulle må bättre av positiva tankar.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 12, 2010 @ 13:59:04

   Om du anser något är fel, var god korrigera mig! Jag kommer att rätta till eventuella felaktigheter, jag lovar! Och vilket elände skulle bli resultatet, som inte redan skett? Min gissning är dock att du inte kan islam och således inte vet vad f-n du snackar om!

   Ifall fakta är misskrediterande för islam, vems fel är det?

   Svara

 31. Lövet
  Aug 10, 2010 @ 13:17:49

  ”Islam är, förutom en religion, även en politisk ideologi!”
  Nej det är det inte! Islamism är en politisk ideologi! Islam är en religion! Varför avslutar du alla meningar med ett utopstecken! Hjälp!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 11, 2010 @ 06:02:04

   Lövet uttala dig inte om sånt du inte begriper, t ex islam! Hade du läst på så hade du vetat att
   islam=islamism=politisk idologi+religion!

   Svara

   • Lövet
    Aug 11, 2010 @ 08:09:47

    Det tankesättet är du och Osama Bin Laden rätt ensamma om.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 11, 2010 @ 08:30:37

     Du vet inget om den saken, för du känner inte till islam! Alla företrädare för våra stora muslimska organisationer är islamister! Vad säger det dig?

     Att jag och alla kunniga muslimer delar uppfattning i frågan ligger förstås i sakens natur! Dina invändingar är ointressanta för du kan inte islam, dvs du vet inte vad du pratar om!

     Svara

     • Hoppla
      Sep 21, 2010 @ 10:26:09

      Ha, ha! Härlig polemik: Tycker du inte som jag har du fel – beviset för att du har fel är att du inte tycker som jag, alltså har jag rätt!

      Inse att islam är långt mer komplext än vad du låtsas om, men det passar väl inte din världsbild. Hade du bestämt dig för att Kaba är blå hade du inte gett dig även om du stått en meter från den och tittat in i det svarta tyget. Ha så skoj i din fantasivärld med dina fantasifoster och konspirationsteorier. Du har ju nåt att göra i alla fall.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 21, 2010 @ 10:45:06

      Jag skulle gärna debattera islam med dig, men du flyr debatten!

     • Hoppla
      Sep 22, 2010 @ 10:18:19

      Du debatterar inte, du predikar. Och idiotförklarar dem som vågar ha en annan uppfattning än din fanatiska.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 22, 2010 @ 10:24:24

      Klarar du av att bemöta mig sakligt?

 32. Lövet
  Aug 08, 2010 @ 13:06:29

  ”Vartenda ord i Koranen anses vara Guds egna ord, vartenda ett! Detta är fundamentalt för att förstå koranens betydelse! Detta är också skälet till att islam aldrig kan reformeras! Vem har rätt att ändra eller radera guds ord? Det är blasfemi!

  Nya testamentet har aldrig ansetts vara guds egna ord! Den är väsentligen skriven av Jesu lärjungar. Det är deras ord! Inte guds! Orden i NT får därmed aldrig samma tyngd som orden i Koranen! Man kan ifrågasätta människors ord, men inte guds ord!”

  Med avseende på fundamentalister: vet du att ordet härstammar från betydelsen av konservativ bokstavstrogen bibeltolkning? Hela bibeln. Inklusive uppmanande till självmordsterrorism, genocid, att Maria verkligen födde Jesus trots att hon var jungfru etc…

  För att vara övertydlig (en nödvändighet utan säker utkomst här) så återkommer vi således till huruvida Nya testamentet någonsin ansetts vara guds egna ord. För dig existerade kristendomen inte innan upplysningen, tydligen. Inte heller finns i din värld någon nutida Evangelikalism eller annan kristen fundamentalism.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 08, 2010 @ 15:24:49

   Muhammed förmedlade endast vad gud sade åt honom. Menar du på fullt allvar att samma sak gällde Jesu lärjungar när dom skrev NT?

   Svara

   • Lövet
    Aug 08, 2010 @ 15:27:18

    ”Menar du på fullt allvar att samma sak gällde Jesu lärjungar när dom skrev NT?”
    Inte jag, men de KRISTNA FUNDAMENTALISTERNA hävdar att allt som står i bibeln är GUDS ORD. Punkt. Slut.

    Läs och lär, för bövelen.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jun 24, 2012 @ 21:17:48

     Kristna fundamentalister är marginaliserade. Inte ens dom kan hävda att kristendomens främsta urkund, NT är ”Guds ord”. Alla vet att NT skrevs av lärljungarna. Alla muslimer anser Koranen vara Guds ord, medan bara ”fundamentalister” anser Bibeln vara Guds ord. Ser du skillnaden? En enorm skillnad!

     Svara

  • Lövet
   Aug 08, 2010 @ 15:25:03

   Däremot existerar enl dig ingen annan form av Islam än än just den fundamentalistiska, läs: Islamistiska. De liberala rörelserna är för dig ett främmande ord och du klumpar gärna ihop allt till ditt stereotypa s.k. ”moderata Islam”.

   Vet du vem Ibrahim Al-Buleihi är? Nasr Abu Zayd? Abdolkarim Soroush? Edip Yuksel?

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Jun 24, 2012 @ 21:12:42

    Dom sk liberala rörelserna förmodar jag är ”nytolkare” av Koranen. Koranen anses vara Guds ord vartenda ett! Att ifrågasätta detta är blasfemi och lär bestraffas med döden! Kan du visa på någon nytolkare av någon betydelse? Samt redogöra för deras alternativa tolkning i väsentliga hänseenden?

    Koranen kan aldrig ifrågasättas och därför blir nytolkare alltid väldigt marginaliserade. Nej, i allt väsentligt kan du glömma nytolkningar av Koranen! Sen har vi Tariq Ramadan, brorson till Muslimska Brödraskapets grundare. Såvitt jag förstår förordar han att islam går i ide, tills dom har makten. Knappast något att glädjas åt!

    Svara

   • KLARTEXTEN!
    Jun 24, 2012 @ 21:22:25

    Islamism är det enda sanna islam, ja! Därför växer islamismen ju fler som ägnar sig åt koranstudier o därför är ”moderata” muslimer så marginaliserade i den muslimska världen.

    Svara

 33. leffe45
  Aug 07, 2010 @ 15:48:06

  Om vi tittar lite på det material som sägs ligga till grunden för islam så kan man även där anmärka på dess äkthet.
  Det har påståtts att islam helt enkelt är Talmud – judendom anpassad för Arabien, apostlaskap hos Jesus och Muhammed. Källorna (säger Rodwel, en översättare av Koranen), varifrån Muhammed erhöll material till sin Koran är förutom de mer poetiska delarna, som är hans egen skapelse, legenden från hans tid och land, judiska traditioner baserade på Talmud och kristna traditioner från Arabien och Syrien.

  Eftersom Muhammed var medveten om judisk och kristen kritik beträffande detta, angrep han tillbaka genom att göra anspråk på att de kristna och judarna hade förvrängt sina böcker.
  Allt detta har en författare utvecklat vid namn Gerhard Nehls.
  Man ställer sig frågan: ”När man gör ett val, varför skall man då som grund för det eviga livet välja ut en bok(koranen) som visar sådant beroende av andra källor och som även framställer dem oriktigt?”

  Själv skulle jag aldrig reflektera över en gud.

  För övrigt tar vår civilisation sin början med det sumeriska riket och därifrån har bibeln fått grunden och sedan har koranen plagierat bibeln och den tidens traditioner.
  Gamla Testamentet i Bibeln visar påverkan från mesopotamisk mytologi. Det finns även likheter med klassisk grekisk mytologi. En enda lång saga allting alltså.

  Svara

  • Beyond
   Aug 13, 2010 @ 03:19:55

   Religionshistoriker menar att även Zoroasterismen,en fornpersisk religion, har influerat judendomen och himmel/helvete retoriken i efterkommande religioner.

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 24, 2012 @ 21:25:54

   Jo jag tycker det är uppenbart att Muhammed influerats av judendom o kristendom när han skrev Koranen. Dessa i sin tur av äldre religioner. Jag tror det är därför muslimer gärna påpekar att Muhammed var analfabet, så han kunde inte läsa på. Men berättelserna framfördes muntligt i hög grad.

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: