Sanningen om invandringen!

Journalisten Gunnar Sandelin skrev tidigare en artikel i Dagens Nyheter om invandringen. Det är en svidande uppgörelse med vår invandringspolitik! Massinvandringen är vansinnig och kolossalt dyr! Och journalistkåren ljuger om invandringen, men det vet vi ju vid det här laget.

Här kan du läsa originalartikeln. Men jag är rädd för att den kan komma att tas bort, så för säkerhets skull kan du läsa hela artikeln även här nedan (OBS allt nedan är skrivet av journalisten Gunnar Sandelin)

”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”

Publicerat 2008-04-08 00:50 i DN

Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.

Från mitten av sjuttiotalet och tio år framåt arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som färsk socialarbetare hamnade jag i en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot, men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt från. Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om – allt för att undvika obehagliga konfrontationer. Om en folkgrupp sa en av mina chefer att ”vi får väl försörja dem som en folkloristisk färgklick.” I backspegeln är det tydligt att jag för egen del saknade tillräcklig erfarenhet och det civilkurage som skulle ha krävts för att kunna rucka på det eftergivna och förstående systemet. Många gånger byggde hjälparna upp ett osunt bidragsberoende, oavsett om klienterna var svenskar eller hade utländsk bakgrund.

Under åtta år därefter var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska ”vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven”. För att en nyhetssändning skulle bli en ”bra show” var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna. Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan. Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter utifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för ”Nisse i Hökarängen”.

På Migrationsverkets hemsida finns en tabell som heter ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2006”. Den specificerar på vilka grunder en utlänning fått uppehållstillstånd här under 26 år. Informationen har varit tillgänglig under många år, med årliga uppdateringar. Ändå tycks Sveriges journalistkår sorgfälligt ha undvikit att ta del av den. Resultatet har blivit att den mest genomgripande förändring som det svenska samhället genomgått i vår tid inte har diskuterats offentligt på ett allsidigt sätt. Migrationsverkets siffror sätter ljuset på denna ohederlighet, såväl vad gäller medierapporteringen som ansvariga politikers rädsla för klarspråk till allmänheten.

Från 1980 till 2006 har drygt en miljon uppehållstillstånd beviljats i Sverige, varav nästan alla permanenta, vilket skiljer Sverige från de flesta länder. Ett tillskott på en miljon utländska medborgare under så pass kort historisk tid är en stor del av en liten befolkning som Sveriges och när det gäller att ta emot asylsökande så toppar Sverige statistiken per capita i Europa. Därutöver utgör anhöriginvandringen nästan hälften, en halv miljon, av alla som får stanna. Tillsammans med den nästa största posten humanitära skäl (som nu kallas för ”särskilt ömmande”) uppgår denna invandring till två tredjedelar av alla beviljade uppehållstillstånd. Men dessa är inte kopplade till skyddsskäl och faller utanför ramen för asyl.

Endast 22.000 eller 5 procent av de asylsökande har fått stanna på grund av de är flyktingar enligt FN:s konvention, som omfattar personer som löper risk att förföljas i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. Ytterligare 35.000 har kommit hit som utvalda kvotflyktingar, utsedda av Migrationsverket och FN:s flyktingorgan UNCHR när alla andra möjligheter ansetts uttömda. Kvot- och konventionsflyktingar är de enda grupper som är kopplade till FN-beslut när det gäller skydd och asyl. Men drygt åtta av tio asylsökande får sina permanenta uppehållstillstånd utan att de klassificeras som flyktingar. Istället får de stanna av humanitära skäl eller får asyl på nationella särtillägg som ständigt byter namn: ”flyktingliknade skäl”, ”de facto flykting”, ”skyddsbehövande”.

Jämför man samtliga som beviljats uppehållstillstånd under dessa 26 år så är nio av tio varken klassade som flyktingar eller skyddsbehövande. Hela denna bild visar att det inte är sant att Sveriges mottagande av utländska medborgare främst värnar om de mest utsatta flyktingarnas rätt att få stanna.

Helhetsbilden kan vara krånglig att reda ut, men det är en publicistisk skyldighet gentemot allmänheten, som knappast orkar hänga med i alla turer kring invandring, asyl och flyktingmottagning. Journalister har ett ansvar, och ibland ett direkt uppdrag, att belysa samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Detta ansvar har min yrkeskår grundligt svikit. I flyktingfrågan har en nästan total enögdhet rått under alla år. Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl, där verkligheten få maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen.

Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet. Den fruktade stämpeln ”främlingsfientlig/rasist” fungerar fortfarande som ett strypkoppel och avskräcker många från att gå i polemik mot godhetens företrädare, vilka på ren reflex använder förringande generaliseringar för att ta udden av all kritik. Sällan diskuteras själva sakfrågan, vilket knappast stärker de mest utsatta flyktingarnas möjligheter att få stanna.

Den mycket omfattande invandringen till Sverige, världens ledande bidragsnation, kostar enorma summor – det vet vi. Spekulationer på dagspressens debattsidor samt utredningar och beräkningar som gjorts sedan mitten av nittiotalet varierar dramatiskt och pekar på årliga kostnader mellan 40 till närmare 300 miljarder per år. För inte så länge sedan skrev de två ordförandena i Sveriges Kommuner och landsting på DN Debatt att ”endast hälften av de män som kom som flyktingar under slutet av 1990-talet hade arbete fem år senare. För kvinnorna var motsvarande siffra ännu lägre, mellan 30 och 40 procent”. Men vi får aldrig klart besked från de politiker som har öppnat våra gränser om kostnaderna. I alla andra sammanhang övervägs utgifter i detalj, men här råder amnesti från sådant grundläggande förnuft. I stället tvingas vi gissa oss till utgifternas omfattning.

I Europa börjar det bli alltmer legitimt att våga kräva en offentlig diskussion om samhällets kostnader för invandring/asylmottagning. I exempelvis våra nordiska grannländer är klimatet öppnare. Storbritanniens överrabbin Jonathan Sacks framförde nyligen öppna farhågor om det mångkulturella samhällets sönderfall i boken The Home We Build Together. Den väckte en livlig debatt i brittiska medier, men i Sverige hördes inte ett ord. Under den spanska valkampanjen nyligen seglade invandringen för första gången upp som en stor fråga. Hos oss har moderaterna ändå varslat om att asylpolitik och integration för första gången kommer att bli en valfråga. Migrationsministern har kallat svenska politikers rädsla för att tala om problemen med invandring för ”beröringsångest” och att de i stället ska våga tala om ”socio-ekonomiska problem som är kopplade till en viss kategori.”

Självklart ska vi ta emot människor som kan belägga att de flyr för sina liv. Lika självklart är det att man inte kan tala om invandrare som en enhetlig grupp. Men man måste ändå kunna få diskutera frågan generellt och öppet utan anklagelser om rasism och främlingsfientlighet. Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid. Att skattemiljarder slentrianmässigt betalas ut till stora grupper som inte har klassificerats som varken flyktingar eller skyddsbehövande är provocerande för samhällsmoralen och gynnar på längre sikt endast verklig främlingsfientlighet. I grunden är det humanistisk hybris att tro att Sverige ska kunna härbärgera någon större del av alla som far illa på vår jord. Detta etablerade tankemönster var från början till största del ett uttryck för en solidaritet, men har under människosmugglarnas guldålder förvandlats till ren ansvarslöshet.

Det är dags för vår yrkesgrupp att våga lyfta på locket och föra en offentlig diskussion som är förankrad utanför elitens elfenbenstorn. Ett rimligt krav är att regeringen tillsätter en statlig utredning om hur mycket de människor som har kommit hit de senaste tio till femton åren kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. På så sätt skulle vi äntligen kunna få en öppen diskussion om det mångkulturella samhällets för- och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett samhälle som faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Vi måste begränsa oss till att hjälpa de svårast utsatta om vi i framtiden ska kunna ha några resurser kvar till ett värdigt flyktingmottagande.

Gunnar Sandelin

Läs om invandringsdebatten som skakar Tyskland! SVD

major Kadawerhielm’s Blog

SVD
Reinfeldt toppar laget Reinfeldt vann mediekampen Valets ödesstund är här Två döda vid oroligheter i Kashmir Lugnt vid SD-möte i Landskrona 14:00 Chatta med Anders Borg Smuggelöl leder till SD-avhopp Paket vid USA:s ambassad ofarligt Tysk dementi till Sarkozys påstående Ingen bomb vid USA:s ambassad Talibaner kidnappade valarbetare Exil-tjetjen gripen i Polen Många döda vid explosion i Sri Lanka Ordet ”negrer” inte brott Chatten med Andreas Carlgren Fattigdom i USA den högsta på 50 år Borg och fack i bråk om lön under tvist Pakistansk exilpolitiker mördad Spretigt opinionsläge Oklar politisk linje sänker kronan ”Jag blir arg på små missöden” Dansk import av prostituerade Världsbanken: Palestina kan bli stat älften får tillbaka jobben Inte bara frid och fröjd i Flandern Militär sköt ihjäl 22 i strid Färre brott bland riksdagskandidater Inte lämpliga för ämbetet Så har Stockholm blivit mer borgerligt på fyra år Vem är det som är löntagarfientlig, egentligen? Tyst om de svåraste frågorna Högt valdeltagande väntas Finanskrisen slag mot fattiga länder Highscore för en bättre värld Ideologiska rödgröna mot förtroendeingivande allians Bolånetaket kan få motsatt effekt Rombråk tog över EU-möte  Maktskifte i många kommuner Varsågod och välj
DN
Kampanjdomän registrerad för Putin Fem gripna efter terrorhot mot påven Mediekritik efter filippinskt kidnappningsdrama  Dagens Nyheter stoppade SD-annons Varför ska jag rösta på dig? Skärpt straff för spiondömd uigur  Lugnt trots stenkastning på SD-möte Reinfeldt vann mediekampen Komplicerat läge hotar efter valet SD inte med i slutdebatten Flera talibanattacker inför parlamentsvalet Tysk dementi till Sarkozys påstående Valfrihet och privatisering delar blocken i vårdfrågan Hamasledare dödad på Västbanken Sverigedemokraterna svår balansgång för partiledarna Alliansen: En stabil regering viktigast nu De rödgröna: Det är ett vägskäl för Sverige Ordet ”negrer” inte brott Ny avvisning för flyktingfamilj Kvinnor mördas trots flera polisanmälningar om våld och hot Talibanerna hotar sabotera valet Amnesty-oro för kvinnor i afghan-val Två döda vid oroligheter i Kashmir Smuggelöl leder till SD-avhopp SD:s ekvation går inte ihop Pakistansk politiker mördad i London ”Farfar Hassan” överlevde mordförsök Exil-tjetjen utmanar Polen MP upp i ny mätning SD håller extra möte i Landskrona Valbara inte fläckfria Extrapengar ska stärka landsbygd Världsbanken: Palestina kan bli stat Tecknare uppmanade att gömma sig Militär sköt ihjäl 22 i strid Påven möter anglikanska ledare dom i USA den högsta på 50 år Danska prostituerade är från utlandet Finanskrisen slag mot fattiga länder Valdeltagandet väntas bli lika högt som 2006 Lagen problem för småkommuner Stängde dörrarna för facket
AB
SD: Sverige kan bli som Iran   Ny avvisning för flyktingfamilj Valets ödesstund är här Reinfeldt toppar laget Reinfeldt vann mediekampen Lugnt vid SD-möte i Landskrona Falsk bomb vid USA:s ambassad Smuggelöl leder till SD-avhopp Skärpt straff för spiondömd uigur Fem gripna för terrorhot mot påven Många döda vid explosion i Sri Lanka Två döda vid oroligheter i Kashmir Tysk dementi till Sarkozys påstående Talibaner kidnappade valarbetare Exil-tjetjen gripen i Polen ”Farfar Hassan” överlevde mordförsök Fattigdom i USA den högsta på 50 år Pakistansk exilpolitiker mördad FN: Barndödlighet minskar för sakta Dansk import av prostituerade Världsbanken: Palestina kan bli stat Tecknare uppmanade att gömma sig Militär sköt ihjäl 22 i strid Finanskrisen slag mot fattiga länder
EXP
Misstänkt bomb hittad vid amerikanska ambassaden i Stockholm (11:44) Emanuel Karlsten: Den svenska digitala valväckelsen blev bara plågsam (10:33) En gripen vid SD-möte i Landskrona (12:30) Tonen hårdnar i Malmö mellan S och M (09:51) Dömd våldtäktsman försvann vid ambassaden (09:20) ”Kaos visar att det blir engagemang” (07:44) S vill förbjuda mätningar innan valet (07:04) Novus backar om chocksiffrorna (06:38) gen problem för småkommuner (06:25) Militär sköt ihjäl 22 i strid (06:23) Retorikexperten: Äntligen hettade det till (14:27) Lotta Gröning: De rödgröna vann skoldebatten (16 september 2010) Sahlin: Reinfeldt bluffade med sin lista (00:30) Ohly: Det är aldrig tråkigt att lyssna på Björklund (16 september 2010) Åkesson hoppade på experter under debatt (00:09) Kaos i studion under debatt om kärnkraft (00:32)  Peter Eriksson: Med regeringens mål klarar vi klimatfrågan om 200 år (16 september 2010) Rikspolischefen: Polisen har reagerat för långsamt (16 september 2010) Jan Björklund: Ni har fått valpanik (00:34) Diskutera och sätt betyg på debatten! (00:05) Rödgröna om Novus avståndstagande: ”Märkligt” (16 september 2010) Reinfeldt laddade – med Reinfeldt (16 september 2010) Partiernas vapen – ungdomsförbunden (16 september 2010) Här är guiden till valet – så tycker partierna (00:27) ”Jag mår efter omständigheterna bra” (16 september 2010)  Tio uppsalabor vårdas för svampförgiftning (16 september 2010) Så här säger SD – så här säger experterna (16 september 2010) Statsminister Fredrik Reinfeldts svaga punkt (12:37)  Experter dömer ut SD-manifest (16 september 2010) Hård ton i debatten mellan Borg och Östros (16 september 2010)  Novus tar avstånd från sin egen undersökning (16 september 2010) Federley efter överfallet: Viktigast att alliansen vinner (16 september 2010) Enighet om blockerat skolbygge i Vellinge (16 september 2010) Burop och vuvuzelor mötte Jimmie Åkesson i Uppsala (16 september 2010) S i Borås känner segervittring (16 september 2010) Miljöfrågan i fokus med Carlgren och Eriksson (16 september 2010) (S) i intern strid – går till val med dubbla vallistor (16 september 2010) Nya Listan i Vellinge: ”Vi vill avsätta borgmästaren” (16 september 2010) Östros och Borg ska diskutera jobben (16 september 2010) Bert Karlsson är tillbaka i ”Raka svar” (16 september 2010) Herslow i rätten för Muhammed-affisch (16 september 2010) Federley tvingas avbryta valarbetet efter misshandeln (16 september 2010) Här slirar Ohly med sanningen igen (16 september 2010)   Mona Sahlin: ”Jag tar raska promenader” (10:07) Maud Olofsson: ”På helgen blir det stavgång” (10:08) 
DN
S-topp vill begränsa opinionsmätning  Förtidsröster kan sinka rösträkning  SD-kandidat utesluten ur facket  Skriftlärda kluvna om slöjförbud  Skuldfälla drabbar barn efter brott  USA varnar för hot i Aqaba  Svenska ambassaden åter öppnad  Historiskt gränsavtal i norr  Gap mellan blocken ”kalassituation” för SD  fem döda — oron i Kashmir sprids  al-Qaida manar till revolt  Säkerhet väcker oro inför afghan-val  Erik Ullenhag, Folkpartiet: ”Man får sno precis hur mycket man vill, och det görs i ganska hög grad”  Karin Pettersson, Socialdemokraterna: ”Vi följer med på deras valbuss och de följer med på vår” Per Schlingmann, Moderaterna: ”Det gäller att se till att det är de egna frågorna som diskuteras”  Paulo Silva, Miljöpartiet: ”Det är väldigt mycket yta i Moderaternas pr-tänk” Europarådet sällar sig bland kritikerna Fredssamtal fortsätter i Jerusalem Sverigedemokraterna ställer in möte  Nio döda i USA-räd i al-Falluja Dansk och svensk oense om invandring  Demonstrant dödad i Kashmir  Frankrike avfärdar EU-kritik  Svenskar fick hårda straff för Bröndbyrån  Dansk bombman sägs vara tjetjen  Musharraf lanserar nytt parti  mpen mot grova brott får underkänt  tusentals i protest mot USA i Kabul  Ny kunskapsbank om våld  stort koppleriåtal i Malmö  ”Uttalande av toppman inom SD rasistiskt”  På offensiven mot SD i valspurten  Uganda på väg ut ur hivmisären  Mer till föräldrar utan dagisplats  dansk soldat avslöjade tortyrbilder  Döms för sexövergrepp mot flickor  Strid om lön för utländska arbetare  Alliansen är i majoritet
SVD
Svenska ambassaden åter öppen OECD varnar för turkiskt underskott Säkerhet väcker oro inför afghan-val Misstänkt bomb på bank i Huddinge efter rån Dålig dag bakom felstavad FI-annons Fredssamtal fortsätter i Jerusalem  dödsoffer på flera håll i Irak  Dansk bombman ska vara tjetjen  Nya EU-regler för riskfylld handel Dansk soldat avslöjade tortyrbilder  Frankrike avfärdar EU-kritik Riksbanksledamöter vill utreda bombman sägs vara tjetjen Sverigedemokraterna ställer in möte Nio döda i USA-räd i al-Falluja ”Sverige svagare i EU med rödgröna” Nya EU-regler för riskfylld handel Demonstrant dödad i Kashmir ”LO tappar i inflytande”   Turkiet måste betala Hrant Dinks anhöriga  å kan partiernas kulturpolitik Alla släppta efter polisinsats  Idrotten märks inte i valrörelsen  Polisen underkänner sig själv  ”SD kan utlösa oro på marknaden” Nej till många nya friskolor  Musharraf lanserar nytt parti SBAB höjer kort boränta  Ny kunskapsbank om våld  Tre fast för övergrepp i rättssak Stabilt på bomarknaden trots valet Tusentals i protest mot USA i Kabul ”S+M löser SD-problem” Stadig ledning för alliansen Drönare dödade elva i Pakistan  Intensiv skoldebatt gynnar eleverna, lärarna – och Alliansen e demokratiska rättigheterna gäller också SD Rödgrön kampanjkollaps – hela listan Hos oss är demonisering vardag Mer till föräldrar utan dagisplats Falskt hot tömde Eiffeltornet S-topp vill begränsa opinionsmätning  Frankrike avfärdar EU-kritik  Bildt: Spelteorier i media gynnar SD Skriftlärda kluvna om slöjförbud  Höjd pensionsålder i Frankrike Tolv valfrågor till kulturens kombattanter Räntorna på väg upp ”Ingen egentlig förnyelse i S” Förtidsröster kan sinka rösträkning Sahlin utesluter inte nyval SD-kandidat utesluten ur facket Säkerhet väcker oro inför afghan-val SBAB och LF höjer boränta USA varnar för hot i Aqaba SSU: Reinfeldt, se till att freda antirasistkampanjen 
AB
inrikes  Bildt: Spelteorier gynnar SD ”Ansvarslös glädjekalkyl”  SD:s budget får kraftig kritik av ekonomer Hotet: Kaos i ekonomin  SD-topp i bråk på öppen gata SD publicerar ny film om gatubråket Skriftlärda kluvna om slöjförbud  al-Qaida manar till revolt  Sahlin tar draghjälp av Persson  Svenska ambassaden åter öppen  Sahlin utesluter inte nyval   Säkerhet väcker oro inför afghan-val   Dålig dag bakom felstavad FI-annons  Sahlin utesluter inte nyval   Svenska ambassaden åter öppen   Sahlin utesluter inte nyval   Dålig dag bakom felstavad FI-annons   Sverigedemokraterna ställer in möte   Alla släppta efter polisinsats  Polisen underkänner sig själv utrikes  Dansk bombman ska vara tjetjen Skriftlärda kluvna om slöjförbud   al-Qaida manar till revolt   Säkerhet väcker oro inför afghan-val Fredssamtal fortsätter i Jerusalem Dödsoffer på flera håll i Irak   Dansk soldat avslöjade tortyrbilder Frankrike avfärdar EU-kritik   Demonstrant dödad i Kashmir   Musharraf lanserar nytt parti Tusentals i protest mot USA i Kabul

EXP
http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2135781/sd-raknar-fel-pa-59-miljarder  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2135868/gar-inte-ta-sd-s-budgetforslag-pa-allvar  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2135867/jimmie-akesson-viftar-bort-kritiken-inte-serios  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2136179/sd-kan-skapa-oro-pa-finansmarknaden  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2136176/komikern-i-brak-med-sd-toppar  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2134252/fyra-av-tio-beredda-att-taktikrosta  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2134233/alliansen-utokar-forspranget http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2135808/sd-tappar-anhangare-i-landskrona Billström till attack mot Åkesson (13:28) Vilken miss – F! stavade partinamnet fel (12:14) Super-onsdag i Expressens valstuga (13:26) Tre begärs häktade – misstänks ha rövat bort Christian (12:08) Misstänkte bombmannen är tjetjensk boxare (11:54) Afghanska valet – ett hot mot kvinnorna (13:44) ”Jag känner en otrolig stolthet” (11:28)   Tio män åtals i kopperlihärvan i Malmö (12:29) SD kan skapa oro på finansmarknaden (10:57)  Komikern i bråk med SD-toppar (11:11) Här är frågorna Alliansen inte kan enas om (09:38)  Stabilt på bostadsmarknaden (08:15) Socialdemokraternas nya vapen mot Reinfeldt (11:37)  Seger för Tea Party i primärval (08:02) Jimmie Åkesson viftar bort kritiken: Inte seriös (10:34) Flytande studentlyor i Stockholm (07:33) SD tappar anhängare i Landskrona (07:09)  Stadig ledning för alliansen (07:06)  Tittarstorm mot programledarna i natt (09:55) SD räknar fel – på 59 miljarder (10:39)  Danska soldat avslöjade tortyrbilder (06:13) Så gick utfrågningen – enligt de som var med (00:15)  Här pressas Jan Björklund till ilska (14 september 2010)  Alliansen nöjda med sjukreformen (00:26)  Valfrågorna som splittrar alliansen (00:49)  Jan Björklund: Fler gick ur a-kassan än vi trott (14 september 2010)  Eiffeltornet evakuerat efter bombhot (14 september 2010)  Stripp-artisten: ”Kritiken är överdriven” (14 september 2010)  Diskutera utfrågningen! (14 september 2010)  Så laddar alliansen för utfrågningen i tv (14 september 2010)  Stig-Björn Ljunggren: Därför kommer inte Persson på valvaken (14 september 2010)  Misstänkt kuvert på svensk ambassad (14 september 2010)  Åtta gripna efter polisinsats (14 september 2010)  Följ utfrågningen live (14 september 2010)  31-årig man häktad för dödsfall i Växjö (14 september 2010)  Utredning mot SD-politiker nedlagd (14 september 2010)  Polisens nya bild på bombmannen (14 september 2010) Jimmie Åkesson: ”Vi får prata om det här senare” (14 september 2010)  Mona Sahlin: ”Det är förkastligt” (14 september 2010) Iran har frigivit amerikanskan (14 september 2010)   De rödgröna slutspurtar i Sydsverige (14 september 2010) S-politikern vädjar: ”Hoppa av Sahlin” (14 september 2010)  Bombmannen i Köpenhamn vägrar samarbeta (14 september 2010)  SD-toppar i bråk med komiker (00:57)  Reinfeldt smygäter på McDonalds (14 september 2010)  Massiv polisstyrka bevakade SD-möte i Trollhättan (14 september 2010)  Partiet som vill stoppa trängselskatten (14 september 2010)  SD-politiker fick hakkors på sin dörr (14 september 2010) Göran Johansson: ”Visionerna saknas i valdebatten” (14 september 2010)  Så ska Moderaterna undvika skandaler i valspurten (14 september 2010) Dömd för mordet på Nancy överklagar (14 september 2010) Enhetschefen: Ett mycket allvarligt brott mot lagen (14 september 2010) Bodström: Det är skitklantigt! (14 september 2010) 15-åring bjöds på vin med Bodström (14 september 2010) Åke Lundgren: SD får all reklam de kan önska (14 september 2010) Mamman bröt ihop i rätten (14 september 2010) Fyra av tio beredda att taktikrösta (14 september 2010)  Här hittar du ALLA ”Raka svar”-avsnitt (10:58)

Advertisements

13 kommentarer (+lägga till din?)

 1. kalle008
  Sep 17, 2010 @ 19:44:07

  För att ingen ska tro att jag skarvar skrev jag till M och fick hjälp av dem med uppgifter om invandringspolitikens kostnader. 1,75 % av BNP, sa M i någon förkortning. (de refererar till ESO2009:3, googla). Det blir sådär 53 miljarder kronor om året i förlust. Pengarna tas från svenska hushåll, förstås, för vad finns det annars att ta ifrån?

  Det blir 145 miljoner kronor per dygn, året runt, eller 12 000:- per svenskt medelhushåll, i vad M kallar ”överföring av tillgångar” från svenskar till viss sorts invandrare.

  Värt att komma ihåg när du betalar elräkningen, hyran, bilskatten, hemförsäkringen eller tandläkaren.

  Ha en bra dag!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 17, 2010 @ 20:33:18

   Bra jobbat! 53 miljarder kostar invandringen varje år, minimum! 145 miljoner per dag!!! Absolut minimum! Förmodligen bra mycket mer!

   Svara

 2. Emil
  Sep 15, 2010 @ 14:10:55

  ”Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid.”.

  Nej. Sverige har aldrig varit ett ”homogent” samhälle. Aldrig i någon positiv mening i alla fall. För hundra år sen var svensken i princip aldrig i kontakt med någon utanför byn där man levde. Rasismen och rädslan för det okända fanns där redan då, men då var den mer lokal och inte mellan nationer eller folkslag.

  Vad är det då som du menar var så homogent och bra? Visst, kyrkan och staten höll folket på plats. De som inte tänkte som alla andra blev avrättade eller utstötta. På det sättet kanske man kan kanske säga att Sverige var homogent förr. Men du får det ju att låta som någonting positivt och eftersträvansvärt ?!

  Nä. Det mulitkulturella Sverige är det enda Sverige som någonsin kan bli homogent!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 15, 2010 @ 14:28:02

   Jag vet inte vad du kommenterar, för jag känner inte igen påståendet ”Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid.” Det är säkert författarens (inte min) formulering. OBS! hela inlägget är en avskrift av artikeln i DN! Dock är påståendet helt korrekt! Med tillägget att det är den strörsta kulturella och demografiska förändringen vi upplevt. En miljon invandrare på 25 år med bara 8 miljoner svenskar! Det är en snabb förändring!

   Den väsentliga frågan är inte hur homogen befolkningen är rasmässigt, utan värderingsmässigt (kulturellt). Den muslimska befolkningen har dålig förståelse för våra värderingar om demokrati, yttrrandefrihet och jämlikhet. Dom är uppfostrade enligt helt andra normer och deras religion förespråkar motsatsen till våra värderingar! Jag ser inget jättevärde i att vår ras bevaras, även om jag föredrar det framför alternativet. Jag anser det självklart att varje land i första hand skall föda sin egen befolkning! Men det är som sagt ingen väsentlig fråga. Värre är att värderingarna hotar att splittra vårt samhälle! Ett problem som förvärras när muslimerna blir allt fler! Då kommer feministerna att gråta! Dom inser att dom nått point of no return! Jämlikheten är en gång för alla förlorad när muslimern växt sig starka!

   Svara

 3. Lövet
  Sep 14, 2010 @ 10:45:39

  ”Journalisten Gunnar Sandelin skrev tidigare en artikel om invandringen som nu åter publicerats på Dagens Nyheter.”

  Debattartikeln heter:
  ”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna” och publicerades 2008-04-08 00:50.

  Den enda återpublicering av debattartikeln som jag kan se har skett här. Av dig. 😉

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 14, 2010 @ 12:08:07

   Jag läste DN online och såg till min stora förvåning artikeln helt plötsligt! Förvånad därför att den är så uppriktig i sin kritik! Länkar man till artikeln nu så ser det ut som den är re-publicerad. Men behöver inte vara det. Jag ändrade formuleringen. Det är förstås ingen viktig sak. Däremot intressant att den publicerades redan för två år sedan!

   Svara

 4. profanum_vulgus
  Sep 14, 2010 @ 09:44:27

  http://www.magnusbetner.com/2010/06/sverigedemokraterna-del-5/

  Magnus Betnèr har räknat på invandringens kostnader.

  Svara

 5. Lövet
  Sep 14, 2010 @ 08:05:53

  Svara

 6. ragnar
  Sep 13, 2010 @ 23:23:30

  Dagens riksdagsmän kommer inte att sitta kvar många minuter, när flyktingkostnaderna blir offentliga. Universitetslektor Lars Jansson har publicerat en utförlig och genomarbetad beräkning av samhällets årliga kostnader för invandringen (Mångkultur eller välfärd?). Han kom fram till att den årliga bruttokostnaden stigit från 100 miljarder 1990 till 240 miljarder 1999, vilket är 24% av offentliga sektorns utgifter. Utan vidare motivering avvisades den av ansvarigt statsråd (S) som rasism. Ett självklart krav är att någon företrädare för den offentliga sektorn hade trätt fram och talat om vad som var fel med Lars beräkningar-men icke. Statens offentliga utgifter för 2010 är drygt 800 miljarder. 1/3 av din statliga skatt går alltså till flyktingkostnader. Om vi räknar försiktigt så kan vi räkna med att invandringen kostar oss 300 miljarder årligen så blir det 30.000 kr årligen till varje invånare i Sverige, skattefritt! Eller 60.000 kr årligen till varje arbetsför eller 5.000kr /månad i plånboken! Det blir c:a 3000 skattefritt per månad till alla, barn som vuxen! Eller 6000 kr per månad till varje arbetsför, skattefritt!

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: