Därför är massinvandringen meningslös!

Sprid denna video!

I den fina bloggen Allahu Akbar hittade jag en fantastiskt pedagogisk video som tydligt illustrerar varför massinvandringen är en helt meningslös åtgärd för att förbättra situationen i tredje världen.

Vi får enorma problem utan att lösa de fattiga ländernas problem! Trots all invandring så ökar de fattiga ländernas befolkning för varje år pga höga födelsetal. Vi måste tvinga de fattiga länderna att ta sitt eget ansvar!

Vill dom leva som oss? Kopiera då vårt system, inför demokrati och sekularisera samhället! Vill dom inte det så får dom skylla sig själva! Och som sagt, oavsett hur många vi tar in så ökar ändå antalet fattiga i dessa underutvecklade länder för varje år!

Inget muslimskt land kommer någonsin att få demokrati, jämlikhet och välstånd, inget! Religionen förhindrar effektivt den utvecklingen!

Faktum är att vi skapar en illusion av att hjälpa. Den illusionen skapar passivitet i länder som istället borde tvingas reformera sitt system!

Dessutom är det inte de mest hjälpbehövande som invandrar, utan de med pengar att betala flyktingsmugglare etc. Vi underhåller en helt maffiakontrollerad smuggelverksamhet!

Det är som jag länge hävdat; muslimska och andra fattiga länder måste själva ta ansvar för sin befolkning!

Som ett bevis på att jag minsann inte är hjärtlös tillägnas denna stämningsfulla sång ghettona i våra svenska förorter

svd Kultursverige agerar mot SD  Livsberättelse i scendebut   Asylsökande barn fick inte vård   ”Makten flyttar till Bryssel”  Ytterligare 15 terrorgripna   Passagerare rasar mot nakenskanning  Forskare: Skanning kränker i onödan   Polisen: Terrorrisk i Danmark   Så krossade Saladin korsriddarna Ny islamistvarning till Vilks   Storbritannien skärper visumkrav    Fler tillfälliga utvisningsstopp  S värjer sig mot SD:s skolstöd

DN S backade om betygförslag  Asylsökande barn nekades operation  Tillslag mot misstänkta terrorister   Han rör inte arbetskraftslag  DN Ledare 22 november.   Förlängt utvisningsstopp för irakier  EU:s ordförande redo för Turkiet  Polisen: Terrorrisk i Danmark  FN: Hizbollah bakom mordet  ”Arbetskrafts- invandrare stjäl inte jobb”

Advertisements

36 kommentarer (+lägga till din?)

 1. maminka
  Nov 25, 2010 @ 15:53:38

  Oj, oj, vilken video. Jag ska sprida den vidare. Mycket pedagogiskt visat att kunna förstå världens problem.

  Svara

 2. Josefina Bergfast
  Nov 24, 2010 @ 11:36:21

  Tyvärr har folkblandning och nationsupplösning planerats sedan många, många decennier tillbaka. Och det är mycket starka intressegrupperingar bakom. 1) Det multinationella näringslivet, 2) De internationella bankerna och 3) Den globala Islam, samt 4) Den kulturmarxistiska, socialistiska och kommunistiska maktsfären. Alla dessa intressesfärer ”hjälper” varandra mot målet som handlar om ”A New World Order”, som handlar just om folkblandning, kulturuppblandning och språkuppblandning, och detta mål har alla dessa intressesfärer arbetat länge för att försöka uppnå.
  Oviljan att betala skatt kommer att öka, samtidigt som människor i Europa kommer att tvingas ta arbeten med mycket låga löner. Det mesta kommer att privatiseras. Om ”krigen” fortsätter att föras mot ”terrorismen” och staterna fortsätter att utrusta och skicka soldater till olika ”oroshärdar”, samt om staterna tvingas ta banklån för att kunna föra dessa krig, så tjänar bankerna på ränteinkomster för dessa lån som staterna tar. Dessa betalas av nationernas skattebetalare i kanske flera generationer.
  Skatteintäkterna kommer också främst att avlöna polis, myndigheter och fängelser. Skolor och sjukhus blir privata. Vägar blir privata och kommer att kräva avgifter i allt större utsträckning. Pensioner och bidrag kommer förmodligen att skäras ned till minimum, så människor måste lära sig att spara själva till eventuellt kommande utgifter för vård, skola och pension.

  Svara

  • Lövet
   Nov 24, 2010 @ 11:48:10

   Hahahahaha!

   Svara

  • larssson
   Nov 24, 2010 @ 14:03:43

   Hahahahaha, jodu, göm barnen och kvinnorna.

   Svara

  • Virginia
   Nov 25, 2010 @ 09:16:06

   Har du glömt bort din tidigare så starka antisemitiska.övertygelse?
   I dina övriga inlägg är det judarna som tilldelats skurkrollen och beskyllts för allt mellan himmel och jord. Jag undrar just vad M O skulle tycka om den här kommerntaren.

   i

   Svara

   • Josefina Bergfast
    Nov 25, 2010 @ 13:25:17

    Jag vet inte om detta är kommentarer till mitt inlägg?
    Antisemitisk övertygelse har jag aldrig besudlad mig själv med.
    Att konstatera historiska händelser, att se på olika företeelser och ismer, som företrätts och letts av judar, att se på judendomens olikheter i förhållande till kristendomen, att se på uttalanden som judiska företrädare gjort, det är endast att konstatera företeelser, uttalanden och händelser.
    Om andra vill kalla dessa konstateranden och iakttagelser av historiska händelser för att vara en anti-judisk, eller antijudendomsk, eller antisemitisk, åsikt av något slag, så faller det tillbaka på vederbörandes fördomsfulla hållning.
    Jag själv har ingen antisemitisk, antijudisk, eller heller inte antijudendomsk åsikt. Ej heller någon allmän, generell anti-het gentemot judar som individer.
    Olika ismer, och olika ideologier, liksom också i viss mån religioner, växer fram, och inte sällan handlar det om olika försvarsstrategier av olika grupperingar. Självförsvarsstrategier är naturliga för alla slags människor och också rättmätiga som sådana för alla slags människor.

    Svara

    • Josefina Bergfast
     Nov 25, 2010 @ 13:47:44

     Ps. De bästa självförsvarsstrategier som olika intressegrupperingar eller folkgemenskaper av olika slag kan företa sig är just kulturella självförsvarsstrategier. Sådana som skapar värden som är beskyddande för barnen och för kommande generationer, och som i möjligaste mån skyddar mot självdestruktiva beteendemönster av olika slag, både i tanke, ord och handlingar. Ds.

     Svara

     • Virginia
      Nov 25, 2010 @ 16:06:42

      Den som hyser några tvivel om Josefinad antisemitiska skriverier rekommenderar jag att bl.a. läsa hennes mångordiga inlägg på Gotiska klubben 22/8 eller något annan av alla de svavelosande inläggen som kan hittas där. Josefina har ocks varit en flitig skribent hos Mohamed Omar sedan maj.På
      andra bloggar har Josefina lyckats göra sig portad pga sin
      benägenhet att falla ut i ändlösa ZOG-tirader.
      Gör det Josefina Bergfast aka Alexandra Alexandersson aka
      Mikael Måås till en antisemit i mina ögon?
      Nej istället till en underlig jeppe synbarligen med för mycket ledig tid och med ett behov att projicera sina egna symptom på andra.
      Föremålen skiftar men Josefinas paranoia består.Nu väntar jag bara på att få läsa panegyrik till judar och hatskrifter mot nordbor.

     • Josefina Bergfast
      Nov 25, 2010 @ 17:20:35

      Nedanstående inlägg är ganska svavelosande verkar det som? Det gäller att kunna läsa, och det gäller att kunna tyda det man läser, och det gäller att kunna fundera, och fundera igen, och igen…Ingenting är enkelt och självklart i vår kära tillvaro. Det mesta kan man vända och vrida på, och försöka förstå så gott man kan…
      Men en del människor tror sig om att lätt och enkelt kunna dra slutsatser om än det ena än det andra i vår mänskliga historia.
      Dessvärre är det ingen enkel sak och många är de undringar, funderingar och olika förklaringar som man har att ta ställning till.
      De som vill dra förhastade slutsatser, göra snabba bedömningar och därmed göra det enkelt för sig, bedrar ofta sig själva.
      Ingenting i det mänskliga livet, varken i historisk tid, eller nutid, är enkelt att förstå sig på.
      Att därför fortsätta att vara öppen, undrande och frågande inför det mesta och undvika några tvärsäkerheter åt något håll, är nog kanske inte så dumt.
      Alltid finns det nya kunskaper och informationer som kan dyka upp runt hörnet, som man inte kände till tidigare, och som kan belysa någonting, eller någon, ur ett nytt, och mer insiktsfullt, mer kunskapsbelyst, sätt.
      Fullkomliga människor eller ismer eller ideologier finns ingenstans och bara den insikten borde ju göra de flesta människor ödmjuka inför sina begränsningar när det gäller att se och förstå helheter, eller helhetshändelseförlopp i historisk tid….
      Alla människor kan bidra med sina pusselbitar när det kommer till att lägga ”förståelsepussel” kring mänsklighetens historia…

     • Virginia
      Nov 25, 2010 @ 17:46:38

      Dina ” pusselbitar” är ekon av Mohamed.
      Btw, vad hände nu med det stora judiska utrotningsprojektet av den nordiska folkstammen, vilket skulle bedrivas med mat-och- läkemedelsförgiftningar samt underhållningsindustrin(!) och som du kände dig så förpliktigad att upplysa om att du skickade in exakt likalydande ” texter” till Nordic Dervish, Gotiska klubben och vem om inte naturligtvis Omar.

     • Josefina Bergfast
      Nov 25, 2010 @ 18:53:34

      Till Virginia,
      Som sagt.
      ”Självförsvarsstrategier” har ganska så ofta i den mänskliga historien handlat om att vilja försöka ”söndra” dem som anses vara ”fiender”? Eller hur?
      Massor med folkstammar och grupper av människor har bedrivit självförsvarsstrategier genom att både förgifta (indianernas pilar var väl giftiga?) infiltrera och att skapa inre motsättningar i ”fiendestammen”, ”fiendegruppen” ”klassfienden” osv.osv. Det är alltsammans ”självförsvarsstrategier” som de flesta olika folkgrupper och folkstammar har ägnat sig åt genom historien. Även judiska kommunister som drev den kommunistiska ideologin, som de trodde var den sanna ideologin, som skulle befria, välsigna och besegra de ”besuttna, kristna, klassfienderna”?
      Läs vad Winston Churchill skriver om bolshevismen som leddes av judar.
      Att konstatera dessa historiska händelser, som judar varit inblandade i, innebär inte att man för den sakens skull är antijudisk eller antisemit. Det är bara ett konstaterande av faktum, ingenting annat.
      Samtidigt som man kan förstå bakomliggande självförsvarsviljor, vilka är naturliga och också ”rättfärdiga” och riktiga för alla att bedriva. Alla har rätt att bedriva självförsvar.
      De framgångsrika självförsvararna kan inte beskyllas, eller anklagas för att vara just framgångsrika, som kanske en del försöker göra, och som faller i fällan att bli hatiska mot dem som är duktiga på att försvara sig.
      Det är bara dumt att göra.

    • Virginia
     Nov 25, 2010 @ 19:32:44

     Svammelina Bergflum
     Det behövdes inte mycket (den här gången heller) innan konspirationsteorierna skulle spruta ut. Återigen ”måste” du bara konstatera ”faktum” om judar, som du gjorde för bara några timmar sedan hos Mohamed.
     Har du bara på ett dygn glömt bort att muslimerna var de skulle varnas för ? Jag väntar med stor spänning på nästa skräckscenario som du med stor iver kommer att delge alla ”systemkritiska” bloggar ( överallt annars är du ju spärrad) när tillräckligt många pusselbitar har lagts, stenar har vänts och ”funderingar,funderingar, funderingar” har dykt upp i ditt huvud. Now I will rest my case.

     Svara

   • Josefina Bergfast
    Nov 25, 2010 @ 20:01:40

    Ärligt talat Viktoria, så undrar jag om du kan läsa?
    Är alla historiska händelser ”konspirationsteorier” så fort judar ingår som deltagare i dem? Är det ”konspiratoriskt” eller ”antisemitiskt” att konstatera eller se det judiska deltagandet? Det är väl ganska så märkligt i så fall?
    Den som ”måste” förminska den man vill ”tilltala” genom nedsättande epitet av olika slag, den ”avslöjar” bara sitt eget begränsade, fördomsfulla sinne? Kanske rädda sinne? Ett sinne som vill sparka bakut och börja anklaga, samt epitetbelägga, den som framför meningar som är ”störande” i den egna ”världsåskådningen”?
    Sådant kan man bara inte fästa sig vid.
    Jag tycker också att SD gör rätt i att inte fästa sig vid alla de epitet som många, helt orättfärdigt, vill klistra på dem.
    Så Viktoria är inte ensam om att försöka vilja göra det lätt för sig när det gäller att vilja ”föra samtal” med människor som verkar tycka ”olika” mot vad hon själv tycker…
    De flesta ”mänskliga” beteenden, goda såväl som onda, är trots allt ganska så vanliga verkar det som, och de har en tendens att upprepa sig genom historien.
    DET är intressant att vända och vrida på, att försöka se och att försöka förstå sig på, något lite…

    Svara

  • Josefina Bergfast
   Nov 26, 2010 @ 19:54:15

   …”Alla dessa intressesfärer ”hjälper” varandra mot målet som handlar om ”A New World Order”, som handlar just om folkblandning, kulturuppblandning och språkuppblandning, och detta mål har alla dessa intressesfärer arbetat länge för att försöka uppnå.”…
   Vill förtydliga ordet ”hjälper” här, och varför ordet är satt inom citationstecken.
   Meningen är alltså att dessa ”globaliserande” rörelser oavsiktligt ibland, indirekt alltså, faktiskt hjälper varandra därför att de alla är intresserade av ”det globaliserande” och ”globala” perspektivet.
   Så när det fälls bomber i Irak och i Afghansitan, så medför det stora folkomflyttningar till Europa, och inte minst till Sverige.
   Kommunismen är i sig själv internationalistisk och kosmopolitisk.
   De internationella bankerna agerar globalt liksom de multinationella företagen inom näringslivet.
   Både kommunismen, bankerna och näringslivet ”ser” inte skillnader på människor när det kommer till olika kulturer, språk, ålder eller etniska olikheter. De ”ser” endast konsumenter och löntagare, och de ser också endast till ökade vinst- och produktionsmöjligheter.
   Det är på det sociala planet och det ”fysiska” planet, som människor både ser och reagerar på etniska olikheter, kulturella olikheter och språkliga och åldersmässiga olikheter, samt också en mängd andra faktorer som påverkar sociala beteenden.
   De ”lagar”, alltså de sociala lagar som de flesta människor styrs av handlar oftast om att ”fränder och gelikar” identifierar sig med sina egna ”fränder och gelikar”, vilket alltså är helt annorlunda ”lagar” än både bankernas, de kulturmarxistiska eller kommunistiska, eller näringslivets ”lagar”.
   Därför ”krockar” dessa olika internationalistiska maktsfärer med ”verkligheten”.
   Religionskulturerna är inom Islam och också Kristendomen i sig själva ganska allmänmänskligt tänkande på så sätt att religionerna i princip anses kunna gälla ”alla människor”.
   Judendomen är mer exkluderande och det är inte lika lätt att konvertera till Judendomen som det är att bli kristen eller muslim, men Judendomen är också kosmopolitisk och multinationell på så sätt att den finns representerad inom många olika nationer där det bor och lever judar.

   Svara

   • Leif
    Nov 26, 2010 @ 20:11:50

    Och så ger vi judarna en liten omgång, eller hur ?

    Att du aldrig tröttnar, gumman.

    Svara

    • Josefina Bergfast
     Nov 26, 2010 @ 20:51:18

     Är människor fullkomligt ”allergiska” på något vis när det gäller ordet ”jude”, ”Judendom”, eller ”judar”?
     De finns i historien! De har en kultur. De har en historia. De har agerat och de agerar inom många olika områden. T ex ekonomiska, konstnärliga, politiska, vetenskapliga och massmediala.
     OM man vill tala om dessa olika historiska, religiösa, filosofiska, politiska, samhälleliga, massmediala, psykologiska, konstnärliga, vetenskapliga och ekonomiska områden som i historisk tid och också i nutid påverkar det samhälleliga rummet, så är det svårt att undgå att uttala ordet judar eller jude?
     Jag har inga problem med det. Jag får inga som helst allergiska reaktioner eller hatkänslor eller avundkänslor eller vad som helst för ”anti-känslor” man skulle kunna tänka sig.
     Det lustiga är att det verkar många människor tro att man får eller har, så fort man uttalar ordet jude?
     Detta är ett mycket märkligt fenomen!
     Det är nästan så man blir full i skratt! (Fniss,ha, ha, ha!)

     Svara

     • Virginia
      Nov 26, 2010 @ 21:28:40

      The new black: den kränkta konspirationsteoretikern som bara vill ”lyfta fram sanningar” och blir så missförstådd, missförstådd av en elak, alternativt hjärntvättad omvärld.
      Du har lärt dig din läxa väl av Mohamed.
      Den som ev hyser några tvivelsmål om vår Josefinas inställning till judar kan lätt informera sig med en enkel googling. Speciellt 22/8 Gotiska Klubben kan rekommenderas.
      Döm sedan själva.
      Och nu, Josefina, är vi färdiga med varandra för den här gången.
      Men jag måste nog avsluta med en motvillig komplimang; du kunde faktiskt behärska dig i nästan en hel dag innan lusten att förolämpa och sedan mästra som en liigammal tioåring blev dig alltför stark. Sedan kom en släng av judehat men vem är förvånad när det gäller allas vår favoritantisemit och sexualhysteriker Josefina?

     • Josefina Bergfast
      Nov 26, 2010 @ 22:37:33

      Alternativt:
      ”Du är antisemit, för du uttalar ju ordet jude, så det så, det måste betyda att du hatar judar helt enkelt, så det så!” ”Du är konspirationsteoretiker därför att du talar om …(ja vaddå, var är argumenten?), så det så”!
      ”Och du är sexualhysteriker, så det så”!…(ja, var är argumenten för det åter igen?)
      Och sedan ”förolämpa och mästra mig, Virginia, som en lillgammal tioåring, så det så”!
      Oj då, känner sig Virginia mästrad?
      Kanske hon behöver bli mästrad eftersom hon inte har vett och etikett nog att ens kunna formulera några som helst argument?
      Endast epitet och åter epitet och försök till stämplandet beskrivningar? (Precis som många som försöker stämpla SD med en massa falska ”epitet” och ”stämplingar” av olika slag, med syfte att förringa dem.)
      Vad är det för fel på Virginia? Är hon sjuk på något vis? Är hennes sinne fullständigt förmörkat av ”spöken” som hon ”ser” så fort vissa ord uttalas som hon reagerar tanklöst och ”reflexmässigt” på? Som får henne att ”se rött”? Förlora all tankeverksamhet och sansade funderingar och förlora all förmåga att framföra argument för sina ståndpunkter?
      Ja, vad ska man säga om sådant?
      Det är bara att beklaga och känna ett visst medlidande inför. Samtidigt som hon är oförskämd och fräck i sina försök till stämplande anklagelser. Hon är ett kräk helt enkelt.

     • Virginia
      Nov 27, 2010 @ 10:20:26

      Lika lekande lätt varje gång
      Tryck bara på rätt knapp och Josefinas reaktioner kommer som ett brev på posten.
      Först ilska över att ha blivit emotsagd, sedan verbal hotfullhet åtföljt av frosseri i den sårade oskuldens lidande och så slutligen sammanbrottet.
      Har jag fått äran att bli boven i ditt scenario nu?
      Din nya Jude?
      Jag ser fram emot de texter som Internet kommer att svämmas över av:
      Det är synd om Virginia (Gotiska klubben 17/8- Nordic dervish 22/8)
      Virginiansk humor ( Gotiska klubben 21 oktober – Motpol okt)
      Virginia vill leda ett nytt Europa.( Fria tider 30 okt.)
      Vänstern och Virginia ( Mohamed Omar 10 oktober )
      För att bara nämna några av dina förtjusande analyser.
      Där skulle också en snusförnumstig Josefina försäkra att hon minsann inte är ”anti” utan bara vill belysa det allmänmänskliga i Virginias självförsvarsstrategier bestående i att vilja bryta ner nationalstaterna till förmån för EU (NWO),bedriva en dold krigsföring genom matförgiftningar,uppmuntra till skändningar av den nordiska kvinnan genom Hollywoodindustrin(sic))(klaasiskt ZOG, you know yhe rest)använda sig av USA för att skapa krig för att beskydda det dumma bankväsendet och rent allmänt vara lite taskig. Allt kan dock, vet Josefina, förklaras med bibelcitat.
      Men jag kanske överskattar min egen roll nu? Så farlig som den allsmäktige,evige juden blir jag nog inte ens i Josefinas överhettade fantasi.
      Och nu, Bergfast, innan kommentatorsfältet förvandlas till en sandlåda tar jag farväl av dig ( även om du med all säkerhet kommer att klampa in i någon annan blog som jag följer)
      med en undran om du ens inser att dina skriverier klassas som HMF i den riktiga världen utanför din egen ”den verkligaste av alla verkligasverkligheter” eller hur mycket trycksvärta som du lämnat efter dig på nätet.
      Men det är klart; är man en ”reflektor” och ”gud-känd”
      gäller andra spelregler än för oss andra dödliga.
      Nu Josefina, tänker jag återvända till mitt sociala liv och lämna dig till att tugga fradga i din ensamhet framför datorn.
      Ni Zogare blir ju så tröttsamma i längden. Att ”diskutera” med er är som att röra om i en myrstack och bättre saker finns att göra med sin tid.
      Som att jobba och ha ett socialt liv (okända begrepp, eller?)

    • Josefina Bergfast
     Nov 27, 2010 @ 15:14:14

     Vissa människor, i detta fall en Virginia, blir mycket snabbt desperata och känner sig ”lätt trampade på tårna” om andra perspektiv än deras egna perspektiv blir beskrivna? De blir så desperata så man kan bli lite fundersam och undrande inför vad det kan bero på. Vad kan det bero på? Är det något slags självförsvar som träder in, som en reflex, och som mycket hetsigt och mycket hatiskt vill sätta epitet, vill förlöjliga, vill förminska, som en ren taktisk självförsvarsmanöver?
     Det verkar inte bättre.
     Sorgligt med desperata människor. Särskilt när det inte finns någon anledning till desperation bara för att olika åsikter ventileras, i de fria och toleranta och demokratiska samhället. Med yttrandefrihet och allt. För att inte nämna jämlikhet och mänskliga rättigheter.

     Svara

     • Virginia
      Nov 27, 2010 @ 18:02:11

      Så san

     • Virginia
      Nov 27, 2010 @ 20:05:38

      Så sant ”ZOG must. have eaten my brain”.
      OBS ironi
      Självfallet måste felet finnas hos mig när jag inte förstår visdomen i. Josefinas spådomar.
      Mea culpa, mea culpa.
      Men ärligt talat, Josefina, varför inte lägga ner det här nu?
      Du vill prompt ha sista ordet och bllir därför provokativ, vilket gör det svårt att avbryta en ” dialog” med dig.
      Men det får räcka nu och jag stänger av mailfunktionen.
      För att göra det lättare för dig att acceptera att vårt utbyte är över tänker jag avsluta med ett epitet ( here it comes ) : förintelseförnekare och ånyo hänvisa till dina texter.
      Nu Josefina antingen så
      överdriver eller ljuger jag eller också vill jag i min blockering
      förhindra att” viktiga frågor belyses ifrån nya perspektiv”.
      Jag kan jargongen vid det här laget.
      Men i vilketdera fall varför i sådana fall bry sig om mig ?
      Din övertygelse är ju så fast, eller?
      Eftersom du verkar sakna förmågan att släppa saker är det nu upp till mig att att avsluta ett käbbel med en empatistörd ( epitet nr 1) socialt isolerad ( epitet nr2 ) nazibitch.(epitet nr 3) .
      Jag vet att hur mycket stryk du än får kommer du likväl att tigga om mer i ett svarsinlägg
      ” but let’s call it a day, shall we”.
      Konversationen är nu avslutad för min del och jag lämnar forumet.
      Sieg heil Josefina

     • Josefina Bergfast
      Nov 27, 2010 @ 20:57:23

      ”Virran” har verkligen förvirrat sig själv ut i ”virrvarrans förvirrade tvärsäkra träskmarker”, där hon tror sig ha förstått någonting så pass mycket att hon tror sig förmögen att kunna sätta namn på det hon tror sig ha förstått och tror sig veta. Det är så förvirrat det kan bli.
      Det finns ingenting som är helt tvärsäkert säkert ”lilla förtvivlat desperata Virriga Virran”, som verkar ha ”fått spader” på Josefina Bergfast och hennes olika funderingar?
      Det finns som sagt någonting sorgligt över ”desperados”.

     • Josefina Bergfast
      Nov 27, 2010 @ 21:51:48

      Korr:
      Det finns ingenting som är helt tvärsäkert säkert ”lilla förtvivlat desperata och förvirrade Virriga Virran”, försök lära det när hon ”virrar” omkring i sitt förhoppningsvis mindre förvirrade framtida liv. ”Virran” verkar ha ”fått spader” på Josefina Bergfast och hennes, dvs. mina, olika funderingar?
      Det finns verkligen som sagt någonting sorgligt över ”en desperados” som ”fäktar” som en halvgalning, eller kanske helgalning, och slänger och svänger sig med olika namnepitet när hon skall försöka ”bekämpa” den som hon i sina förvirrade inbillningar inbillar sig ”är” den ena eller andra –”isten” av något slag….
      Jag måste verkligen på det bestämdaste avråda Virriga Virran från att i fortsättningen läsa mina texter och undringar. Jag tror inte att Virran mår bra av dem, helt enkelt för att hon inte förstår dem, utan tror att där står någonting som det inte gör.
      Ha det nu så bra ”Virran”, och ta det som sagt lugnt och försök att ”trassla eller förvirra in dig själv i den förvirrade tvärsäkerhetens träskmarker”. Det är inte nyttigt.

   • Virginia
    Nov 26, 2010 @ 20:40:53

    LOL

    Säga vad man vill om vår profetissa men konsekvent och förutsägbar i sitt reaktionsmönster är hon.

    Svara

    • Josefina Bergfast
     Nov 26, 2010 @ 21:28:14

     Till skillnad från Virginia?
     Den frustrerade ”förvirrade ”Virran” som virrar omkring” och ”spyr”?
     Stackars ”Virran”.
     Som sagt, ryck upp sig Virginia. Framför lite argument för allas vårt ”varandes” skull, så att alla kan få nya synpunkter i stället för dina spyor.
     Mår Virginia så illa av mina texter så rekommenderar jag henne att absolut inte läsa dem. För hennes eget bästa, och för att samtal ska kunna föras framåt istället för åt sidan. Hon verkar inte ha några tankar utan verkar bara kunna uttala, som ett litet barn, ”du är dum”! Vad är det egentligen för argument att framföra i ett samtal om massinvandringens problem, orsaker och konsekvenser?
     V.h.

     Svara

 3. anna
  Nov 24, 2010 @ 11:32:49

  En 16åring är inget barn!
  och varför ska Sverige vara hela världens socialbyrå!!
  Svenska fattigpensionärer får leva på hundmat!

  Svara

 4. Holyfield
  Nov 24, 2010 @ 09:06:54

  Helt rätt! Befolkningsökningen är 100 miljoner årligen eller mer än 10000 individer varje timme! Nästan uteslutande är föräldrarna fattiga och outbildade. Inget kan lösas genom att Sverige öppnar gränserna.

  Svara

 5. Joakim
  Nov 24, 2010 @ 08:56:06

  jag vet inte vad detta har med Vilks att göra och det gör knappast du heller. Du vill bara sprida din skit lite hur som helst.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 24, 2010 @ 13:22:57

   Massinvandringen har lett till islams starka framväxt här, vilket lett till angreppen och hoten mot Vilks. Hotet från islam växer med massinvandringen av muslimer.

   Svara

 6. Oskar Palm
  Nov 24, 2010 @ 08:35:01

  är detta sant…vilket det tyvärr verkar vara så
  kan vi inte fortsätta att ta hit radikala muslimer.
  Islamismen borde förbjudas ochså här i Sverige,
  Den är värre än nazismen…i uttryck ock människosyn.
  Är det så att vi ska vara tvungna att avskaffa vår
  yttrande frihet och leva under hot pågrund av denna
  lära i extremform.

  Svara

 7. Olle
  Nov 24, 2010 @ 08:17:13

  ”Chefen, vad ska vi göra? Moralkakorna verkar ha motsatt effekt! Ju mer vi klandrar folket desto starkare stödjer de SD!”

  ”Då finns det bara en lösning! Klandra dem ÄNNU hårdare!”

  Svara

 8. Stig Palm
  Nov 24, 2010 @ 07:03:13

  Tyvärr går massinvandringen snabbare, att folk i allmänhet inte kommer till insikt om dess konsekvenser.
  Tyvärr, är det långt till 2014 års val, då fler SD röster kommer att räknas in. Under tiden ökar de sociala problemen.
  Våra politiker, som bestämmer, vågar inte ta obekväma beslut.
  År 2014 kommer straffet till politikerna som sov. En förvarning fick dom vid 2010 års val då SD kom in i Riksdagen till allas förvåning?

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: