Svenskarna borde ha billig el!

När elpriserna avreglerades 1996 utlovades sänkta elpriser. Som alla vet så blev det tvärtom! Priserna 5-dubblades på 10 år!

Att priserna skulle höjas var förstås självklart! Vi har låga elpriser och utlandet höga priser. Konkurrensen driver förstås upp våra priser och sänker utlandets! Elementärt! Var det någon som trodde något annat???

Svenskarna borde ha låga elpriser!

Pga våra vattenfall och kärnkraftverk så är vår elproduktion billig! Utlandet har överlag varken vattenfall eller kärnkraftverk så deras el är mycket dyrare att producera! Nu har dom korkade politikerna bestämt att svenska elproducenter skall sätta priset i konkurrens med utlandet, vilket följaktligen trissar upp priserna för alla svenskar!

Våra vattenfall och kärnkraftverk ägs av svenska folket och därför borde den billiga elproduktionen komma folket tillgodo (i form av billig el) men går istället rakt ner i fickorna på producenterna!

Den naturliga lösningen är att svenska folket förses med billig el, utan hänsyn till utlandets prisnivå! Ev överskott kan naturligtvis säljas till utlandet till utlandets priser!

Utsläppsrätter och elcertifikat trissar upp priserna ytterligare! 

Vattenfall slarvar medvetet med underhållet!

Sverige, med sin mycket hög kompetens på kärnkraftsområdet, har världsrekord i stillastående kärnkraftverk! Likheterna med Enron-skandalen i Kalifornien är slående! Elbolagen fejkade elavbrott när elmarknaden avreglerades:

Jag är fullständigt övertygad om att Vattenfall medvetet slarvar med underhållet av kärnkraftsverken! Dels sparar dom pengar på underhållet. Dels tar dom ut enorma övervinster när priserna skjuter i höjden! Alternativt är det en skrämmande inkompetens som dom själv bör bekosta! Driftsstopp som beror på dåligt underhåll måste betalas av den felande!

Enron handlade kriminellt, vilket jag även misstänker är fallet även här! När Enron fejkade så arrangerade Vattenfall tekniska problem, medvetet! Åklagare bör utreda! Om han gräver skall han inte bli förvånad om han stöter på en död hund!

I första videon säger experten att dom marginaler (vinster) som elproducenterna har idag förekommer endast inom narkotikahandeln! 

Politikerna måste ta sitt ansvar och ge svenska folket billig el igen!  Endast överskottet bör säljas till utlandets priser. Vi äger både vatttenfallen och kärnkraftverken!

DN ”Vindkraft är väl- kommen på Gotland”  DN Debatt 30 december.   Elpris

et fortsätter upp Elpriset rekordrusar Ökad elanvändning och högt elpris Mer kärnkraft sänker elpris Högre elpris även i Stockholm Högre elpriser i söder nästa år Vattenbrist i Norge höjer elpris

SVD Förtroendebotten nådd” Elbolag i konflikt om kunder Storbråk om elkunder.  Kärnkraftverk på max pressar elpris  Ek ställer EU-fråga om höga elpriser  Vem lyfter på luren när man ringer S?  Bolagen bör inte klaga för mycket  S bjuder in till energisamtal  Kärnreaktorerna på väg tillbaka  ”Haft klimatångest i 40 år”  Nya kärnkraftsproblem – kraftigt höjda priser  Nu höjs elnätspriserna

AB Kris i svensk kärnkraft  bjuder in till energisamtal  Elprischocken  En tusenlapp mer för elen i syd  Rusta för elchock  Experten: Bind elpriset innan den kalla vintern    Sämst på kärnkraft – och du får betala  Elexperten: Bind ditt elpris så fort som möjligt   GUIDE: Så lätt sparar du el – och pengar

EXP http://www.expressen.se/nyheter/1.2278203/experten-darfor-far-du-betala-mer-for-elen  http://www.expressen.se/1.2239715 http://www.expressen.se/1.1906939 http://www.expressen.se/1.2178225 http://www.expressen.se/1.2178222

Advertisements

17 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Trackback: Vattenfall sponsrar ett nytt Operahus « GoodBadGirl
 2. Josefina Bergfast
  Jan 08, 2011 @ 13:43:46

  Vattenfall är väl statligt till ganska stor del? (Helt?)
  Man skulle kanske kunna säga då: ”Det man (staten) förlorar på ”gungorna” (skattesänkningar och andra utgifter?), det tar man igen på ”karusellerna” (=konstruerade extra jätteinkomster på el?)….

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 08, 2011 @ 17:37:07

   Jag tror det är helstatligt och jag tycker slutsatsen du drar verkar vettig. Det blir en smygbeskattning av elkonsumenterna, eller hur? Pengar som rätteligen borde varit i elkonsumenternas plånböcker används nu istället för att bla finansiera massinvandringen! Så det är en orättvis omfördelning! Sen är det frågan hur vinsterna används faktiskt. Oavsett hur de används borde elen varit mycket billigare!

   Svara

 3. Michael Karnerfors
  Jan 05, 2011 @ 16:34:33

  Jag är fullständigt övertygad om att Vattenfall medvetet slarvar med underhållet av kärnkraftsverken!

  Med tanke på att Vattenfall, E.On och Fortum går back de strulande reaktorerna – även med annan försäljning – det hela är min kommentar till detta påstående…

  …pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffft! 😛

  Att Q1 2010 gick bättre än Q1 2009 betyder rätt lite i det stora hela eftersom andra faktorer styrde det mer. Stoppen kostar mycket mer än bolagen tjänar på dem.

  Svara

  • Michael Karnerfors
   Jan 05, 2011 @ 16:35:29

   Meh… copy-edit fel… rättelse:

   ”…de strulande reaktorerna – även med annan försäljning – är min kommentar…”

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 05, 2011 @ 17:42:57

   Är du säker på att dom går back av stoppen? Kan du styrka det? Elpriset har nått alltime high, såvitt jag förstår.
   Om jag förutsätter att du har rätt så kan vi i vart fall konstatera att dom missköter underhållet. Dom bör själv bekosta detta slarv med sina vinster. Vi konsumenter skall inte betala för slarvet!

   Och elmarknaden måste regleras på nytt! Eller hur? Dvs vi bör bara betala självkostnaden för elprodukionen, utan att snegla på utlandets priser! Dessutom har dom överlag lägre uppvärmningskostnader än oss. Jag förmodar att vi förbrukar mer el per capita än utlandet.

   Vidare skall vår billiga elproduktion komma konsumenterna, inte producenterna tillgodo!Varför skall vi inte ha glädje av vår (egenligen) billiga elproduktion? Nu subventionerar vi istället utlandets el! Då utlandet saknar våra vattenfall är deras elpriser högre, och producenterna anpassar priset till utlandets höga prisnivå. Därför får vi betala så höga elpriser! Svenskarna borde i princip betala självkostnadspriset medan ev överskott säljs till utlandet

   Vore det privatproducerad el (t ex via solceller eller vindkraftverk) så vore det förstås rimligt att dom anpassade sig till utlandets dyra elpriser och själv tog vinsten. Så är inte fallet när det gäller våra vattenfall och kärnkraftverk! Vattenfallen är en naturresurs som ägs av svenska folket och därför skall komma dom tillgodo i form av billig el! Och kärnkraftsverken har även dom betalts av skattebetalarna.

   Svara

 4. Micke
  Jan 05, 2011 @ 15:51:03

  Elmarknaden är rena vilda västern, tror faktiskt att botemedlet är mer konkurrens på alla nivåer inte bara på återförsäljarnivå.

  Kan du inte skriva något kul om Climate Gate och Co2 bluffen?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 05, 2011 @ 17:33:52

   Jag kan inget om Climate gate och CO2-bluffen! Vi kommer aldrig att få någon fungerande konkurrens inom landet när det gäller elproduktionen! Först och främst är det svenska folket som äger anläggningarna. Dom kan ju inte konkurrera med sig själv. Fri marknad inom landet är en konstlad situation.

   Om svenska folket tillverkar billig el, men utlandet har dyrare el, så höjs våra elpriser! Så vinsten går till Vattenfall när den istället borde kommit elkonsumenterna till godo! Så svenska konsumenter har ingen glädje av vår billiga el. Det kommer endast producenterna tillgodo!

   Genom att vår el är billigare än utlandets så subventionerar vi utländsk el på vår egen bekostnad!

   Istället bör man återgå till hur det var förr: elproducenten skall framställa billig el till svenska foket och vi betalar vad det kostar, varken mer eller mindre! Vi skall inte subventionera utlandet som ändå har lägre uppvärmningskostnader!

   Svara

 5. Lövet
  Jan 05, 2011 @ 12:06:23

  ”KLARTEXTEN! Says:
  Påminner mycket mer om kommunism!

  Kommunism=ingen konkurrens, Kapitalism= stor konkurrens!”

  Nja, tankarna går mer tilll kommunism när man talar om planekonomi och reglering. En marknad där producenterna dikterar priserna, där mångfalden tunnats ut i regelrätt konkurrenskamp och aktörerna drar hem ordentliga vinster på gemene mans bekostnad är mer amerikans kapitalism än någon sorts kommunism.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 05, 2011 @ 12:22:36

   Nu är du helt ute och cyklar! Kommunism=monopol! Liksom inom kommunismen dikteras priserna av producenterna (stat/vattenfall)! Skillnaden är endast vilka som är producenter! Marknadsmekanismen är densamma! Dvs ingen konkurrens.

   I kommunismen beslutar producenten helt enkelt om ett visst pris. Samma sak gör Vattenfall genom att styra tillgången på el!

   Ju sämre konkurrens, desto mer närmar du dig monopolsituationen (kommunism). I en marknad där producenterna dikterar priserna fungerar uppenbarligen inte konkurrensen, beroende på monopol/oligopol. Dessutom måste man har ytterst hårda straff för allt konkurrensbegränsande beteende, då det slår mot hjärtat av vår ekonomi!

   USA har antitrustlagar och andra regleringar för att komma tillrätta med bristande konkurrens.

   Svara

   • Lövet
    Jan 05, 2011 @ 13:12:02

    ”USA har antitrustlagar och andra regleringar för att komma tillrätta med bristande konkurrens.”

    Nu består USA av ett större antal medlemsstater, där varje stat har sin egen försöjning. Kolla in PEPCO i D.C. Svenskarna är inte så många att konkurrens lönar sig i någon större utsträckning, däremot har sverige en oerhört kraftintensiv industri. USAs antitrustlagar fungerar lika bra som de antitrustlagar som finns i Tyskland. Tycker du att den tyska marknaden är kapitalistisk eller kommunistisk?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jan 05, 2011 @ 13:52:38

     Håll dig till ämnet! Frågan gällde ifall Vattenfall har monopol vad gäller elproduktion! Svaret är förstås ja! Då kan man inte avreglera, för det existerar inga fungerande marknadsmekanismer i en monopolsituation!

     Jag har inte sagt att man inte får ha monopol, bara att man alltså inte får avreglera då! Tvärtom behövs hårda regleringar förstås! Elementärt Watson!

     Jag tänker inte födjupa mig i USA:s eller Tysklands ekonomi nu, för det faller utanför frågeställningen.

     Svara

     • Lövet
      Jan 05, 2011 @ 15:02:53

      ”Håll dig till ämnet! Frågan gällde ifall Vattenfall har monopol vad gäller elproduktion! Svaret är förstås ja!”

      Svaret är förstås nej.Vattenfall har inte ens hälften av elkraftmarknaden, hur kan du då få det till att de har monopol? Ett monopol existerar inte på den Svenska elkraftmarknaden, däremot ett oligopol.

      En annan tangent är att alla svenska reaktorer var igång i slutet på förra året, ändå tvingades man importera elkraft för att tillgodose ekraftbehovet i Sverige. Dags för ny käpphäst? Är det Islams fel månne? Eler är det möjligen så att vattenmagasinen är tomma och dessa nivåer beror på moder natur?

     • KLARTEXTEN!
      Jan 05, 2011 @ 17:28:05

      Konkurrensen fungerar inte. Förra året låg två kärnkraft nere samtidigt, om jag inte missminner mig. Var det inte så? Det är uppenbart att Vattenfall inte tjänar på att underhållla kärnkfraftverken, däremot på att dom inte fungerar. Helt klart att dom gärna ser att kärnkraftverken står stilla. Samma sketna moral som Enron hade!

      Idiotisk kommentar om islam. Jag har skrivit andra inlägg om muslimer idag, 2 st. Kommentera dom om du vill diskutera islam.

 6. Michael Karnerfors
  Jan 05, 2011 @ 09:28:52

  Heh….måste jag påminna dig om att det var 1996, och sosseregeringen Carlsson II som marknaden avreglerades? 🙂

  Credit where credit is due.

  /Micke

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 05, 2011 @ 09:40:10

   Tack! Utan att veta, så förmodar jag att det var en bred uppgörelse, över blockgränserna.

   Svara

   • Michael Karnerfors
    Jan 05, 2011 @ 10:55:56

    You’re welcome. Och låt mig få tillägga att innan sosseregeringen Persson avvecklade 1230 MW kärnkraft och tog bort slutdatum 2010, så sjönk elpriserna. Sedan sket sig allt…

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: