Hur starka är islamisterna i Tunisien?

Att störta härskare i arabländerna är inget ovanligt. Demokrati brukar inte bli resultatet. Nu sägs det att islamisterna inte skall få ta över, att dom rentav är svaga. På övre bilden bär kvinnorna slöja, islamisternas signum, har jag lärt mig. Men inte på den undre bilden. Hur många är det överlag?

Att sekularisera dessa länder är deras enda möjlighet till ekonomisk och social utveckling! Annars kommer dom att förbli U-länder! Men då måste dom sekulariseras helt. För skall koranen vara det högsta, så står dom kvar med en fot i medeltiden! Men det förutsätter att dom inte är troende muslimer längre!

Det var väl ungefär samma stämning när Shahen av Iran flydde tror jag. Det var också en folklig resning. Och vi vet hur det gick. Men visst vore det fantastiskt ifall dom muslimska samhällena kunde utvecklas till riktiga demokratier. Med allmänna och fria val. Där  alla vuxna är både valbara och röstberättigade. Det vore en utmärkt förebild för övriga arabländer. Jag skulle önska att alla muslimska länder helt sekulariserades. En förutsättning för deras utveckling helt enkelt!

Riktig demokrati vore möjlig ifall islamisterna var så svaga att dom inte kunde vinna valet. Finns risken att dom vinner måste dom förbjudas enligt min mening, såsom många arabländer gjort. Att låta dom införa sharia måste uteslutas! Men då börjar jakten på islamister osv. Hur slutar det? Hur väl kan en sådan demokrati fungera?

Hur stort stöd har islamisterna i Tunisien?

Tunisien en demokrati? Osannolikt!

DN Total frihet utlovas av nya regeringen Misshandlade svenska jägare kommer hem till Sverige Överfallen svensk i Tunis berättar.  Upproret når grannländerna Kravaller och våld.

Advertisements

32 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
  Jan 22, 2011 @ 21:05:20

  Här tycker jag att man ska uppmärksamma individer som skapar positiv diskontinuiteter i utvecklingen. Tänker på de som i desperation publikt bränt sig själva till döds och därigenom uppviglat folkets ursinne mot ledningen.

  Här där vi sitter i vår fåtölj och skriver på denna blogg kan det vara svårt att förstå. Men ett sådant oåterkalleligt ställningstagande är något vi aldrig kommer att uppleva av en Svensk som har sitt statsfinansierade skyddsnät att falla tillbaks på. Det är något vi inte kan förstå. Därför bör vi inte se ner på den kamp som nu försiggår, utan välkomna den och stödja den efter bästa förmåga.

  Det bästa sätt att motverka religionsfanatiker är att höja levnadsstandarden och utbildningsnivån. Då kommer automatiskt sekularisering, precis som den kommit i AB Sverige.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 22, 2011 @ 21:38:09

   Dom muslimska länderna har haft många deccenier på sig att ”höja levnadsstrandarden”! Dessa länder kommer alltid att vara fattiga och efterblivna! Muslimerna har inte gjort en enda viktig upptäckt eller uppfinning, trots att de utgör 1/4 av jordens befolkning! Det är uppenbart att islam inte främjar kreativitet eller ekonomisk framgång. Dom enda rika länderna är dom som av en slump hittat olja! Övriga är efterblivna och i princip handikappade!

   Du kan glömma att dom någonsin kommer att få vare sig verklig demokrati eller välstånd, så länge islam råder i dessa länder! Islam hindrar det mycket effektivt!

   Svara

   • Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
    Jan 22, 2011 @ 21:43:34

    Muslimsak länder är efterblivna för att de är förtryckta av sin enfaldiga religion.

    Nu händer äntligen något i rätt riktning, och du anför imbecilla induktionsbevis, eftersom de alltid varit fattiga kommer de fortsätta att vara det. Sverige är i så fall ett lysande exempel på motsatsen.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jan 22, 2011 @ 22:04:55

     Jovistt är det positivt! Men deras enda chans är att dom blir helt sekulära som vi! Då först har dom en chans till demokrati och välstånd! Men jag tvivlar att dom någonsin kommer i närheten av vår sekularism. Men jag hoppas jag har fel! För om jag har fel, är det väldigt betydelsefullt!

     Svara

     • Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
      Jan 22, 2011 @ 22:14:22

      Du har fel. Det som händer nu är en diskontinuitet i utvecklingen. När ett tillstånd hoppar från ett pseudostabilt tillstånd till ett annat pseudostabilt tillstånd, precis som klimtatet påstås kunna göra med tipping points, men här händer det inför våra ögon. Diskontinuiteten sker i människors huvuden och i samhällets grundvalar. Efter finns ingen återvändo.

      Jag välkomnar det å det högtidligaste!

      Islamisterna liksom de Kristna kommer snart (kanske inom en mansålder) att vara ett minne blott.

     • KLARTEXTEN!
      Jan 22, 2011 @ 23:01:33

      Önsketänkande. Fast det vore bra om du hade rätt!

     • Ing. Sven-Olof Bengtsson-Svensson-Lundin
      Jan 22, 2011 @ 23:33:51

      Låt oss önska tillsammans. Kanske våran samlade kraft ger utslag 🙂

     • KLARTEXTEN!
      Jan 23, 2011 @ 00:58:49

      Jovisst!

 2. michaeleriksson
  Jan 19, 2011 @ 15:34:48

  Islamism och religion i allmänheten är säkert en del av problemet. Dock tror jag inte att den är hela problemet. Till del kan den tom vara ett symptom (på tex låg utbildningsnivå eller intelligens, eller ett samhälle som är fast i ett vidskepligt eller auktoritetstänkande). I slutändan måste troligen långfristiga förändringar på ett flertal olika plan göras, kanske tom (om man tror på Lynn) med en blick på IQ-nivån.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 19, 2011 @ 19:53:35

   Det är helt uppenbart att siffrorna är helt felaktiga! Det hänger också på vilken standardavvikelse man använt sig av. Jag har förutsatt att man använt sig av Stanford Binet som väl är vanligast här (standrardavvikelse 16 p tror jag). Kolla här.

   Att Ekvatorial Guinea skulle ha i snitt 59 i IQ är helt vansinne! Ingen med den IQ kan klara vanlig grundskola! Då är man utvecklingsstörd. Dom är totalt orimliga! En skillna på 10 p gör mycket! 40 p är helt groteskt! Det är skillnaden mellan ett geni och normalbegåvad.

   Korrekt utförda tester skulle visa max typ 15 p skillnad mellan den dummaste och smartaste nationen. Och inte ens den siffran vore korrekt, ifall man tog ordentlig hänsyn till kulturella skilllnader och skillnader i utbilgningsnivå (tror jag).

   Jag tror faktiskt inte araber eller muslimer är dummare än andra. Jag kan förstås ha fel, men jag tror det inte. Däremot tror jag islam gör att dom tänker dummare. Muslimska länder har ju inte en stor upptäckt/uppfinning såvitt jag vet, medan väst har otroligt många!

   Svara

   • michaeleriksson
    Jan 19, 2011 @ 20:57:31

    Bortsett från att många av siffrorna är approximationer och grova skattningar är dem inte uppenbart felaktiga. Du måste tex tänka på att det i många afrikanska länder råder problem med näringsbrist. Även andra miljöfaktorer kan spela in tex det faktum att en del inte ens har en grundskola av anständig kvalitet att gå i… Således är de siffror som nämns inte orimliga i ”the big picture”. (Därmed inte automatiskt sagt att de vore korrekt. Inte heller sagt att varje enskild siffra, tex extremfallet Ekvatorial Guinea, vore korrekt.)

    Just argumentet att en viss IQ vore ett tecken på utvecklingsstörning misstänker jag är helt felaktigt. Det stämmer nästan alltid i väst för att en så stor avvikelse från genomsnittet sällan uppstår genom otur med ”smartgenerna”, utan behöver en annan inverkning (tex en hjärnskada, Downs syndrom, …) Vid ett lägre genomsnitt är ser det annorlunda ut. Betänk även att de flesta aktiviter som människor utför inte fordrar en hög IQ—även ett 10-årigt barn kan prata god svenska, ha åsikter om det ena och det andra, laga enkla rätter efter recept, spela fotboll, …

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jan 20, 2011 @ 09:55:27

     Ditt resonemang håller inte! Siffrorna skulle betyda att dom flesta afrikaner saknar förmåga att lära sig att läsa och räkna. Det är orimligt! Dessa siffror saknar vetenskapligt stöd, det är min bestämda uppfattning. Framförallt strider dom mot sunt förnuft. Jag säger att siffrorna avviket mycket kraftigt från verkligheten.

     Svara

     • michaeleriksson
      Jan 20, 2011 @ 10:25:49

      Inte alls: Svenska barn lär sig grunderna av läsning och räkning vid 7 års ålder (kanske tom tidigare) och förväntas nå en anständig kompetens senast på mellanstadiet. Siffrorna är alltså varken orimliga eller stridande mot sunt förnuft. Huruvida de är vetenskapligt belagda och korrekta får du forska efter själv (jag har inte läst boken), men håll i minnet att även i USA finns det otaliga undersökningar som visar ca. en standardavvikning mellan ”non-hispanic whites” och ”african-americans”—vid rätt homogena betingelser, likartad skolgång, och utan undernäring.

      Jag hoppar här av tråden, då det blev för mycket skrivarbete på en för liten punkt.

     • KLARTEXTEN!
      Jan 20, 2011 @ 13:31:35

      Jag är övertygad om att det finns seriösa undersökningar som visar på IQ-skillnader mellan olika folk. Dock är jag övertygad om att skillnaderna är mycket mycket mindre än vad din länk anger. Sunt förnuft säger att utbildning ger en fördel både i tänkande och IQ-tester. Men IQ-tester skall idealiskt mäta kapaciteten (förmåga till inlärning, dvs inte kunskap!) hos individen. Att påstå att dessa afrikaner har en så låg kapacitet att dom i Sverige skulle klassas som debila faller på sin orimlighet!

      Det är bara önsketänkande! Jag påstår alltså inte att det finns IQ-skillnader mellan olika folk. Vad jag säger är att dessa skillnader är små. Och över någon generation hinner alla ikapp om de får goda utbildningsmöjlgheter. Att det skulle finnas genetiska skillnader anser jag vara tämligen osannolikt. De skillnader som finns är sannolikt kulturellt betingade.

     • michaeleriksson
      Jan 20, 2011 @ 14:52:25

      (Det är ingen som säger att de vore debila. Du tolkar här sifforna på ett orimligt sätt. Jfr. tidigare kommentarer. Att det finns en stark genetisk komponent gäller som vetenskaplig konsensus utanför PK-sfären. På vilket sätt låga afrikanska IQ-resultat vore önsketänkande är mig oförklarligt—snarare är/vore det ju ett problem.)

     • KLARTEXTEN!
      Jan 20, 2011 @ 18:53:53

      Du borde inse att jag inte är PK. Dock är jag bara intresserad av sanningen. Jag har inget intresse av att visa att dom är smartare än vad dom är, men inte motsatsen heller. En skillnad på 20 p är jättemycket!!! Och en IQ-skillnad på 40 p är enorm! ´Jag kan tillräckligt om detta för att veta att det är orimligt. Du får allt visa att siffrorna har vetenskapligt stöd.

     • michaeleriksson
      Jan 20, 2011 @ 20:30:06

      I korthet:

      o Jag har aldrig sagt att du är PK.

      o 40 poäng är ett extremvärde som mycket väl kan vara felaktigt utan att man generellt kan utesluta dem andra värdena.

      o En skillnad på 40 poäng är enorm, men inte automatiskt orimlig. Jfr. tex med individuella variationer mellan vuxna svenskar eller skillnader mellan vuxna och barn. (Du kan lita på att jag för en lekman är mycket väl inläst. Jag skulle bli förvånade om du känner till området bättre.)

      o Jag tänker inte bevisa någon annans forskning, framförallt inte då jag bara anför den som ett intressant perspektiv—inte som ett viktigt argument för mina egna resonemang eller som en absolut sanning.

     • KLARTEXTEN!
      Jan 20, 2011 @ 23:59:50

      OK. Uppskattar ditt tålamod med mig!

   • maminka
    Jan 22, 2011 @ 21:58:50

    Klartexten, jag tror att kombination av islam med indoktrinering och inlärning av hat till alla som inte är muslimer och kusingifte i många många generationer har bidragit till lägre inlärningsförmåga. Därför klassas dagens svenska skolor som av dem sämsta i världen, för att skolungdomar är för det mesta med invandrar/muslimsk bakgrund.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jan 22, 2011 @ 22:02:58

     Du har en poäng där! Beroende på omfattningen så bör det påverka. För som du säger, inavel leder till lägre intelligens.

     Svara

 3. Ingenjören
  Jan 18, 2011 @ 16:13:18

  ”Hur stort stöd har islamisterna i Tunisien?”

  Minimalt. Nästa fråga.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 18, 2011 @ 19:07:23

   Hur vet du det? Varför förbjuda dom ifall dom har minimalt stöd? Doesnt make sense!

   Svara

   • Lövet
    Jan 19, 2011 @ 11:33:44

    Nationalsocialistiska partier är förbjudna i Tyskland. Tror du de är:
    a) förbjudna för att de har massivt stöd i befolkningen?
    b) förbjudna för att de är grundlagsvidriga och detta beroende på historiskt dåliga erfarenheter?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jan 19, 2011 @ 13:29:47

     a och b, som i Tunisien. Skämt åsido, tror du dom hade förbjudit islamisterna ifall de inte utgjorde en reell risk? Varför skulle dom det? Jag vet inte hur starka dom är. Men vi kan utläsa hur regimen uppfattade dom. Inget bevis, men en indikation.

     Svara

 4. Bahlool
  Jan 18, 2011 @ 08:16:12

  Att slöja är minimal i Tunisien beror på att det förbjöds av överklassen (däribland diktatorn Bin Ali)
  din tes funkar inte..demokrati innebär inte ekonomisk framsteg. Titta på Kina?
  Det är rätt makabert att du och dina läsare ogillar islamism och hade avskytt att islmamisterna använder våld men i samma veva uppmanar ni till våld mot islamistern/muslimerna. Hyckleri.
  Det är ett sådant hyckleri som lett till att islam är än en gång på frammarsch.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jan 18, 2011 @ 08:54:08

   Det kan aldrig vara fel att våldsbenägna får smaka på sin egen medicin. Man kan gott ge igen med samma mynt, men inte starta.

   Du får gärna göra reklam för islamism här om du vill. Du får fria händer. Du får göra ett eget inlägg (av läsbar längd) och du får kritisera mig så mycket du vill! Ge din version, så svarar jag.

   Alla muslimska länder som inte råkat hitta olja är fattiga! Hur förklarar du det annars? Det är uppenbart att det finns något med islam som hindrar mänsklig kreativitet, sådan kreativitet som krävs för välstånd. Om det inte var för västs uppfinningar och upptäckter så skulle araberna sakna ström, bara färdas med kameler, dö i triviala infektioner, sakna datorer och internet, ja t om moderna vapen!

   Dom är helt beroende av vad vi lyckas skapa! Själv klarar dom inget alls! Och då snackar vi om 1/4 av jordens befolkning! Dessa 25 % har väl stått för mindre än 1 % av världens viktigaste upptäckter och innovationer! Men står för majoriteten av allt elände i världen! Kallar du det en fin civilisation? Och påstå inte att dom blev korkade pga kolonierna!

   Allt pekar på att islam är ett ”recepie for disaster”! Annars skulle inte hela muslimska världen fly till väst! Inget skitsnack, bara sunt förnuft.

   Att Kina är ekonomiskt framgångsrika, utan demokrati, beror på att deras tänkande inte begränsas av islam. Hade dom varit muslimer så hade dom varit ett av världens fattigaste U-länder. Nu har dom skickar en man till rymden, något inget arabland gör de närmaste 1000 åren, så länge islam råder.
   Inte för att muslimer är dumma, utan för att islam begränsar tänkandet. Hur stor är USA:s statsskuld till icke olje-stater i arabvärlden? Noll $! Går Kina till kronofogden kan dom ta hela USA (lite överdrivet kanske).

   Så hur stark är islamismen i Tunisien, enligt din bedömning?

   Svara

 5. Kalle
  Jan 18, 2011 @ 05:10:53

  I Tunisien ar de muslimer och av muslimer blir det med tiden islamister dvs extremister. Det finns all anledning att se upp med s k demokratiska rorelser bland araberna !

  Svara

 6. Denta
  Jan 18, 2011 @ 03:16:30

  Hajar inte Islamism?
  Tunisier är muslimer, kommer att vara muslimer framöver, sen din korkade bloggare.
  Islam är för stark för att välta den.

  Svara

 7. Stig Olsson
  Jan 18, 2011 @ 01:34:03

  Jag tror att Tunisien blev islamiserat pga hög analfabetism ute på landsbygden. Så det här är en klar chans för folket att sparka ut islam ur landet, men jag tror det också finns en stor risk att fanatikerna i Iran, Irak, Saudi m fl kan skicka dit extremister med vapen.

  Därför kan det bli ett hemskt blodbad om folket inte får nån hjälp utifrån.

  Det här är sånt jag inte har vetenskapligt belägg för, utan det sitter mer som en magkänsla utifrån vad jag läst om landet och hur muslimer kom in och prackade på folket sin ”tro”.

  Svara

 8. Bingo Anna
  Jan 18, 2011 @ 00:38:22

  Att bära slöja är knappast ett tecken på islamism, det är ju en traditionell klädsel även om det i moderna arabländer som Tunisien blir mindre och mindre vanligt.

  Svara

  • maminka
   Jan 22, 2011 @ 22:53:37

   Nu är du ute Anna och cyklar. Slöja ÄR ett tecken på islam. Nej, den är inte påbjuden, men i de flesta länder med islam tog männen möjligheten i sina händer och indroduserade detta barbariska förtrycktet.

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: