Den kristna myllan.

Ur den kristna myllan har yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati och välfärd växt fram. I den karga islamska myllan trivs ingetdera!

så visst är det skillnad på religion och religion. Oavsett vad man tycker om kristendomen, så kvarstår faktum att den kristna myllan utgör en god jordmån för demokratiska välfärdsstater. Dom enda rika muslimska länderna är dom där kristna män har hittat och utvunnit olja. Dessa är som regel diktatuter. Övriga är fattiga sopländer.

Vad tycker muslimerna om detta då? Dom röstar med fötterna: 100-tals miljoner vill inget heller än att flytta till kristna länder!

Vi kan säga att alla religioner är mer kompatibla med demokrati och välstånd än islam! Islam befinner sig i botten av skalan!

Och ja, i ärlighetens namn, ingen mylla tycks mer näringsrik än den judiska! Ingen annan har gett ett så exceptionellt bidrag till vår civilisation som just judarna! Hur många Nobelpristagare har inte detta fina folk alstrat, trots pogromer, antisemitism och Holocaust! I den judiska myllan tycks det räcka med en droppe vatten per år för att det skall blomstra! I den muslimska myllan räcker inget vatten i världen, resultatet blir ständigt detsamma: fattigdom, krig och annat elände!

 Minister kritiserar kritik mot skolavslutning Lång väntan på moské i Göteborg. Stökigt vid moské – 13 omhändertagna Stor polisstyrka vid omtvistad moské n Stor beredskap inför moskédemonstration Moské byggs med saudiskt stöd Grishuvuden hittade vid moskébygge  . . . . . . . . . g . .  

Advertisements

15 kommentarer (+lägga till din?)

 1. sven
  Jun 24, 2011 @ 13:15:05

  Faktum är att det inte bara är muslimer som är emot midsommarfirandet om dom nu är det med dans runt stången.
  För större delen av frikyrkligheten och även för en del präster inom statskyrkligheten så har midsommarfirandet varit syndigt och förbjudet.
  I början på 1900-talet så hade den kristna väckelserörelsen nästan utrotat midsommarfirandet i Dalarna.Men då tog sekulära krafter tag och kämpade för fortsatt midsommarfirande.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 24, 2011 @ 14:55:29

   Jag förnekar inte att kristendomen haft sina problem! Att dom varit konservativa etc. Men den är oerhört mycket bättre och mer proggressiv än islam! Bevisligen har fina samhällen kunna växa i den muslimska myllan, men inte i den muslimska. Så skall vi nu välja religion så blir det solklart kristendomen. Och välja måste vi, annars kommer islam att växa på dess bekostnad. Och det vill du väl inte?

   Både kristendomen och islam har bromsat utvecklingen. Men medan kristendomen varit en liten bromskloss så har islam varit en betongvägg!

   Svara

   • Erik
    Jun 26, 2011 @ 22:18:12

    Nordbor hade utvecklats oavsett vilken mellanöstern religion de hade antagit historiskt (kristendom, islam eller judendom) eller kommer att anta i framtiden. Om svenskarna så skulle masskonvertera till hinduismen så finns de grundläggande dragen kvar.

    Med ex araber är det tvärt om, om de är kristna, muslimer eller tror på herr Lind i Kramfors så växer inget i den myllan. Du har fortfarande fel utgångspunkter!

    Svara

 2. Birgitta
  Jun 24, 2011 @ 02:28:07

  Hmm. Gillar dina tankegångar efter att ha läst dina kommentarer på DN.
  Trevlig midsommar med allt vad det svenska smörgåsbordet har att erbjuda. Sill/Lax. eventuell Snaps m.m
  Vår tradition är bra, så gör som vi här i Dalarna, bind en krans av prästkrage/blåklockor o björk och njut våra svenska ljusa nätter.
  Aldrig någonsin att jag accepterar statsministerns tillika Sahlins ord om att våra traditioner är bara ”skit” (ungefär).

  Svara

 3. Daniel
  Maj 22, 2011 @ 22:23:07

  Nu förstår jag din agenda. Du är ju jude!!!

  Svara

  • rksmrgs
   Maj 24, 2011 @ 12:15:55

   Och?

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 26, 2011 @ 17:22:15

   Åsna! Vore jag jude skulle jag erkänna det! Kan du förklara hur jag kan gå ur svenska kyrkan om jag är jude? Och skulle jag förespråka förbud mot omskärelse? Tänk lite för fan!

   Svara

  • Birgitta
   Jun 24, 2011 @ 02:31:06

   Judar är mer integrerade i vårt land sedan lång tillbaka, än diverse nykomlingar som är analfabeta och av en kultur, som bara ställer till med problem i vårt avlånga land och betänk…det är INTE Judar som gör det. Punkt. Slut

   Svara

 4. Etnomasochisten
  Maj 22, 2011 @ 19:40:53

  Läs och begrunda, Josefina Bergfast
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Paranoia

  Svara

 5. Anonym
  Maj 22, 2011 @ 19:32:26

  Svara

 6. Josefina Bergfast
  Maj 22, 2011 @ 19:29:10

  Här är en annan vinkel på judiskhetens kall och svåra, komplicerade och ansvarsfulla position enligt deras kulturella kontext…

  Det judiska kungafolket

  Det finns någonting komplicerat inbyggt inom judendomen, och den judiska kulturen, och därför också inom den judiska folkkaraktären, som har en problematisk och känslig aspekt, och det är problemet med att tvingas vara exklusiv.

  Det, exklusiviteten, är en känslig, utsatt och också riskfylld och viss mån också farlig position att befinna sig i, och att tvingas in i, genom att man är född in i den.

  Att tvingas in i exklusivitet, i förhållande till andra kulturer och folk, kan medföra ansträngningar utöver det vanliga. Det kan tvinga fram försök att leva upp till att vara just exklusiv och det i sin tur kan medföra ansträngningar och krav som inte andra utsätts, eller utsätter sig själva för. Det är ungefär som att födas till t ex en kung, och anpassas i sin daning och fostran därefter.

  Om man som ett helt folk, genom sin kulturella prägling får sig förklarat att man är ett kungafolk, och att varje son och varje dotter är en prins och prinsessa som skall ärva kungavärdigheten, respektive drottningvärdigheten, över hela jordens alla folk, så har man med sig i bagaget en prägling som kan försvåra relationer till andra människor. De andra, som inte vet om att de talar med en prins eller prinsessa, eller en blivande kung eller en blivande drottning, utan med en ”helt vanlig människa”, kan kanske missa det rätta förhållningssättet, den rätta respektfullheten och den rätta underdånigheten.

  Om andra kulturer, religioner och folkslag inte förstår, accepterar, godkänner eller är medvetna om hur den judiska folkkaraktären blir präglad, så kan där uppstå problem och konflikter.

  Vilket det har gjort genom åren.

  Det finns människor som föreställer sig att de är Napoleon Bonaparte, eller Jesus Kristus, eller Buddha eller kanske någon annan storhet från historien, som de hävdar släktskap med eller att de rent av själva skulle vara dessa personen. Dessa sjuka människor krockar då med sin omgivning som försöker förklara för dem att de inte är dessa personer, som de inbillar sig vara. Fungerar den övertalningen så är problemet ur världen. Fungerar den inte, så kan kanske sådana personer bli mer eller mindre vansinniga, och kanske hamna på mentalsjukhus.

  De kan kanske bli oerhört kränkta, sårade och arga, därför att omvärlden inte erkänner dem att vara dem som de inbillar sig vara. Den höga föreställningen om sig själva krockar då med en omvärld som inte vill godkänna personernas egen inbillade föreställning om sig själva. På sjukhuset däremot accepteras kanske sådana personer, och då uppstår det kanske inga konfrontationer, bråk eller sårade stoltheter, därför att omgivningen spelar kanske med och låtsas visa extra stor respekt och aktning, som naturligtvis är spelad, men som de sjuka personerna tror är på riktigt.

  På liknande sätt kan det vara när man som folk tillhör en kultur, som beskriver att man faktiskt är en dotter eller son till en kung, och att man en dag själv skall bli kung eller drottning, och att man har en exklusiv funktion och position som är viktigt att förvalta i förhållande till andra folk. Det kan uppstå problem med omgivningen. I jämförelse med andra folk och kulturer är judar, enligt judendomen, alltså inte jämställd och jämbördig, utan befinner sig i en exklusivitet i jämförelse med dem.

  När omgivningen då kanske inte förstår, inser eller accepterar detta, kan det bli problem om den inte förstår att förhålla sig på ett korrekt sätt inför kungasönerna och kungadöttrarna, vilket kan definieras av judar som antisemitism.

  Andra folk, som kanske lever i föreställningen att det judiska folket är som alla andra folk, bara med sin speciella kulturella profil, lever då kanske, enligt judendomen, i en falsk föreställning, och kan då få problem i sina relationer med den judiska folkgrupp som eventuellt lever inom deras nationer, vilket ju har skett genom historiens gång.

  När judar befinner sig i minoritet i ett land, som ju har varit fallet under många århundraden fram till i vår tid, så har de tvingats att dölja sin kungavärdighet. De har försökt leva i sina avskilda områden, från den övriga befolkningen, med särskilda skolor för sina barn. Samtidigt har de också kunnat bedriva handel och påverkat länderna i övrigt på ekonomiska, kulturella, vetenskapliga och politiska plan, i olika grader och omfattningar i olika tider. Ibland mer, ibland mindre.

  Konfrontationer och krockar har uppstått när andra folk retat sig på den kungavärdighet som den judiska kulturen odlar, och som kan uppvisa någonting som av den omgivande folkgruppen kan uppfattas som högmodighet, eller märkvärdighet. Denna märkvärdighet, denna exklusivitet, kan då skapa motsättningar, kanske för att den ”vanliga befolkningsgruppen, eller majoritetsbefolkningen, har en annan kulturell skolning och ideala beteendemönster. De är inte är medvetna om att de talar med kungligheter helt enkelt.

  När judar blir dominerande i ett land undertrycks den övriga befolkningen och då får alla andra folk i landet lära sig veta sin plats, som vi kan se prov på i Israel.

  Om judar helt och hållet skulle dominera jordens alla folk och kulturer, så skulle det förmodligen bli undergången för dessa, därför att judendomen kräver underdånighet och lydnad och slavstatus från andra folk. Skulle andra folk vilja höja på sina huvuden och kräva respekt och känna stolthet för sig själva eller sina folk, eller ha egna kungar och drottningar, så skulle det inte tillåtas.

  Att det har funnits och kanske finns en antijudiskhet, s.k. antisemitism hos olika folk där judar har bott och levat, kan delvis ha sin förklaring i detta grundläggande förhållande, om exklusiviteten och kungavärdigheten, och har förmodligen uppstått genom krockar och konfrontationer genom århundradena därför att människor, judar och andra, har levt i olika föreställningsvärldar om vilka de är i förhållande till varandra.

  Den judiska kulturen har tvingats dölja sin sanna värdighet, och låtsats vara ”som alla andra”, fast de samtidigt fick lära sig att de var kungasöner och kungadöttrar som en dag skulle ärva jorden, och som varit och är den kulturella läxan och det svåra uppdraget som de är bärare och förvaltare av, enligt judendomen.

  Missförstånd och ovetande om deras lära, eller uppdrag, kan ha lett till att judar istället kan ha upplevts som lättstötta, lättsårade, högmodiga och inbillningssjuka av en omgivning som inte vet om eller känner till någonting om deras kungavärdighet.

  Misstroenden kan och har utvecklats, där en ömsesidig aggressivitet ökar. Den aggressivitet, kränkthet och sårade stolthet, och känsla av att inte vara förstådda, eller erkända, eller av att vara förföljda genom dessa upprepade konflikter som har uppstått i olika länder, som det judiska folket kan känna och ge utryck för när det menar sig ha blivit kränkt, är ett hat som kan liknas vid när en stolt och högmodig kung blir rasande om och när hans underlydande har vågat visa trots eller brist på respekts inför hans värdighet.

  Kungen kan då vansinnig på den uppvisade bristande respekten och kan bli hämndlysten och hatisk, och kan låta mörda, tillintetgöra, eller degradera de underlydande till den kungliga höga värdigheten, och anklaga dem.

  Men uppvisas den respekt, som de anser vara tillbörlig, och om omgivningen böjer sig, anpassar sig och underordnar sig, så uppstår kanske inte konfrontationer med kungafolket.

  Men villkoret är just kanske underkastelsen, annars är det bekämpande (genom olika metoder), som gäller.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 22, 2011 @ 23:29:43

   Jag låter denna kommentar vara kvar, även om den är alldeles för lång! Men om du fortsätter så här så tvingas jag porta dig helt! Du måste korta ner kommentarerna till max 1/3 av den kommentaren! Att skriva en lång kommentar ibland är förstås helt OK, men sådana tycks dominera hos dig!

   Och jag skulle välkomna judisk dominans! Helt fantastiskt! Men det är dessvärre önsketänkande! Dom ökar inte i Europa! Muslimerna gör det och deras dominans är ett veritabelt skräckscenario! Hur vore det om du ägnade dig åt verkliga problem, istället för idiotiska fantasier?

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 22, 2011 @ 23:32:29

   Om vi nu kan konstatera att judarna, mer än något annat folk gett positiva bidrag till vår civilisation, så är all annan diskussion överflödig! Du tjafsar om ett icke-problem! Dom får tycka att dom är hur exklusiva dom vill så länge dom gör denna värld bättre! Och muslimer kan tycka vad fan dom vill, men islam gör bara världen sämre!

   Svara

  • Birgitta
   Jun 24, 2011 @ 02:35:24

   Dina åsikter (ovan) är långt mer RASISTIKA än något jag läst…Ofattbart hur man hata JUDAR. Det har jag aldrig gjort, Tvärtom i min släkt fanns en man som under andra världskriget räddade Judar från Norge till Sverige över fjällvärlden. HAN är min hjälte:-)

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: