Min syn på islam och massinvandringen!

På förekommen anledning skall jag sammanfatta min syn på islam och massinvandringen:

 1.  Jag är emot massinvandring för att den inte gynnar Sverige,  varken ”pursvenskar” eller redan invandrade. Dom enda som gynnas är islamisterna som ju önskar muslimsk majoritet.                                                                                           
 2. Massinvandringen fortgår utan folkligt mandat!
 3. Vi borde folkomrösta om invandringen.
 4. Rasism är önsketänkande! Att jag skulle vara smartare eller bättre pga min ras är korkat!
 5. Religion är en åsikt! Alla åsikter kan och skall kritiseras fritt! Har inget med ras att göra!
 6. Om inte: vilken ras har muslimerna?
 7. Jag värderar folk efter deras åsikter, inte efter ras!
 8. Jag har läst på om islam, men inte du! (tror jag)
 9. Islams viktigaste urkunder är Koranen och Haditherna (om Muhammeds liv)
 10. Jag skiljer på islam och muslimer! Glöm inte det!
 11. Muslimer kan vara mer eller mindre hängivna sin tro. Men islam förblir oförändrad! Muslimer behöver inte vara fundamentalister. Islam är alltid fundamentalistisk!
 12. Islam kan aldrig reformeras! Koranen anses vara Guds ord, vartenda ett! Den som ifrågasätter detta riskerar livet!
 13. Nya Testamentet är människors ord, inte Guds! Kan därför reformeras!
 14. Att smäda Muhammed är livsfarligt!
 15. Att smäda Jesus är helt ofarligt!
 16. Adam var den första muslimska profeten och Muhammed den sista
 17. Jesus var en muslimsk profet och predikade alltså islam
 18. Kristendomen och judendomen är förvanskningar av islam
 19.  Islam är oförenlig med yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet och välfärd.
 20.  Islam diskriminerar kvinnor, homosexuella och icke muslimer.
 21.  Islam är både religion och politisk ideologi med anspråk på såväl religiös och politisk makt.
 22.  Inget muslimskt land har yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet och välfärd!
 23.  Många kristna länder har yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet och välfärd!
 24. Den som inte respekterar våra grundläggande värden om yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet utvisas. (bra för dom som flytt förtryck, eller hur?)
 25.  Människor flyr från dåliga till goda samhällen, från muslimska till kristna!
 26. Muslimerna som flyttat hit, har dömt ut sina egna kulturer!
 27. Man tar seden dit man kommer! Invandrarna skall anpassa sig till oss, eller flytta till sin egen kultur!
 28. Vill man leva enligt muslimska regler så skall man flytta till ett muslimskt land!
 29. Vi gillar invandrarnas kläder, mat, musik osv. Men försök inte ändra våra lagar, regler och traditioner!
 30.  Islam tycks hämma kreativitet, vetenskapligt tänkande etc:
 31.  Alla stora upptäckter och uppfinningar har gjorts i kristna/judiska samhällen: elektricitet, elektronik, datorer, internet, järnväg, bilar, cyklar, flygplan, moped, motorcyklar, kylskåp, antibiotika och många andra viktiga läkemedel, Tv, radio, kylskåp, frys.
 32.  Alla stora vetenskapliga tänkare är kristna/judiska: Galilei, Kopernicus, Newton, Darwin, Einstein, Leonardo da Vinci …..
 33. Vilka stora upptäckter och uppfinningar har gjorts i muslimska samhällen?Kanske det finns något, men jag kommer inte på något!
 34.  Har något enda samhälle förbättrats av muslimsk massinvandring? 
 35.  De flesta som invandrar till Sverige gör det av ekonomiska skäl!
 36.  Endast 5 % av asylsökande som beviljas uppehållstillstånd har asylskäl!
 37.  Självklart skall alla med asylskäl beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. När läget i hemlandet lugnat ner sig skall dom flytta tillbaks!
 38. Dom som kastat sina pass skall ut direkt, utan prövning! Vi måste veta vilka vi tar in!
 39.  Utöver asylinvandring, endast ren arbetskraftsinvandring. Bara de yrkeskategorier vi behöver!
 40. Även vanliga muslimer tjänar på att massinvandringen stoppas!
 41. På vilket sätt gynnar fortsatt massinvandring invandrare som redan bor här?
 42.  Jag gillar olika! Jag föredrar invandrare från Kina, Indien, Sydamerika framför mellanöstern. Däremot har jag inget emot kristna från mellanöstern! Gillar du också olika?
 43. Nu har vi 500.000 muslimer. Om du gillar olika så är det dags att ta hit 500.000 budhister och sen 500.000 hinduer? Eller gillar du bara muslimer?
 44. Det är inget fel på muslimer per se. Problemet är religionen. När muslimer flyr från problemet (islam) tar dom problemet med sig till oss.
 45. I takt med att den muslimska populationen växer här, så får vi samma problem som i muslimska länder: konflikter, ekonomisk, vetenskaplig och  humanitär stagnation.
 46. Ali är inget problem, men två miljoner Ali är det!
 47. Vanliga muslimer är inga fundamentalister! Ändå är det skit i deras hemländer! Det visar att även vanliga muslimer skapar dåliga samhällen (även här)!
 48. Islamister kallas dom som vill att samhällets lagar skall präglas av koranen, dvs sharia skall införas. Vanliga muslimer vill kanske inte detta. Problemet är dock att islamisterna gör den rätta tolkningen av koranen och det vet alla! Så vanliga muslimer säger inte emot islamisterna. Därav denna tystnad!
 49. Sveriges fyra största muslimska organisationer islamstiska, så islamisterna dominerar det muslimska Sverige! Muslimerna företräds av islamsterna! Vems fel är det?
 50. Kriminella invandrare utvisas!
 51. Svensk invandringspolitik är extrem i såväl ett nordiskt som europeiskt perspektiv! Så SD:s invandringspolitik är inte alls extrem.
 52. Vill du ha muslimsk massinvandring för att Sverige blir bättre, eller för att känna dig snäll?

Terroristens manifest!

t         .  n : n e t : n s k a o n a l p e o : k a n t r t e s a n n t k a t n r r s e n t t g e k t a r . a a e t A t n g. . . r . . . . . . . i n e e r t t e e g l n t t a r r a r e a n a n t k a
Advertisements

20 kommentarer (+lägga till din?)

 1. profanum_vulgus
  Jul 25, 2011 @ 10:26:50

  Din ideologi är samma som norgeterroristens. Om du påstår att du inte skulle stödja hans terrordåd så beror det bara på att du inte har begripit ideologin riktigt.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jul 25, 2011 @ 11:06:18

   Själva ideologin förefaller vara densamma, att döma av vad jag läst (men jag har läste ytterst få sidor av manifestet). Men vi har uppenbarligen olika syn på metod och demokratins möjligheter.

   Spela inte dum! Kan du göra kopplingen mellan ideolog och våld? Jag klarar det inte! Help me! Visa att du inte bara snackar skit!

   Och din ideologi är samma som Al Qaidas eller hur? Om du anser att USA orättfärdigt ockuperat muslimska länder så måste du rimligen hålla med om Al Qaidas terrormetoder, eller hur? Blir du terrorist för att du gillar muslimsk massinvandring? Blir jag det för att jag ogillar massinvandringen?

   Har du läst inlägget jag skrev om hans manifest? Gör det annars!

   Svara

   • profanum_vulgus
    Jul 25, 2011 @ 18:04:53

    Ja ni tycker likadant och terrorismen finns inbyggd i ideologin. Som företrädare som försöker göra er ideologi rumsren så förnekar du ju såklart att Er ideologi förespråkar terrorism. Sedan finns det såklart andra uttydare som inte ännu förstått att Er ideologi förespråkar terrorism.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jul 25, 2011 @ 18:47:53

     Förklara hur terrorismen finns ”inbyggd” i SD:s ideologi! Ingen Sverigedemokrat påstår något sådant. Däremot hävdar många muslimer att islam förespråkar terrorism. Jag vet att du bara försöker vara ironisk, men du får förklara dig.

     USA har en mer restriktiv invandringspolitik än SD. Är terrorism inbyggd i USAs ideologi? Du tycker likant som Al Qaida om väst, så du är anhängare av terrorism.

     Svara

     • profanum_vulgus
      Jul 25, 2011 @ 19:10:25

      Det är ju samma ideologi som fremskrittspartiet där Breivik hörde hemma och han motiverar med fullkomlig logik hur dessa åsikter leder till terrordåd.

      Har de? 60-70% Av USA:s befolkning är ju invandrare enligt SD:s syn på invandrare. USA är världens största och värsta terroristorganisation.

     • KLARTEXTEN!
      Jul 25, 2011 @ 19:13:37

      Förklara den ”fullkomliga logiken” som leder från Fremskrittspartiet till terrordåd! Jag lyssnar med stort intresse!

      Om en abortmotståndare mördar en abortläkare: betyder det att övriga abortmotståndare har fel(och att abort plötsligt blivit OK)?

     • KLARTEXTEN!
      Jul 25, 2011 @ 19:16:45

      Du anser att USA är en terrororganisation. Den debatten leder för långt, så vi får begränsa oss till SD.

     • profanum_vulgus
      Jul 26, 2011 @ 10:17:59

      Den logiken har ju ABB förklarat.

      Om en muslim mördar en ickemuslim : betyder det att övriga muslimer har fel (och att det plötsligt blivit OK att inte vara muslim)?

     • KLARTEXTEN!
      Jul 26, 2011 @ 10:31:11

      Han har förklarat logiken säger du: nå hur löd hans förklaring?

      Jag har aldrig lastat oskyldiga muslimer för vad brottslingar gjort!

 2. Josefina Bergfast
  Jul 25, 2011 @ 09:25:54

  KLARTEXTEN sa: ” Rasism är önsketänkande! Att jag skulle vara smartare eller bättre pga min ras är korkat!!

  Begreppet ”RASISM” finns antingen INGESTANS eller också ÖVERALLT.
  Det finns OLIKA s.k. ”raser”, dvs. OLIKA ETNISKA PROFILER, i människosläktet på jorden, som har olika specifika fysiska kännetecken, som de flesta oftast kan identifiera hos både sig själva och andra.
  De flesta olika s.k. ”raser” har tendenser och inklinationer att både vilja och också kunna identifiera sig med och ”känna igen”, likaväl som att kunna känna sig mer ”hemma med”, de som ”liknar dem själva”.
  Denna etniska likhet, räcker oftast ändå inte för att människor skall kunna uppleva och känna att de har en ”gemenskap”.
  ”Gemenskap”, eller ”förbrödring”, alltså ”brödraskap”, sker oftast genom att man har ett ”gemensamt kulturellt språk”.
  Vad är ett ”kulturellt språk”?
  Det omfattar oftast ”kultiska riter”, som IDENTIFIERAR, med ORD, vilka de som ingår i ”brödraskapet” är.
  ”Brödraskap” KAN också skapas, genom ord, UTAN KULTISKA RITER genom att man kanske ansluter sig till en ”politisk”, (”ekonomisk”, ”världslig”, ”Gud-lös”), ”tro” och ”världsåskådning”. Det finns många politiska ”ideologier” och ”ekonomiska läror”, som har många anhängare. ”Förbrödringen” sker genom att människor väljer att identifiera sig med dessa lärors ”programförklaringar”, (liksom de religiösa lärorna också har en ”programförklaring”), och IDENTIFIERAR sig då som ”kommunist”, eller ”konservativ”, eller ”liberal” osv.
  Vi har den av FN proklamerade allmänna deklarationen, ”programdeklarationen” om de ”mänskliga rättigheterna”, som innefattar friheter av olika slag, som ideal. Det är friheten att VÄLJA religion och världsåskådning, det är yttrandefriheten, det är idealet om demokratin, och friheten att bilda föreningar och det är idealet om jämställdheten, samt det är idealet om alla människors likvärdiga VÄRDE.
  Det här med ordet RASISM som ett skällsord, där man menar att ”rasism skall bekämpas”, är till viss del någonting bedrägligt, därför att tendenserna och inklinationerna hos en mycket stor majoritet människor över hela jordklotet är att vilja, och också oftast lättare kunna, identifiera sig med, och just känna igen, medlemmar av den egna s.k. ”rasen”, och den etniska profilen. Så vill man ”bekämpa rasismen”, så vill man i praktiken nästan ”bekämpa” en stor majoritet människor.
  Att kunna identifiera sig med en LÄRA, en ideologi, eller en religion, och samtidigt också kunna ”förbrödra sig själv”, med OLIKA ETNISKA profiler, SOM HAR SAMMA LÄRA, samma ideologi, har visat sig vara svårt i praktiken på många håll i världen.
  Därför behöver man se, och erkänna, dessa TENDENSER och INKLINATIONER, som finns hos just en övervägande del av mänskligheten, att i PRAKTIKEN ha LÄTTARE för att kunna identifiera sig MED DE LIKHETER SOM DE KAN SE, alltså de FYSISKA OCH MÄTBARA likheterna, som ju skiljer sig från de IDEOLOGISKA, (omätbara, ICKEFYSISKA) och religiösa LÄRORNA, som i PRAKTIKEN inte alltid är så lätt för ALLA människor att varken kunna FÖRSTÅ, eller PRAKTISERA i det vardagliga livet.
  Det heter ju: ”Det är lätt att säga ”tulipanaros”, men det är svårt att göra en i PRAKTIKEN”, vilket väl just beskriver hur svårt det just kan vara många gånger, i just praktiken, att omsätta höga, och svåruppnåeliga, IDEAL, därför att människor är som människor är, och har de tendenser och de inklinationer som människor har.
  Kanske påverkas människan av en otrolig mängd FAKTORER som vi över huvud taget inte varken känner till, eller kan mäta och väga och förstå oss på.
  ATT man i olika omgångar genom historien har kunnat iaktta ATT OLIKA LÄROR, och ideologier har kommit i konflikt och i motsättningar till varandra, det är ju ett faktum, och detta kallas oftast inte RASISM.
  Däremot är den ömsesidiga ”hatiskheten”, och den ömsesidiga fördömelsen av ”de andra” LÄRORNA, samt också framhävandet och hyllandet av den egna politiken, eller läran någonting vanligt förekommande.
  Detta anses som någonting ”tillåtet”, i en ”demokrati”. I en demokrati så anses det ”normalt” att OLIKA politiska riktningar, och läror, kring om och hur samhället skall skötas och organiseras, har RÄTT ATT YTTRA SIG, i den s.k. yttrandefrihetens namn, och man ser det som tecken på ett gott och demokratiskt samhälle att ett samtalande och ett debatterande kan försiggå kring de olika ideologierna och lärorna, som då FÖRUTSÄTTER en ganska stor kunskap och FÖRTÅELSEFÖRMÅGA kring både vad de olika lärorna innehåller, samt också förmågor att kunna ARGUMENTERA för dessa, samt också en förmåga att kunna påpeka VAD SOM ÄR FEL i ”motståndarnas” lära. ALLA människor är kanske inte TEORETIKER och så intresserade av att varken tillägna sig, eller kunna tillägna sig, eller vilja tillägna sig olika läror och ideologier, religioner, eller ismer, av olika slag.
  De människor som då varken kan eller förmår kunna TA TILL SIG en ideologi, eller en lära, eller en religion, och absolut INTE kan tillägna sig dess ”språk”, eller ideologi och ”programförklaringar”, utan befinner sig i en betydligt med JORDNÄRA begreppsvärld, där DET SOM KAN SES, TAS PÅ OCH MÄTAS, är det som BETYDER NÅGONTING. De identifierar sig då oftast med de ”bröder” som LIKNAR dem själva, alltså sina ”stambröder”, eller sina ETNISKA och ofta också språkliga ”fränder”, UTAN någon ”LÄRA ELLER IDEOLOGI” som förbrödrande ”verktyg”. (Fastän de flesta folkstammar på jorden har NÅGON form av KULTURELLA, och RITUELLA förbrödrande seder, där traditioner, sånger och berättelser OM DEM SJÄVA, ingår.)
  Detta FENOMEN, och dessa FYSISKA IDENTIFIERINGSSYSTEM, som väldigt många människor runt hela jordklotet faktiskt påverkas av, ibland t.o.m. UTAN ATT VETA OM DET, det handlar i mångt och mycket om PRÄGLINGAR. Alltså olika stamfolk blir helt enkelt präglade på ”sina egna etniska profiler” inklusive vilka karaktärer och fysiska kännetecken som är DE IDEALA inom varje etnisk profil, och de identifierar sig alltså både medvetet och omedvetet med dem, samt har svårt att LÅTA BLI att tycka att DE EGNA är särskilt vackra, goda och bra, I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA. (Precis som de OLIKA LÄRORNA FÖRHÅLLER SIG TILL VARANDRA).
  ATT dessa fysiska, och etniska, synbara olikheter mellan människor, också fungerar, för många, som en slags ”förbrödring”, (och SÄRSKILT OM DE BEFINNER SIG BLAND människor som har en ANNAN ETNISK PROFIL), det är någonting fullkomligt NORMALT. Det är INTE NÅGONTING ONDSKEFULLT I SIG, att göra detta som de absolut allra flesta människor gör, på ett fullkomligt omedvetet sätt.
  Precis som de OLIKA IDEOLOGISKA och religiösa LÄRORNA, gärna och ofta, debatterar med varandra, och vill framhäva och upphöja just DEN EGNA LÄRAN som den BÄSTA, så gör också ofta människor av en gemensam etnisk folkstam SAMMA SAK, och menar att ”den egna profilen är den bästa och den vackraste”.
  Detta FENOMEN finns alltså ÖVER HELA JORDKLOTET, och det är INTE någonting ONT I SIG. Det är istället någonting naturligt och också någonting som borde ERKÄNNAS SOM NATURLIGT.
  Att INTE GÖRA DET är människofientligt att göra, därför att det skulle innebära ett fördömande av en mycket stor del av mänskligheten.
  Dessa tendenser och inklinationer hos människor bevarar också MÅNGFALDEN bland olika etniska profiler i den ”mänskliga familjen”, vilket ju är EFTERSTRÄVANSVÄRT i det stora hela.
  Hur TRÅKIGT, färglöst, intetsägande och grått, vore det inte om ALLA OLIKA etniska profiler i FÖRLÄNGNINGEN FÖRSVANN?
  Om de försvann till en upplöst, grå, konturlös MASSA, där inga folkslag kunde URSKILJAS, och identifieras, hur TRÅKIGT vore inte DET?
  Mycket tråkigt.
  DÄREMOT skall man ALLTID OCH ÖVERALLT anstränga sig för att bekämpa och motarbeta HAT, och STÄMPLINGAR av olika slag, och försöka att förespråka tillitsfullhet, dvs. ”kärlek”, och också UPPSKATTNING av alla de olika etniska profilerna på jorden.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jul 25, 2011 @ 10:02:31

   Min poäng är att ingen ras är överlägsen någon annan. I vart fall tror jag inte på det. Jag kan ha fel dock. Däremot är jag helt övertygad om att vissa kulturer är mycket bättre än andra! Dvs bättre för invånarnas välbefinnande.

   Muslimerna lämnar sina egna kulturer och flyttar till våra! Kan vi få ett bättre kvitto på vår kulturs överlägsenhet?

   Jag vill att du snarast komprimerar din kommentar till max 30 rader. Det är meningslöst att ha långa kommentarer som ingen orkar läsa!
   Klargör din poäng och hur du kom fram till den! För jag fattar inte poängen, men jag orkade heller inte läsa hela.

   Svara

 3. G
  Jul 24, 2011 @ 23:08:19

  ”7. Jag har läst på om islam, men inte du! (tror jag)”

  Bullshit, jag har faktiskt läst Koranen, vad har du läst? Lite Mark Steyn trams? Lite lösryckta citat?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jul 25, 2011 @ 04:49:49

   Sammanfatta islam då, det viktigaste på högst 5 rader! Du får gärna testa mina kunskaper, med betoning på väsentligheter.

   Svara

 4. Karl-Otto Hultström
  Jul 24, 2011 @ 14:57:02

  Det verkar helt rätt vid första genomläsningen åtminstone. Hoppas jag håller med dig i morgon också.

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: