Problemet med islam!

Bosniern Nedim Kirlic, muslim (inte oväsentligt), har idag en intressant artikel i Dagens nyheter.

Han ställer frågan: vi islamkritiker, kritiserar vi islam som religion eller kritiserar vi muslimska extremister m fl?

Låt mig klargöra problemet. Först: alla ärliga islamkritiska åsikter censureras hårt i Sverige. Så notera att detta inlägg strax lär cenureras bort av DN!

Islam är både en politisk ideologi och en religon! OK. Först och främst är alla ideologier och alla religioner åsikter, inget annat! Och åsikter kan och skall debatteras och kritiseras helt fritt! Oavsett upplevelser av kränkningar!

Islam i sig är ett stort problem enligt mig. Först och främst existerar inget muslimskt land med välfärd, demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet! Inget muslimskt land har någon vetenskap av betydelse! Trots att vi har 1,5 miljarder muslimer, 1/4 av jordens befolkning. Det finns inte! Och inte utan skäl! Hur många Nobelpristagare har inte judarna i jämförelse? Detta lilla folk! Mycket talar för att islam inte är kompatibel med den frihet som är nödvändig för vetenskaplig och annan utveckling. Utan västs teknologi hade den muslimska världen levt kvar i medeltiden!

Varhelst muslimerna är i majoritet kommer eländet som ett brev på posten. Styrkan med kristendomen är att den inte hindrar samhällena att omvandlas till sekulära demokratiska välfärdsstater med yttrandefrihet och jämlikhet. Islam är uppenbart ett effektivt hinder för en sådan utveckling.

Min slutsats är således att även Sverige drabbas av liknande problem som dagens muslimska länder, ifall muslimerna ökar kraftigt i antal. Ju fler muslimer, desto mer problem. Erfarenheten pekar tydligt i den riktningen.

Sen har vi även Koranens sura 9:29, där muslimer uppmanas att kriga mot oss otrogna tills vi antingen konverterar eller betalar en straffskatt och underordnar oss. Grunden för den våldsamma jihad som förpestat världen det senaste decenniet!

Vilka är problemet då, fundamentalisterna eller ”vanliga” muslimer? ”Vanliga” muslimer lyfte fram Khomeiny, röstade på islamister i Algeriet (1992) i Gaza och i Turkiet. Dom röstar på islamisterna för dom står för det sanna islam. Så det är struntprat att ”vanliga” muslimer är som vi. Dom är som vanliga muslimer i sina hemländer. Och de flesta ”flyr” till väst av ekonomiska skäl, inte för att dom längtar efter demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet (även om det finns såna också).

Enda chansen för en muslimsk välfärdsstat är att samhället sekulariseras, att verklig yttrandefrihet och demokrati införs! Som skett i våra länder. Men med tanke på att fundamentalismen istället ökat, så ser detta mycket avlägset ut! Annars är länderna dömda till självförvållad fattigdom, med åtföljande social oro och massinvandring till väst!

Kort sagt, islam har inte förbättrat vårt, eller något annat samhälle, tvärtom! Och lär aldrig göra det heller. Hårda men sanna ord!

Artikelförfattaren tycker att islam inte bör få kritiseras. Detta illustrerar väl att islam inte är kompatibelt med yttrandefrihet. Han betonar istället de problem som uppstår ifall islam kritiseras. Men låt oss då tackla dessa problem!

Jag instämmer helt och hållet i att ”extrema åsikter får inte stå oemotsagda”, men författaren verkar mest intresserad av att begränsa yttrandefriheten. Censuren i Sverige är redan mycket omfattande! Att öka censuren skulle skapa enorma problem i vårt land!

”Extrema åsikter får inte stå oemotsagda”

Torbjörn Tännsjö (DN Debatt 31/7)

Annika Borg och Christer Hugo (DN.se/debatt 3/8)

Advertisements

11 kommentarer (+lägga till din?)

 1. LLuke
  Okt 26, 2011 @ 14:48:20

  Islams fiende är frihet. Muslimerna tillåts inte religionsfrihet, kärleksfrihet och utryckandefrihet. Islam är en tvångsieologi/tvångsreligion. Flickorna behandlas som djur som bortgiftes, utan rätten till ett självständigt liv. Frihet är främmande för dem. Inte konstigt då att även för muslimkvinnor blir friheten deras fiende. Frihetens som de själva inte fick. Och friheten, demokratin är otrognas verk=satans verk är vad indoktrineringen resulterat i hos muslimer. Det blir ett jätte VI och DOM tänkande från dom flesta muslimer. Det är en hopplös krock mellan islam och demokrati är det.

  Muslimer själva vet om hur farligt det är att kritisera islamisk förtryck och försöka göra politik av det. Det blir fatwa på såna muslimer. Islam tål inte kritik, inte religionsfrihet. En feg ideologi så att säga som inte tål och tillåter konkurrans.

  Svara

 2. Josefina Bergfast
  Aug 10, 2011 @ 08:31:30

  KLARTEXTEN verkar ibland glömma Europas blodiga, fattiga, supande, inbördeskrigande, klankrigande, religionskrigande, mördande, knarkande, familjeupplösande, sexfixerade, avtrubbade, halvsovande, materialistiska sidor, samt också bristande yttrandefrihet och därmed undermåliga demokrati, när han hyllar västvärlden, samtidigt med totala fördömande av islam?

  Det som han ändå faktiskt konstaterade för bara några inlägg sedan, om massmedias tillkortakommanden, och också det politiska etablissemangets manipulationer, när det gäller den bristande förmågan att främja yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen? (Samt deras evinnerliga villighet att ”namnge med epitet”).

  Att olika nationer, liksom också olika individer, familjer, släkter osv., genomgår förändringar i olika takt, och på olika sätt i olika tidsperioder, det är ju egentligen inte så märkligt. Så om nu de muslimska länderna befinner sig i en ”annan tid”, så kanske det inte endast och enbart beror på islam, utan också på en mängd andra företeelser?

  Att som KLARTEXTEN ibland så (självförblindat?), och så okritiskt verkar vilja hylla det västerländska sekulariserade samhället, och liksom nästan i förbifarten lyckas glömma bort alla de stridigheter, all den fattigdom, all den misär, allt det lidande, svält, våld, krigiska händelser, inklusive inbördeskrigiska händelser med all den brutalitet och hänsynslöshet som funnits och som genomsyrat både USA och Europa, det verkar han inte vilja se i sin iver att beskriva de brister som kanske finns i de muslimska länderna, och att deras brister där då skulle bero endast och enbart på islam?

  De brister som där finns, beror förmodligen också på en faslig mängd olika faktorer; väder och vind, natur, samhällsformationer och livsstilar, klanstrider, maktstrider och stamsamhällen, som hänger samman med den ”industri” och de näringar, (boskapsskötsel, nomadliv, men också annan industri som idkas där, som har satt sin prägel på hur deras samhällen har utformats), och där islam inte upplevs av alla som någonting ont, därför att det också finns gott inom islam? (Liksom det finns gott också inom de flesta ideologier, och religioner och traditioner).

  Ibland verkar KLARTEXTEN vara lite för enkelspårig och terrieraktig i sina försök att totalt underkänna islam, samt vilja utmåla islam som skyldig till allt ont han kan tänka sig, och som det värsta hotet som finns och låter nästan som om det skulle kunna införas sharialagar i Europa i morgon dag, (eller inom 50 år), om INGENTING GÖRS NU, och glömmer då allt ”ont” som också västerlandet har genomgått, skapat och bedrivit?

  Islam har ju ingen utbredd tradition i det västerländska samhället, och därför finns det naturligtvis krockar och svårigheter, misstänksamheter och viljor att kritisera det som känns främmande, skrämmande och helt utan värde för många västerlänningar som är tillvanda till det ”moderna” livet, särskilt för människor som över huvud taget inte har någonting som helst till övers för religion över huvud taget. Men att försöka framställa västvärlden, med sin kristna tradition, men också upplysningstradition, som så exemplarisk och föredömlig, och utan tillkortakommanden, brister, svåra perioder och baksidor, det är heller inte så ärligt.

  De materiella villkoren för de flesta i västvärlden idag, liksom de tekniska landvinningar som uppfinningar som rationaliserat och skapat storindustrier, är väl förhållandevis bättre i jämförelse med de s.k. utvecklingsländernas materiella och tekniska villkor, men det har de inte alltid varit.

  Det kanske ändå finns andra aspekter som västvärlden känner sig vara i avsaknad av idag, i all sin rationalitet, sin perfektionism, teknik, materialistiska identifieringar och i all sin vetenskaplighet?

  Någonting som har med det existentiella, det inre, det omätbara, det familjära och relationsmässiga livet att göra? Något som har gått förlorat lite i västerlandets effektiva och rationella förhållningssätt till livet, till ”Gud”, och till människan själv, liksom också till sina familjära relationer, såväl som till andra människor?

  De kommunistiska, de liberala, de socialdemokratiska eller andra ekonomiska eller politiska ideologierna och idealen, har någonstans ändå visat sig ha brister, därför att människan inte är enbart en slags robot, som kan programmeras med ett teoretiskt ideal, eller program, och finna sig tillrätta i detta rationella system?

  Människan har andra sidor än enbart de materialistiska identifieringarna som måttstockar för utveckling, som också behöver kultiveras, odlas och uppmärksammas? Så att en slags helhet, eller helighet, skall infinna sig? De familjära och de samhälleliga relationerna, där då alla de ideal om yttrandefrihet, demokrati, lyssnande, respekt och aktning osv., kan försöka skapas, och inte enbart ett rationellt maximalt utnyttjande av människor och natur, för största möjliga tekniska effektivitet och maximerade vinster?

  Människan lever ju inte av ”bröd allena”, (”utan av varje ord som utgår från Guds mun”), som det ju heter.

  Kanske kan trots allt ”öst och väst” befrukta varandra på något vis? Om man slutar att stirra sig blind på alla ”brister” och sämsta sidor hos ”de andra”, och försöker se de bästa sidorna hos båda? Den eventuella intelligens och uppfinningsrikedom som finns i väst, behöver ju inte försvinna endast därför att eventuellt ”österländskt” tänkande blandar sig i det rationella, tekniska, kyliga, mätbara och vetenskapliga västerländska tänkandet?

  Det viktigaste är väl ändå att det är en LAGOM takt, storlek och utformning av invandringen som sker, för att därmed kunna undvika onödiga konfrontationer, missnöje, missförstånd, bråk och konflikter, (som redan dessvärre har inträffat alltför många gånger, då kanske för många icke-troende, kriminella, klanpräglade, gängpräglade, analfabeter och människor med svåra bakomliggande trauma har tagits emot?), och också för att kunna undvika att det blir majoritetsval för shariasamhälle i en framtid?

  Så man kan ju vilja välja att rösta på SD av olika anledningar, och inte enbart för att man vill kritisera islam. Islamiskt ”styre” kan ju inte införas här, om det inte finns tillräckligt många som röstar för det?

  Alltså behöver man sansa invandringen, samtidigt som man uppmanar svenskar, och européer, att själva föda flera barn?

  Att vara konfrontativ och hatmobiliserande kan ju inte vara någon särskilt framgångsrik väg att gå? (Om man inte vill ha inbördeskrig förstås?…..)

  Svara

  • Anonym
   Aug 10, 2011 @ 09:31:32

   Vad var det på för språk, bantu ? sluta med att massakrera svenska, epiitet betyder inte skällsord bland annat.

   Svara

   • Josefina Bergfast
    Aug 10, 2011 @ 10:06:06

    Hatspridare, som finns överallt och ingenstans, (en del vet kanske inte ens om att de är det, därför att det kanske är så fullkomligt naturligt för dem att hata verkliga och inbillade ”fiender”?), vill gärna använda sig av epitet, som just skällsord.

    De namnger, med ord som i praktiken blir skällsord, olika åsikter och människor, som man inbillar sig har åsikter som går mot de egna, och vill på så viss stämpla människor i fack.

    Detta är fula knep och knåp, som begränsar det öppna samtalets möjligheter, och begränsar också människor, både de stämplingsivriga själva, och andra.
    Att försöka fösa in människor i olika ”fack”, med olika bestämda ”termer”, och ge dessa ett begrepp som bli ett epitet, begränsar, i stället för att vidga och öppna upp.

    Det blir i förlängningen endast ett undergrävande av alla ”goda” värden, som demokrati och yttrandefrihet och undergräver därmed samhällets förmåga att lösa sina problem med fredliga, politiska metoder. Metoder som bygger på ett resonerande och just samtalande.

    I stället öppnar man för fientligheter av olika slag och därmed bereder man vägen för olika (desperata, mordiska?) ”självförsvar”? Förfalskade stämplingar med epitet, som används som skällsord, bör man därför undvika, om man vill bidra till det demokratiska samhället, som man kanske säger sig tro på.

    Svara

    • Anonym
     Aug 10, 2011 @ 10:29:32

     sluta fjompa dig läderfjollbög, du är själv för fan en man och bara avundsjuk på oss andra som kan pippa normalt. låt kuken tysta mun och förstör inte en tråd till med ditt gnällspam

     Svara

     • Josefina Bergfast
      Aug 10, 2011 @ 10:46:56

      Nu är väl ändå Anonym helt ute och cyklar i alla fall? Stackars förvirrade Anonym.
      Så full av hat?
      Mot inbillade ”personer”, som inte ens finns i verkligheten, utan endast i Anonyms ”sjuka” fantasi?

      Man är jag inte.
      Och inte heller lesbisk.
      Så där gick Anonym bet, och får nog försöka göra sig andra fantasier kring vem signaturen ”Josefina Bergfast” kan vara för slags person, i verkligheten.

      Bäst av allt vore förstås om Anonym kunde säga någonting i invandringsdebatten. Som kunde tillföra någonting kanske.

      Se så, visa lite generositet. Skriv några tankar, istället för hatfulla insinuationer. (Och framför allt, läs inte mina texter om det bli plågsamt!)

  • KLARTEXTEN!
   Aug 10, 2011 @ 11:48:27

   Jag försöker varken underkänna islam som religion eller hävda att den är ansvarig ”för allt elände”! Jag säger framförallt att islam effektivt hindrar humanitär, vetenskaplig och därmed ekonomisk och utveckling samt är oförenlig med demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet. Det är det väsentliga! Sen finns det många andra problem (kvinnor och bögar diskrimineras mm), Men det skulle man kanske kunna leva med om samhället i övrigt var välmående. Särskilt som både bögar och kvinnor verkar gilla islam. Why not? Min poäng är alltså att islam skapar ett samhälle som den absoluta majoriteten inte vill bo i. Då är den ingen bra religion för ett samhälle!

   Du gör samma misstag som många andra: du försöker bevisa att grisar kan flyga (eller att humlan inte kan flyga). Dvs du försöker ”bevisa” att verkligheten är den motsatta till var vi alla ser! Det blir patetiskt och övertygar på sin höjd några idioter och önsketänkare (och muslimer).

   Bottom line: muslimska länder är skit som muslimerna flyr ifrån. Och dom flyr till våra västerländska sekulariserade demokratier. Så att snacka om att vi har våra bister är löjligt! Visst har vi våra brister. Men dom är oändligt mycket mindre än dom muslimska samhällenas! Du måste se allt relativt! Lyssna på kloke Einstein!

   Vi skall först och främst förklara dom stora väsentliga skeendena. Muslimerna har själva dömt ut islam, mer än någon annan, genom att vägra bor där!

   Vad idioterna inte fattar, är att islam är själva skälet till varför muslimska länder är så dåliga. Det finns inte någon mystisk okänd faktor som skapar det muslimska eländet! Allt bekräftas av upploppen i Rosengård och på andra håll, judeförföljelserna i Malmö och andra problem. Islam har bar försämrat dom västerländska samhällena, inte tvärtom. En enorm bekräftelse på ”min teori”!

   Svara

 3. Hamit
  Aug 09, 2011 @ 16:07:04

  Du har faktiskt fel. Artikelförfattaren ropar inte efter censur, snarare det omvända. Jag kopierar in en del av texten hit för att förtydliga det hela för dig:

  ”Det är klart att vi inte ska sluta göra det som är rätt! Vi måste alltid sträva efter det ouppnåeliga idealet av en fri och demokratisk värld, där ingen mördas i någon ideologis namn, där inga barn svälter ihjäl, och där ingen politiker kan komma undan med att häva ur sig saker som att religionen islam är det största hotet mot vårt europeiska samhälle. När människor misstänkliggörs kollektivt, förstärks deras känsla av utanförskap, och därmed växer också deras fientlighet mot det samhälle som de lever i. Uttrycket ”islamkritik” är vagt, men oavsett vilken form det tar, konstruktiv kritik eller ren fientlighet, kommer den inte att föra med sig någonting positivt om den ständigt bara kommer utifrån. Om muslimer exkluderas från det offentliga samtalet om rollen som de och deras religion spelar i samhället, kommer det offentliga samtalet inte att föra med sig något resultat, annat än ökad polarisering mellan ”oss” och ”dem”, ökad misstro och en större känsla av utanförskap.”

  Alltså, ”vi ska inte sluta göra det som är rätt, vi måste alltid sträva efter idealet av en fri och demokratisk värld”.

  Dessutom, du bör faktiskt resa lite och träffa människor. Både i Sverige och utomlands. Om du träffade muslimer, skulle du se att de inte är konstiga och inte mycket annorlunda. En del är obildade, en den är kriminella, en del är högutbildade, en del är homosexuella, en stor del är inte praktiserande. Det är inte islam och muslimer som är problemet, utan korrumperade, diktatoriska och teokratiska regimer, som utnyttjar religionen som ideologi, och som struntar i medborgarna och bara tar hand om sig själva.

  När du citerar Koranen, bör du kanske välja lite mindre ensidigt (fast det skulle inte tjäna DIN ideologi då). Vad sägs om passagen som säger att om någon dödar en människa, det är samma som om han dödat hela mänskligheten, men om någon räddar en människa, det är samma som om han räddat hela mänskligheten.

  Du vet, ”Satan” finns i människors hjärta, inte i någon bok.

  Om du läser artikeln igen, skulle du se att artikelförfattaren menar att alla människor är lika och bör behandlas lika, individuellt istället för att kollektiv skuld ges åt folk. Om en sverigedemokrat skulle mörda en person, kan man inte kollektivt klandra alla sverigedemokrater! Samma sak gäller kristna, muslimer, judar, kommunister…

  Artikelförfattaren menar också att det är viktigt att muslimer får någonting att säga till om i diskussionen om islam. Skulle de göra det, skulle det vara svårare för sådana som du att spy galla över deras religion och dem som människor, det skulle bli svårare för sådana som du att sprida myter.

  Slutligen, vad gäller censur… Googla ”debatt islam”. Du kommer få över fem miljoner träffar, där resultaten tidsmässigt hamnar i stort mellan 2005-2011. Och vad är det då som inte får debatteras? Hur kan det vara så tyst om islam i samhällsdebatten, som du hävdar? Det som är mest talande när det gäller debatten är att det finns mycket kritik riktat mot islam och att väldigt få muslimer får komma till tals.

  Som sagt, sluta sprida myter, och läs artiklar noga. Artikelförfattaren skrev inte någonting alls om att islam inte får kritiseras. Men för att demonisera islam ännu mer, och få gehör för dina egna extrema, islamfientliga åsikter, måste du tänja på orden. ”Inga extrema åsikter får stå oemotsagda”, och det gäller både islamistiska och, ja, dina egna,.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 09, 2011 @ 18:07:43

   Författaren skriver ””Islamkritik” är dock något problematiskt. När vi kritiserar nynazister, kritiserar vi deras ideologi. Men när vi kritiserar religiösa fundamentalister, hur kan vi undvika att os(m)akligt kritisera själva religionen, i stället för fundamentalisternas extrema, ideologiska tolkning?” Underförstått: vi får inte kritisera själva islam, för det är osmakligt! Däremot är det OK att kritisera fundamentalisternas extrema ideologiska tolkning!

   Från detta samtal exkluderar jag inga muslimer utan tar mer än gärna debatten med dom. Men dom klarar den inte!

   Hur som helst, jag är bara glad om författaren menar vad han aldrig skrev:Ni får kritisera islam som religion om ni vill, men då bör muslimer försvara religionen.” Så skall det demokratiska samtalet föras!

   Jag smutskastar inte islam som religion! Det enda jag säger är att om islam skulle bli starkt i Sverige så är det slut med vår välfärd, yttrandefrihet och jämlikhet, kanske även demokratin. Vi drabbas av samma problem som i muslimska länder. Se på upploppen i London, i Rosengård. Allt efter massinvandringen. Jag dömer islam efter hur den påverkar samhället och den har ingen god påverkan! : vetenskaplig stagnation, fattigdom, social oro etc är regel.

   Men jag kritiserar själva religionen! Inte någon tokig tolkning! Och jag kritiserar den vanlige muslimen! Eller rättare sagt, jag hävdar med emfas att vanlliga muslimer är fullt kapabla att rösta på islamister och skapa ett stagnerande samhälle! Det är mer regel än undantag! Det finns många bevis på det! Vanliga muslimer har skapat eländet i deras hemländer och vanliga muslimer kommer att skapa elände här!

   Hela artikeln går ut på att slå fast att islamkritik är skadlig. Han skriver inte att det är OK att framföra kritik mot själva islam! Ingenstans! Istället är budskapet att: kritisera gärna islams ”avarter” men rör inte vår religion! Eller hur?

   Jag har muslimska släktingar så jag har pratat med muslimer! Att skriva ””vi ska inte sluta göra det som är rätt, vi måste alltid sträva efter idealet av en fri och demokratisk värld”. Det kan väl varenda idiot skriva under på, säkert även mullorna i Iran! Meningslöst!

   Varenda idiot känner till att det är muslimer som flyr till väst, inte tvärtom! Och alla vet att inget muslimskt land är en demokratisk välfärdsstat med yttrandefrihet och jämlikhet. Jag behöver inte resa runt för att få reda på det! Sen skiter jag fullständigt i hur muslimer är i övrigt! islam är inte kompatibelt med en demokratisk välfärdsstat räcker för att jag skall döma ut den religionen! Thats it!

   Det räcker med en sura med uppmaning att kriga mot oss! Jag och muslimerna behöver inga fler! med det finns många många fler med fördömanden av kristna och judar! Denna sura citeras av många fundamentalister och tyvärr har dom rätt!

   Jag tycker att muslimer bör försvara sin religion (om dom kan)! Dom gör det ytterst sällan annat än om vi ritar av Muhammed!

   Författarens budskap var tydligt: kritisera inte islam som religion! Men gärna fundamentalisterna. Men problemet är islam och vanliga muslimer.

   Svara

  • Anna Carlbro
   Aug 09, 2011 @ 18:35:40

   1. ”…och där ingen politiker kan komma undan med att häva ur sig saker som att religionen islam är det största hotet mot vårt europeiska samhälle…”
   Vad menas med detta “komma undan”? Menar artikelförfattaren att politikern ska bemötas med sakargument, att han ska åtalas eller helt enkelt att man inte får kritisera islam?

   2. Muslimer är precis så olika som du beskriver, men muslimska länder har mycket gemensamt. Tex bristen på demokrati och ekonomisk utveckling. Det finns fattigdom och förtryck i många länder och de har olika religiös majoritet, men det finns inga välfungerande muslimska länder. Nej, Indonesien är inget välfungerande land.

   3. Suran som tar upp att ”…om någon dödar en människa, det är samma som om han dödat hela mänskligheten…” gäller för de otrogna, inte muslimer.

   4. Om en sverigedemokrat mördar och åberopar SD:s ideologi som grund för sitt agerande kan man mycket väl kritisera SD. På samma vis kan man kritisera islam (obs islam) om mördare grundar sitt handlande på islams texter – vilket de ofta gör.

   Svara

 4. Anonym
  Aug 09, 2011 @ 13:04:06

  väldigt bra skrivet, det behövde jag efter att sett på BBC från london, när inte engelsmännen kan hantera detta hur ska vi i sverige klara det, hemska tanke.

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: