Svensk demokrati är hotad!

Bloggaren Oskerei har skrivit ett lysande inlägg om det sk ”näthatet”.  Jag länkar till inlägget.

Efter Breiviks attentat har ett antal tidningsartiklar poppat upp där man förordar förvärrad politisk censur. Läs t ex Aftonbladets Kommentarerna sprider giftet . Missa heller inte övriga artiklar i ämnet (länkar nedan).

Jag skrev följande kommentar till Oskereis inlägg (delvis modifierat här):

Detta inlägg är LYSANDE! Mycket välformulerat! Nyckelmeningen är: ”Problemet är att massinvandringens försvarare är den grupp som helt undviker sakliga argument i debatten, då sådana argument inte finns för deras sak.”

Det summerar invandringsförespråkarnas olösliga dilemma! Dom saknar vettiga argument för massinvandringen! Enda chansen är att tysta kritikerna.

Detta är ett mycket allvarligt demokratiskt problem! Yttrandefriheten är den grund som varje demokrati vilar på! Den grunden har stora sprickor! Hur mycket avsky vi än känner för Breiviks illdåd måste vi konstatera att han hade alldeles rätt om media och yttrandefriheten! Den är under all kritik, inte värdigt en demokrati!

Att media triggade Breivik är ett faktum som dom naturligtvis vill tysta ner. Nu vill dom tabubelägga all debatt om manifestet.

När Sovjet planerade en invasion av sina lydstater, så inleddes detta med en retorik av behovet av åtgärder för att ”skydda folket mot kontrarevolutionärer”.

På samma sätt bör vi nog tolka tidningarnas återkommande retorik om att censuren bör förvärras! ”Så talar diktaturens kreatur!” När argumenten tryter återstår endast att begränsa yttrandefriheten. När Rumäniens Ceausescu störtades sköts sådana kryp rakt av!

Hade invandringskritikerna rätt, så vore det en enkel match att göra oss till åtlöje och vi fick drypa iväg med svansen mellan benen. Nu krossar vi ständigt motståndarna!

Invandringsförespråkarna äger alla tunga medier TV och tidningar! Man förväntas, som tredje statsmakten, kritiskt granska MAKTEN (inkl invandringspolitiken) och värna yttrandefriheten. Nu gör man precis tvärtom!

Vår enda röst är internet! Följaktligen smutskastar våra motståndare det mediet.

CENSUR ÄR GOTT enligt invandringsförespråkarna!

Jag säger att DEMOKRATIN ÄR HOTAD! Hur kan vi ha demokrati utan verklig yttrandefrihet? Är presscensur och verklig demokrati möjlig? Nej, skulle dom flesta säga, men inte svensk press! Att svenska journalister har så lite respekt för yttrandefriheten är oroande!

Man borde lagstadga om att politisk censur inte får förekomma i våra dagstidningar!

Åter till frågan om näthatet (Oskorei)

Logiken bakom Breiviks terror!

Förslag om inskränkning av yttrandefriheten:

Jimmie Åkesson har faktiskt rätt  Jan Guillou (Notera att han inte ens försvarar massinvandringen. Han vill bara tysta invandringskritikerna!)

”Ett öppet samhälle kräver ansvar för det egna ordet”

Kommentarerna sprider giftet

Nätskeptikerna på frammarsch

Försvar för yttrandefriheten

”Därför är det så farligt med självcensur”

Övrigt:

”Vår nordiska gemenskap står upp mot extremismen”  ”Det här ska vi göra för att förebygga extremismen” ”Vit makt-våld ett lika stort hot som islamisk extremism” ”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet” ”Medierna bör avstå från Breiviks förskönande bilder” Breivik vallad i 8 timmar på ön  Breivik tillbakapå Utøya igen Stänga av nätet – taktik som upprör Breivik vallades av polis. Misstänktes ha svalt utlösare till bomb.  Breivik misstänktes ha svalt utlösare till bomb Ingens främling  ”Liknande misstag händer i Sverige”  Norsk kommission utreder terror  17-åring greps med Breivik på Utøya  Breivik ringde polisen – ville ”kapitulera”  Vaket vittne tipsade om Breivik  Advokat: Breivik kan vara fri om 15 år  Slut med slagordet Hellre död än röd Anzor, 17, greps ihop med Breivik Ringde – för att kapitulera Jurist ska utreda terrordådet i Norge 17-åring greps med Breivik på Utøya Breivik ringde polisen från offers mobil – ville ”kapitulera” Ringde polisen tio gånger.  Utredare söker Breiviks egen film.   Polisen valde omväg till Utøya.  Norsk kommission utreder terrorism Åkesson om hur Norgeattentaten påverkat honom.  ”Ett långt försvarstal.” Terrordåden har blottat ett djupt splittrat Norge” Så levde norske massmördaren tiden förre terrorattentaten  32 unga förda till sista vilan Så är Breiviks liv i cellen ”Hemliga koder i manifestet”  Breivik trodde han hade stöd för sina handlingar  De tror på vår tids undergångsvision Kristna vita lever mitt ibland oss ”Hur ska vi identifiera de ensamma farliga männen?” ”Vi måste hjälpas åt att tolka verkligheten på nytt”  ”Medierna bör avstå från Breiviks förskönande bilder” ”Det här ska vi göra för att förebygga extremismen” 

”  . e     . .      .         n .    a g k n  n t t .   .   e n  t a r . : n .   . a t 7 e e r t l r   s n s r e a   s x   o e t t i a n e g g l v g n p     r r m g d l d n s   r a n o n t d r n t n n o a t t a t e g r n a e n s d a n m p n k m k n a a t t a n   r n a d k t d r e   D d n p e a t   r s t s i r n   r k n o e n i r n d r a r n e a n n t e d n e a d r a n n r n r       m . t   n m t r n a   o a r g r e i a
Advertisements

44 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Josefina Bergfast
  Aug 15, 2011 @ 12:19:36

  En kommentator vid namn ”Nattvandrare”, skrev, till en av mig inskickad insändare kring ”RASISMEN FINNS INGENSTANS OCH ÖVERALLT”, (som senare togs bort), (f.ö. en text som också KLARTEXTEN censurerade, men som finns att läsa på Mohamed Omars blogg, och också på Snaphanen), på ”KOMMUNISTERNAS BLOGG”, där jag beskrev mina tankar till den VÄRLDSOMFATTANDE ”rasismen”, och inklinationerna och tendenserna som de facto FINNS runt hela vårt jordklot och bland MAJORITETERNA av alla jordens vackra, fina, goda, intelligenta och fantastiska folkslag med sina respektive kulturer, att faktiskt just ha naturliga inklinationer och tendenser att vilja identifiera sig med sina ”fränder”, både kulturella, språkliga, etniska och sociala ”fränder”,(till glädje för alla jordens människor, och till försvar för MÅNGFALDEN), på följande ”hjärntvättade” misstolkande och felöversatta vis, (som följer nedan).

  Jag fick NATURLIGTVIS INTE svara vederbörandes inlägg, utan CENSURERADES. Så frågan är då vilka som är mest ivriga att censurera och ”stämpla” olika tänkanden, tyckanden och åsikter i ”samhällsdebatten”?

  Är det inte VÄNSTERN? (Som också dominerar i massmedia?)

  Och VARFÖR vill de då det?

  VARFÖR vill de UNDERGRÄVA DET DEMOKRATISKA SAMTALETS MÖJLIGHETER?

  Tilltror de medborgarnas förmågor att kunna fundera, resonera, tänka, anse, tycka och känna, SÅ LITE?

  Detta är mitt svar till ”Nattvandrares” kommentarer:

  Svar till ”Nattvandrare”:

  1.) Nattvandrares ”tolkning”: ” Människor med olika profiler kan inte förbrödra sig?

  Människor har olika profiler, som de flesta kan se och känna igen och identifiera sig själva med på olika sätt, både språkligt, socialt, kulturellt och etniskt. Detta betyder inte att olika grupperingar av människor INTE KAN förbrödra sig med varandra. Det är bara mindre vanligt. Det är MER VANLIGT att de som känner ömsesidig IDENTIFIKATION med varandra, också känner STÖRRE GEMENSKAP med varandra.

  2.) Nattvandrares tolkning: ”Folkets” stora massa kan inte förstå läror?

  Folkflertalet i varje population är MINDRE INTRESSERADE AV att bry sig om OLIKA TEORIER av olika slag. Detta betyder inte att de inte skulle kunna FÖRSTÅ, OM DE VILLE, och om de var INTRESSERADE av att bry sig om, eller sätta sig in i, och ägna uppmärksamhet åt, olika ekonomiska teorier, eller filosofiska teorier, religiösa teorier eller politiska teorier. Men en stor majoritet tycker INTE ATT DET ÄR INTRESSANT, därför att de tycker att ANDRA SAKER är MER INTRESSANTA att bry sig om, t ex idrott, musik, kläder, dans osv.

  3.) Nattvandrares tolkning: ”Det naturliga för varje folkgrupp är att föredra sin egen sort? ”

  Det är de naturliga tendenserna och inklinationerna som man kan iaktta med egna ögon, och som man inte skall fördöma människor för. Det är människofientligt att göra. Kommunister tycker nog mycket hellre om att umgås med kommunister, än att behöva umgås med moderater, som exempel. Dessa tendenser och inklinationer finns på en hel rad olika områden, t ex, social status, intelligens, skönhet, intressen, och också etniska lika profiler kan på samma sätt identifiera sig med varandra. Det är ingenting konstigt eller ont i det. Det är naturliga inklinationer och tendenser som finns hos en övervägande majoritet av hela mänskligheten, och att försöka fördöma det vore detsamma som att fördöma en majoritet av mänskligheten, vilket inte är människovänligt att göra.

  3.) Nattvandrares tolkning: ”Folkblandning innebär folkmord”?

  Över en 10- eller 20-generationers period, om olika folkslag tvingas att leva inpå varandra, så innebär det troligtvis en betydande uppblandning av de olika etniska profilerna på jorden. Kanske kineserna klarar sig längst, genom att de är så pass många, och att de också är måna om att barnen gifter sig med andra kineser. Men överlag vore det en framförallt tråkig utveckling om alla de olika etniska profilerna försvann. Det är roligt att det finns rumäner, spanjorer, indianer, islänningar, finnar, ryssar, araber, judar, perser, albaner, indier, germaner osv. Det är ROLIGT helt enkelt att de finns. Och det vore TRÅKIGT om alla dessa olika etniska profiler på jorden försvann genom att de ”tvingades till” att beblanda sig, för annars skulle de betraktas som ”onda”?

  Tendenserna och inklinationerna i USA är att olika etniska profiler bildar etniska enklaver och bostadsområden, där de känner sig hemma med varandra. Det är människovänligt att inte fördöma detta, därför att det är just naturliga inklinationer och tendenser och drivkrafter som omfattas av en fullkomligt övervägande majoritet av hela den ”mänskliga familjens” alla olika folkliga, etniska, kulturella och språkliga särarter.

  Och TUR är väl det, eller hur?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 15, 2011 @ 12:38:42

   Jag har upprepade gånger uppmanat dig att undvika jättelånga kommentarer som ofta är diffusa och oklara. Ett allmänt spånande och lösa spekulationer helt utan grund i vare sig fakta eller logik. Ingen orkar läsa dessa! Jag kommer att fortsätta att ta bort dessa, inte pga dina åsikter, utan pga bristen på klara åsikter!

   Framförallt är det jobbigt för läsarna att små vettiga kommentarer skall drunkna i diffust metafysiskt svammel. Få begriper vad du vill ha sagt med dessa extremt långa och diffusa kommentarer.

   Svara

   • Josefina Bergfast
    Aug 15, 2011 @ 13:16:20

    KLARTEXTEN sa: ..” Få begriper vad du vill ha sagt med dessa extremt långa och diffusa kommentarer.”

    Det som pressar och stressar och stämplar och ”ondgör” ALLA DE ÅSIKTER, inklusive personer som vill framföra dessa åsikter, som förespråkar EN MINSKAD INVANDRING, (av kanske särskilt för många muslimer, och särskilt för många analfabeter, och särskilt för många tänkbara kriminella människor av olika slag, och särskilt för många olika kulturer et cetera), de BLIR BESKRIVNA SOM ONDA. De blir genom massmedias alla kanaler beskrivna som ”rasister”, och ”främlingsfientliga”, ”islamofober” och ”antisemiter” osv.
    Men främst för att vara ”rasister och främlingsfientliga”.

    Detta är ett PROBLEM, därför att många människor VILL INTE HA dessa beskrivningar på sig själva, och de vill inte bli betraktade som ONDA.
    DÄRFÖR är det VIKTIGT att förklara det ALLMÄNGILTIGA kring ”rasism och främlingsfientlighet”, som FINNS HOS EN ÖVERVÄGANDE DEL AV JORDENS ALLA BEFOLKNINGAR, och som också är någonting GOTT och inte ont, därför att det just är naturliga inklinationer och tendenser och drivkrafter som de allra flesta människor omfattas av.

    DÄRFÖR är det viktigt att bekämpa dessa begrepp som så flitigt tillåts användas i det offentliga, massmediala rummets alla kanaler, och av en majoritet av alla journalister och ”experter”.

    DET ÄR DET SOM i mångt och mycket påverkar att så pass få medborgare vågar ha åsikter och tankegångar kring att begränsa invandringen, därför de vill inte bli ”stämplade” som ”onda rasister och främlingsfientliga”, och DÄRFÖR borde dessa ord sluta att användas. De är inte relevanta, utan skapar endast onödiga, och inbillade, motsättningar mellan människor, och de BEGRÄNSAR också YTTRANDEFRIHETEN.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 15, 2011 @ 13:44:15

     Instämmer helt! Jag skall tillägga att endast en person är portad här: Profanum Vulgus. Skälet är att han vägrar debattera! Närmare bestämt: han slungar ur sig anklagelser, men när jag kräver belägg så vill han inte längre diskutera saken. Han byter samtalsämne! Detta har skett många gånger.

     Ifall han beskyller någon för kriminalitet så måste han kunna styrka det antingen genom logik eller fakta! Han vägrar. Jag har informerat om att portningen upphävs så fort han tar tillbaks anklagelsen, eller framlägger bevis! Om jag lät honom fortsätta så skulle han bedriva propaganda via sådana obevisade påståenden. Men vägra ta debatten. Det är ohederligt.

     Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 15, 2011 @ 12:45:03

   Det är roligt med olika kulturer ja! Men det är inte så kul att få hit kulturer betydligt sämre än vår egen, för det innebär en tillbakagång av yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet. Jag ser inget positivt med att medeltidsreligioner växer i styrka. Det bäddar för framtida problem.

   Svara

   • Josefina Bergfast
    Aug 15, 2011 @ 13:49:38

    KLARTEXTEN sa:…” Men det är inte så kul att få hit kulturer betydligt sämre än vår egen.”

    Det är egentligen MYCKET SVÅRT att GRADERA olika kulturer och traditioner, därför att de är DÄR DE HAR VÄXT FRAM, och kultiverats och där människor känner sig hemma med dem, förstår kulturens språk och begrepp och värderingar, någonting som FÖR DEM kanske känns som ”någonting bra”, och ”värdefullt”.

    Det är ju därför som det finns OLIKA språk, traditioner, smaker, livsstilar, musikstilar och matkulturer. Därför att det finns OLIKA MÄNNISKOR.

    Att säga med någon slags självklarhet att ”DE ÄR SÄMRE”, är inte så ”snällt”, eller ens särskilt ”förståndigt”, därför att det som är och känns BRA FÖR DEM, inte med någon nödvändighet MÅSTE kännas bra för ”andra”.

    Men dessa TENDESER att vilja säga: ”Vi och vårat är bättre”, liksom också att säga: ”De och deras är sämre”, är OCKSÅ FULLKOMLIGT vanligt förekommande. Det bästa är väl ändå att helt enkelt konstatera ATT VI ÄR OLIKA, och att ALLA OLIKA MÄNNISKOR, har de tendenser och inklinationer som de har, och ATT ACCEPTERA DESSA?
    Vad har ”vi” med ”de andra” att göra? Låt dem ha sina (”sämre”) kulturer FÖR SIG SJÄLVA.

    Det är DÄRFÖR som ALLTFÖR STORA, OCH ALLTFÖR SNABBA FOLKBLANDNINGAR, INTE ÄR BRA.

    Det är de som är en RISKFYLLD POLITIK, och som DET ÄR NÖDVÄNDIGT, om man vill vara ”GOD”, människovänlig, omtänksam, sansad, klok och förståndig, BEHÖVER ÅTGÄRDA.

    DÄRFÖR är det ”en god, klok, förståndig, kärleksfull, omtänksam, insiktsfull och människovänlig, samt också ansvarfull ÅSIKT att takten, storleken och omfattningen av invandringen, BEHÖVER BEGRÄNSAS.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 15, 2011 @ 13:57:41

     Jag skall formulera mig bättre: islam är inte kompatibelt med vare sig demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet eller välstånd.

     Svara

     • Josefina Bergfast
      Aug 15, 2011 @ 14:19:54

      Jo, jo, och dessa begrepp, som ”dyrkas”, ”upphöjs till skyarna” och ”tillbeds” som de mest värdefulla: demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet, alla människors likvärdiga värde, mänskliga rättigheter, de visar sig ju gång på gång, och också nu av KLARTEXTEN SJÄLV, som varande lite TOMMA på INNEHÅLL?

      De visar sig HA BRISTER och tillkortakommanden I PRAKTIKEN, och de visar sig vara något som ALLA VILL HYLLA och dyrka och tillbe, MEN SOM FÅ HAR SETT I VERKLIGHETEN?

      Hmmm….

      Det är komplicerat med HÖGA IDEAL, men det hindrar naturligtvis inte att man ändå skall sträva efter HÖGA IDEAL,(vilket man ju kan göra på flera olika sätt)……

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 14:26:54

      Menar du på fullt allvar att muslimska länder har bättre demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och välfärd?

     • Josefina Bergfast
      Aug 15, 2011 @ 14:56:01

      Jag menar att ALLA OLIKA KULTURER har, I OLIKA PERIODER, brister, tillkortakommanden och OFULLKOMLIGHETER, och att för att den ena ”kulturen”under en viss lyckosam period har varit, på många sätt, (därmed inte med nödvändighet ALLA sätt), mer lyckosam, (beroenden på en hel del diverse olika ”lyckliga omständigheter”), så behöver det inte innebära att man måste ”slå sig för bröstet” och utropa: ”Vi är mycket bättre, så det så”!

      ”Högmod”, (för mycket stolthet?), kan ibland gå före fall?…..

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 16:39:57

      Att säga att alla religioner har sina för- och nackdelar är lika självklart som infantilt. Ibland har du en total oförmåga att urskilja väsentligheter! Vår uppgift är naturligtvis att bedöma ifall islam försämrar eller förbättrar Sverige! I sistnämnda fallet är det alltså skadligt om den muslimska populationen växer till sig via massinvandringen. Då är vi inte hjälpta av dina floskler!

      Är islam bättre på att skapa samhällen med demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och välfärd?
      Klarar du inte av att bedöma detta, så saknar du kompetens att alls debattera ämnet.

      Själv anser jag att vi är mycket bättre än islam på att uppfylla dessa krav! Muslimerna själv har röstat med fötterna i frågan: varför flyr dom annars från islam till våra samhällen?
      Hade muslimerna ansett att väst är ungefär lika bra så hade flyktingströmmarna inte så ensidigt gått till väst!

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 16:59:50

      ”KLARTEXTEN! said:
      Hade muslimerna ansett att väst är ungefär lika bra så hade flyktingströmmarna inte så ensidigt gått till väst!”

      Ett bra argument, förutom det faktum att det inte är sant att flyktingströmmarna ensidigt går till väst.
      Klartexten101: ”Don’t confuse me with facts”.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 19:09:32

      Praktiskt taget alla flyktingströmmar går till väst. Flyktingströmmarna till muslimska länder utgörs väsentligen av jihadister, efterlysta terrorister och kriminella, samt utvisade.Nu har du verkligen sjunkit djupt!

     • Josefina Bergfast
      Aug 15, 2011 @ 17:09:20

      Skulle tro att en hel del faktiskt flyr från krig, (som är initierad av väst, med USA i spetsen), men också att en hel del faktiskt flyr för den bättre materiella levnadsstandarden i väst.

      Att väst, Europa och Norden, inte har ett tillräckligt öppet och yttrandefrihetsvänligt, och därmed demokratisk, samhälle, det kan man ju knappast skylla invandrarna för?

      (Åter igen, OM Ny Demokrati hade klarat påfrestningarna på tidiga 90-talet, så hade kanske dagsläget varit lugnare. Kanske betydligt mindre mord, rån, stölder, bedrägerier, konfrontationer, missförstånd, våldtäkter, anklagelser om ”rasism och främlingsfientlighet” mot alla som anser att invandring behöver ske med måtta och med sans, hade kunnat undvikas? Att vilja ha en minskad invandring, en invandring med ansvar och med omsorg, omtänksamhet, varsamhet, för både ”ur-invånarna” och de ”ny-invandrade”, är inga ”onda åsikter”, som de blir beskrivna i massmedia.)

      Men det är ”retoriken”, som ha använts av de invandringskritiska, som är aggressivt attackerande mot främst islam, som medför att de åsikterna blir beskrivna i massmedia som just ”främlingsfientliga och rasistiska”, och också ”islamofobiska”, och som medför att aggressiviteten ökar, istället för att möjligheterna att föra sansade argumenterande samtal ökar.

      Men, det är ju ofta män, som ofta driver på, och som ofta vill ha detta konfrontativa och hårdföra, stångande, ilskna, förolämpande, anklagande och undergrävande, ja ”dräpande” sätt att samtala, eller debattera på. De vill skryta med att ”tillintetgöra motståndarens argument”, och ”vinna debatterna”, utan tanke på om det undergräver möjligheterna att föra sansade samtal i det ”offentliga rummet”, där människor faktiskt kan lyssna på andras argument, istället för att vara totalt fokuserade på att ”dräpa dem”, (argumenten), och därmed kunna känna sig som en ”vinnare i samtals-(”striden”)?….

     • Josefina Bergfast
      Aug 15, 2011 @ 17:28:51

      Förmodligen flyr en hel del på grund av krig, som drivs av väst, (främst USA), och en hel del flyr till väst också på grund av den förhållandevis bättre materiella levnadsstandarden i väst.

      De brister som finns i yttrandefriheten, och demokratin, i väst, kan man ju knappast skylla invandrarna för?
      OM Ny Demokrati hade kunnat stå emot påfrestningarna och beskyllningarna då i början på 90-talet, så skulle kanske en hel del av alla konflikter, bråk, stölder, våldtäkter, mord, missförstånd, bedrägerier och konfrontationer, som har anslutning till invandringen, ha kunnat undvikas.
      Den retorik, (ofta framdriven av män), (och kanske också FÖR män?), som fokuserar med aggressivitet mot islam, har blivit beskriven som ”rasistisk och främlingsfientlig”, och också ”islamofobisk”, vilket man skulle kunna se som varande till viss del sann.
      Den retoriken har i sin tur skapat ett samtalsklimat som urartar i ömsesidigt ”stångande”, och ”ordkrigande”, med undergrävanden, fräcka beskyllningar, idiotförklaringar, där det har handlat om att kunna trycka ned och till ”motståndaren” i debatt (”-krigandet”), och en fokus på att vilja ”gå segrande ur ordstriden”, istället för att fokusera på ett debattklimat där ett lyssnande kan ske, SOM eventuellt kan locka till sig FLER RÖSTER till SD?

      Att mena att det är goda, sunda, välvilliga och omtänksamma ÅSIKTER, att vilja sansa och harmonisera invandringstakten och utformningen, som DÅ KAN FÅ FLER ANHÄNGARE till sig, är väl det VIKTIGASTE, i det stora hela ändå, och kanske betydligt effektivare än den aggressiva, attackerande stilen, (med fokus på att vilja BEVISA hur undermålig islam är)?

      Det går ju inte att ÄNDRA INVANDRINGSPOLITIKEN om inte FLER MEDBORGARE vill RÖSTA för den POLITIKEN, eller hur?

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 19:51:17

      ”On 15 augusti 2011 at 19:09 KLARTEXTEN! said:
      Praktiskt taget alla flyktingströmmar går till väst. Flyktingströmmarna till muslimska länder utgörs väsentligen av jihadister, efterlysta terrorister och kriminella, samt utvisade.Nu har du verkligen sjunkit djupt!”

      Härmed har du åter igen visat din oerhörda okunnighet blandat med en självsäkerhet som för länge sedan korsat gränsen till enfald.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 20:25:14

      Jag är väl medveten om att dom flesta flyr till grannländer. Men dom som kan och har råd, tar sig till väst!

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 19:54:57

      http://www.islamonline.net/cs/ContentServer?packedargs=locale%3Den&c=IOLArticle_C&childpagename=IslamOnline%2FIslamOnlineLayout&p=News&pagename=IslamOnlineWrapper&cid=1278408717853

      ”Annual Global Trends
      On World Refugee Day, UNHCR releases its annual ”Global Trends” report. There were 43.7 million forcibly displaced people worldwide at the end of 2010, including 15.4 million refugees. 80 percent of the world’s refugees are in developing nations, as are the vast majority of internally displaced people.
      António Guterres, the head of UNHCR, has noted: ”Being forced from your home by conflict or persecution is a tragedy whether you’ve crossed an international border or not. Today, we are seeing a relentless series of internal conflicts that are generating millions of uprooted people.”
      The high number of refugees hosted by developing countries underscores the disproportionate burden carried by those least able to afford it as well as the need for international support.
      In 2010, Pakistan was host to the largest number of refugees worldwide (1.9 million), followed by the Islamic Republic of Iran (1.1 million) and the Syrian Arab Republic (1 million; government estimate).
      Afghan and Iraqi refugees accounted for almost half of all refugees under UNHCR’s responsibility worldwide; three out of ten refugees in the world were from Afghanistan. Other countries of origin included Somalia (770,200); D.R. Congo (476,700); Myanmar (415,700) and Colombia (395,600), including people in refugee-like situations; and Sudan (387,200).
      Roughly 70% of refugees come from Muslim majority nations. Palestinians are the largest group under the care of the UN Relief and Works Agency — counting themselves at about 4.7 million.”

      Yeah, Yogi. Tänka hjärnan.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 20:39:48

      Runt 5-7 % av asylsökande har asylskäl. Det är den gruppen du åsyftar. Ingen ifrågasätter att vi skall ge dom asyl, tills det lugnat ner sig i hemlandet, ifall dom har pass.

      Övriga asylsökande är ekonomiska flyktingar och skall inte släppas in!

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 20:31:13

      ”On 15 augusti 2011 at 20:25 KLARTEXTEN! said:
      Jag är väl medveten om att dom flesta flyr till grannländer. Men dom som kan och har råd, tar sig till väst!”

      Jaså? jag trodde att din ståndpunkt var att: ”Praktiskt taget alla flyktingströmmar går till väst. Flyktingströmmarna till muslimska länder utgörs väsentligen av jihadister, efterlysta terrorister och kriminella, samt utvisade”.

      Du är rolig du bror, sa pojken till grisen.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 20:34:12

      OK jag uttryckte mig otydligt. Jag avsåg långväga flyktingströmmar. Inte till grannländerna! Alla långväga flyktingströmmar går till väst!

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 20:37:55

      ”On 15 augusti 2011 at 20:34 KLARTEXTEN! said:
      OK jag uttryckte mig otydligt.”

      Är ordet ”otydligt” ditt personliga ersättningsord till ordet ”vilseledande”, ”faktabefriat” eller ”lögnaktigt”?

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 20:49:33

      Du börjar visa paranoida drag! Först rubriken till Guillous artikel, sen detta, på en och samma dag! Jag förstår inte varför jag skulle vilseleda när jag inte möter något som helst motstånd i invandringsfrågan? Det är ju en promenadseger, så varför ”fuska”? Jag försöker inte ens uttrycka mig exakt. Det leder till alltför tråkiga texter. Majoriteten förstår mig rätt och därför är det bättre än att uttrycka sig på kanslisvenaka.

      Ev. missförstånd klaras lätt ut, som nu. Jag är beredd att offra exaktheten för läslighet och tidsvinst. Ibland uttrycker jag mig medvetet inexakt av rent språkligt estetiska skäl. Och ibland är det slarv, som nu. Det är viktigare att få fram sitt budskap (poängen) än att skriva en tråkig, men korrekt text. Har jag rätt i poängen så löser sig allt annat (ifall det behöver klargöras).

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 20:52:34

      ”On 15 augusti 2011 at 20:25 KLARTEXTEN! said:
      Jag är väl medveten om att dom flesta flyr till grannländer. Men dom som kan och har råd, tar sig till väst!”

      Kan och har råd.. de välutbildade och arbetsföra, med andra ord? 😉

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 21:58:33

      Många säljer en jordlott, andra samlar ihop pengar från släktingar och bekanta. ”Släktingarna” förväntar sig att få komma hit som ”anhöriga” senare. Har inget med utbildning att göra.

     • Lövet
      Aug 15, 2011 @ 20:59:24

      Det är viktigare att få fram sitt budskap (poängen) än att skriva en tråkig, men korrekt text. Har jag rätt i poängen så löser sig allt annat (ifall det behöver klargöras).”
      Och har du inte rätt har du ju i alla fall fått fram ditt budskap.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 15, 2011 @ 21:56:51

      Nu är såna texter trots allt undantag och händer de, så är det olycksfall. Medvetna inexaktheter är av typen: ”all muslimer vill flytta till väst!” 99 % förstår precis vad jag menar. Jag skriver hellre så i en rubrik än ”Dom flesta muslimer vill flytta till väst”. Jag försöker inte luras, utan bara understryka en poäng. Så gör alla kvällstidningar också.


     • Aug 19, 2011 @ 15:25:41

      Hur djävla bakom flötet får man egentligen bli?
      Internets största bångbula tycks inte ha en susning om att hon/ han skulle bli bränd som häxa i dom primitiva länderna som hon på sitt inlindade vis försvarar.

    • Lövet
     Aug 16, 2011 @ 10:07:57

     ”Det var ett misstag, jag menade inte att skriva att: flyktingströmmarna till muslimska länder utgörs väsentligen av jihadister, efterlysta terrorister och kriminella, samt utvisade. Vad jag menade var något helt annat. Olycksfall i arbetet. Jag är avsiktligt otydlig. Jag skjuter från höften. Det var en locktext. I allt väsentligt har jag rätt. Det var ett skämt. Är du så noga då? Jamen förlåt då, islamistkramare. Muslim! Muslim! Kulturmarxist!”

     Patetiskt.

     Svara

     • KLARTEXTEN!
      Aug 16, 2011 @ 16:11:36

      Patetiskt är att du är helt ute och cyklar när det gäller massinvandringen! Jag lägger alla korten på bordet och alla kan sparka på mig. Dom som försöker skadar bara sina egna fötter på kuppen. Det är komiskt!

 2. Josefina Bergfast
  Aug 15, 2011 @ 10:33:41

  Men varför vill aldrig KLARTEXTEN beröra vilka det är som ”styr” i den svenska ”demokratin”?

  I USA, som anses vara en ”demokrati” röstar visst bara 48 % av befolkningen, kan man kalla det för ”demokrati”?

  Svårt att veta.

  ”Är du inte med oss, så är du emot oss” sa den amerikanske presidenten. Det låter nästan som : ”Jag skall ge dig ett erbjudande som du inte kan säga nej till”. (“I am going to give you an offer you can´t refuse”).

  Konsensustendenserna och viljorna att vara ”med”, och inte ”mot”, verkar vara starka hos de flesta befolkningar, och de som då har möjligheterna att sätta dagordningen, påverka tyckanden, viljor, åsikter och tänkanden, de har stora möjligheter att få med sig stora delar av befolkningarna, var dessa än befinner sig.

  Att också kunna bolla med ord, och sätta epitet och beskrivningar på dem som tycker och tänker annorlunda än dem som sätter dagordningen, och att framför allt vilja stämpla dem som ”onda”, är också en värdefull ”konstart” och ”manipuleringsfärdighet”, samt naturligtvis ha makt att censurera oönskade tankegångar, åsikter, tyckanden och tänkanden. Ibland till och med att sätta meningsmotståndare i fängelse, eller resolut avrätta dem som ”kättare”, som ju har förekommit i alla tider och i alla kulturer. Numera är det väl mer verbala ”avrättningar” och stämplingar mot åsikter som antas vara ”onda”, i ”maktens” ögon.

  Att ha makt och inflytande ger ju det privilegiet.

  Makt och inflytande kan variera från tid till annan, och olika politiska idéströmningar kan växa sig starka, och plötsligt orsaka 180-gradiga helomvändningar. Då blir plötsligt det som ansågs vara någonting ”gott”, betraktat som någonting ”ont”. Men det tar ofta tid för hela stora befolkningar att kunna ändra riktning och vända om från upptrampade tankespår kring vad som är ”gott” och vad som är ”ont”, och vem som är ”god” och vem som är ”ond”.

  Samtidigt finns det också tendenser och inklinationer hos människan att vilja förringa det ”onda” som hon gjort i ”god tro”, och människan vill inte gärna erkänna att det kanske inte var så ”gott”, det som tilltroddes för att vara någonting ”gott”.

  Förändringar sker ju, som kan kräva förändrade ställningstaganden, och förnyade åsikter, men det kan vara svårt att överge ett tänkande som har slagit rot, och framför allt så vill människan ogärna erkänna sina egna ”bidrag” till ”ondska”.

  Svara

  • Josefina Bergfast
   Aug 15, 2011 @ 10:49:00

   Ps. Samtidigt är det ju alltid viktigt också för just ”VEM” eller ”VILKA”, som någonting är ”gott eller ont”. Det som är ”gott för den eller de ena”, kan ju vara, (och är väl också kanske ofta), ”ont för den eller de andra”, så som det ju väl alltid har varit genom historien.

   OM inbördeskrig så småningom skulle kunna utveckla sig i Europas olika länder, för vem eller vilka är det då någonting ”gott”? Och för vem eller vilka skulle det i så fall vara någonting ”ont”? Ds.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Aug 15, 2011 @ 12:29:40

    Naturligtvis. Men kan du vara mer specifik? Applicera detta på något i nutid. Betr. inbördeskrig är det alltid en fruktansvärd tragedi! Men kan dessvärre vara en nödvändigt för att komma tillrätta med allvarliga samhällsproblem. Men måste hindra att behovet av inbördeskrig alls uppstår!

    Svara

    • Josefina Bergfast
     Aug 17, 2011 @ 18:42:07

     KLARTEXTEN sa:….”Betr. inbördeskrig är det alltid en fruktansvärd tragedi! Men kan dessvärre vara en nödvändigt för att komma tillrätta med allvarliga samhällsproblem.”

     (Och han har ju också tidigare uttalat någonting om att …”vi skulle kunna bomba ned dem på två röda sekunder”, ”med vår överlägsna militära teknik”….(eller hur det nu var…)

     DETTA TÄNKANDE är egentligen ganska intressant, (jag menar nu inte att jag anser att ÅSIKTERNA är ”intressanta”)….

     Jag läste nyligen (en debatt som fördes kring mars-april 2011) en debatt, kring kvinnlig rösträtt, (i anslutning till att kvinnor tenderar att rösta för det ”omhändertagande” samhället, (liksom också nyinvandrade tenderar att rösta), och man debatterade då om det skapade ett ”försvagat och feminiserat” samhälle, som i förlängningen förlorade sin initiativkraft, sin konkurrenskraft och företagarkraft, tillsammans med uppfinningsrikedom, frimodighet och framåtandra i största allmänhet. Alltså att de kvinnliga rösterna, och de nyinvandrades, tenderade att rösta mot ett samhälle där medborgarna blev mer tvingade att ta större självständigt ansvar och bli mer oberoende och inte bli ”klängande vid mamma staten” för beskydd, tröst och garantier för försörjning genom olika försäkringar och ”välfärdssystem”.

     Detta med hur OLIKA manliga och kvinnliga ”hjärnor” (och individer), TÄNKER inför olika PROBLEM och HUR man skall LÖSA DESSA, är ganska intressant.

     Det manliga tänkandet verkar ofta vara att ATTACKERA problemet, genom att belysa det, vända och vrida på det, beskriva det ur alla möjliga vinklar, med mätningar och statistik, samt att med dessa i högsta hugg, vilja gå i bevisföring FÖR nödvändigheten att BEKÄMPA problemet. Manliga hjärnor vill MOBILISERA genom att BEVISA problemets behov av att BEKÄMPAS, genom ATT ATTACKERA, slå ned, slå sönder, bryta upp, disintegrera och därmed besegra och ÖVERVINNA PROBLEMET.

     För detta krävs energi, fokus, uthållighet, målmedvetenhet och det krävs också förmågor att skapa ANHÄNGARE. Detta sker då genom att berätta om problemet, förklara problemets allvar, bevisa genom statistik, och belysa med bilder, och inte sällan sker det också genom att MOBILISERA HAT, därför att HATET VERKAR FRIGÖRA energi som leder till HANDLING?

     Och det är HANDLINGEN, ”KRIGANDET”, som de manliga hjärnorna ser som LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET?

     Och DÄRFÖR vill manliga hjärnor fokusera på PROBLEMET, och absolut INTE fokusera på att SE ALTERNATIVET till problemet, och därmed ge ALTERNATIVET mycket FOKUS med positiv uppmärksamhet, positivt tänkande, analyser och mobilisera energi för ”lösning av problemet” därigenom?

     Nej, det är det ”stångandet, bevisförandet, ”head-on”, söndersmulandet, tillintetgörandet, undergrävandet, nedgörandet, och framför allt FOKUSERINGEN på PROBLEMET”, som anses som ”den nödvändiga lösningen”? Samt också viljan att mobilisera HATET MOT PROBLEMET, istället för KÄRLEKEN TILL ALTERNATIVET?

     Det är det som skiljer de manliga och kvinnliga hjärnornas strategier när det kommer till hur de vill försöka lösa ”PROBLEM” av olika slag? (Särskilt samhällsproblem, och ”problemet med invandringens storlek och omfattning”, samt ”problemet med islam”?)

     Kanske också därför som ”manliga och kvinnliga hjärnor”, (och många gånger också män och kvinnor), har svårigheter att ”förstå sig på varandras olika språk”, (och därmed också ”olika kulturer”)?

     Svara

     • Josefina Bergfast
      Aug 17, 2011 @ 18:53:50

      Ps. Kanske borde den kvinnliga rösträtten avskaffas?(!) (Eftersom kvinnor i så pass stor utsträckning röstar ”fel”?) Ds.

     • KLARTEXTEN!
      Aug 17, 2011 @ 22:38:33

      Grundproblemet i Sverige är inte hur folk röstar, utan att vi saknar yttrandefrihet! Därmed har vi heller ingen verklig demokrati!

     • KLARTEXTEN!
      Aug 17, 2011 @ 23:43:32

      Som vanligt är det du skriver väldigt diffust! Jag förstår vad du menar. Men du bör konstruera ett exempel som belyser den kvinnliga resp. manliga lösningen på problemet.

      Om vi tar massinvandringen som exempel. Då handlar det om att förutse den sannolika utvecklingen om nuvarande massinvandring fortstätter. Resultatet är solklart: muslimsk majoritet senast vid nästa sekelskifte! Sen blir nästa fråga om det är en önskvärd utveckling. Det är den debatten vi håller på med bl a. Eller för att förenkla problemet.

      Om du sitter i en bil som är på väg mot ett stup 10 mil längre fram, så måste du välja mellan att åka ner för stupet eller ändra riktning. Hur behandlar en typisk kvinna problemet och en typisk man? Jag ser inte att det skulle vara någon skillnad? Möjligen att mannen skulle argumentera starkare och bruka våld innan dom når stupet. Är det dumt?

      Enda skillnaden mellan massinvandring och bilen är att muslimsk majoritet ligger mycket längre bort. Det påverkar inte ens oss! Bara våra barnbarn och övriga efterlevande. I exemplet med bilen: vad är det ”kärleksfulla” (kvinnliga) alternativet? Att sjunga mot stupet? Att vara go o glad? Att inte bråka om färdriktningen? Vilket är bäst? Att med våld tvinga väja med bilen, eller att i samförstånd köra ner för stupet? Kan du förklara?

      Hur skulle en kvinnlig Churchill hanterat Hitler? Låta Hitler invaderar land efter land? Problemet är att den som inte är beredd att bruka våld kommer att bli totalt överkörd av motståndarna! Så fungerar världen.

      Dom främsta kvinnliga ledarna var dessutom lika hårda som vilken man som helst: Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir, Benazir Bhutto. Intelligenta kvinnor tänker precis som intelligenta män när det gäller politik! Vad var det för kvinnligt med deras sätt att styra??? Dina terorier har inget stöd i verkligheten! Dumma kvinnor däremot skulle väl låta bilen rulla ner i stupet, men vem bryr sig om vad dom tycker?

     • Josefina Bergfast
      Aug 18, 2011 @ 08:02:58

      KLARTEXTEN sa: ”Då handlar det om att förutse den sannolika utvecklingen om nuvarande massinvandring fortsätter. Resultatet är solklart: muslimsk majoritet senast vid nästa sekelskifte!”

      ”Grundproblemet i Sverige är inte hur folk röstar, utan att vi saknar yttrandefrihet! Därmed har vi heller ingen verklig demokrati!”

      Grundproblemet till att folk röstar som de röstar, är delvis bristen i yttrandefriheten, där ett ivrigt stämplande förekommer, som gör att människor undviker att välja det alternativ som skulle vara mest sansat, klokt och förståndigt, för att undvika en oönskad framtida samhällsutveckling, men också OFÖRMÅGAN att kunna ta till sig de argument som förs fram, (och också svagheten, rädslan för och ovilligheten att bli stämplad för att vara ”ond” ”rasist, främlingsfientlig, nazist”) om man röstar på ett parti som förespråkar en MINSKAD, sansad, bättre utformad och mer förståndig, omdömesgill och välvillig invandringspolitik.

      DE SOM VILL HA en ökad invandringstakt och storlek, de har MAKT OCH MÖJLIGHET att sätta dessa ”stämplingar” på människor som uttrycker ÅSIKTEN att det vore FÖRNUFTIGT att begränsa invandringen till en mer harmoniserande nivå.

      Varför ”förstår” då inte människor att ”samhället kommer att rusa mot ett stup”, och att det är våra barn och barnbarn som kommer att falla utför det ”stupet”? Är det då ”idioter”, som inte FATTAR DET? Kanske, men samtidigt är det en massa andra faktorer som påverkar. Och, ja, de flesta människor vill vara just ”snälla, goda och vänliga”, därför att det har de fått lära sig är det riktiga sättet att vara på. Ingen vill vara ”ond”. Och om man blir ”ond” om man röstar på SD, så blir det ju svårt att få MÅNGA att ÄNDÅ rösta på SD.

      Samtidigt är de flesta människor fullt upptagna med arbete, med utbildning, med tv-serier, med att försöka vara så goda och snälla de kan inom sina familjer, samt att städa, laga mat och försöka umgås med sina vänner och kanske gå till kyrkan, sjunga i kören, eller syssla med andra hobbies, idrotta, påta i trädgården och inte glömma att fira namnsdagar och födelsedagar, samt att försöka se någorlunda hela, rena och friska och krya ut, inte glömma att gå till tandläkaren, till frisörskan och kanske också motionera med jämna mellanrum.

      Hur många har tid och ork att tänka på politik och på framtida problem? Röstar de inte på sina politiker, för att de skall fatta de bästa besluten för Sveriges framtid? Och är det inte naturligt att vilja föröka sätta tilltro till de politiker de röstar fram? Är också inte konsensus och samförstånd det som eftersträvas i varje nation? Och anses det inte vara demokrati, att de som lyckas få majoritet för sin politik, också får regera?
      Om då endast ett relativt fåtal ”inser” att det är fel väg, det är fel politik som har fått majoritet och att det kommer att sluta ”framför ett stup”, ska dessa ”fåtal” då ställa till med ”krig”, för ”den goda sakens skull”, för att ändra färdriktningen hos ”den sovande och blinda” majoriteten, och därmed ”tvingas” köra över ”demokratin”?

     • KLARTEXTEN!
      Aug 18, 2011 @ 13:17:26

      Återigen! Invandringsförespråkarna som äger TV och tidningar, har med alla medel kvävt våra röster! Yttrandefriheten har inte tillåtits fungera! Annars hade resultatet blivit annorlunda!

  • KLARTEXTEN!
   Aug 15, 2011 @ 12:28:25

   Oavsett dessa variationer så är yttrandefriheten helt fundamental för vår demokrati. Folk får ha precis vilka åsikter dom vill. Det avgörande är att dessa får debatteras fritt i våra tunga media (TV, tidningar)!

   Svara

 3. Lövet
  Aug 15, 2011 @ 06:36:08

  ”Jimmie Åkesson har faktiskt rätt Jan Guillou (Notera att han inte ens försvarar massinvandringen. Han vill bara tysta invandringskritikerna!)”

  Räckte Klartexten!s klippochklistra bara till hälften av Guillous artikeltitel? Uppenbarligen. Upenbart är även att han glömt att läsa artikeln i fråga.

  Ein Appell an Gleichgesinnte? ”Intellektuelle zwerge aller Länder, vereinigt euch!”

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 15, 2011 @ 12:26:02

   Jag undviker röriga texter om möjligt. Det var en locktext. Syftet var att väcka nyfikenhet och till läsning av artikeln i fråga (inte att vilseleda). Och där framgår hela titeln.

   Det mest anmärkningsvärda i artikeln är att han inte ens bemödar sig om att försvara massinvandringen. Tro mig, hade han haft vettiga argument för massinvandringen så hade dom framförts! Varför ignorerar du detta viktiga faktum?

   Svara

   • Lövet
    Aug 15, 2011 @ 12:53:41

    Det var missvisande och oärligt.

    All’s fair in love and war, eh?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Aug 15, 2011 @ 13:39:27

     Du måste inse att bloggen lyder under samma villkor som kvällspressen. Jag kommer alltid att försöka undvika otympliga texter. Det vanligaste skälet till att jag kortar länkar är att de skall få plats på en rad (estetiskt). Men sen tyckte jag att det dessutom var en god idé att locka till läsning av hans artikel (där fullständiga rubriken framgår). Utan länk vore det vilseledande, men inte med länk! Dessutom är det välkänt att Guillou är kritiska mot Sd så få skulle tro på rubriken ändå.

     Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: