Islamiseringen har nått polisen.

Poliserna i Rosengård erbjuds en kurs i arabiska och om muslimska seder och bruk. Utbildning är alltid bra! Bara det inte grundas i att man ser poliserna som problemet och att det inte leder till ökad acceptans för att muslimerna inte anpassar sig.

Framförallt skall araberna lär sig svenska, våra svenska normer och den svenska kulturen. Jag tycker man kan bemöta vem som helst värdigt på svenska.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-lar-artiga-ord-pa-arabiska

Advertisements

77 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Anonym
  Sep 11, 2011 @ 17:30:01

  KLARTEXT ryter till numera, han anger. ”Kommentera allt jag skrivit systematiskt, om du är seriös!” Först och främst ska det vara något med värde i att kommentera, att du åter gör ett generalfel är intressant. Du anger, först att halva jordens befolkning har skyddsskäl att komma till Sverige. Sedan har du ångrat det uttalandet och kommit fram till att siffran numera är Visst var “halva jordens befolkning” en överdrift. Men jag tror inte 100-500 miljoner är någon överdrift.” Ja ska man skratta eller gråta KLARTEXT av dina kunskaper??????
  Hur många flyktingar finns det då i världen som FN deklarerar?

  – I år 2020 finns det enligt UNHCR, FN:s flyktingorgan, 16,3 miljoner flyktingar i världen som befinner sig i ett annat land än sitt eget. 2009 fanns det 43,3 miljoner i världen, varav 27,1 miljoner var internflyktingar, det vill säga personer som flyr inom sitt eget land.

  Som du ser får du läsa på en gång till. Sedan ska jag kommentera en sak som jag tyvärr bommande förra gången. Detta med konventionsflyktingar och id-handlingar. Anser du att de konventionsflyktingar som sitter i läger i Somalia och som omöjligen kan få tag på id-handlingar som ”Riktiga” konventionsflyktingar? Tänk nu innan du skriver så det inte blir fel igen.

  Sedan detta med Genève konvention och de mänskliga rättigheterna.

  Att detta inte skulle vara implementerat i svensk lag som du tror KLARTEXT visar att dina kunskaper inom området är ytterst begränsat. Den finns en lag som heter Utlänningslagen, där kan du finna det du behöver. Men jag ska hjälpa dig så du slipper leta.

  4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande
  Definitioner
  1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som
  – befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
  – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
  Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda
  Många länder, däribland Sverige, ger även skydd till personer som inte omfattas av konventionen såsom de som riskerar dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i hemlandet.

  Och här går en klar skiljelinje mellan dig och mig. Jag anser att människor som riskerar eller har utsatts för tortyr eller massvåldtäkter ska kunna söka asyl i Sverige. Du anser det bättre att de ska stanna i hemlandet och bli torterade kanske till döds och bli massvåldtagna. Så se du på människor. KLARTEXT. HAR DU NÅGON GÅNG TRÄFFAT EN MÄNNISKA SOM BLIVIT TORTERAD??????

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 11, 2011 @ 18:23:37

   Tänker du kommentera mina olika punkter eller inte? Eller är din avsikt att vi ständigt skall prata bredvid varandra? Svara, så skall jag besvara vad du skrivit! Du undviker ständigt dom övergripande kärnfrågorna! Du debatterar ju inte ens, bara undviker att kommentera vad jag skrivit!
   Har du fortfarande inte fattat att jag accepterar konventionsflyktingar? Varför har du så svårt att fatta detta?

   UNHC:s siffror avser dom som gör anspråk på att vara flyktingar. Jag åsyftade alla som kunde göra anspråk på att vara flyktingar om dom lämnade hemlandet. Bara dom muslimska bögarna är ju 150 miljoner, vida mer än dina 43 miljoner! Sen diskrimineras 750 miljoner kvinnor i den muslimska världen, varav förmodligen typ 100 miljoner är potentiella konventionsflyktingar. Och ett okänt antal oliktänkande. Denna vida definition på konventionsflyktingar gör det hela till ett skämt. Eller har jag fel här?

   Islam är grundorsaken till deras problem, så det är en religion vi inte behöver i Sverige!

   Kommentera nu vad jag skrev i förra kommentaren! Jag har nu numrerat det viktigaste så du inte missar något! Först sätter man upp dom allmänna principerna för flyktinginvandringen. Därefter kan man debattera detaljerna.

   Svara

 2. Heidi
  Sep 10, 2011 @ 18:47:08

  Skulle önska att Herr klartexten eller annan sd-anhängare förklarade hur de menar. Se mitt inlägg som svar till Herr Klartexten 7/9..

  Varför går ni på som galna hundar efter minsta muslimska yttring, men gläfser inte det minsta åt de invandrade grupper som verkligen har kontrollen, i media, politiken, och dominerar städer. Och, som ni skulle se om ni tog er tid att lyfta på locket istället för att blint jaga muslimer, föraktar oss svenskar något så fruktansvärt.och får maximal utdelning trots det.

  Svara

 3. P-A Hultman
  Sep 10, 2011 @ 11:34:03

  Niclas anger, ”PUT är ointressant eftersom det inte krävs för att få exempelvis fritt uppehälle och sjukvård i Sverige”

  Vi tar detta först. Vi ska se vad som behövs för att få asyl som Niclas påstår.

  Asylsökande
  Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

  Skäl för asyl
  Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl. Sverige ska ge asyl, uppehållstillstånd, till dig om du är flykting enligt konventionen eller om du är alternativt skyddsbehövande. Sverige omfattas också av EU:s gemensamma regler. Varje sökandes skäl ska prövas individuellt. I den individuella prövningen ingår också att ta hänsyn till kön, dvs. att ha ett genusperspektiv samt att ta hänsyn till hbt-frågor.

  Flykting
  Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
  •ras
  •nationalitet
  •religiös eller politisk uppfattning
  •kön
  •sexuell läggning eller
  •tillhörighet till viss samhällsgrupp.
  Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.
  Flyktingkonventionen finns inskriven i den svenska lagen tillsammans med regler om flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaringen är ett internationellt begrepp som grundar sig på FN:s flyktingkonvention och EU- regler.

  Även om du inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan du ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Som skyddsbehövande kan du få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande.

  Alternativ skyddsstatusförklaring
  Du är enligt lagen alternativt skyddsbehövande om du löper risk att:
  •straffas med döden
  •utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
  •som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
  Alternativ skyddsstatusförklaring är en internationell statusförklaring som grundar sig på EU-regler.

  Andra skäl
  Övrig skyddsstatusförklaring
  Du är enligt lagen övrigt skyddsbehövande om du behöver skydd på grund av:
  •yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet,
  •känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller
  •inte kan återvända till ditt hemland på grund av miljökatastrof.
  Övrig skyddsstatusförklaring är en svensk statusförklaring som endast gäller i Sverige

  Källa: Migrationsverket

  Där rök din teori upp i rök om ”fritt uppehälle”. Samt hur många barn finns i världen som behöver vård och enligt din teori skulle kunna få ”fritt uppehälle och sjukvård i Sverige” ? En miljard barn har fysiska, intellektuella eller psykiska utvecklingsstörningar. Källa: EU

  Så du menar på fullt allvar att alla dessa barn bara behöver komma till Sverige då ”PUT är ointressant eftersom det inte krävs för att få exempelvis fritt uppehälle och sjukvård i Sverige” som du anger? Man behöver inte vara halvbror till Einstein för att förstå att det är helt galet.

  Sedan påstår du att jag, ” Du vinklar siffrorna och jag misstänker det är medvetet.” Vilken eller vilka siffror ”vinklar” jag. Sedan om man kan räkna så stämmer tioårsintervallerna till 100%, och varför då? Jo det är egna Migrationsverkets egna siffror. Sen kan jag också ta ett separat åratal. Vi tar 1994, då fick 44 875 PUT, så tar vi 2004, då fick 6 140 PUT. Källa: Migrationsverket

  Sedan verkar det som om du inte vet skillnaden på olika uppehållstillstånd. Jag ska visa dig.

  Om vi ser på det som du inte förstår när du räknar alla som fått ett uppehållstillstånd så finns det två klara skillnader.

  Permanent Uppehållstillstånd kallas PUT, som menas att man ska bosätta sig i Sverige på OBESTÄMD tid.

  Sedan finns, Arbetstillstånd kallas AT, sedan finns Uppehålls- och arbetstillstånd, kallas UAT. Och så finns Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT, Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en VISS tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd. Här kan vara gäststuderande, fotboll- och hockeyproffs, och även andra proffs i andra idrotter, tillfälliga arbetare, adopterade, de som arbetar enligt ESS-avtalet. Det är således inte människor som söker SKYDD för någonting som du har med i DIN statistik. Källa: Migrationsverket. Det finns också AT-UND men det är en annan sak. Skulle jag mot förmodan glömt något ber jag få återkomma.

  Hoppas att detta kan hjälpa dig förstå skillnaden mellan alla tillstånd, om inte är du välkommen att fråga. Jag kan även tipsa dig om bra sida som är det allra senaste från Migrationsverket där man anger bland annat, att 2010 fick 9 978 PUT och 3166 PUT för anknytning. SÅLEDES SKYDDSKÄL.

  http://www.migrationsverket.se/info/2551.html

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 10, 2011 @ 19:48:16

   Låt mig besvara detta enkelt. Jag har sett återkommande tidningsuppgifter om att de med verkliga asylskäl endast utgör 5-7% av dom som slutligen får asyl. Jag förmodar att det är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Hur som helst så skall vi inte ta emot andra kategorier än dessa (5-7 %). I övrigt endast ren arbetskraftsinvandring, dvs yrkeskategorier som det råder brist på (där bristen inte är rent tillfällig).

   Vi kan inte ha ambitionen att fungera som socialinrättning för människor från misslyckade länder. Utgångspunkten måste vara att hemländerna skall ta hand om sitt eget folk. Bättre att stänga gränserna och skapa en explosiv situation i hemlandet! En revolution är bättre än fortsatt vanstyre med ett kontinuerligt flöde av ekonomiska flyktingar till väst.

   Dessutom kommer väldigt många från muslimska länder. Skälet är förstås att islam inte förmår skapa demokratiska och jämlika välfärdssamhällen. Dom skapar bara skitsamhällen där många inte vill bo. Folk flyttar hit med islam i bagaget, så vi importerar grundproblemet! När muslimerna blivit tillräckligt många här, drabbas vi av samma eländer som dom muslimska länderna. Det är en gradvis försämring av samhället. Islam kan inte skapa välfärd (såvida dom inte hittat olja) utan det blir bara skit i dessa samhällen. Genom att hjälpa muslimerna hänger vi våra barnbarn. Är det ansvarsfullt? Hellre invandring från icke muslimska länder som Kina och Indien, om vi nödvändigtvis vill hjälpa fattiga människor (vilket är helt jävla korkat). Då hjälper vi utan att undergräva vårt eget samhälle, vilket ju borde vara en grundförutsättnig!

   Svara

   • Lövet
    Sep 11, 2011 @ 09:41:40

    ”On 10 september 2011 at 19:48 KLARTEXTEN! said:
    Låt mig besvara detta enkelt. Jag har sett återkommande tidningsuppgifter om att de med verkliga asylskäl endast utgör 5-7% av dom som slutligen får asyl.”

    Det som står i tidningarnas nätupplagas kommentarfält behöver inte vara sanningen och är det sällan.

    http://www.migrationsverket.se/info/2975.html
    2010
    ”Totalt fick 9 978 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. 91 procent av dem hade antingen skyddsskäl(68%) eller flyktingskäl(23%).

    Sverige är dessutom ett av få länder inom EU som samarbetar med UNHCR för att erbjuda personer i olika flyktingläger runt om i världen skydd. Under åren 2009–2010 har har 5 931 s.k. kvotflyktingar fått en fristad i Sverige.”

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 11, 2011 @ 10:00:01

     Så runt 20 % har enligt dessa siffror flyktingskäl. Nästan 80 % är alltså inte flyktingar! Även om jag accepterar dessa uppgifter. För Migrationsverket har inte klargjort vilken flykting-definition dom tillämpat, vilket i sig är suspekt. Tillämpar Migrationsverket samma definition som de citerade tidningarna? Jag förmodar att tidningar syftade på konventionsflyktingar (enligt FN:s flyktingkonvention).

     Svara

   • Anonym
    Sep 11, 2011 @ 10:52:45

    KLARTEXT och övriga som debatterar flyktingskäl och skyddsskäl.

    En gång för alla ska vi reda ut vad som gäller. Vad gäller konventionsflyktingar, det vill säga enligt Genèvekonvention gäller följande,

    FLYKTING
    Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
    •ras
    •nationalitet
    •religiös eller politisk uppfattning
    •kön
    •sexuell läggning eller
    •tillhörighet till viss samhällsgrupp.
    Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

    Flyktingkonventionen finns inskriven i den svenska lagen tillsammans med regler om flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaringen är ett internationellt begrepp som grundar sig på FN:s flyktingkonvention och EU- regler.

    Även om man inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan man ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Som skyddsbehövande kan du få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande.

    ALTERNATIV SKYDDSSTAUSFÖRKLARING
    Du är enligt lagen alternativt skyddsbehövande om du löper risk att:
    •straffas med döden
    •utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
    •som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
    Alternativ skyddsstatusförklaring är en internationell statusförklaring som grundar sig på EU-regler.

    ÖVRIG SKYDDSSTATUSFÖRKLARING
    Du är enligt lagen övrigt skyddsbehövande om du behöver skydd på grund av:
    •yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet,
    •känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller
    •inte kan återvända till ditt hemland på grund av miljökatastrof.
    Övrig skyddsstatusförklaring är en svensk statusförklaring som endast gäller i Sverige.
    Källa:Migrationsverket

    DETTA ÄR DE GRUNDER SOM JAG TROR VILKEN FÖRNUFTIG MÄNNISKA VAR SOM HELST STÄLLER UPP PÅ.

    Vilka gällde detta 2010?

    Totalt fick 9 978 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. 91 procent av dem hade antingen skyddsskäl eller flyktingskäl.
    Källa:Migrationsverket

    3 166 fick uppehållstillstånd på grund av ANKNYTNING. Vad betyder då anknytning?
    Källa:Migrationsverket
    Anknytning till Sverige – som grund för ett uppehållstillstånd – betyder oftast att en utlänning söker tillstånd för att förena sig med far, mor eller barn eller kärnfamilj som vi säger, som bor i Sverige. Huvudregeln är att uppehållstillståndet ska vara klart före inresan i Sverige.

    Migrationsverket kan bevilja tillstånd efter inresan om det finns synnerliga skäl eller om det är uppenbart att utlänningen skulle fått uppehållstillstånd on ansökan prövats före avresan.
    Uppehållstillstånd söks på en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller där den sökande bor. Personalen på ambassaden eller konsulatet intervjuar den sökande och skickar ärendet till Migrationsverket, som fattar beslut. Före beslutet kompletterar Migrationsverket i regel uppgifterna antingen genom skriftlig utredning eller genom att intervjua den anhörige i Sverigene.
    Det finns också så kallad dossier eller delegationsuttagning, men dessa är så kallade kvotflyktingar, och det borde var och en som debatterar på veta var man ska placera dessa människor.
    Totalt på grund av, Enligt flyktingkonventionen, ALTERNATIV SKYDDSSTAUSFÖRKLARING, ÖVRIG SKYDDSSTATUSFÖRKLARING, blir totalt 2010, 9 978 människor asyl för dessa delar. 3 166 fick uppehållstillstånd på grund av anknytning. DETTA BLIR TOTALT 9 978+3 166= 13 144 människor som vissa på detta forum kallar MASSINVANDRING……. Detta kallas för – Den reglerade invandringen.
    HOPPAS ATT ALLA FÖRSTÅR VILKA REGLER SOM GÄLLER VID REGLERAD INVANDRING!!!!!!
    OM någon ska kommentera detta var vänlig ange källor så man kan kolla detta.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 11, 2011 @ 11:32:14

     Jag vill ha en klar defintion av konventionsflyktingar enligt FN:s definition. Resten skiter jag i! Och hur många såna konventionsflyktingar har vi tagit emot under åren? Varje förnuftig människa ställer definitivt inte upp för dina olika ”flyktingkategorier”. För den innebär att i princip halva världens befolkning har rätt att bosätta sig här. Skärp dig! Än mindre att Sverige skall ta emot en oproportionellt stor andel.

     Vi bör ta emot rena konventionsflyktingar i proportion till vårt invånarantal, i jämförelse med hur många övriga europeiska länder tar emot. Vi skall inte köra vårt eget vansinniga race! Vi skall sluta med att agera socialbyrå åt skitländer! Att ta hand om dessa människor är hemlandets ansvar, inte vårt!

     Vidare skall förstås en grundförutsättning vara att vi kan identifiera dom! Dvs utan pass skall vi inte ens pröva asylansökan! Och ålder på skäggiga ”barn” skall fastställas med objektiva mediciniska metoder! Och självklart är det sökandes uppgift att styrka sina påståenden! Vi skall inte nöja oss med deras ord. Vi skall inte behöva gissa.

     Vidare skall flyktingarna naturligtvis skickas tillbaka till hemlandet när förhållandena där lugnat ner sig. Att ens överväga att släppa in krigsförbrytare för att dom riskerar dödsstraff är förstås vansinne. Vem bryr sig om dom dödas? Det borde vi inte göra.

     Alla vet att flyktingsmuggling till Sverige är en storindustri. Denna kriminalitet måste stävjas!

     Svara

     • Anonym
      Sep 11, 2011 @ 13:58:20

      Så kommer till slut KLARTEXTS nuna fram. ”För den innebär att i princip halva världens befolkning har rätt att bosätta sig här”. Jag måste säga att har man så katastrofalt dålig kunskap om svensk asylpolitik som KLARTEXT, då förstår jag de oerhört obegripliga åsikter man sitter inne med när det gäller ”massinvadring”. Det är tragiskt mot de som lider. Med ditt resonemang så skulle 3.550.000.000 människor omfattas av skyddsskäl, mycket dumt har jag läst men du tar priset, obegripligt resonemang.

      Din fråga, ”Jag vill ha en klar definition av konventionsflyktingar enligt FN:s definition”.
      Svar: Den står redan på min förra skrivelse. Men du kan få den igen om du inte läste denna.
      – Flykting
      Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
      •ras
      •nationalitet
      •religiös eller politisk uppfattning
      •kön
      •sexuell läggning eller
      •tillhörighet till viss samhällsgrupp.
      Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.
      Flyktingkonventionen finns inskriven i den svenska lagen tillsammans med regler om flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaringen är ett internationellt begrepp som grundar sig på FN:s flyktingkonvention och EU- regler.

      Sedan kommer ditt riktiga jag fram, du anger ”Och ålder på skäggiga ”barn” skall fastställas med objektiva mediciniska metoder” Jag vet inte vilken skägglös värd du lever i men gå på en träning med 15-16-17 år pojkar i fotboll och hockey. Och du kommer att svimma för många av dessa ”SKÄGGIGA barn” har skäggväxt, men du kanske aldrig haft skäggväxt så då förstår jag din frustration. FRÅGA: vad menar du med ”objektiva mediciniska metoder” för att fastställa ålder. Ska bli mycket intressant att visa din fantastiska slutledningsförmåga att ta fram ”vetenskapliga dokument”. Visa källor också TACK.

      Så anser KLARTEXT också att,

      ”Varje förnuftig människa ställer definitivt inte upp för dina olika ”flyktingkategorier”.
      Du anser följaktligen att dessa nedan okay och att också mänskligheten står med dig i spetsen och anser att följande är okay?????:
      – straffas med döden
      – utsättas för kroppsstraff
      – tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

      Detta anser KLARTEXT vara helt okay. En sak kan säga dig KLARTEXT, du och jag har två helt vitt skilda världar när det gäller mänskliga rättigheter.

      Till sist KLARTEXT anger ”Vi skall inte köra vårt eget vansinniga race! Vi skall sluta med att agera socialbyrå åt skitländer!” som exempel kan vi ta Syrien, det tog 2009 emot 1.050.000 människor i nöd Sverige tog emot 15 437 människor, eller cirka 1 procent, Massinvandring, ja du är rolig du KLARTEXT.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 11, 2011 @ 15:05:02

      Så du menar att FN:s definition på konventionsflyktingar, EU:s regler och våra svenska regler är identiska? Jag tvivlar på detta!

      Du undviker att kommentera mycket av vad jag skrivit.
      1.Jag tycker det är OK att vi ger konventionsflyktingar tillfälligt uppehållstillstånd,
      2. förutsatt att dom har identitetshandlingar och kan bevisa sin flyktingstatus! Den som kastar passet skall inte asylprövas!
      3. Vi skall ta emot flyktingar i relation till vårt invånarantal (jämfört med andra europeiska länder).
      4. Man kan fastställa ålder på skäggiga ”barn” med tandteknisk undersökning och genom skelettröntgen. Man skall naturligtvis ha en rimlig felmarginal. När sådana undersökningar gjorts i Norge, har resultatet visat att dom flesta varit en bra bit över 18 år, flera runt 30 år! Hur som helst, även dom skall avkrävas pass, så slipper vi problemet! Dom får skylla sig själva om dom kastar passen!

      Visst var ”halva jordens befolkning” en överdrift. Men det var ju också uppenbart! Men jag tror inte 500 miljoner är någon överdrift.
      5. Om 10 % av världens muslimer är bögar så utgör redan bögarna 150 miljoner potentiella konventionsflyktingar!
      6. Sen har vi alla kvinnor som diskrimineras i många muslimska länder som Iran, Afghanistan, Saudiarabien, somalia och många andra länder. Kanske 200 miljoner ytterligare!
      7. Och religiösa minoriteter i muslimska länder, 100 miljoner till?
      8. Politiskt oliktänkande, gud vet hur många? osv.

      Vi måste alltså nöja oss med dom som kan bevisa både identitet och att dom är konventionsflyktingar, för att inte översvämmas av folk från dessa skitländer. Men inga andra! Vi vet alla att dom flesta bara är ekonomiska flyktingar och det är inte vårt problem!

      9. Och jämför inte skitländernas flyktingmottagning med vår där dom går före i bostadskön, och lättare får jobb och annars får livslång försörjning! I syrien får dom klara sig bäst fan dom vill, så vad gör invandringen syrien? Samma religion så det gör ingen skillnad för dom. Ungefär som om vi släppte in danskar, skulle inte vara något problem. Nu släpper vi in miljoner muslimer som inte respekterar yttrandefrihet och jämlikhet. Bara en jävla mass problem! Islam är världens mest problematiska religon, och vi måste kan inte släppa in miljoner musilmer på lösa boliner. Dom är inte vårt ansvar!

      10. Sen har vi den ännu större anhöriginvandringen som borde stoppas! Saknar dom sina anhöriga, så kan dom flytta tillbaks till hemlandet!
      11. Islam är orsaken till muslimska ländernas problem, och vi vill inte ha hit det problemet! Det blir bara problem för våra barnbarn. Men dom har du väl inte förstånd att bry dig om! Det är viktigare att vi bibehåller ett bra samhälle än att hjälpa miljoner muslimer som har sig själv att skylla (genom att dom bekänner sig till problemreligionen islam).
      12. Ett folk som bekänner sig till islam får skylla sig själva när dom drabbas av dess problem: diktatur, diskriminering, våld, förtryck, krig, svält och fattigdom. Vi kan inte och skall inte lösa islams problem! Än mindre importera problemet!
      13. Ett grundkrav för att hjälpa andra är att vi själv inte drabbas av samma problem som dom muslimska länderna, dvs vi får under inga omständigheter riskera att bli ett muslimskt land på sikt. För då är även vi rökta!
      14. Utgångspunkten måste vara att varje land har ansvar för sin befolkning. Trivs folket inte med regimen får dom göra revolution. Väst bör inte ens blanda sig i, för vi kan ändå aldrig tvinga på andra våra värderingar. Det måste växa fram hos det egna folket. Men dom skall själv ta alla konsekvenser, så inga ekonomiska eller andra bidrag!
      15. Du har en barnslig inställning: Du vill hjälpa alla oavsett konsekvenserna får våra efterlevande! Tänk lite va!

      Du verkar inte stå med båda fötterna på jorden, utan svävar i det blå.

      Kommentera allt jag skrivit systematiskt, om du är seriös!

 4. Blodsven
  Sep 09, 2011 @ 06:19:00

  Sådärja, nu har till och med Hultman höjt tonen och börjat med tillmälen. Kan det bero på att efter 20 års ”debatterande” med likasinnade fåntrattar, där man troligen strukit varann medhårs i stället för att debattera? Eller är folk så in i helvetes trötta på ditt jävla tjat och upprepningar, så du inte platsar längre? Jag är iallafall jävligt trött på ditt obegripliga svammel, där du som alla andra PK-nissar ställer motfrågor istället för tillstymmelse till svar. Feghet och ynkedom ter sig i många uttryck. Nu behöver jag spara energin till ännu en viktig arbetsdag, så får vi se vad Herr Fåntratt tänkt ut under dagen och om jag orkar bemöta det. Det mesta talar för att jag skiter i dig och tar en whiskey i godan ro….

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 09, 2011 @ 16:00:03

   Hej igen Blodsven.Men kan du inte vara vänlig och svara vad du menar med massinvandring? Du begär att jag ska svara på,

   Första frågan har jag svarat på sedan,

   Har motsättningarna ökat tack vare okontrollerad massinvandring?

   – Vilka motsättningar menar du?

   Motsättningar mellan dig och muslimer eller vad menar du?
   Motfråga, definiera motsättningarna? Definiera ”okontrollerad massinvandring”

   Har tryggheten ökat på gator och torg?
   – förklara dig vad du menar med detta, är det ökad brottslighet mellan bandidos och HA du menar eller….är det han Mangs som skjuter invandare eller…..

   Är det viktigare att tillmötesgå minoriteter, än att ställa samma hårda krav på svenskar?
   – Förklara vad som man ”tillmötesgått” Omöjligt att svara på annars.

   Om du kan förklara detta ska jag med glädje svara på frågorna.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Sep 09, 2011 @ 16:46:27

    Det är möjligt att besvara hans frågor ifall man inte (som du) bestämmer sig för att ”inte förstå” dom. Visa lite god vilja istället för detta löjliga felsökeri. Om inte annat så har jag exemplifierat.

    Svara

 5. Blodsven
  Sep 08, 2011 @ 22:27:04

  Ok Hultman! Den 7/9 kl 16.03: Runar Filper ljög och fick svälja förtreten! Anser du inte att du vann då eftersom han fick svälja förtreten, enligt din uppfattning? Motfrågorna haglar igen som vanligt istället för svaren. Tyvärr Herr Fåntratt, du är nog tillräckligt genomskådad här för att ge dig in i fler ”djupanalyser”.
  Till Josefina Bergfast som naturligtvis syftade på mig vill jag bara säga: Sverige och Europa befinner sig i ett mycket allvarligt läge, och jag är så in i helvetes trött på alla låtsasdebatter där man sitter artigt och väger alla ord på guldvåg. Att jag höjer tonen är just för att vi måste få slut på skitpratet och våga tala klarspråk. Min oro är allvarligt menad, så därför måste alla jävla rövslickare få sin dos av folket som lever i verkligheten…

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 08, 2011 @ 22:50:42

   Hur ska man kunna svara på ”Har tryggheten ökat på gator och torg?” när inte ens Blodsven vet vad han menar, ja dessa SD:are. Så talar personen som inte ens kan svara för sina egna påståenden. Det är höjden av ynklighet att påstå en massa saker och krypa undan som en liten råtta. Nu har du definitivt visat din enorma okunskap.

   Höjden av feghet- Damerna först, sa han som var mörkrädd

   Svara

  • Josefina Bergfast
   Sep 09, 2011 @ 09:22:33

   De som tar sig ”svenska namn”, som ”Mullrande Åskhammaren”, eller något ditåt, och tror sig om att genom att ”tala klarspråk”, med vulgariteter som endast förnedrar, undergräver, vulgariserar och nedbryter, både svenskarna själva, samt svenskheten, kunna göra t ex SD mer attraktivt parti för en större andel väljare än vad det är idag, för att på så sätt kunna påverka invandringspolitiken, så är nog typer och figurer som de ovan nämnda, och liknande, mer än lovligt oförmögna till just det…. .
   Men det är som sagt förmodligen heller inte deras egentliga mål…..

   Svara

 6. Blodsven
  Sep 08, 2011 @ 20:55:05

  För helvete Hultman! Du har enligt egen utsago debatterat i 20 år, och naturligtvis ”vunnit” varje gång. Hur vet man att man vunnit en debatt, när man talar med någon som har totalt annan uppfattning om allt? Om jag påstår att pingstkyrkan har sinnessjuk syn på livet till en pingstkyrkopastor, och prästhelvetet svarar att jag är en son av djävulen, då spelar det väl ingen roll vad jag säger? Du verkar vara lika besatt av din tro på dig själv som ”den gode”, och som om jag skulle vara fan själv. Som den fåntratt du är så svarar du som alla andra fåntrattar på alla frågor med en obegriplig motfråga. Mina sista frågor i denna ”debatt”: Har Sverige blivit ett bättre land tack vare massinvandring i en lågkonjuktur? Har motsättningarna ökat tack vare okontrollerad massinvandring? Har tryggheten ökat på gator och torg? Är det viktigare att tillmötesgå minoriteter, än att ställa samma hårda krav på svenskar? Är det bättre att kvotera in folk med lägre kompetens, än att tillgodose inhemsk högre kompetens? Som den gode apostel du naturligtvis är, så tror jag mig veta ditt svar….

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 08, 2011 @ 21:16:03

   Var har jag påstått ”Du har enligt egen utsago debatterat i 20 år, och naturligtvis ”vunnit” varje gång”. Visa mig var jag skrivit detta?????????????????????????

   Så till DINA frågor.

   Har Sverige blivit ett bättre land tack vare massinvandring i en lågkonjunktur?
   – Sverige har vare sig blivit bättre eller sämre.
   Motfråga, definiera ”massinvandring, hur många är massinvandring”

   Har motsättningarna ökat tack vare okontrollerad massinvandring?
   – Vilka motsättningar?
   Motfråga, definiera motsättningarna? Definiera ”okontrollerad massinvandring”

   Har tryggheten ökat på gator och torg?
   – förklara dig vad du menar med detta.

   Är det viktigare att tillmötesgå minoriteter, än att ställa samma hårda krav på svenskar?
   – Förklara vad som man ”tillmötesgått” Omöjligt att svara på annars.

   Är det bättre att kvotera in folk med lägre kompetens, än att tillgodose inhemsk högre kompetens?
   – Ge exempel på vad du menar så ska jag svara direkt.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Sep 09, 2011 @ 14:05:50

    Varför måste ni alltid hänga upp er på ordet ”massinvandring”? Vi har en rekordstor invandring! Du får gärna kalla det ”nuvarande invandring” så att debatten kan gå vidare. Du försöker bara undvika debatten!

    Har du inte märkt att motsättningarna mellan muslimer och övriga samhället ökat? Och att våldet ökat i invandrarghetton som Rinkeby och Rosengård? Att muslimer försöker hindra yttrandefriheten (Lars Vilks). Otryggheten har ökat på gator och torg. Skottlossning på öppen gata är mycket vanligare idag än för 20 år sedan! Se på Malmö, Södertälje, Göteborg. Många är invandrargäng och många av gängen har många invandrare i övrigt. Vet du inte att företag anställning av invandrare (instegsjobb) subventioneras till 80 %? Det fungerar som kvotering. Så svenska arbetstagare diskrimineras! Likaså är det inte ovanligt att myndigheter öppet deklarerar att man prioriterar invandrare vid anställning.

    Svara

    • P-A Hultman
     Sep 09, 2011 @ 17:13:26

     Hej igen KLARTEXT

     Vi tar det i tur och ordning.

     ”Vi har en rekordstor invandring!”

     Flykting eller motsvarande.

     Mellan 1990 och 1990 beviljades 159 510 PUT

     Mellan 2000 och 2009 beviljades 108 901 PUT

     Vad gäller humanitära skäl,

     Mellan 1990 och 1990 beviljades 105 863 PUT

     Mellan 2000 och 2009 beviljades 39 184 PUT

     Då kan vi lägga den statistiken till handlingarna. Och konstatera att invandringen har minskat drastiskt. Således pågår ingen ”massinvandring” eller ”nuvarande invandring” som du föreslår. Den är mindre än tidigare.

     Vad gäller anknytning är siffrorna följande

     Mellan 1990 och 1990 beviljades 64 698 PUT

     Mellan 2000 och 2009 beviljades 53 544 PUT

     Här trodde jag att siffran mellan 2000-2009 skulle vara större, men jag hade fel. Och den siffran kommer attt minska på grund av att de Somalier som finns i Sverige inte får återse sina nära och kära.

     Vad gäller dessa människor anger Migrationsverket
     9) Anhöriga till personer som tidigare fått tillstånd p.g.a. flyktingskäl, övriga skyddsbehov och humanitära grunder.

     Källa: Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/info/793.html

     Jag behöver givetvis inte räkna procentuellt eftersom siffrorna är så klara.

     Du anger,. Att muslimer försöker hindra yttrandefriheten (Lars Vilks). Nu gör du åter ett fel ”muslimer” tror du att alla ”muslimer” tycker att de tokstollarna som gav sig på Vikls är representativa i samhället? Dessa som gjorde detta kan i ordets rätta mening till och med vara kriminella om de fälls för att hota och trakassera Vilks. Dessa har ingen ingen plats i mitt samhälle heller då de inte respekterar yttrandefriheten. Men det är inte alla muslimer som delar dessa tokstollars ideal utan en bråkdel.

     Du anger, ” Skottlossning på öppen gata är mycket vanligare idag än för 20 år sedan! Se på Malmö, Södertälje, Göteborg. Många är invandrargäng och många av gängen har många invandrare i övrigt”

     Vad anger då BRÅ?

     ”Gängkonflikten mellan Hells Angels och Bandidos är unik i nordisk kriminalhistoria. Eldstrider och granatattacker har inte bara engagerat rättsväsendet, utan även politiker. Polisen har fått mer resurser, men har trots det misslyckats med att stoppa striderna och gängens utbredning”

     Att det finns tokstollar bland invandrare gör inte saken bättre. Men det är dessa gäng ovan som står för hämnd mot varandra och där en 7.årig pojke fick sätta livet till för några år sedan då man sköt mot dem. En av de människor jag jobbar med idag var ”indrivare” åt en av dessa gäng under flera år. Hans historia är allt annat än trevlig och familjär. Men han har lyckats komma loss med att betala sig loss.

     Vad gäller instegsjobb ber jag att få återkomma då jag måste sätta mig in i detta.

     Men som kuriosa kan jag berätta för dig KLARTEXT att jag under mer än tjugo år arbetat i olika yrken nära både gränspolis och narkotikapolis och andra myndigheter då mitt yrke krävt detta.

     Svara

     • P-A Hultman
      Sep 09, 2011 @ 17:25:22

      Ursäkta. Mellan 1990 och 1990 beviljades 159 510 PUT

      Skall vara. Mellan 1990 och 1999 beviljades 159 510 PUT

     • KLARTEXTEN!
      Sep 09, 2011 @ 20:56:00

      Av tidsskäl hinner jag nu bara bemöta en liten del av din kommentar: Du måste tolka mig mer bokstavligt än vad du gör. Muslimerna är dom enda som försöker hindra yttrandefriheten. Så är det bara! Om jag representerade en stor muslimsk organisation och stöttade Vilks yttrandefrihet så skulle jag gå ut i media och deklarera detta: ”Vilks får säga vad han vill om muslimer. Ingen skall hota honom!” Det har inte skett. Istället har dessa organisationer tagit ställning emot hans yttrandefrihet. Så muslimerna och deras organisationer har en mycket skitig byk! Varför skulle dom fö vilja har yttrandefrihet här, när dom inte vill ha det i hemlandet? Sanningen är att islam alltid går före yttrandefriheten för dessa. Inbilla dig inget annat!

      Du borde veta att det finns många andra kriminella organisationer än HA och Bandidos (som fö har många invandrare). Såvitt jag vet har OG, Black Cobra och gängen i Malmö (som skjuter på öppen gata) till övervägande del invandrare.

      Sen undrar jag en sak: varför är det vår sak att ta hand om muslimska länders problem? Vi skall ge tillfälligt uppehållstillstånd till de muslimer som har verkliga asylskäl, men i övrigt bör dom portas! Vi skall inte agera socialbyrå åt muslimska länder! Vi bara importerar grundproblemet (islam). Att muslimska länder aldrig kommer tillrätta med dessa problem beror helt på deras religion.

      Att ”flykinginvandringen” har toppar vid konflikter är självklart. Dom tre senaste åren har flyktinginvandringen varit drygt 11.000 per år. Anhöriginvandringen har varit 34.000-24.000 per år under samma period. Det blir totalt typ 40.000 per år. Nu omfattar anhöriginvandringen fler länder än flyktinginvandringen, men den tunga anhöriginvandringen kommer från ”flykting”-länderna. Jag förstår inte alls hur du räknat, för jag får MYCKET högre siffror än dina.

     • Niklas
      Sep 10, 2011 @ 08:32:44

      PUT är ointressant eftersom det inte krävs för att få exempelvis fritt uppehälle och sjukvård i Sverige. Du vinklar siffrorna och jag misstänker det är medvetet. En enda gång under 90-talet låg den totala siffran på beviljade uppehållstillstånd över 60.000 (1994). 2006-2009 låg denna siffra över 76.000 och 2010 på 69.916 (samma källa som du använder).

      Vi kan således se att antalet beviljade uppehållstillstånd har ökat med 38% under 2000-talet jämfört med 1990-talet.

 7. Blodsven
  Sep 08, 2011 @ 17:46:47

  ”Problemet med dig är att du TROR du är bättre än någon annan”? Underligt svar på min fråga. Hur många araber det finns i Sverige kan inte ens migrationsverket eller någon annan myndighet svara på, då det vimlar av papperlösa och andra som vistas illegalt i landet utan ID-handlingar. Till sist Herr Meningslös: Jag vet förbannat väl vad jag gör från EN dagen till den andra. Var inte ditt första inlägg att SD:are skulle lära sig svenskans ädla språk? Som sagt, vissa tror dom är bättre än andra….

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 08, 2011 @ 19:36:12

   Väldigt tydligt att du inte vet vad du gör från ena dagen till den andra. DU frågar mig ” On 07 september 2011 at 6:39 Blodsven said: Så Bror Duktig har debatterat i 20 år? Med vem, och om vad? On 07 september 2011 at 16:03 P-A Hultman said:” Vem har jag debatterat med frågar Blodsven, ja bland annat en partikollega till dig som heter Runar Filper.”

   On 08 september 2011 at 17:46 Blodsven said: ”Problemet med dig är att du TROR du är bättre än någon annan”? Underligt svar på min fråga.” Jag svarade dig helt korrekt på din fråga bara att läsa, att ljuga leder ingen vart.

   Sedan påstår du, ”On 08 september 2011 at 6:21 Blodsven said:……… problemet är att det är åt helvete för många araber i landet…..”

   Då du vet hur många araber det är frågar jag dig, hur många det är? Men det var ett antagande från din sida som visade sig vara alldeles för svårlöst för dig som vanligt med dina påståenden.

   Svara

 8. Blodsven
  Sep 08, 2011 @ 06:21:07

  För det första har jag inga partikollegor, för det andra har jag redan förklarat varför jag föredrar att vara anonym. Istället upprepar du dig med en dåres envishet hur duktig du är som skriver ditt namn, samt att du ”vunnit” någon debatt med en sverigedemokrat. Vad fan har det med saken att göra? För att citera ett inlägg jag läste på en annan blogg om detta ämne: Problemet är inte om polisen lär sig arabiska eller om araberna lär sig svenska, problemet är att det är åt helvete för många araber i landet. Får bli mitt slutord här, ska ut och dra in lite skattepengar. Det är ju många som ska leva på andras arbete….

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 08, 2011 @ 16:38:22

   Du vet tydligen inte från en dagen till den andra vad du gör. DUUUUU frågar mig ”Så Bror Duktig har debatterat i 20 år? Med vem?” Då svarar jag på din fråga. Problemet är det finns människor som dig och andra som TROR dom är bättre än någon annan. Speciellt om dom kommer från ett annat land, då är du bäst. En mycket enkel fråga till dig, hur många araber finns det i Sverige?

   Svara

 9. svenskasvensson
  Sep 07, 2011 @ 15:53:06

  Jag kommer aldrig gå med en handduk på huvudet, aldrig.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

  Svara

 10. Josefina Bergfast
  Sep 07, 2011 @ 12:26:33

  Det är otäckt, när man råkar läsa texter, som är så fula i munnen, så aggressiva och så hatiska, så vulgära och så primitiva, att man kan känna sig orenad, och besudlad av deras vidriga formuleringar, (som man råkat läsa, t ex i en debattråd).

  En del sådan insändare befinner sig mycket långt ner i en avgrund av svartsyn, smuts, hat och vidriga fantasier och liknelser, som de måste uttrycka i varje text?

  Dessa ”figurer”, som utger sig för att vara ”svenskar”, (vilket jag tvivlar på att de verkligen är), är kanske istället ”agenter”, som vill försöka skapa just ”avsky och hat”, mot just ”svenskar”, genom att ”låtsas” vara ”hatiska, aggressiva, vulgära, ilskna och morrande ”svenskar”, som är ”hatiska mot invandrare”, och som samtidigt själva framstår som ”halvgalna och djupt nedgångna”?

  På detta sätt så försöker de ge de svenskar som kanske har kritiska synpunkter på invandringspolitiken ”dåligt rykte”, samt också få svenskar att ”skämmas för svenskheten”?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 07, 2011 @ 21:46:10

   Vad tänker du på exakt? Jag tycker själv i efterhand att mitt inlägg nog var rätt dumt. Dåligt formulerat. Utbildning är alltid bra! Bara det inte leder till en överslätande attityd. Och bara man inte problematiserar polisen istället för araberna (som inte vill anpassa sig).

   Svara

   • Josefina Bergfast
    Sep 07, 2011 @ 23:23:01

    Tänker just inte på KLARTEXTEN, i detta fallet, utan på andra kommentatorer….(vill ej nämna namn, men läsare kan nog själva göra bedömningar och gissningar…)..

    Min insändare var nog kanske lite Off Topic,(till KLARTEXTENS text alltså).

    Till viss del håller jag med KLARTEXTENS inlägg. Det skadar aldrig med utbildning och förkovran, både språkligt och kulturellt, för att därmed kanske stödja att polisen kan känna sig säkrare i sina arbetsuppgifter, och kanske undvika (onödiga) missförstånd. Polisen måste samtidigt kunna upprätthålla respekt, och uppvisa säkerhet och trygghet, och kunna ställa krav på dem som överskrider lagar och gränser.

    Svara

    • Lövet
     Sep 08, 2011 @ 09:33:43

     ”Det skadar aldrig med utbildning och förkovran, både språkligt och kulturellt, för att därmed kanske stödja att polisen kan känna sig säkrare i sina arbetsuppgifter, och kanske undvika (onödiga) missförstånd.”

     Helt rätt, KSK (Kommando Spezialkräfte) var så framgångsrika i Operation Enduring Freedom (Afghanistan), eftersom Tyskland skickade soldater som kunde språket.

     Svara

 11. Blodsven
  Sep 07, 2011 @ 06:39:02

  Så Bror Duktig har debatterat i 20 år? Med vem, och om vad? Jag har jobbat i ca 40 år i verkligheten, och vet mer än väl hur ”vanligt” folk resonerar. Tycker du fortfarande att vi har ett lugnt och tryggt samhälle, samt att polisen ska fortsätta backa för slöddret? Slicka varann i arslet ger brun tunga samt skitsmak i käften, men det känner du förmodligen redan till…

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 07, 2011 @ 16:03:05

   Ytterligare ett bevis på feghet som Blodsven står för. ”Jag menar vartenda jävla ord” Bakom en töntig synonym är man tuff och har ”Jobbat i ca 40 i verkilgheten” Är det ”Svenskt” att vara så feg att man inte kan skriva sitt namn för vad man står för? Vem har jag debatterat med frågar Blodsven, ja bland annat en partikollega till dig som heter Runar Filper. Han trodde sig åtminstone stå för vad han tyckte. Han ljög och påstod en massa saker som han inte kunde belägga, han fick svälja förtretet. Men han var karl nog att stå för vad han tyckte, det gör inte DU.

   Svara

 12. P-A Hultman
  Sep 06, 2011 @ 19:21:15

  Blodsven anger att han bor i en ”fasciststat”. Att han är rädd för att ha offentliga åsikter är vida känt. Men åsikter är inte de grundlagsskyddade? Jo de är grundlagsskyddade. I Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen. Så din förklaring håller inte. Jag har debatterat i 20 år med mitt namn där det gäller politik, ekonomi, religion, kultur och annat. Jag har debatterat med SD folk också, de har också respekterat åsikter och även angett sitt namn.

  Enligt svensk kultur och tradition står vi svenskar för vad vi säger och skriver, att ”massa vanligt hyggligt folk” står för sina åsikter är känt, dock inte för blodsven som GÖMMER sig bakom fega åsikter, ynkligt

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 07, 2011 @ 21:36:38

   DU slår dig för bröstet för att du skyltar med dina PK-åsikter! Skulle det vara tecken på mod? Du har ingen rätt att kritisera dom som framför farliga åsikter. Vad fan hjälper grundlagen om någon kastar häller fotogen i brevlådan eller knivhugger dig? Aftonhoran piskar upp en hatstämning mot alla Sverigedemokrater. Familjen kan drabbas. Du resonerar enfaldigt.

   Svara

   • P-A Hultman
    Sep 08, 2011 @ 18:53:24

    Ja jag står för mina åsikter, ja jag vågar skriva mitt namn. Om det skulle komma någon till dig och hälla fotogen i din lägenhet, så skulle jag fortfarande stå för rätten att uttrycka sig. Givetvis delar jag inte dina åsikter, eller att ljuga eller fördöma människor på oriktiga grunder.

    Eller som kan kunde läsa den 18 juli på denna blogg. Den 18 juli i år publicerades ett inlägg med rubriken ”Återinför dödsstraff för landsförräderi!”. ”Då skulle Reinfeldt få sitt rättmätiga straff! Svinet har inget mandat av folket att låta landet massinvandras! ”

    Eller som på en av dina andra partikamraters sidor. ”Om inte vi som privatpersoner kommer igång med trakasserier mot muslimer över hela Sverige, och på alla håll i landet, så hinner landsförrädarna med kapitalisternas ekonomi bakom sig, att formera sig till en mycket obehaglig fascistisk kamp mot folket” ”Demokratbloggen”,

    Eller som dina partkamrater uttrycket sig strax efter terrormorden i Norge. ”Nästa jävel som ojar sig över hur synd det är om alla snälla muslimer när det ligger blödande norrmän på gatan kommer avföljas!”, Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund.

    ”Någon som vågar sig på en gissning vem som ligger bakom bomberna i Norge?” för att en stund senare skriva ”Nej, jag kommer inte kalla er islamofober”. Kent Ekeroth.

    Att det visat sig att Behring Breivik framförallt har sina sympatier i den antimuslimska miljö där även Sverigedemokraterna huserar. Att han även sympatiserar med antimuslimska bloggar, typ som denna visar att KLARTEXT fortfarande tror att människor som han och hans Broder Blodsven fortfarande inte begriper någonting. Att man tror att angriper man muslimer och att de inte känner samma oro som den/de tokstollarna som hällde brännbart material i en SD sympatisörs brevlåda är obegripligt. Tror ni att det ni skriver inte påverkar människors hat mot andra människor?????? Om någon tokstolle beter sig idiotiskt mot en SD:are, så ska ni få bete idiotiskt mot alla muslimer, var ligger logiken???

    Eller mordet på Gerhard Gbeyo eller John Rhon där högerextremister tog deras liv på grund av sina tankar om andra människor som inte var som dem.

    Jag ska ge ett exempel du angett på dina sidor, obs, det finns fler än detta. ”Alla vet att dom största judehatarna och nazisterna finns bland muslimerna”
    Du utpekar alla muslimer som hatare, du utpekar alla muslimer som ”dom” att alla dumheter som vissa muslimer gör är alla muslimers fel. När man inte kan skilja på sagan om rödluvan och vargen och verkligheten, då har man kommit långt in i sagornas värld, dit har andra människor också kommit en dag, då gick det överstyr.

    Eller som en känd man sa, ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.”

    Om både du och Blodsven inte förstår att hat mot andra människor leder till ytterligare hat, måste ni tänka ytterligare en gång vad ni håller på med. Att hat föder hat och våld föder våld, borde alla veta det vid det här laget. Alla borde också veta att vi inte kommer någon vart med hat och våld. En terrorist är en terrorist, oavsett om man är jude, kristen, muslim eller annan religion eller tanke, kultur eller annat.

    Till sist vill jag ge tre citat, det ena från en tjej som var med på Utöye, “Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen.”

    ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Av Evelyn Beatrice Hall

    ”När det gäller tanken att pennan är mäktigare än svärdet utgår man nästan alltid från det faktum att nästan alla viktiga historiska händelser bottnar i att de föregåtts av ett tankemässigt förarbete av något slag. ETT, först har någon tänkt TANKEN, TVÅ, efter detta har man skrivit ner den och sedan fullföljs dessa AVSIKTER.”

    Lär er av detta KLARTEXT.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 09, 2011 @ 13:43:27

     ”Alla viktiga historiska händelser har föregåtts av tankemässigt förarbete” skriver du, typ. Är budskapet att man skall sluta tänka? Nej du! Ju mer du tänker, desto mindre är risken för överilade handlingar. Om vi hade predikat våld, hade jag förstått ditt resonemang. Men nu predikar vi endast fredligt politiskt arbete. Breivik hade redan för 10 år sedan bestämt sig för ett terrorattentat. Således före alla viktiga bloggar. Om du föreslår mindre resonemang, mindre tänkande, då är du på en farlig väg. Definitivt en mycket farlig väg.

     Dom som utsätts för politiskt motiverat våld är Sverigedemokrater, mycket mer än muslimer! Så snacka inte skit!

     Om jag skriver att ”Alla vet att dom största judehatarna och nazisterna finns bland muslimerna” så betyder det INTE att jag pekar ut ALLA muslimer! Det betyder endast att dom största judehatarna finns bland just muslimerna” (jag tror även jag skrev ”och vänstern”). Det är sant! Vi skall aldrig vara rädda för att säga sanningen, även om den kan vara obehaglig. Annars kan vi aldrig lösa samhällsproblem! Hur skall vi lösa samhällsproblem ifall sanningen aldrig kommer fram?

     Du säger att jag hatar muslimer. Så är det inte alls, vilket jag skrivit otal gånger! Jag är kritisk mot den musilmska massinvandringen framförallt. Men jag accepterar helt och hållet dom muslimer som redan bor här, förutsatt att dom är skötsamma. Muslimer som redan bor här lagligt, är inte problemet! Inandringen är problemet! Men hur skall jag motivera minskad muslimsk massinvandring utan att kritisera islam? Kan man laga omelett utan att krossa äggen? Nej! Jag säger sanningen om islam, inte för att kränka här bosatta muslimer, utan för att motivera invandringsstopp för muslimer. Det är skillnad, även om du inte uppfattar det!

     Det politiska våldet i Sverige står muslimerna och vänstern för. Swallow!

     Hultman. Om du har en hjärncell, så inser du att receptet för en fredlig och demokratisk utveckling ligger i att öppet debattera ALLT, utan censur. Censuren skapar bitterhet och berättigad ilska, en stark känsla att yttrandefrihet inte existerar. Det är bättre att vi slåss med ord (som du och jag gör) än med våld! Du får välja mellan ord och våld! Sen kan vi inte tiga för att dårar tar något på fel sätt. Dom får aldrig tillåtas styra agendan! Agendan måste helt styras av förnuftiga röster! Ärlighet är nyckeln. Har jag fel, så krossar du mig! Annars visar jag att du har fel! Förnuft övertygar mycket mer än idioti. Du tillskriver dumma tankar för stor kraft, när vi alla vet att förnuftet påverkar mycket mer! Förutsatt att censur ej råder!

     Svara

 13. Lövet
  Sep 06, 2011 @ 14:50:31

  Klartexten!s worst nightmare

  Aya Pipi jurab’buland ra mishinasi : yak kitab-i musavvar
  http://biblioteket.se/default.asp?id=8227&extras=274107%2FID

  Aya tah Pipi uzhd jarabah pezhane? : yaw anzor kitab
  http://biblioteket.se/default.asp?id=8227&extras=351139%2FID

  Nooooooo! 😉

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 07, 2011 @ 21:55:25

   Värderingarna är ett mycket större problem än språket. Astrid Lindgrens värderingar är klockrena! Så det är jättebra att hon översätts till muslimska språk.

   Svara

 14. Heidi
  Sep 06, 2011 @ 12:46:11

  Det är som sagt inte bara arabiska som svenska poliser lär sig (bla ryska, förstå hur mördare, kvinnomisshandlare tänker..mm mm). Och syftet är i samtligas fall polisiärt, att ha lättare att nå folk och ev kunna sätta dit brottslingar med exempelvis arabiskt tungomål. (Ett initiativ Herr Klartexten snarare borde applådera) Syftet är inte att anpassa sig, inte att göra poliskåren mer arabisk. Utan att bli mer effektiv.

  Ibland vägrar dessutom de gripna att tala svenska även om han/hon kan det och då kan det underlätta med basic språkkunskaper.

  Varför ständigt denna snara vilja att ropa varg (Islamisering) så fort man får chansen, från sds sida? Går ju inte att ta på allvar när man aldrig/sällan hör den minsta kritik mot ickesvenska grupper som ”tagit över” mycket mer än muslimer. Bla inom ledande mediekoncerner (Judar/sionister), svenska städer (syrianer),. (och då har vi inte ens berört USA och de grupper som dominerar samma sfärer där, inkl film musik mm mm som når hit och ju kraftigt förgiftar den trad svenska tillvaron med perversa, antikristna och osympatiska budskap.)

  Bekämpa de monster som faktiskt finns innan ni bygger nya… i papper.

  Och ja, självklart ska alla i Sverige lära sig Svenska och lära sig abc om svensk kultur… Vem, med sina sinnen i behåll, håller inte med om det??

  För övrigt se mitt inlägg ovan.

  Svara

  • Heidi
   Sep 06, 2011 @ 12:56:22

   Hur mycket anser Herr klartexten att svenska försvaret islamiserats? Då vi ju har trupp i Afghanistan…

   Eller hur mycket av Bonniers inflytelserika mediaprodukter har alltsåislamiserats menar han? För jag har fått uppfattningen att Herr Klartexten tycker att svenska medier, tidningar går mäktiga muslimers ärenden…

   Hur funkar det… undrar jag?

   (För övrigt se mitt inlägg ännu längre nedan, menade jag)

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Sep 07, 2011 @ 21:09:35

    Visst är det bra att lära sig andra kulturer, om det inte görs av fel skäl! Jag har själv sett det som en hederssak att läsa på om islam innan jag kritiserar den! Hela PK-Sverige är livrädda för att stämplas som rasister/islamofober. Det styr alla deras reaktioner. Man går omedvetet, islamisternas ärenden. Precis som du begriper dom inte att islam är ett problem förrän det är försent, förrän vi känner av problemet på allvar. Hur tror du själv dina barnbarns Sverige ser ut om massinvandringen av muslimer fortsätter i denna takt? Tänker du alls???

    Svara

   • KLARTEXTEN!
    Sep 07, 2011 @ 22:01:04

    Svenska företag, inkl. Bonniers, vill vinstmaximera. Precis som du har dom ett kortisktigt perspektiv. Dom har inte ett 50-årigt perspektiv (som jag). Dom skall ge utdelning åt aktieägarna och får därmed inte avvika väsentligt från gällande normer. Den ekonomiska verkligheten. Hade normen varit invandringskritik, så hade dom varit invandringskritiska. Vindflöjlar helt enkelt. Ingen konspiration.

    Hur smart är det att oroa sig för hur Sverige ser ut om 50 år? För egoisten är det helt idiotiskt! Det förutsätter att man inte är egoist till att börja med. Det kallas ansvarskänsla. Bara imbeciller blundar för hur massinvandringen påverkar framtidens Sverige.

    Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 07, 2011 @ 21:06:54

   Som jag skrev i förra kommentaren så tycker jag nog att min reaktion var överdriven. Det är bra att polisen lär sig för att kunna jobba effektivare. Så länge det inte leder till förståelse-undfallenhet. För det är araberna som först och främst skall lära sig att respektera vår kultur. Och jo, det finns massor med idioter som tycker att vi inte skall kräva att muslimerna anpassar sig.

   Svara

   • Heidi
    Sep 10, 2011 @ 18:39:12

    Självklart ska vi inte ha en okontrollerad massinvandring oavsett religiös tillhörighet. . Men ska vi istället däremot tillåta utländska krafter, ickemuslimer, att ta över städer, så som skett i Södertälje, eller tilåta att de dominerar film, media, näringsliv, påverkar politik (ex genom att svenska soldater åker och dör för deras, Israels, sak i Afghanistan, skulle de inte behövas bättre i försvar för Sverige??) Vet du vad sionistiska judar kallar oss/ har för öknamn på oss germaner? Inte trevligt…

    Är det svenskhet/ svensk kultur du förespråkar… eller är det bara ett blint och vilt krig mot islam…medan andra grupper växer sig starkare och trycker på…var är vi då om 50 år?

    Hur tänker du själv..i invandrarfrågor (Inte hata islamfrågan)

    Efterlyser mer nyanserade inlägg från sd anhängare. Hur är muslimer ens i närheten av att ta över en stad, stort mediabolag i Sverige? Oavsett om de är fler till antalet, i riket, än syrianerna.

    Alla är vi överens om att extrema islamister inte skall/bör bomba sönder barn ,oavsett var…och att muslimer liksom kristna invandrare bör anpassa sig i största möjliga utsträckning och lära sig språket, respektera lagar, stadsbild, inhemska traditioner osv. ….

    Precis som i Södertälje…?

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 10, 2011 @ 20:00:42

     Jag uppskattar svenskhet ja! Men det är inte det viktigaste! Jag ser allra helst att vi föder vår egen befolkning. Men räcker inte det så får vi väl ha invandring, men rätt folk! Det väsentliga är att vi behåller vår demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och välfärd! Sen skiter jag i vem som bor här iofs. Jag ser hellre Sverige befolkas av fem miljoner kineser än 2 miljoner muslimer! Jag skulle överlämna mina barnbarn till dom med varm hand! Däremot inte till muslimerna! Skulle du? Kineserna är intelligenta och rationella, drivs inte av en människofientlig religion! Detsamma gäller nog många andra icke muslimska folk. Men med islam är ingetdera möjligt! Med judendomen är allt detta möjligt, för dom har mer än något annat folkslag byggt upp vår västerländska kultur! Skulle jag acceptera 5 miljoner judar i Sverige? Det vore en skänk från ovan! Pris ske Gud! Jag fattar att en religion, som producerat världens bästa pokerspelare, världens bästa schackspelare, Einstein och ett otal andra genier, är jävligt bra! Dom har ett enda land och det är mellanösterns enda demokrati. Har judarna makten? Bra! Ser gärna att vettigt folk har makten!

     Ras är tämligen ointressant. Religion är mycket viktigare, främst islam eller icke-islam!

     Muslimerna ÄR inte i närheten att ta över vårt land! Men fortsätter nuvarande massinvandring så KOMMER dom att få den makten om 50-60 år! Det är det jag snackar om! FRAMTIDEN!

     Syrianerna är kristna och därmed har dom samma religion som oss, dvs samma religion som byggt upp våra fina demokratiska välfärdssamhällen. Jag känner mig trygg med det! Dom har visserligen präglats av sina samhällen, men det lär växa bort och religonen är helt jävla OK!

     Svara

 15. Erik
  Sep 05, 2011 @ 23:16:34

  Detta är en artikel som plockats ur sitt sammanhang och vinklas i politiskt syfte. Alla som jobbar inom rättsväsendet går ständigt kurser i hur man bemöter olika typer av Klientel. Kunskap om olika kulturer, subkulturer, gäng och miljöer ökar polisens kompetens att lösa brott.

  För att vara tydlig, kurser som denna syftar till att sätta fler araber från Rosengård bakom lås o bom (eller skickade till Arlanda för utvisning) genom att polisen bättre förstår miljön och aktörerna. Det här var typisk SD dynga! Varför inte skriva en artikel om polisens dåliga resurser istället för att kasta skit på kåren?

  Jag är inte för att araber ska få flytta till Sverige. Men om dom är här måste polisen få utbildning i hur man ska bemöta dem, få dem att, anmäla, vittna etc.

  Men jag förmodar att det polisförakt jag ser från SD folk på nätet allt oftare kommer från konspiratoriska föreställningar från eurabia läran som vekar predikas stenhårt på SD`s parti väckelsemöten. Jag frågar herr Klartexten igen eftersom han inte svarade förra gången, Är SÄPO och poliskåren islamister hela bunten? Vad säger Bat Yeórs och Robert Spencer om det hela?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 06, 2011 @ 05:47:21

   Jag tror att den som följt min blogg inser att jag har stor respekt för polisen! Bortsett från att dom saknar vilja att hålla efter sina rötägg.

   Jag har själv läst på om islam så det är iofs inget fel med det. Frågan är bara VARFÖR det görs! Bakgrunden är då alla problem med araberna i Rosengård. Lösningen blir då att utbilda POLISERNA! Tydligen betraktas poliserna som problemet, eller hur? Är det rätt tycker du?

   Problemet är självklart att araberna saknar respekt för VÅR kultur! Det är inget man löser genom att utbilda poliserna!

   Svara

   • Lövet
    Sep 06, 2011 @ 09:37:47

    ”Tydligen betraktas poliserna som problemet, eller hur?”
    Tyvärr var du inte tydlig nog, Erik. Att vara tydlig nog för Klartextsammanhang är en långdragen process med osäker utgång.

    Svara

   • Heidi
    Sep 06, 2011 @ 12:16:57

    Inte bara inom polisen går man kurser för att underlätta sitt arbete. Och som Erik sade så görs detta för att gynna polisen i sitt arbete med/mot personer med detta tungomål… och inte för att de, i nästa steg, skall kunna delta i den lokala moskéns morgonbön. Så om inte ”berget kommer till Muhammed” underlättar det syftet betydligt om ”Muhammed tar sig till berget”. Och syftet i det här fallet är polisiärt arbete, och inte vidare spridning av islam/mission för eurabia…

    Vidare förstår jag inte hur Herr Klartexten och Sd så totalt kan missa mer faktisk utomstående kulturell påvekan och ”ismisering” av det svenska samhället, alternativt förakt mot det. När muslimer nått samma positioner som Bonniers, Rausing, Stenbeck, Robert Weil, Wallenberg mfl…(knappast den svenska kulturens gynnare…om inte dess andfäder stavas Moses eller Ruben) så kan vi förmodligen ha anledning att slå larm om att muslimerna har något omstörtande i görningen.

    Och när de, likt det som skett i Södertälje, lagt beslag på en hel stad och vill döpa om gator efter sina helgon, (om de nu har några) och vilja köpa staden, bygga bostadsområden i sin trad (absolut inte några Bullerby hus) stil, då skulle jag också ropa islamisering. Men faktum är att muslimer inte är i närheten av judar och syrianer när det gäller att ”ta över”…. (och det finns mycket mer att ta till för att bevisa detta)

    Varför, Herr Klartexten, ägnar du och Sd inte kraft att (givetvis med demokratiska medel) motarbeta dessa faktiska missförhållanden? Varför förblindas du av högljudda rondellhund och karikatyrhatare och missar de som nått längre i sitt genomsyrande av det svenska? /Heidi

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 07, 2011 @ 20:40:39

     Jag skall förklara varför jag inte ser judarna eller kristna syrianer som ett problem. Deras ideologi står inte i konflikt med vårt samhällssystem och våra värderingar (yttrandefrihet, jämlikhet och demokrati). Jag har inga problem med att dom som delar våra värderingar ”tar över en stad” eller döper om gator etc. Vårt samhällsskick ifrågasätts inte!

     Islam däremot kan inte förenas vare sig med demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet eller ens välfärd! Islam utgör ett hot mot hela samhällets grundval. Inte idag, inte om 10 år, utan om 30-60 år. Ju fler muslimer vi får desto större problem kommer våra barn och barnbarn att uppleva med dom! Du och jag lär inte se det värsta!

     Och jo, min reaktion mot polisens islam-utbildning är nog överdriven! Om den inte syftar till att polisen skall visa ökad förståelse för muslimerna är det bra! Det är ju skillnad på att förstå och visa förståelse! Polisen får gärna förstå, men det är arabernas sak att visa förståelse för vår kultur!

     Svara

     • Erik
      Sep 11, 2011 @ 22:53:25

      Det var kanske den största skymf mot alla oss svenskar i Södertälje som DAGLIGEN utsätts för en svenskfientlighet vars like ni skåningar aldrig sett, utövad av kristna syrianer.

      Att du kallar dig invandringskritker är förbannad lögn och hyckleri när du står och tycker det är okej att svenskfientliga krafter byter namn på våra gator så att vi svenskar måste lära oss assyriska för att förstå gatuskyltar!

      Alla de svenska tjejer som dagligen blir kallad hora av dina och dina partikamraters älsklings invandrare verkar du inte bry dig om. Inte heller att Södertälje toppar våldtäkts statistik (undrar vilka som ligger bakom? När någon grips så är han alltid kristen från mellanöstern i alla fall), slår nationellt rekord i bilbränder, har landets sämsta skolor enligt skolverket.

      I Rinkeby, Rosengård och Bergsjön finns projekt mot hederskultur. Det gör det inte i Södertälje. Alla försök att starta sådana har lagts ner efter mordhot från kristna syrianer som inte kan acceptera att syrianska tjejer uppmanas bryta med sin kultur.

      När herr Klartexten skriver ”Deras ideologi står inte i konflikt med vårt samhällssystem och våra värderingar (yttrandefrihet, jämlikhet och demokrati). Jag har inga problem med att dom som delar våra värderingar ”tar över en stad” eller döper om gator etc. Vårt samhällsskick ifrågasätts inte!” Förstår jag att han aldrig varit här!

      Vi svenskar i Södertälje vet att SD är mer svenskfientliga än övriga riksdagspartier tillsammans.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 12, 2011 @ 08:24:17

      Jag var väl inte tillräckligt tydlig. Jovisst är det problem du beskriver! Återigen, all kriminalitet måste bekämpas, även i Södertälje! Men som du vet, mitt perspektiv är inte dagens samhälle! Utan framtidens samhälle! Prognosen är viktigare än dagens situation. Prognosen med kristna syrianer är oerhört mycket bättre än med muslimer! Vilken invandring skapar det bästa samhället om 30-50 år? Då tror jag syrianerna har försvenskats i mycket hög grad. Deras religion utgör förstås inget hinder för detta. Men muslimerna kommer aldrig att försvenskas när det gäller grundläggande värderingar som yttrandefrihet, jämlikhet osv.

      Vi måste även skilja på ren kriminalitet och vad som är uttryck för den syrianska kulturen. Jag tror att syrianerna idag är präglade av mellanösterns kultur, något som lär försvinna efter ett par generationer. Och om dom står för Sverigedemokraternas åsikter, så har dom ju också visat att dom har vettiga politiska åsikter. Dom står för det vi står för.

      Jag har även bekantat mig med ett antal syrianer som alla är väldigt trevliga och tänker mycket som oss. Jag känner en samhörighet med dom! Men jag har förstås träffat skötsamma personer.
      Skötsamma syrianer har en bra ideologi. Skötsamma muslimer har en dålig ideologi.

      Och all terrorism i landet är muslimsk! Ett problem som Finland sluppit pga sin låga invandring. Syrianerna ägnar sig inte åt terrorism. bara muslimer. Ju fler muslimer, desto fler terrorister!

      Att kalla mig för invandringsmotståndare är att förenkla problemet. Jag är främst emot alla kulturer som hotar vårt samhällskick! Där ligger islam i topp! Kristna kulturer ligger bra till. Jo jag generaliserar, men det måste man göra i en debatt.

      Sen har jag en fråga till dig: om vi nu skall ha invandring: vilka skall vi ta hit och vilka skall vi INTE ta hit?

 16. Malin
  Sep 05, 2011 @ 22:56:05

  Vad kan vara fel med att mötas? Att närma sig varandra? Du och jag kan också ta ett steg. Inget fel i det, vi är ju människor allihop. Integration hellre än… Ja, du vet: Assimilation.

  Jag tycker det vore hemskt om alla skulle försöka vara som du eller som jag. Vi är olika och borde kunna mötas.

  Jaja, Jag vet vad du tänker, jag vet ditt svar: Att dessa människor inte tar nått steg, varför ska BARA VI SVENSKAR anpassa oss. Sen tycker du att jag är naiv.

  Men där tror jag att du har HELT FEL -Helt enkelt. För du väljer dina exempel med omsorg för att dom ska passa dina syften. Det är mänskligt. Att helst bara ta till sig det som passar in i ens egen världsbild. Men det är tyvärr att göra det lite enkelt för sig. Det tar ju på krafterna att tänka nytt, tänka om.

  Hoppas du finner kraften en dag. Kanske när du inte ödar så stor energi på att känna oro och rädsla?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 06, 2011 @ 05:51:15

   Precis som du själv antyder så måste man ta seden dit dom kommer. Vill dom inte det så skall vi anpassa oss. Det är ditt budskap i ett nötskal.

   Extrapolerar vi din lösning så innebär det inget annat än en islamisering av samhället. Vill du det, eller vill du att DOM anpassar sig till vårt samhälle? Fundera på det och finn en lösning som leder dit!

   Svara

   • Malin Gathjelm
    Sep 07, 2011 @ 11:09:15

    Haha, du är för rolig du! Tror du på allvar att jag tycker som du? Nänä, där hade du fel. Igen.

    EDen där islamiseringen som du är så rädd för är ditt eget lilla hjärnspöke. Kom ut i verkligheten och se med egna ögon att människor faktiskt möts. Alla slags människor. Förutom du, då.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Sep 07, 2011 @ 21:39:17

     Islam är inget problem idag! Vi oroar oss för våra barnbarns Sverige, om 50 år. Hur ser Sverige ut då? Med kanske 2,5 -3 miljoner muslimer? Vad tror du har hänt med yttrandefriheten och jämlikheten då? Kanske ditt barnbarnsbarn är bög? Vill du ha 30 %muslimer då? Du ser vilken inverkan dom har redan vid 5 %.

     Svara

     • Malin
      Sep 08, 2011 @ 21:20:21

      Jag vet du tror det. Har sett en matteövning angående detta här på din blogg för ett tag sen. Den övertygade inte mig, kan jag säga.

      Du lägger mycket energi på att vara rädd för islam, du. Det är ledsamt, tycker jag.

      Människor är ju allra mest -just människor. Dom allra, allra flesta är fredliga utan agg mot andra. Dom allra, allra flesta vill mötas. Dom allra, allra flesta hyser faktiskt ingen rädsla mot andra religioner.

      Det är rädslor som dom du ger uttryck för som gör världen otrygg. Det handlar inte om religion. Det handlar om rädsla.

      Rädslan är det som föder aggression och våld. Oviljan att mötas göder misstänksamheten.

      Hur sjutton kan du tro att du skulle kunna bidra till en bättre värld om du inte öppnar ditt sinne och din famn för människor av alla slag?

     • KLARTEXTEN!
      Sep 09, 2011 @ 13:55:04

      Om du tror att islam är OK så föreslår jag att du beger dig till ett riktigt muslimskt land, typ Iran. Tror du det är en tillfällighet att inget muslimskt land har yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati och välfärd? Islam har inte gjort något land bättre! Sverige utgör inget undantag. Vill du att dina barnbarn skall leva med 35 % muslimer? Tror du att Sverige är lika jämlikt då?? Är du helt ansvarslös? Har du uppfattningen att muslimer är särdeles toleranta och jämlika?? Jag undrar vilken planet du lever i, som tror att ett starkt islam skulle öka jämlikheten, toleransen och yttrandefriheten. Det lär bli precis tvärtom! Vakna!

 17. Anonym
  Sep 05, 2011 @ 16:32:07

  Jag tror att ordet du söker är loser.

  Svara

 18. svenskasvensson
  Sep 05, 2011 @ 16:09:05

  Jag tycker som du, man tycks ha gett upp kraven om att invandrarna ska lära sig svenska.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

  Svara

 19. kalle41
  Sep 05, 2011 @ 15:55:54

  Läste om den här idiotin redan i morse och har redan kommenterat saken på FB. En skandal !

  Svara

 20. MRJ
  Sep 05, 2011 @ 15:50:05

  Sicken fånig blogg! Suck. Looser.

  Svara

 21. KLARTEXTEN!
  Sep 05, 2011 @ 14:15:54

  Jag tycker det är bättre att muslimerna anpassar sig till oss än tvärtom! Dom har flyttat hit, inte tvärtom. Vad sen Afghanerna tycker om vår kultur skiter jag i. Om dom gillar sin kultur så tycker jag dom skall stanna där, istället för att med näbbar och klor kämpa sig till väst.

  Svara

  • P-A Hultman
   Sep 05, 2011 @ 20:04:22

   Ja även SD folk behöver tydligen lära sig svenska, seder och bruk ack, ack, ack ack, dessa SD:are.

   ”Om två veckor är det dags. Då påbörjar språkkritiserade kommunstyrelseledamoten Arvid Frandsen (SD) en ambitiös svenskkurs. Under två helger skall han lära sig svenskarnas ädla tungomål.”

   http://www.skanskan.se/article/20110205/ESLOV/702049854/1005/*/nu-ska-han-lara-sig-svenska

   Svara

   • Blodsven
    Sep 05, 2011 @ 20:17:32

    Är det inte bättre än att svenska poliser ska lära sig arabiska i Sverige? Ack ack dessa rövslickande multikultinissar…

    Svara

   • KLARTEXTEN!
    Sep 06, 2011 @ 05:56:33

    Svenskkurs? Är det inte bättre att vi arabiskan iförs i skolundervisningen? Vad gäller svenskar så är jag långt överlägsen dig. Beklagar.Fast som bloggare kan jag inte använda ett färglöst trist språk.

    Svara

    • P-A Hultman
     Sep 06, 2011 @ 17:39:13

     Nu har KLARTEXT yttrat sig IGEN. Vad säger han då? Ja det budskapet var inte lätt att förstå. ”Svenskkurs? Är det inte bättre att vi arabiskan iförs i skolundervisningen? Vad gäller svenskar så är jag långt överlägsen dig. Beklagar.Fast som bloggare kan jag inte använda ett färglöst trist språk”. Kan du förtydliga detta budskap KLARTEXT, eller ska du också gå på svenskkurs tillsammans med Dansken? Ack dessa Sverigedemokrater säger jag.

     http://www.skanskan.se/article/20101130/ESLOV/711309859/1005

     ”Medborgarskap
     Kraven för att få svenskt medborgarskap är idag alldeles för lågt satta. I en jämförelse med andra har det visat sig att Sverige märker ut sig med låga krav för att förvärva medborgarskap. Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Likt många andra länder vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt medborgarskapstest. Genom ett sådant får man möjlighet att visa att man har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. Med medborgarskapet följer så väl skyldigheter som rättigheter och det är av stor vikt att alla svenska medborgare är medvetna om detta.
     Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal skall kunna få dessa indragna och utvisas.”

     Vem i hela världen kan ha skrivit detta? Jag låter KLARTEXT gissa så får vi se om han klarar att gissa rätt.

     Du Blodsven, du är inte karl nog att visa ditt rätta namn, inte heller stå för vad du säger, fega människor finns det gott om i SD. Gömma sig bakom synonymer är deras kultur och tradition, ynkligt.

     Svara

     • Blodsven
      Sep 06, 2011 @ 18:15:34

      Att inte visa sitt rätta namn i en fasciststat, där ”fel” åsikt kan betyda att du blir både förföljd och förlorar ditt jobb är väl knappast något en fåntratt med ”rätt” åsikt begriper ett skit av. Förstår inte heller vad du menar med att jag inte står för det jag säger. Jag menar vartenda jävla ord om att svensk polis aldrig i helvetet ska krypa för slödder oavsett var dom kommer ifrån. Dessutom är mina åsikter inte SD:s, utan mina egna och en helvetes massa vanligt hyggligt folk som jag träffar ute i verkligheten där inga PK-arslen varit i närheten av…

     • KLARTEXTEN!
      Sep 07, 2011 @ 21:26:15

      Språk-förslaget är lite stolligt! Får väl ses som en reaktion på att arabiska är ett vanligare samtalsspråk än svenskan på många skolor här. Det är naturligtvis skrämmande och ett symptom på vår sjuka massinvandring.

     • KLARTEXTEN!
      Sep 07, 2011 @ 21:29:27

      Finns det något tryggare än att vara invandringsförespråkare och islamistkramare i Sverige? Tror inte det. Invandringskritiker och Sverigedemokrater och deras familjer riskerar hot, förföljelse och våld, med statsministerns goda minne.

 22. J.
  Sep 05, 2011 @ 14:05:50

  Du låter som gamla islamister i Afghanistan som skriker ”nu har vi smutsats ner av västerländska ideér”. Ingen skillnad..

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: