Hur demokratiskt är Sverige egentligen?

Vi vet alla att yttrandefrihet är en förutsättning för verklig demokrati. Inte minst för att alla skall kunna framföra sitt budskap till allmänheten mellan valen.

Som bekant ägs alla TV-kanaler och tidningar av SD:s motståndare. Och dom har gaddat ihop sig mot SD!

Ifall alla TV-kanaler och tidningar, systematiskt diskriminerar ett visst parti, ja då finns inte yttrandefriheten i praktiken, för detta parti. Motståndarna censurerar dessutom systematiskt kommentarer och blogglänkar från partianhängarna.

Räcker det med laglig rätt att starta tidningar och TV-bolag? Inte när alla andra gaddar ihop sig mot ett specifikt parti! Inte när ett parti systematiskt diskrimineras och hindras agera på samma villkor som övriga partier. Vi pratar om ett parti som är större än KD, Centern och vänsterpartiet.

Alla andra partiers åsikter får fritt framföras i tidningarna, bara ett parti diskrimineras. Motståndarna missbrukar sin makt över medierna!

Våra medialagar skrevs med tanken att media skulle framföra sanningen, avslöja makthavarna och därmed stärka demokratin. Nu har det istället blivit tvärtom. Media är maktens redskap för att föra allmänheten bakom ljuset! Därmed skadar dom istället demokratin.

Det räcker inte med yttrandefrihet på papperet, vi måste ha det i praktiken också!

Advertisements

14 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Josefina Bergfast
  Nov 29, 2011 @ 09:29:59

  Anne-Marie Pålsson, (eller vad hon heter), en f.d. moderat riksdagskvinna, har nyligen utkommit med en bok som kritiserar ”den demokratiska andan”, eller bristen på den, inom moderaterna.

  Det är intressant.

  Kanske är alla dessa begrepp som ”jämlikhet”, ”demokrati”, ”yttrandefrihet”,” alla människors likvärdiga mänskliga värdighet”, (felöversatt till: alla människors lika värde), samt ”frihet” och ”mänskliga rättigheter” och ”broderskap” kanske begrepp som egentligen är ”naturvidriga”?

  Var finns, egentligen, någon egentlig ”jämlikhet” i det ”naturliga” livet? Vad är över huvud taget ”jämlikhet” för begrepp? Finns det över huvud taget i ”verkligheten” någonting som kan korrespondera med denna föreställda ”jämlikhet”? Jämlikhet i relation till vad? Till vem? ALLA människor är väl egentligen OJÄMLIKA i de flesta situationer? Och all hyllning till konkurrens och tävling, som snart sagt genomsyrar hela samhällets alla områden, det fenomenet tar väl i sin tur fullkomligt ut all form av eventuell jämlikhet som kan upplevas mellan jämbördiga människor?

  Den tävlings- och konkurrens, och jämförande-kultur, som framställs överallt och i alla sammanhang, vill väl verkligen, till sitt väsen, omintetgöra just all form av eventuell jämlikhet, eller jämbördighet?

  Och ordet ”frihet” kan man också verkligen se ur flera perspektiv. Det heter ju ”Den som är satt skuld, är inte fri”, och vilka länder idag, inklusive stora delar av deras befolkningar, i Europa, är idag INTE ”satta i skuld”? Det verkar vara de flesta, vilket väl medför att i princip att alla dessa länder i princip är ”ofria”? Inklusive dess befolkningar?

  ”Demokrati”-begreppet, får man kanske också fundera kring. Den politiska demokratin kräver förmodligen en öppenhet, en ärlighet och en politisk yttrandefrihet, där olika politiska ideologier eller ismer, kan ges utrymme att formulera sig själva, verbalt, i dialog med varandra, där argumentationen skall övertyga väljarkåren att välja den ena eller den andra politiska inriktningen, i s.k. ”fria val”.

  Men frågan är hur svårt, eller hur lätt, det egentligen är att både lura och manipulera en befolkning, åt både det ena och det andra hållet om man endast äger tillgång till de ekonomiska resurserna som krävs för den saken? Om man har tillräckligt starka ekonomiska resurser, och därmed också kan styra det massmediala utbudet, i alla dess former, så har man nog också möjligheter att påverka. ”Allt går att sälja med mördande reklam”, heter det, och det gäller nog också att kunna påverka och frammana de politiska tänkanden, som man vill skall genomsyra stora delar av befolkningarna. Kanske kan man också, om man har tillräckligt stora ekonomiska resurser, även påverka både polis och militär, samt också naturligtvis den ”valda politikerkår”, det ”knapptryckarkompani”, som skall ”användas” i det politiska arbetet med att ”leka demokrati”?

  Tydligen har Reinfeldt skällt ut de personer som inom partiet har haft ”avvikande åsikter” i någon fråga, och sagt någonting liknande som att: – ”Tror ni att ni är någon slags remissinstans här”…..

  Hmmm…..

  Så är det alltså med den ”demokratin och ”yttrandefriheten”, inom ”partikompanierna”…..

  För det är kanske det som partierna verkligen är? Hierarkiska ”kompanier”, med en ”diktatorisk ledning”, som stakar ut ”vägen”, som sedan alla ”medarbetare och sympatiserande fotfolk” har att rätta sig efter?

  Precis som inom ”det privata näringslivet”, så förbjuds också ”yttrandefrihet eller kritiska synpunkter”, som kan tolkas som ”trolöshet mot huvudman”?

  Så ”i verkligheten” finns det nog varken så mycket jämlikhet, yttrandefrihet eller demokrati, att tala om, när det kommer till kritan?

  Så man kan undra varför dessa begrepp höjs så mycket till skyarna i alla sammanhang?

  Det är som att alla MÅSTE säga sig stödja dessa ORD och begrepp, OM de skall anses vara ”goda, anständiga, civiliserade, kloka och förståndiga” människor? (Precis som i sagan om Kejsarens nya kläder, där alla var tvungna att säga att de verkligen beundrade den obefintliga klädnaden, för annars var de inte ”goda, anständiga, civiliserade, kloka och förståndiga” människor?)

  Men, det är klart, vad är alternativet?

  Öppen diktatur?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 29, 2011 @ 11:05:32

   Jo begrepp som frihet, jämlikhet, rättvisa etc är inte helt klara begrepp, men ändå värdefulla! Inom en och samma kultur får de ungefär samma betydelse och är mer användbara än i samtalet mellan två kulturer. Det väsentliga är att man i diskussioner (vid behov, dvs ofta!) definierar begreppen så man menar samma sak! Det är en sak som ofta missas, varför det ofta mynnar ut i idiot-diskussioner. Det är ord med tyngd, som därför gärna missbrukas. Att enas om en definition blir i sig en intressant, men nyttig och klargörande, debatt! Utan definition talar man ofta bredvid varandra.

   Och våra politiker är personligen invalda, inte partiet som sådant! Så länge vi har personval så får vi räkna med att allmänheten väljer dom även för deras personliga ståndpunkter, inte som nickedockor till Reinfeldt. Annars borde vi frångå personvalen och istället välja parti! För Reinfeldt är demokrati bara ett nödvändigt ont!

   Svara

 2. svenskasvensson
  Nov 24, 2011 @ 21:22:05

  Jag börjar tro att Kamprad styr sverige.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

  Svara

 3. Jonas
  Nov 23, 2011 @ 22:24:13

  Vi har varket demokrati eller yttrandefrihet värt namnet här i Sverige. Tyvärr har vi politiker/makthavare som ser sitt eget gå i första hand, och oss medborgare struntar man fullständigt i. Journalistkåren, med något undantag, har fullständigt missuppfattat sin uppgift, med att man skall granska och kritisera makten, utan istället, är man en megafon åt våra totalt verklighetsfrånvända makthavare. Tack och liv för att internet finns, och för att bloggar som denna och Avpixlat m fl finns. Sakta men säkert kommer stenen att urholkas. Ge inte upp, ge inte upp…..

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 25, 2011 @ 23:02:18

   Tack! Klockrent formulerat av dig! Jag tror att boende i andra demokratier mycket tydligare ser de allvarliga bristerna i vår yttrandefrihet och därmed demokratin!

   Svara

 4. Sherlock
  Nov 23, 2011 @ 12:33:13

  Ett praktiskt exempel på hur arbetsgivare mörkar sin statistik och därför kan hävda att de har både erfaren och utbildad vårdpersonal: Man anställer personal med erfarenhet och gedigen utbildning på timmar, alltså ger de timanställning. Man ger de några timmar då och då eller kanske bara ett sommarvikariat och sedan finns det inget mer jobb för de. Man ger unga och oerfarna och personer med utländsk bakgrund som man gett en ams-utbildning till vårdbiträde/undersköterska, fast anställning med lönestöd/bidrag.

  Då kan man visa upp de timanställdas CV och hävda att det är dessa företaget har anställt. Matchar man personnumren på arkiverade CV mot de fast anställdas personnummer, ser man snabbt att det inte stämmer. Så har man trollat fram kompetent och billig arbetskraft! Smart va?

  Svara

 5. Sherlock
  Nov 23, 2011 @ 10:08:42

  Jag vill gärna ta ett aktuellt exempel på att vi inte har ett demokratiskt styre. Det här med vad som har pågått inom vården nu ett tag: Påpekar man att missförhållanden kan ha ökat pga att arbetsgivare inom vården prioriterat personer med utländsk bakgrund och män, medan erfarna undersköterskor och sjuksköterskor blivit övertaliga och arbetslösa (de är ju så mycket dyrare), så är det ett påstående som kan bevisas genom statistik,men det verkar det inte vara någon som vill ta tag i eller ta i med tång ens. Istället fokuseras debatten på att det snålas och att personal läggs med munkavle.

  Alla som jobbat inom vården,åtminstone äldrevården- vet att inte många av personalen där kan regler och lagar och att många inte talar alltför många ord på svenska. Faktum är att hade man istället anställt erfaren personal oavsett ursprung och kön, hade personalen anmält missförhållanden. Men det är ju just detta arbetsgivare inte vill ha: man vill inte ha personal som kommer med invändningar och anmäler missförhållanden. Ibland är det jävligt praktiskt att ha folk anställda som istället skäller på varandra istället för på cheferna och som alla är i underläge då de inte har en chans på andra jobb.

  Jag citerar en chef på ett äldreboende: ”Men vad ska alla invandrare göra då? De kan väl inte jobba som poliser eller liknande då de inte kan så bra svenska”! Det är ett medvetet val av de styrande att lotsa in nyanlända till vårdjobb, därav AMS satsningar sedan 2006/2007. Verkar det med denna bakgrund så konstigt att det uppdagas vård-skandaler? Vi har alla ingredienserna: Vinst-spekulerande vårdbolagsägare och billig eller tom gratis arbetskraft!

  Detta får aldrig påpekas dock. Själv gav jag upp efter nästan 5 års arbetslöshet och utbildade mig till annat yrke då jag tröttnat på att gå som timanställd inom vården. Erfarenhet är inget man uppskattar inom äldrevården, man är bara jobbig om man vet var skåpet ska stå!

  Svara

  • Galmin Tireantvs
   Nov 23, 2011 @ 12:33:55

   Det är med säkerhet så att vårdbolag försöker att hålla nere kostnader till den grad att lagar överskrides och till den grad att vården blir lidande eller t.o.m. obefintlig. Det är med säkerhet så att privata bolag har vinsten och avkastning till ägarna som största prioritet. Det är med säkerhet så att kontrollerna är under all kritik.

   Bara ett par frågor: vad har demokrati drivandet av privata bolag att göra? Ett privat bolag är i sig ingen demokrati. Fanns vårdskandaler redan innan privatiseringen drevs igenom? Har skandalerna ökat p.g.a. privatiseringen, kostnadsbesparingar generellt eller både och?

   Jag är ingen anhängare av en privatisertad vård, men sanningen är att den svenska vården var undermålig redan tidigare. Den har säkert inte förbättrats genom privatiseringarna, tvärtom, men den var heller inget vidare innan.

   Svara

   • Sherlock
    Nov 23, 2011 @ 13:33:33

    Jag menar att YTTRANDEfriheten är undermålig ioch med att jag inte får yttra mig i frågan, trots att jag har egen erfarenhet av frågan. Yttrandefrihet är väl det som ligger till grund för en demokrati? Därför har jag yttrat mig ifråga om det här med demokrati, som klartexten skriver om. Privatiseringen har inte med just detta att göra. Däremot har vårdskandalerna som uppdagats på sistone,med detta att göra. Jag välkomnar en syning av vårdföretag samt kommunens vård. Kommunens vård har varit bristfällig också innan avknoppningarna. Men jag skulle vilja påstå att vanvården började ioch med konkurrensutsättningarna. Kommunen måste ju lägga sig under exempelvis caremas bud… Kommunen använder sig av samma trick.

    Men handen på hjärtat vill man väl egentligen inte komma till botten med problemen- det skulle ju innebära mycket dyrare vård! Ett bra exempel på privat vård är maria beroendecentrum där personalen är aktieägare i företaget, vilket har lett till ett bra engagemang och kunnig personal som inte grundar sig på en hierarki- undersköterskorna/skötarna utför i stort sett samma uppgifter som ssk. Ett skräckexempel är Carema som behandlar sin personal som skit. När de tar över ett företag ändrar de hursomhelst i schemorna så att småbarnsföräldrar luras att säga upp sig och istället jobbar på timmar och andra fula trick.

    Svara

    • Galmin Tireantvs
     Nov 24, 2011 @ 15:12:33

     ”On 23 november 2011 at 13:33 Sherlock said:
     Jag menar att YTTRANDEfriheten är undermålig ioch med att jag inte får yttra mig i frågan, trots att jag har egen erfarenhet av frågan.”

     Vad är det som gör att du inte kan yttra dig i frågan? Tystnadsplikten är till för att skydda patientens integritet, inte för att hjälpa missförhållanden att grasera.

     Svara

     • Sherlock
      Nov 24, 2011 @ 18:32:32

      Jag syftar på att de kommentarer jag försökt skicka till alla möjliga instanser i den här frågan, aldrig kommer med. Man har stämplat mig som rasist då jag bara ställt frågan till styrande politiker varför man inom vården slutat anställa erfaren personal och därmed satt mig på pottan ordentligt då jag inte haft tillräckligt med inkomst i nästan 5 års tid. Jag syftar inte alls på ngn ”tystnadsplikt” här. Vad får dig att tro att jag skulle syfta på ”tystnadsplikten”? Det är väl en helt annan fråga och inte en fråga om demokrati.

 6. Stig Palm
  Nov 22, 2011 @ 22:56:19

  Så länge du tycker som Cecilia Malmström (Fp) och Birgitta Olssin (Fp) i EU, Brüssel är du demokratisk.
  Annars betyder ordet Demokrati = folkstyre. Vem är folket? Ett folk godkänt av t ex nämnda personer?

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: