Tankesmedja svamlar om Breivik!

I sin spretiga DN-artikel hävdar Roland Poirier Martinsson att Breivik minsann inte är konservativ. Breivik själv betecknar sig som kulturkonservativ. Det bör ges en viss tyngd. Tror trots allt att Breivik kan mer om sin politiska åskådning än Martinsson.

Men visst är Breivik en terrorist och visst var dåden politiskt motiverade! Och visst var dåden onda! Och självklart definierar inte invandringsfrågan var någonstans på höger/vänsterskalan ett parti befinner sig. Det avgörs istället utifrån den ekonomiska politiken, inte minst fördelningspolitiken, samt inställningen till demokrati. Invandringsfrågan är perifer i detta sammanhang. Men om PK är idioter i övriga frågor, varför skulle vi förvänta oss att dom begriper detta?

”Poirot” förkunnar att muslimsk massinvandring är av godo. Då ber jag honom visa på ett västerländskt land som blivit mer harmoniskt av muslimsk massinvandring! Blotta faktumet att miljoner muslimer i deccenier flytt till kristna länder talar starkt emot att islam skulle vara en religion som något samhälle mår bra av.

Vi fortsätter naturligtvis att säga sanningen, oavsett om denna bekräftar Breiviks världsbild, eller inte! Sanningen framförallt! Istället kan ”Poirot” visa att vi har fel i vår islamkritik! Men det förmår han inte!

Hans artikel är intelligensbefriad och bekräftar bara hur korkade dom politiskt korrekta är! ”Tänkandet är inte deras starka sida” för att citera Persson. Jag har förtvivlat uppmanat PK att motivera den muslimska massinvandringen, men ingen har lyckats! På sin höjd kan dom klämma fram att vi av ”moraliska” skäl bör ta på oss kostnaden för denna! Men hur moraliskt försvarbart är det mot våra efterlevande, att bygga ett starkt islam i Sverige?

hogern-maste-forsta-att-breivik-agerade-politiskt

Muslimsk massinvandring livsnödvändigt syre

Advertisements

25 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Sherlock
  Aug 03, 2012 @ 20:34:12

  Njae- vet inte om jag kan hålla med om att SD är på ”min sida” dvs värnar om rätten till att kunna arbeta även som ensamförälder genom att ge rätt till dagtidsarbete eller /OCH (en kombination krävs) rätt för alla ensamföräldrars barn att få en KVALITATIV barntillsyn på de arbetstider som krävs av arbetsgivaren om denne inte kan ge dagtidspass. Jag har inte sett att SD eller något annat parti haft detta på agendan, trots faktum att det både lever fler barn i denna familjekonstellation, samt att alltfler jobbar obekväma arbetstider. SD liknar faktiskt mest KD i sin familjepolitik. Ändå röstar jag på SD tills att ngt annat parti uppmärksammar problemen med invandringen och som vill värna om sina medborgare.

  SD vill inte alls ha med såna som jag att göra egentligen. Det är som författaren skriver i boken ”Världsmästarna”:
  ”En som vill ha en ändring av invandrings och flykting-politiken är hemlös på två sätt: Han eller hon tillåts inte uttrycka sina åsikter eller ens ställa berättigade frågor utan att rasistskallet går.”

  Jag har dessutom upplevt att det partiet jag gärna ställer upp för, inte vill ha min hjälp eller vill bli förknippad med mig som icke sambo eller gift med barn. I den aspekten kunde jag lika gärna försöka gänga mig med KD.

  SD har en del väldigt förlegade värderingar enligt mig och jag tror inte dessa gör SD mer gångbar. Jag önskar att SD hade velat lyssna på välmenande råd, även från de som inte hör till deras ”målgrupp”.

  Jag röstar på SD av en anledning: Att jag liksom SD vill sverige väl och återskapa det land som mina släktingar i generationer innan mig, skapat. Jag älskar sverige och jag avskyr det faktum att politiker skänkt bort landet och gjort att det int elängre går att känna igen sig hemma. Hem är inte längre hem, utan gjorts om till oigenkännlighet. Ett otryggt sverige. SD liksom övriga partier bryr sig inte ett skit om mig och värdesätter inte alls min röst. Men jag är van att ta skit nuförtiden.

  Svara

 2. Molin
  Maj 01, 2012 @ 18:24:06

  Enskilda muslimers vilja att ta över Europa är ungefär lika stark som enskilda judars vilja att underminera Europa och gynna judiska intressen. Detta är den inneboende naturen i mångkulturen – att alla kämpar för att gynna sin egna grupp. Judar har länge besuttit inflytelserika positioner i sociala och politiska institutioner i Europa och Västvärlden. Judar är bl.a. de primära pådrivarna bakom mångkulturen i Sverige, om vi inte räknar faktumet att de också varit ledande bakom feminismens och kommunismens numera oavhävdliga makt i Västvärlden. Jag brukade tro precis som dig, att islams existens och närvaro i Europa var det absolut värsta som fanns, och tro mig, islam är en mycket negativ religion som påverkar Europa negativt i nästan alla hänseenden, men i samma veva som du länkar fram klipp med muslimska ledare som citerar den heliga boken och gallskriker om hur de skall ta makten över Europa och införa Sharialagar, så kan jag citera ledande judar både från förr i tiden och i nutiden, som raljerar över den makt judar besitter, och det faktum att judar i många länder har ett fullständigt monopol på massmedia och i formandet av publik opinion. I USA så kontrolleras både massmedia och utrikespolitik nästan uteslutande av judiska lobbygrupper såsom t.ex. AIPAC, och i Sverige så arbetar judiska grupper som ex. Paideia för ett fullständigt tillintetgörande av etnisk identitet och kultur i Sverige (http://www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug).

  Att judar välkomnar muslimsk invandring och integration i Europa är något vi alla känner till, men finns det något som judar räds mer än muslimsk anti-semitism, så är det vit, kristen, nationalistisk anti-semitism. Detta skriver bl.a. juden Steven Steinlight om i sin uppsats som finns att läsa här: http://www.cis.org/articles/2004/back404.html. Judisk identitet har länge varit ett stort problem för judar i Europa, då judar sedan begynnelsen i Europa varit ett slugt och illvilligt folkslag som blivit utvisat och portbannat från varje land i Europa minst en gång, att således pusha för en massiv, kosmopolitisk massidentitet har blivit något naturligt för judarna, för att överleva som etniska och oproportionerligt infytelserika minoriteter i vita länder. Detta kände även din idol Winston Churchill till långt innan Hitlers maktövertagande i Tyskland. I en krönika i London’s Illustrated Sunday Herald från 1920, så skriver Churchill följande om judarna: ”From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played a definitely recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire. There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders.”

  Att judar av naturen är ett ytterst intelligent och förvånandsvärt framgångsrikt folkslag är inget som går att förneka. Men detta i sig är inget som legitimerar deras närvaro i Europa som en oproportionerligt inflytelserik minoritet, som i mångt och mycket bidragit till den katastrofala situation som Europa för tillfället befinner sig i. Det är min övertygelse, att problem med islam och muslimer i Europa inte kan lösas om ett annat för oss främmande folkslag försvinner (eller åtminstone disarmeras): judarna. Steven Steinlight skriver i sin artikel, att trots att de flesta judar är medvetna om att muslimsk immigration samtidigt betyder en massimmigration av anti-semitism, så har de flesta judar hållit fast vid sin vurm för massiv och öppen invandring. Att judar i de allra flesta fall förespråkar hög invandring, liberalism, feminism och rotlöshet bland värdbefolkningen, medan man själv behåller sin etniska identitet intakt, är något vi vet. Och även om vi inte köper att detta skulle handla om en medveten gruppevolutionär överlevnadsstrategi, så är judarna främlingar i vår del av världen, och de är dessutom destruktiva främlingar, med destruktiva åsikter.

  Judarnas aktiviteter, åsikter och förehavanden i Europa och Västvärlden tycks baseras på en form av söndra-och-härska-strategi, där en potentiellt förtryckande majoritet söndras till identitetslöshet. Faktum är att om ett tankemönster likt judarnas historiska (och väl behövda) rädsla för icke-judar växer sig så starkt och gror in så djupt i kulturen och den etniska identiteten, så förvandlas den till en slags super-entitet, med ett eget liv, som helt ignorerar rationalitet och logik. I den länk (som jag fortfarande starkt rekommenderar sig att läsa) så skriver författaren, en högerdebattör som på intet sätt är antisemitisk: ”Yet we must also note a tendency on the part of more than a few Jews to decry as anti-Semitic virtually any rational criticism of Jews, or any normal manifestations of gentile ethnocentrism, or even any strong expression of Christian religious belief.” Vidare, så har dagens kritik mot Israel och USA:s policy mot Israel inlett ett ökat hat mot judar som kollektiv. Om nationalism och hat mot en minoritetsgrupp i Europa skulle växa, exempelvis mot muslimer, så ökar intoleransen mot andra sådana utbölingsgrupper (exempelvis judarna) generellt sett. Om man studerar judiska texter från både USA och Europa sedan 1900-talets början, så inser man att judar länge haft ett nästan paranoidt förhållande till judekritik eller etnisk nationalism bland majoritetsbefolkningen. Minsta kritik är ett potentiellt Auschwitz, och om t.ex. Sverigedemokraternas motstånd mot muslimer och ”utbölingar” växer sig starkt bland svenskarna, så är nästa steg judarna och ett nytt Förintelsen.

  Mer finns att läsa på följande länk: http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=12534

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 03, 2012 @ 18:35:40

   Din kommentar råkade hamna i spamkorgen. Automatiskt spam-system, som slår fel ibland.

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 03, 2012 @ 18:51:03

   Att judarna säger sig vara positiva till muslimsk massinvandring kan ha två förklaringar:

   1. Judarna är lika naiva som svenskar vad gäller muslimsk massinvandring. Jag tror att dom kanske är mer medvetna än svenskar, men att majoriteten fortfarande är PK.

   2. Även om judarna utåt förordar muslimsk massinvandring, så röstar dom egentligen på SD. Ett folk som i alla tider förföljts och mördats av rasister, har inte råd att själva stämplas som rasister. Vem skall skydda dom då?

   Du har fortfarande inte lyckas göra det begripligt varför judarna vill skapa ett starkt islam i Europa! Du citerar osv, men lyckas inte motivera detta logiskt. Så länge du inte kan det, så fallerar din teori.

   Svara

   • Molin
    Maj 13, 2012 @ 20:27:13

    Jag har gjort det fullt logiskt, och du har fortfarande inte förstått. Judarna vill inte skapa ett starkt islam i Europa. De vill inte att muslimer skall få makten och islamifiera Västvärlden. De vill skapa ett kosmopolitiskt, identitetslöst, rotlöst samhälle i vilket deras ställning som inflytelserik etnisk minoritetsgrupp bland en rotlös majoritet inte hotas eller ifrågasätts. Jag tycker att Kevin MacDonald i sin Kritikkulturen-serie beskriver fenomenet med judisk makt på ett mycket övertygande och vetenskapligt gångbart vis. I vilket fall som helst, så inser judarna lika bra som du och jag, att etnisk nationalism hos Europas vita befolkningar är ett betydligt större hot mot judarnas vara och icke-vara i Europa, än islam någonsin kommer vara.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 13, 2012 @ 22:16:11

     Så du menar att judarna är emot muslimsk massinvandring? I så fall är judarna och jag på samma linje! Tycker du att judarna har motarbetat den muslimska massinvandringen och uppmuntrat övrig invandring? I dont think so!

     Du menar att massinvandring av icke-muslimer skulle skapa ett ”kosmopolitiskt, identitetslöst, rotlöst samhälle”? Hur kan någon veta att ett sådant samhälle skulle bli resultatet? Kan du förklara det? Det kan ju sluta hur som helst som jag ser det!

     Vad pekar på att Europas vita befolkningar är ett betydligt större hot mot judarna än muslimerna? Tycker du att västeuropa är präglat av en stark antisemitism? Någon icke muslimsk antisemitism att tala om, kan inte observeras i våra samhällen! Det verkar helt gripet ur luften! Du kommer med teorier och tankegångar som inte kan kopplas till verkligheten! Det hela känns väldigt luddigt och långsökt! Men du är välkommen att klargöra för mig!

     Svara

 3. Stig Palm
  Maj 01, 2012 @ 13:10:21

  Går det inte att tiga ihjäl denne Martinsson?

  Svara

 4. Sanity
  Apr 29, 2012 @ 16:47:22

  Tänk om det är du som har blivit hjärntvättat och är den enda som egentligen är PK? Att PK har lurat i dig att muslimer är av ondo och är ute efter att förstöra ditt land. Tänk om det inte är sant? Hur tar du reda på sanningen egentligen? Tänk om det är alla vi andra som verkligen ser sanningen medan du har ett tunnelseende där visa måste hatas – bara för att göra dina PKister nöjda.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 01, 2012 @ 09:13:04

   Jag drar logiska slutledningar av fakta! Öppnar du en tidning domineras våld och elände av muslimerna!

   Svara

 5. svenskasvensson
  Apr 29, 2012 @ 14:41:30

  Varför Fredrik Reinfeldt misslyckades som statsminister, läs mer här http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/2012/04/29/varfor-fredrik-reinfeldt-misslyckades-som-statsminister/

  Svara

 6. sven
  Apr 25, 2012 @ 22:15:02

  Zigenare är kristna.Tillåt massinvandring av zigenare.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Apr 26, 2012 @ 10:58:02

   Inte ens jag sticker under stol med kriminaliteten (som jag tror finns, men inte vet). Men kriminalitet är oändligt mycket ofarligare än terrorism och den samhällsomdaning islam skulle innebära! Pga zigenarnas negativa sidor kan jag inte förorda hämningslös invandring. Men jag gillar dom och ser dom inte som någon samhällsfara!

   Svara

 7. sven
  Apr 25, 2012 @ 15:59:37

  Du skyller hedermord bara på islam.De i Landskrona var inte muslimer.

  Svara

 8. Stig Palm
  Apr 25, 2012 @ 11:12:43

  Nästa fråga? Är denne Martinsson mottaglig för sakliga argument? Annars, är det väl bättre att tiga ihjäl honom?

  Svara

 9. Erik
  Apr 25, 2012 @ 08:47:12

  Jag börjar bli smått trött på ert lek med och omdefiniering av svenska ord. Vad menar ni egentligen med PK, kulturmarxism och andra lustiga uttryck? Alla som inte tillhör SD eller delar er bisarra världsbild kan väl inte vara politiskt korrekta?

  Hur mycket jag än ogillar marxism så kan man ju knappast påstå att den som vill förstatliga alla företag och införa proleteriatets diktatur (dvs en marxist) tillhör den politiskt korrekta mittfåran i svensk politik. Möjligtvis är det PK på Kuba.

  Antingen är man marxist och tror på marx ideer, eller så är man det inte. Vad är en ”kulturmarxist”? Hur mycket jag än ogillar Fredrik R`s invandringspolitik så måste jag säga att den som kallar moderaterna marxister eller ”kulturmarxister” måste vara rubbad!

  Sluta tala med era lustiga koder och internspråk och tala ur skägget istället!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Apr 25, 2012 @ 13:31:50

   PK innebär att man inte tänker självständigt utan istället blint anammar en politiskt korrekt inställning. Resultatet blir bristande logik i resonemangen. En politisk inställning vars delar inte hänger ihop till en fungerande världsbild. Jag tror jag redan skrivit att du INTE är politiskt korrekt, för du tänker självständigt! Du kan självklart vara invandringsföreskråkare utan att vara politiskt korrekt, men då tänker du självständigt.

   Självklart är inte marxister PK vad gäller revolution etc, men däremot PK vad gäller invandringspolitiken. Dom följer slaviskt partiets inställning i frågan. Minoriteter har alltid rätt, särskilt dom med en ideologi starkt avvikande från vår! White guilt!

   Kulturmarxism: att av ideologiska skäl ifrågasätta våra kulturella normer.
   Kön (man/kvinna)
   Familj (kärnfamilj/stjärnfamilj)
   Sexuell läggning (hetero/HBT)
   Ras (oftast vit/icke-vit)
   Kultur (europé/icke-Europé, svensk/icke-svensk, västerlänning/icke-västerlänning osv.)
   Religion (kristendom/islam)

   Läs mer här: http://sv.metapedia.org/w/Kulturmarxism

   Svara

  • Galmin Tireantvs
   Apr 25, 2012 @ 18:24:13

   ”Vad är en ”kulturmarxist”?”

   Begreppet som det används här är ett politiskt slagord. Slagordet används flitigt hos den amerikanska extremhögern för att beskriva en medlem i en sammansvärjning som tros hota den fiiiiina befintliga kultur, moral och de värden som dessa innebär. Delaktiga i denna påhittade sammansvärjning är människor till vänster, feminister, homosexuella (faktiskt), multikulturalister, ekologer, migranter und filosofer från Frankfurtskolan.

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Apr 26, 2012 @ 10:51:31

    För att få svar på frågan får du forska lite själv. Jag tror mig dock veta ungefär vad som avses: Ett förakt för vår kultur, till förmån för minoritetskulturer, gärna totalitära sådana.

    Svara

    • Anonym
     Maj 04, 2012 @ 23:47:26

     Lustigt hur ni anpassar dessa nyskapade/påhittade ord och definitioner. I USA (där uttrycken myntats) kallas den som försvarar homosexuellas rättigheter och värnar gay rörelser för ”kulturmarxist” och PK. Här springer Jimmie Åkesson på gayklubb för att värva röster och protesterar mot att han vägades deltaga i pride. Du själv ondgör dig över att vissa invandrare ogillar HBTQ folk. Så ni SDàre är allt ett gäng PK och Kulturmarxister!

     Svara

     • KLARTEXTEN!
      Maj 05, 2012 @ 07:36:40

      Jag är själv ingen varm anhängare av ordet kulturmarxist. Föredrar PK. Men kulturmarxister liksom PK är per definition ologiska. Förvänta dig inget annat! Dom gapar visserligen om HBT-rättigheter och feminism (precis som i USA). Men allt detta får stå tillbaka för muslimska intressen. Ett starkt islam är nr uno för idioterna. Så om bögarna och kvinnorna drabbas av ett allt starkare islam, så accepterar kulturmarxisterna detta.

      SD:s ideer är väsentligen logiska och jag utmanar vem som helst att bevisa motsatsen! Vi är för mänskliga rättigheter för ALLA! Inklusive bögar, kvinnor, barn etc. Individens rättigheter står alltid högre än gruppens!

 10. Stig Palm
  Apr 24, 2012 @ 14:24:24

  Vem är denne Martinsson? Var kommer han ifrån? Vem bryr sig om vad han skriver?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Apr 24, 2012 @ 15:05:57

   Chef för Timbro tankesmedja. Har sett honom ett par gånger på Axess TV och då verkade han inte PK. Men nu: PK i kvadrat!

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: