Sverige är inte mångkulturellt!

Sverige är inte mångkulturellt. Det är bikulturellt! Vi har två religioner som dominerar stort: kristendom och ett starkt växande islam.

Vi har c:a 500.000 muslimer, 40.000 buddhister och 20.000 judar. Islam är större än alla småreligioner tillsammans! Och växer så det knakar! Vi har massinvandring av muslimer, inte av buddhister eller judar! Medan idioterna gapar om mångkultur så ökar istället bikulturen!

Det offentliga samtalet borde handla om verkligheten. Önskar vi bikultur eller mångkultur? Något som borde diskuteras! Om vi verkligen önskar mångkultur så bör invandringen från muslimska länder minska drastiskt till förmån för invandring från övriga kulturer, som den buddhistiska, judiska etc. Något jag skulle välkomna!

Verklig mångkultur är mycket bättre än bikultur! Ett starkt växande islam är inget som gynnar något samhälle! All erfarenhet pekar på motsatsen!

Bikulturella samhällen har stora problem. Se på Libanons historia av blodiga inbördeskrig och Nigeria som nu plågas av islamistiska Boko Haram.

bild-av-breivik-pa-vm-affisch kvinna-kallades-terrorist–far-35-miljoner nu-inleds-processen-mot-misstankta-terroristerna khalid-sheikh-mohammed starka-scener-i-breivik-rattegang de-flesta-pa-utoya-dodades-med-tre-skott mor-utoyas-sambo-vittnar var-inblandad-i-mordplan-pa-vilks misstankt-mamma-slapptes nu-ar-vi-95-miljoner gayaktivist-botfalld-i-st-petersburg gaylag-far-ryssar-att-flytta Sarcozy.ab drönare.ab Breivik.ab Kairo.ab spel.ab invandring.ab valdsamma-drabbningar-i-kairo mordade-marias-mamma-frislappt breivik-klipptes-in-i-finska-truppen al-qaida-tar-avstand-fran-breivik lejla-17-stopp-skjut-inte muslimsk partikelfysiker-domd-for-terrorbrott hollande-mot-seger-i-presidentvalet livet-efter-mangs en-malsagare-mindre-i-mangs-rattegangen atal-mot-peter-mangs terrorist-in-i-doden barnfattigdomen-kraver-nya-grepp

Advertisements

57 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Per Persson
  Jul 26, 2012 @ 22:37:14

  Kultur handlar om mycket annat än religion: musik, mat, språk, traditioner, …
  De kristna står för många olika kulturer, och muslimer står för många olika kulturer, framförallt beroende på varifrån i världen man kommer.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Aug 01, 2012 @ 01:26:50

   Sant, men jag tänkte mest på religionen och värderingarna. Har inget emot muslimsk (arabisk) Mat, sång och musik. Ogillar dock som bekant religionen och värderingarna. Främst för att de hämmar en god samhällsutveckling. Jag fokuserar alltså på religion o värderingar, då resten inte är något problem, oavsett kultur. Tvärtom välkomnar jag alla övriga kulturkomponenter.

   Svara

 2. Bergfast
  Jun 25, 2012 @ 10:35:11

  Tack till KLARTEXTEN.

  En mer lättläst, (och mer genomarbetad) version finns på Tommy Hanssons blogg, under rubriken ”De goda och De Fina breder ut sig”, (som handlar om Doreen).

  Svara

 3. Bergfast
  Jun 16, 2012 @ 16:26:02

  ”Om ordet ”raser” och ”rasism och främlingsfientlighet”, samt en aspekt på ordet” religion”.

  Även om de faktiska olika folken som finns, som har olika etniska särskiljande kännetecken som de alla själva kan se och identifiera sig själva med, såväl som identifieras av andra genom, inte påtalas som ideologi, eller som koncept, eller ens som någonting betydelsefullt i sig, så är det ett faktum att människor i sina vardagliga liv påverkas och präglas i sina identitetsuppfattningar och självbilder OCKSÅ av hudfärg och andra “synliga och mätbara” specifika etniska skillnader och kännetecken. För de flesta tillhör och ingår dessa fysiska s.k. etniska specifikheter, som en del av dem själva i sina självidentifieringar –detta är jag, och –detta är vi, osv. De synliga skillnader som finns mellan olika folkslag runt jordklotet, och som kan ses med blotta ögat av den minsta baby, det som händelsevis har identifierats med orden “ras”, eller “etniska olikheter”, (alltså biologiska och därmed synliga skillnader), är en variationsrikedom i människosläktet. ATT de flesta människor identifiera sig själva, och också kan identifiera andra med hjälp av dessa yttre synbara specifika specifikheter och särskiljbara skillnader, är inte i sig själv någon ”rasism”.
  Att människor kanske alltid har påverkats av synliga och mätbara skillnader i fysiska framtoningar t ex vad gäller olika grader av skönhet, tjockhet, långhet, korthet, smalhet et cetera, är ju ett faktum som man verkligen inte kan förneka. Att olika personligheter och karaktärer har olika dragningskraft är ju också en verklighet. Däremot kan man inte säga att olika mätbara nivåer av IQ med någon slags automatik skapar den ena eller den andra ”karaktären” eller ”personligheten”. Det kan finnas mycket intelligenta personer som samtidigt är mycket oattraktiva och osympatiska ”karaktärer” och ”personligheter”, och naturligtvis också tvärt om. Olika kulturella seder och traditioner, språk, social rang eller ekonomisk ställning, klädstilar och yrken är också identitetsmarkörer för människor själva, och också för andra, som också identifierar sina medmänniskor utifrån dessa identifikationsmarkörer. Nationalitetsidentiteter finns, och de flesta nationer har en historia, har ett dominerande språk, har en dominerande etnisk profil osv. De flesta nationer vill också hylla sina länder med flaggor och sånger på olika sätt. Många nationer säger: ”God bless our country”, osv., och där finns ofta en självklar vilja till patriotism och till ”självdyrkan” av nationen som sådan, dock anses det av många som varande någonting ”fult” att vilja göra just det i Sverige…
  Ett problem idag, i bildmedias tid, och inte minst tv-media, samt filmmedia, reklammedia osv., där alltmer fokus sätts på människors utseenden, är naturligtvis också att de s.k. ”rasliga” specifika olikheter som finns, som också tillhör den synliga, yttre och mätbara verkligheten som människor alltmer verkar bry sig om?
  Alla människor och alla olika folkgrupper ingår ju som självklara ”delar” av hela den ”mänskliga familjen”, eller den ”mänskliga arten”. Vad som också är ganska vanligt förekommande som självklarheter är att de allra flesta människor präglas av dem som de är uppväxta med, och också i det land som de lever. Oftast är det människor som liknar dem själva, och som de flesta därmed därför också oftast känner störst samhörighet med, och identifierar sig själva med, både etniskt, språkligt, socialt och kulturellt.
  Detta fenomen är absolut ingenting som automatiskt och utan anledning medför någon fientlighet mot ”de andra” som inte är ”lika”, eller som inte uppvisar de ideala karaktärerna, eller etniska skönhetsidealen som råkar finnas i nationen. Alltså de som inte så enkelt eller lätt kan identifieras som tillhörande den egna ”folkgrupperingen”, eller den ”etniska profilen”, med de kulturella, språkliga, och etniska skönhetsideal som finns inom nationen. Dessa olikheter anses inte nödvändigtvis som lägre stående bara för att man kan konstatera att etniska olikheter finns, som då har fått benämningen ”rasliga olikheter”. De flesta olika folkgrupper är präglade sedan barnsben att känna tillhörighet till och hylla just det ”skönhetsideal” som just råkar finnas inom deras specifika folkgrupp. Det är ju inte så lätt för varken kineser, indianer, japaner, eller över huvud taget asiater, afrikaner eller orientaler, (som ju alla oftast är mörkhåriga), att ha ”ljushårighet, blondhet, eller blåögdhet” som ”ideal”? På samma sätt som det kan vara svårt för de ”ljushyade, ljushåriga och blåögda folken” att t ex ha svarthårighet och mörk hy osv., som ”skönhetsideal” Dels är man inte präglad på dessa etniska specifikheter och dels är det i stort sett omöjligt att ändra hudfärg, eller ändra etnicitet, s.k. ”ras”.
  Att vilja försöka förneka sådana grundläggande inklinationer i identifieringsprocesser av olika slag, både självidentifieringar och identifieringar av andra, samt av präglingar som gör att alla olika människor känner sig mest ”hemma” med det sammanhang och de människotyper som präglat dem, och som därför påverkar deras livsstilar och livsval, är inte människovänligt att göra.
  Likhetskänslor och samhörigheter av olika slag kan ju finnas på flera olika områden och nivåer, inte minst då livsstilar och kulturella nivåer, som kan överskrida de specifika ”etniska ideal”, som någon är präglad på, men grundprinciperna för de flesta vänskapsrelationer av olika slag bygger på att det finns ”likheter” som människor kan känna igen hos varandra. Det är ”lika gillar lika” som är grundprincipen. Eller som det heter ”lika barn leker bäst”. Det är den ”sociala och existentiella princip” som oftast ligger som bakgrund och bas för olika vänskapsbildningar och särskilt för familjebildningar.
  Dessa val och prioriteringar görs av alla olika folkstammar, folk och människor. De valen handlar då inte nödvändigtvis om någon automatisk och ogrundad ”hat” mot ”de andra”, (som är olika). Det handlar heller inte nödvändigtvis, alltså utan någon anledning, om att ”vår kultur är bättre än er kultur”. Det handlar heller inte om att ”vi”, (t ex svarta, vita, gula, röda), med någon nödvändig automatik är BÄTTRE ÄN ”ni andra”.
  Det handlar oftast istället om att ”vår kultur”, och ”vår sort” ÄR BÄTTRE, (och mer ”betydelsefulla”) FÖR OSS när det kommer till VÅRT VÄLBEFINNANDE, (=för oss svarta, för oss vita, för oss gula, för oss kristna, för oss judar, för oss muslimer, för oss hinduer, för oss moderater, för oss kommunister osv. osv.), än vad ”ni andra” är.
  Detta är en verklighet helt enkelt därför att det känns MEST HEMMA för just OSS, (dvs. oss svarta, vita och gula, moderater, kommunister, hinduer, muslimer, judar, kristna et cetera), med dem som DELAR vår ”verklighet” och för att vi också har lättare att hos VARANDRA kunna finna en ÖMSESIDIGHET DÄRFÖR att man ljust har ”likheter” av olika slag som grund.
  Det kan ju som sagt inte vara så lätt för kineser att ha blondhet och blåögdhet som skönhetsideal, liksom inte heller för indier, koreaner, afrikaner, orientaler, brasilianare, peruaner, spanjorer, greker, tjecker, italienare eller för några som helst andra folkslag som inte själva har dessa etniska specifikheter så särskilt utpräglat inom sig själva som folkslag. På samma sätt som att det också bland dem som är präglade på dessa etniska drag, och har dem hos sig själva folkslag, som utpräglade och vanligt förekommande etniska drag, är det naturligaste att de både lättare har just dessa attribut som skönhetsideal, och också att de flesta lättare kan känna sig ”mer hemma” och ”väl till mods” med just ljushyade, eller ljushåriga och blåögda människor. Detta utan att det för den sakens skull med någon slags automatik, och utan någon som helst anledning, innebär att man ”ser ned” på andra folkslag, eller har några ”rasistiska”, (hatiska?), tankar om dem.
  (Fenomen som ”skeptiskhet”, och ”kritiska hållningar”, eller fördömanden av ”folkgrupper”, utvecklar sig oftast när någon ”ovänlighet” eller ”fientlighet” i handlingar av olika slag, av en eller flera av den ena gruppen utförs mot en annan grupp. Då görs ofta ”generaliserande fördömanden” och ”avståndstaganden” mot hela grupper. Om en eller några romer är dumma, så är alla romer dumma, osv. Om en eller några svenskar är dumma, så är alla svenskar dumma et cetera. Om en eller några kvinnor är dumma, så är alla kvinnor dumma, och tvärtom.)
  Att enstaka individer själva kan välja att gifta sig över både s.k. ”ras”-gränser, eller ”socialgruppsgränser” och kanske också över politiska partigränser eller även över religionsgränser osv., (fast det ändå är relativt ovanligt då ju de flesta religioner, både kristendom, judendom, islam, samt kanske också hinduism m.fl. oftast har uttalade önskningar om att deras anhängare skall gifta sig just med respektive ”in-grupp” och ”gelike”), är ju inte någonting förbjudet, men samtidigt inte så förhållandevis vanligt förekommande.
  Dessa oftast naturligt viljor och inklinationer till familjebildning med de människor som representerar de ideal, både etniska, sociala, religiösa och kulturella ideal, som råkar finnas där man är uppväxt och som man därmed är präglad på, är människovänligt att tillerkänna alla olika folk.
  Det är dessutom kanske en viss garant för att det kommer att fortsätta finnas en mångfald av alla olika specifikheter i den mänskliga ”arten” också inom kanske 10-20 generationer framåt?
  Det vore tråkigt om all den variationsrikedom av specifikheter av olika slag som alla olika folk gestaltar och skapar just tillsammans med just varandra, i förlängningen skulle försvinna genom en alltför stor uppblandning. Olika folk som finns på jorden kan ju inte bevara sina språk, eller sig själva och sin egenart, som i sin tur skapar deras musik, deras dikter, sånger, deras danser, deras klädstilar, arkitektur, mat, samhällen, möbelstilar, deras målningar, övrig litteratur samt umgängestraditioner osv. osv. osv., om de inte har tillgång just till sina ”likar” och till just varandra, p.g.a. för stor uppblandning med andra.
  Därför bör man nog inte beskriva de tendenser som alla har till identifieringar med ”det egna” och med ”de egna” som någonting ”rasistiskt och främlingsfientligt”, (och därmed som någonting ”ont” som ”onda människor” ägnar sig åt), utan se att de allra flesta olika folkgrupper, språk, religioner och kulturer runt jordklotet praktiserar detta system. Det fenomenet kan man se som någonting ”gott”, ”värdefullt” och ”naturligt”, vilket det ju också är. Människor mår oftast helt enkelt bäst med det som känns ”hemtamt” och när de ”känner igen sig själva” hos sina medmänniskor.
  Att folkförflyttningar sker, och att flyktingar finns, är en verklighet. Att förflytta sig från sitt eget hemland och hemområde, till ett främmande land, med främmande människor, som har ett främmande utseende som man aldrig kommer att kunna likna och ”känna igen sig själv i”, kan medföra att man helst håller sig till ”de sina” om man har möjligheter till det, och bosätter sig gärna i s.k. ”etniska enklaver” i de främmande länder de har flyttat till. Dem som man känner att man ”liknar” känner man oftast att man ”mår bäst” tillsammans med.
  Att däremot förflytta sig, eller fly, till ett land som ligger nära det egna landet, som också har en befolkning som ser ungefär likadan ut som flyktingens, och med ett språk och kulturella traditioner som kanske är snarlika flyktingens, så finns där naturligtvis betydligt större möjligheter för flyktingen att efter endast en eller ett par generationer kunna smälta in i det nya landet, och likaså för det landets ursprungsinvånare att kunna känna att de främmande som flyttar in inte särskiljer sig så särskilt mycket, utan att där relativt lätt finns iakttagbara ”likheter”.
  Om de människor som bor det land man flyttar till, också känner att de nyinflyttade är mycket olika, har mycket annorlunda traditioner, seder, språk och karaktärs- och skönhets- ideal, så riskerar det att skapa känslor som inte ökar ”välbefinnandet”, och det blir då ur deras synvinkel drivkrafter till att hellre söka sig till ”de sina” för att också då kan ”känna större välmående”.
  Om och när då epiteten ”rasism och främlingsfientlighet” vill klistras endast på de inhemska människor som då underförstått blir beskrivna som varande ”onda, hatiska och ogina” mot ”de andra” så är det är en falsk verklighetsbeskrivning, som inte vill tar hänsyn till att faktiskt de flesta olika människor har likartade tendenser och inklinationer och villkor för sitt ”välbefinnande”.
  Man vill försöka ”skam-, ond- och skuldbelägga” ENDAST den inhemska befolkningen som känner dessa inklinationer och behov av att också kunna ”känna sig hemma” för att kunna känna välmående, som egentligen alltså är ett allomfattande mänskligt behov. Man gör då en felbedömning. De allra flesta människor runt jordklotet vill på samma sätt känna tillhörighet och samhörighet med ”det egna” och ”de egna”, för sitt eget välbefinnandes skull. ”Rasism”-stämpelkortet mot endast den svenska ursprungsbefolkningen är falsk, felaktig, insiktslös och ensidig i sina bedömningar och tolkningar av eventuella problemsituationer som kan uppstå med en alltför vidlyftig invandringspolitik. Det är den politiken som istället skulle kunna ses som varande ”fientlig” mot svenskar? Och kanske också i praktiken ”rasistiskt” inspirerad? En ”rasism” mot just ljushyade, mot blondhet och blåögdhet? En ”anti-vithet”, tillsammans med också en ”anti-svenskhet? Eftersom en ganska stor majoritet av det svenska folkets etniska profil och därmed skönhetsideal, är just ljus, och s.k. ”vit”. Många människor i Sverige ”trivs” och mår helt enkelt bäst med just blonda och ljushyade människor av fullkomligt naturliga skäl. Precis som många andra folk och etniska profiler oftast trivs och mår ”bäst” tillsammans med just sina egna profiler, och har dem som sina skönhetsideal, som också ökar deras känslor av välmående, trivsel och känslor av tillhörighet. Men de kallas inte, och antas inte vara ”främlingsfientliga” eller ”rasistiska”, fastän man skulle kunna säga att de är minst lika mycket ”rasistiska och främlingsfientliga”, som alla andra i så fall. Men det är dock ENDAST ”vita” människor som antas kunna vara det.
  Detta är en felaktig föreställning.

  ……………………

  Avsaknaden av den existentiella kulturella odlingen i medievärlden, och därmed utarmningen och bristen på kultiverandet av människans ”inre värld”, som ”byggs”, dvs. som ”odlas”i relation till någonting som tillhör det ”religiösa området”, är påtaglig.
  Den ”inre världen” hos människan, människans ”jag”, är just den verklighet som är ”utan synlig mätbarhet” men som ändå ÄR. Det är jagets utrymmer, som behöver kultiveras, som en motståndskraft mot fixeringen och självidentifieringen vid allt ”yttre mätbart” för sin identitet och självuppfattning, (även om man som människa samtidigt naturligtvis oundvikligen påverkas av allt ”yttre”, som är synligt och mätbart.)
  Men en fixering vid det ”yttre och mätbara” hos människan är delvis ett slags ”andligt utarmande” och ”nedbrytande” av den ”inre omätbara” sidan av människan. Att uppmärksamma ”den omätbara och oändliga sidan” av verkligheten i den mänskliga existensen, dvs. att uppmärksamma ”Gud”, blir då en kulturhandling som kan bli en kulturell motståndskraft mot att vara alltför ”bunden” till just ”det yttre och mätbara”.
  Det är denna kulturella utarmning och avsaknad av ett ”kulturellt och existentiellt, (religiöst) språk”, samt avsaknad av kulturella ”ritualer”, (t ex bön, Gudstjänst), som riskerar att göra människor beroende och lättpåverkade till det ”yttre”.
  Det massmediala rummets rent allmänt ytliga kroppsfixering i t ex filmstjärne-industri, tv-industri, mode-industri, och skönhets-industri, där den yttre mätbara sidan hos människan uppmärksammas, betittas, värderas och jämförs, och där ”skönhetstävlingar” ordnas osv., förmedlar i sig en föreställning om att människans hela identitet och ”jag”, sitter i ”det yttre” och att det är det enda som ”räknas” och betyder någonting.
  Men att inte bry sig om, eller kultivera den inre omätbara sidan som människa, i relation till ”Gud”, alltså i relation till en ”omätbar” ”verklighet”, är att skapa ett ”brist-tillstånd”. Att alltså relatera till ett ”Vara”, ett ”Du”, som i ”Sig Själv Är”, är religionens kärna. Du, ”Gud, som Är, och som är oberoende av alla materiella tillfälliga och ”döende”, eller ”föränderliga”, ”verkligheter”, är en viktig kulturell handling för att ”bereda rum” för det mänskliga ”jagets vara”. Att inte kultivera ”religion” medför konsekvenser genom att det försvagar och förminskar människans inre ”existentiella rum”, och försvagar därmed också hennes ”jag”, och hon riskerar att bli ett ”rö för vindarna”.
  Dvs. människan riskerar att bli ett ”rö” för olika ”mode-trend-vindar”, både politiska ”åsikts-trend-vindar”, och andra ”mode-trendvindar”, som i förlängningen kan riskera att leda till ”jag-löshet” och känslor av ”inre tomhet”, och också av ”identitetslöshet”, därför att människan förlorar sina ”jags inre rum”, om hon inte aktivt odlar ”en bekräftelserelation” till det ”rummet”, och till ”Gud”, som Är.
  Dessa eventuella känslor av ”tomhet” kan då riskera att vilja ”kompenseras” med antingen ännu mer yttre fixeringar av olika slag, t ex kanske konsumtionshysteri eller liknande stark yttre stimulans som i sin tur kan skapa ”förslavanden” och ”ofriheter” av olika slag.

  Det heter ungefär så här:

  ”En klok människa bygger INTE sitt ”hus”, (för sitt ”jags varande”), på ”lösan sand”, (dvs. den materiella världen och verkligheten, som i sig är i ständig förändring och som är övergående och inte någonting bestående). En klok människa bygger sitt ”hus”, för sitt ”jags varande), på KLIPPAN, (dvs. på det Vara, som ÄR ”evigt” och ”bestående”, och där ett ”oföränderligt vara”, dvs. ”Gud”, är basen för ”jaget”.(”Jag skall bevisa Mig vara Den som Är”= Guds Namn )…….

  ”Gud” skapade Himmel och Jord”, (”tak och golv”), och ”Gud skapade människan till Sin avbild”.

  Att ”umgås”, med ”Gud”, Skaparen och Livgivaren, genom Ordet, i bekräftelse av ”Gud”, i tilltro och i tillit, är att ”idka religion”.

  ”BERED en plats för ”Herran”, berg sjunken, djup stå´n opp” osv…., heter det t ex i psalmen.

  Det betyder att ”bereda existens”, eller att ”bereda en relation till ”den inre verkligheten”, eller det är att bereda ett ”hus”, ett ”rum”, för jaget, att ha sitt ”vara” i, det betyder att ”bereda en väg till ”Gud”. Den mänskliga ”varelsen”, jaget, bereder ett rum, dvs. ”ett vara” för ”varelsen” att ”vara i”. Detta sker i relation till ”klippan”, dvs. till ”den som är oföränderlig”, och till den som är ”bestående”, dvs. till ”Den som Är”, dvs. till ”Gud”.

  Människans ”jag” är inte ”något”, (dvs. inte ett ting), utan ”någon”, som lever i nuet och som ”är”.

  Därför kan inte människans ”jag” finna sin identitets ”källa”, eller sitt ”jags” yttersta bekräftare och identifierare”, i det ”den yttre mätbara, materiella världen”.

  Den ”yttre världen” och allt i den, är ”ett ting” som ständigt förändrar sig. Utan relation till ”den inre världen”, och i relation till ”Den som Är”, och som INTE förändrar sig, så riskerar människan att förlora ”närheten” till sitt jags existentiella källa”, och därmed också närheten till ”sitt själv”, till sitt ”jag”, och i förlängningen närheten till också andras ”själv”, andra ”jag”, (dvs. till sina medmänniskor).

  Människan, om hon förnekar vilken ”varelse” hon är, blir i förlängningen främmande både för sitt egna själv, för sitt eget jag, och också för andras jag, om hon undlåter att kultivera och bekräfta verkligheten och sanningen om sig själv.

  I den yttre mätbara världen, som är ett ändligt och ständigt föränderligt ”något”, finns inte ”identitetskällan”, och därmed den ”livgivande källan” för människans ”levande jag”.

  Endast i den oändliga, icke-materiella och omätbara verkligheten, hos ”Den som är ”Någon”, dvs. ”Gud, Fadern, Skaparen och Livgivaren”, finns denna ”identitetskälla”, denna ”spegling”, för människans jag.

  ”Gud” kan inte försöka förvrängas och användas som ett ”verktyg” och därmed ”förtingligas”. Det är nog kanske den högsta formen av ”synd”. Det vore nog som att försöka ”döda” ”Gud”.

  Men det skulle då samtidigt vara som att man skulle försöka döda människans ”jag” också.

  Kultiveringen av relationen till ”Gud”, vars Namn är: ”Den som skall bevisa sig vara Den som Är”, är A och O för människojagets liv och existens. Det är också A och O för människans förmågor att övervinna ”inre tomhet”, ”identitetslöshet” och ”kulturlöshet”, och också för förmågorna att kunna och ”stå pall” i sitt ”jag”, när svårigheter av olika slag kan drabba, som ju kan drabba alla folk, människor, stater, länder och nationer, i större eller mindre omfattningar.
  Ett kultiverat folk, som uppodlat själsstyrkor och starka jag i relation till “Gud”, har större motståndskraft mot motgångar och svårigheter.

  Det heter t ex:

  ”På “Gud” förtröstar vi”. (”In ”God” we trust”).

  Och man säger ofta i America:

  ”God” bless America”.

  ”Gud” välsigne America.

  VÄLSIGNE= SE VÄL PÅ.

  ”God” bless England”, (och alla dess medborgare)=”Gud” välsigne, (se väl på), England, och alla dess medborgare.

  ”Gud” välsigne Ryssland.
  ”Gud” välsigne Grekland.
  ”Gud” välsigne Israel.
  ”Gud” välsigne Italien.
  ”Gud” välsigne Iran.
  ”Gud” välsigne Spanien.
  ”Gud” välsigne Irak.
  ”Gud” välsigne Kina.
  “Gud” välsigne Danmark.
  Et cetera, et cetera, et cetera.

  Många folk, stater, länder, människor och nationer uttalar, på ett eller annat sätt, dessa ord.

  De flesta folk, stater, människor, länder och nationer vill oftast bli ”sedda väl”.

  Det verkar dock idag bli allt ”snålare” med förmågorna hos alltfler människor att kunna ”se väl på” både det ena och de andra. Allt fler börjar se motsatsen till ”väl”? Man vill ”ta avstånd från” alltmer, och man vill ”fördöma” alltmer. Fördömelse och avståndstagande kräver samtidigt att man har en någorlunda klar uppfattning om vad det egentligen är man vill ”välsigna”, och vad, vem och vilka, man egentligen vill ”se väl på” och också varför man vill ”se väl” på dem.

  Många människor, folk, stater, länder och nationer fortsätter tappert att vilja försöka ”blessa” (=se väl på), både sig själva som enskilda individer och även som just folk, stater, länder och nationer.

  Men sällan i Sverige.

  Det kanske skulle behövas lite oftare och lite mer i Sverige?

  ”God” bless Sweden.

  ”Gud” välsigne Sverige.
  ……………..

  Svara

  • Sherlock
   Jun 17, 2012 @ 09:06:01

   Bergfast: Du har väl verkligen ordets gåva! När jag ser så här mycket text är det sällan jag ids ögna igenom allt, men efter att ha läst din text här är det ju så klockrent – precis detta är ju det som fattats nu i decennier och det är ju förklaringen bakom utarmningen av svensk identitet och svältföddheten på det andliga planet.

   Jag har alltid längtat efter andlighet, men också alltid varit ateist eftersom det inte finns en enda religion som har allt det jag tycker är viktigt och religioner visar tendenser på att detaljfokusera och ritualisera, vilket jag tycker är trams. Jag brukar följa med på kristna sommarläger för att få umgås med härliga andliga människor som faktiskt kan diskutera ALLT utan att fördöma. Det är väl det som är skillnaden på vår kristna tradition och andra länders; att alla är välkomna på andliga resor utan tvång på medlemskap osv. Att åka på charter-resa är inget för mig, det blir bara hysteriskt och förutsägbart. Det är ju just vid möten med andra människor med ett öppet sinne, som vi utvecklar oss och då trivs bäst.

   Gud välsigne oss!

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Jun 24, 2012 @ 15:02:11

    Fast jag motsätter mig inte våld per se. Dock inte i en demokrati! Blev Sverige en diktatur, så vore våldet en självklarhet! Precis som motståndsrörelsen bekämpade Hitler. Det är alltid motiverat. Men alltså inte i en demokrati.

    Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 24, 2012 @ 15:04:31

   Du har många kloka tankegångar. Synd bara att många inte orkar ta del av dom! Du får skriva långa kommentarer, men det vore ju en fördel om fler orkade läsa från början till slut. Du lägger ju ner tid och engagemang i texterna!

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Sep 16, 2012 @ 11:56:29

   Kort och koncist! Den som inte orkar läsa, kan ju läsa en bok istället! T ex Krig och fred.

   Svara

 4. Galmin Tireantvs
  Jun 13, 2012 @ 11:20:05

  Vad har hänt med Klartexten? Har han kommit till insikt och tycker det är för dumt att motsäga sig själv i alla inlägg han någonsin gjort? Har sommarlovet spärrat tillgången till mellanstadiets datorrum? Har han blivit kär i en PK kulturstalinistisk muslimkramare? 😉 Jag hoppas allt är väl.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 24, 2012 @ 15:07:42

   Jo allt är väl. Lite tidsbrist emellanåt. I de ytterligt sällsynta fall mina texter motsäger sig själv, gör som med Koranen: senaste suran gäller.

   Svara

 5. Karl
  Maj 17, 2012 @ 20:23:39

  Tycker att det är lite oförståndigt att bunta ihop alla muslimer. Det finns gott om ”sekulära” högutbildade muslimer som funkar lika bra som andra invandrare och svenskar. Problemet är inte muslimer i sig utan fundamentalister av alla religioner, vanligtvis lågutbildade. Och det verkar vara den svenska strategin, att locka hit dessa. Det är klart att det blir problem då, och skapar en snedvriden syn på dessa. Bättre hade varit att försöka locka till sig högutbildade utlänningar som är produktiva och genererar mer än de förbrukar, muslim eller ej. Ja, det finns sådana, jag arbetar med sådana dagligen. Och det ger mig även intressanta inblickar i dessa kulturer att ha dessa som likvärdiga kollegor.

  Svara

  • Sherlock
   Jun 13, 2012 @ 11:15:06

   JUst precis! Det är ju just det som är problemet- att sverige gärna tar hit lågutbildade eller inte utbildade som inte ens kan läsa på sitt egna språk. Det verkar vara borgarnas strategi att medvetet ta hit de för att kunna dumpa lönerna och slänga ut de redan arbetslösa i kylan ännu mer. Det är sånt man märker när man bor i hyresrätt numera- förut var det skolungdomar som man såg rensa ogräs på sommaren i rabatterna. Nu är det nyanlända som rensar och klipper gräs medan ungdomarna snor mobiler för att tjäna lite pengar. Jag tycker självklart att alla borde ha rätt till ett jobb. Just därför önskar jag att alla skulle ha rätt till arbete i sina länder och slippa gästjobba eller fly någon annanstans.

   Var ska våra ungdomar fly för att hitta jobb? Varför vill alliansen att fler lågutbildade ska komma hit när de vet att vi redan har ett överflöd av lågutbildade arbetslösa? Förstår de inte att arbetslöshet kostar pengar? JO, det förstår de ju. Men så länge medelklassen verkar tjäna på arbetslösheten i form av BRF som kan köpa upp billiga arbetare och barnflickor som utför ROT och RUT så skiter de i att de med lägst löner eller inga jobb alls får betala notan för detta. Förut må det ha varit överklassen som var emot invandring, numera välkomnar överklassen invandring eftersom det inte stör just de utan bara bidrar till att de får det mer bekvämt.

   Jag säger det igen att OM det vore demokrati och alla länders stater tog ett ansvar för sina medborgare i första hand, skulle inga flyktingar finnas! Men detta med flyktingar har ju blivit en lukrativ business, så det är väl förklaringen bakom varför det finns krig och elände egentligen… Den största dubbelmoralen hittar man hos SD-sympatisörer eller nationalister, dubbelmoralen hittar man hos alla dessa ”människovänliga” och som tycker att gränserna borde slopas eftersom alla har ett ”lika värde”. Till alla dessa vill jag be att börja med att skänka sin bostad och sitt jobb till en annan mindre lottad. SEN kan vi snacka medmänsklighet!

   Svara

 6. Olli Rein
  Maj 13, 2012 @ 17:19:17

  Vem påstår att Sverige inte ska ha öppna gränser Maria Wetterstrand?

  Svara

 7. Erik
  Maj 11, 2012 @ 10:25:47

  Återigen, om det var islam som är problemet, skulle inte vi se samma problem hos muslimska bosnier? De problem du tillskriver islam finns mycket riktigt hos muslimska araber, men inte hos muslimska bosnier. Däremot finns de i allra högsta grad bland kristna från mellanöstern. Hur djupt ner i PK träsket måste man vara för att missa kopplingen?

  Din tes håller ej. Att kristendomen skulle vara en självförgörande ideologi och att den kristna per automatik sekulariseras.

  Om du tar hederskultur, segregation, brottslighet och svenskfientlighet som bevis för det du kallar ”islamisering” så måste du mäta syrianerna efter samma måttstock.

  Du är djupt kritisk till Jan Hellin och co för att de förnekar, förringar och förtiger problemen men gör exakt samma PK variant för att förespråka den mångkultur som förvandlat Södertälje från en vacker svensk stad till assyriernas huvudstad där gatorna har döpts om till arabiska namn (vilket du tyckte var ok), där frekvensen av bilbränder, skottlossning (flertalet gånger mot polisstationer), gruppvåldtäkter, organiserad brottslighet är landets högsta.

  Du skriver så gärna om att ni har sådant i Malmö men vill tysta ner att våra problem är värre pga att det är den sortens invandrare som du vill ha som står för illdåden. Det är absurt att du viftar bort problemen med att ”de går snart över, de är ju kristna”. Svenskar vågar knappt gå ut efter mörkrets inbrott här och bland dina kära trosfränder i syrianghettona vågar inte svenskar gå alls.

  Vore kul om din blonda dotter fick gå i skolan i något syrianghetto, då skulle det nog bli en annan ton i skällan!

  Ni är av samma skrot och korn, du Jan Hellin och övriga PK mångkulturvurmare!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 12, 2012 @ 22:27:51

   Jag oroar mig mer för ett starkt islam än för hög (tillfällig) kriminalitet. Jag tror syriansk kriminalitet är övergående. Men islamismen är det inte!

   Svara

   • Erik
    Maj 13, 2012 @ 20:19:09

    Då är väl du och Jan Hellin överens? Du är för fortsatt massinvandring och mångkultur samt likgiltig inför svenskfientligheten och kriminella invandrare.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 13, 2012 @ 22:03:44

     Jag var nog inte tydlig. I första hand föredrar jag att vi själv föder vår befolkning (dvs minimal invandring). I andra hand invandring av kristna, företrädesvis från Europa. I tredje hand övriga kristna, buddhister etc. Och nej, jag är inte särskilt rädd för mångkultur. Däremot inte sagt att jag önskar det! Men ”flyktingar” måste begränsas kraftigt! Vi kan inte agera socialbyrå åt omvärlden. Däremot är islam inget vi bör stärka, tvärtom!

     Svara

     • Erik
      Maj 26, 2012 @ 01:04:19

      Du förbryllar mig med dina resonemang. Ena dagen kan du skriva artiklar som beskriver de katastrofala situationerna i landets invandrar getton. Du förfasas över bilbränder, hedersvåld, gruppvåldtäkter med svenska tjejer som uttalat mål, kravaller etc. Med all rätt, jag förfasas också.

      Men när jag påminner dig om att detta inte är ett problem som går att koppla till islam utan de värsta ex på sådana företeelser är i södertäljes kristna syrian getton så blir det en annan ton i skällan. Helt plötsligt är ingen av de ovannämnda gettoproblemen något att oroa sig för, utan övergående problem som polisen kan lösa. Om kristna araber beter sig så så skall vi inte ta så stor notis, de kommer som genom ett trollslag snart att integreras eftersom de är kristna.

      Herr klartexten menar då, tvärt emot tidigare inlägg att vi ska se kravaller, bilbränder, stenkastning mot polis, gruppvåltäkter och hedresvåld som något relativt ofarligt som man inte ska bry sig om. Istället ska man bry sig om muslimsk teologi och se det som hotet. Herr Klartexten intar bara denna ståndpunkt när man tar upp kristna syrianers beteende, när muslimer i Rosengård gör desamma så ses det som ett steg mot islamiskt maktövertagnde.

    • Monica Lindberg
     Maj 17, 2012 @ 16:23:59

     enig…..

     Svara

  • Sherlock
   Jun 14, 2012 @ 20:26:15

   Jag håller helt och fullt med om att jag gärna skiter i att nämna ”muslimer” och istället väljer att nämna alla invandrade som inte delar västerländska värderingar. DEt finns många muslimer som också delar samma tro på jämställdhet osv som vi i västerlandet. Men det är de som inte delar våra värderingar som ugör ett stort jävla PROBLEM. OAVSETT detta så medför invandrade som inte har akademisk utbildning inom något yrke sverige lider brist på, att exempelvis jag som inte har det, att jag puttas ut alltmer från arbetslivet. Personligen skiter jag fullkomligt i om jag puttas ut av en nunna i dok eller utan…

   Svara

 8. Sanity
  Maj 07, 2012 @ 17:59:37

  Sverige är så multikulturellt. Vi har detta i lag sedan 1976.

  Regeringsformen 1 Kap. Statsskickets grunder.

  2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skallvara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.
  Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
  Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (1976:871).

  Att motverka andra människors rättigheter att utöva sin religion är enligt lag skyddat.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 07, 2012 @ 22:05:30

   Du menar tvärtom va? F ö är denna grundlag självutplånande, ett monument över svensk PK! Och naturligtvis kan ingen lag göra Sverige multikulturellt, så länge den muslimska invandringen är så kraftig. Vi är bikulturella!

   Svara

 9. Galmin Tireantvs
  Maj 05, 2012 @ 15:27:21

  Finns det någon anledning till att du blandar ihop begreppen: kultur, religion ?

  Svara

 10. Bergfast
  Maj 05, 2012 @ 10:42:02

  Undrar om det verkligen är någon ”Maria”, och heller inte ”Wetterstrand” över huvud taget som kommenterar KLARTEXTEN här?

  Det pågår en debatt på bloggen ”Varghjärta”, som ändå formulerar sig på liknande vis mot ”sverigedemokrater” vilket tyder på att ”rasism och främlingsfientlighet” verkligen kan finnas åt ”alla håll”….?

  Så här kommenterade jag på den bloggen, (vilket förmodligen inte kommer att publiceras där):

  Arrami 54 säger:….”…nja, mest en pueril personattack, typisk SD-folket”……och ytterligare:….” och tyvärr Svante, många svenskar tycks så djävla ogina att de inte vill hjälpa barn i nöd…pekar med hela handen mot SD-packet och övriga i den mångkulturella röran av främlingsfientliga och rasister!”

  Så ”den storsinte och gode” Arrami54 ägnar sig själv åt ”puerila personattacker” kan man ju konstatera, samtidigt som han tror sig själv om att vara just ”den store, generöse och gode”?

  I själva verket är nog Arrami54 tillhörande ”de ogina, onda och insiktslösa”, som också hyser ett ganska illa dolt förakt för ”svenskar”.

  Att ”inbilla sig själv”, såsom Arrami54 gör, att det endast är ”svenskar som motsätter sig en alltför kraftig, stor, generös och därmed ansvarslös, insiktslös och fientlig” invandring, som kan vara ”främlingsfientliga och rasistiska” här på jorden, visar på en ovanligt stor portion av ignorans och avsaknad av allmän människokunskap. Alla olika folkgrupper och nationer av människor har naturligtvis i sig själva inneboende sidor och tendenser av att vara ”främlingsskygga och ”rasistiska”, (i betydelsen att de alla betydligt lättare och enklare identifierar sig själva med dem som liknar dem själva, samt att de oftast är betydligt mer intresserade av att bilda familj med just ”de sina” av fullkomligt förståeliga skäl, som man därför bör vara människovänlig nog att verkligen tillerkänna alla människor), och de vill alla, av fullkomligt naturliga skäl, bevara och försvara den kulturella och nationella gemenskap som de har.

  Men Arrami54 är förmodligen en utpräglad ”människofientlig” person, ”i själ och hjärta”, som faktiskt egentligen ”hatar” att det över huvud taget skall få finnas ”olika folk och kulturer” på jorden, och är därmed en person som är förespråkare för en större enfald, än vad han själv begriper.

  Att beteckna alla som av omsorg om Sverige som nation, och också om alla medborgare i Sverige har kritiska synpunkter och åsikter om invandringens storlek, takt, utformning som varande ”rasister och främlingsfientliga”, det tyder på en ovanligt stor portion av insiktslöshet, samt på en allmän människofientlighet, och i synnerhet på en svenskfientlighet.

  I alla tider och i de flesta nationer har olika former av ”nationsförräderi”, eller ”landsförräderi” betraktats med avsky och förakt av förståeliga skäl. Personer som har gjort sig skyldiga till sådan aktivitet har ofta dömts hårt, i vilken nation eller vilket land det än har förekommit.

  Att tro sig om att vara ”vän till världen”, och samtidigt inte vilja vara ”vän till sin nation”, det tyder på en avsaknad av förståelse för hur de allra flesta folk och nationer fungerar i praktiken, vilket i sin tur tyder på en avsaknad av förmåga att se realiteter. Arrami54 är förmodligen också förblindad av ”höga”, (kommunistiska och internationalistiska?), ”ideal”, och begriper sig inte på människors inklinationer, behov och tendenser av identifikation och ömsesidighet, både vad gäller språk, kulturella präglingar och etniska profiler. Människor över hela jordklotet känner sig oftast helt enkelt mest ”hemma” med sina gelikar och fränder, och det är människovänligt att ta hänsyn till. Arrami54 vill totalförneka dessa grundläggande behov för människor, och verkar därmed vara en människofientlig person som förmodligen också är kulturfientlig samt mångfaldsfientlig.

  Förmodligen är Arrami54 själv utan kunskap om den saken eftersom Arrami54 verkar vara i avsaknad av insikt kring mänskliga beteendeinklinationer över huvud taget samtidigt som han tror sig om att befinna sig på ”den goda sidan” i sitt åsiktsregister vad gäller invandringspolitiken till Sverige.

  I själva verket befinner han sig på ”den onda sidan” som är just den insiktslösa och inbilska sidan, samt också den svenskfientliga sidan.

  Även invandrare kan vara ”rasistiska och främlingsfientliga” människor, (alltså vilja föredra ”sina egna” samt vara ”främlingsskygga” mot ”de andra”). Men då riktar de sin ”främlingsfientlighet och rasism” mot svenskar och den svenska nationen.

  Men det varken vill eller kan insiktslösa personer som Arrami54 begripa.

  Förmodligen är Arrami54 själv inte svensk, utan tillhör en annan ”nation” och ”ett annat folk” som har sina överlevnadsintressen att ta hänsyn till, såsom alla folk har, och är då därför ”främlingsfientlig och rasistisk” mot de svenskar som själva vill se till svenskars intressen av samma sak; överlevnadsintresse……

  Svara

  • Bergfast
   Maj 05, 2012 @ 12:50:36

   PS.

   Arammi54 säger vidare:….”Men till skillnad från er ser jag människan, individen, varje gång jag möter någon, jag ser inte hudfärg eller kultur som murar och exkluderar ingen p.g.a. kön, religion, sexuell läggning, hudfärg, ursprung (etnicitet).”….

   Och med denna ”deklaration” inbillar och tror sig Arrami54, med någon slags outgrundlig automatik, befinna sig på ”den goda” sidan i den ”mänskliga familjen”?

   I själva verket befinner sig Arammi54 i ett ganska förblindat, och som sagt insiktslöst, förnekande och verklighetsfrämmande tillstånd, och därmed i ett ovänskapligt och i själva verket en ganska så människofientligt förhållande till hela mänskligheten.

   Är Arrammi54 i själva verket kanske både blind och döv?

   Att konsekvenserna av en sådan förblindad åsiktshållning i förlängningen medför en kulturell utarmning av jordens alla olika färgrika, musikaliska, ordrika och etniskt varierande folkslag, som därmed i förlängningen medför att hela mänskligheten blir ”fattigare på variationsrikedomen”, som faktiskt leder till en minskad ”mångfald”, det verkar inte Arammi54 varken förstå eller bekymra sig om och därav kommer den respektlösa och insiktslösa ”människofientligheten”.

   Alla olika folk och folkslag, med sina olika profiler och kulturella särarter har rätt att få finnas, och fortsätta att finnas på jorden, till glädje och rikedom för just hela ”människosläktet”. Att tillerkänna dem alla deras naturliga inklinationer, behov och viljor till identifiering med sina fränder och gelikar, både språkligt, kulturellt och etniskt, är människovänligt att göra.

   Men inte ens det begriper Arammi54 i sin uppblåsta enfald. Han tillskriver också med någon slags självklarhet, och utan att veta det allra minsta om hur det verkligen förhåller sig med den saken, (tala om att vara ”fördomsfull”), människor som har en annan politisk åsikt i frågan om invandringens storlek, hastighet och utformning till Sverige, åsikter, egenskaper eller förhållningssätt mot sina medmänniskor, som de kanske inte alls har.

   Arammi54 är helt enkelt en inbillningssjuk person, som är ganska så människofientlig och ganska så dåligt förankrad i hur människor har behov, tendenser och inklinationer, samt viljor, till att vilja identifiera sig själva med sina ”gelikar”, och att det faktiskt är människovänligt att tillerkänna alla människor dessa behov. För deras eget välbefinnande skull, och för deras förmågor att hålla samman sina familjer, sina släkter, sina språk, sin musik, sina kulturer och sina nationsbildningar.

   Till förvar för mångfalden i den mänskliga familjen.

   Som i sin tur blir till glädje för hela den mänskliga arten.

   Ds.

   Svara

   • Bergfast
    Maj 05, 2012 @ 16:10:59

    Ps.
    Detta inlägg försökte jag publicera på den sencurivrande ”Varghjärtas blogg”, vilket han naturligtvis inte publicerade.
    ”Varghjärta” visar sig därmed vara en mycket inkonsekvent person, som inte tål ”andra åsikter” än hans egna, och som inte kan inte ”argumentera” på ett vettigt sett för sina ståndpunkter, eller bemöta kritisk åsikter med argumenterande argument.

    Så här skrev jag, (efter att mina kommentarer halverats):

    ”Ps.
    ”Se mina ”ocensurerade” kommentarer till Arammi54 på KLARTEXTENS blogg, under rubriken: ”Sverige är inte multikulturellt”.

    Det är mycket märkligt, att bloggen ”Varghjärta” som deklarerar parollen: ”Tystnad har aldrig byggt demokrati” själv visar sig vara så pass inkonsekvent och idkar grov censur bland sina kommentarer som går emot hans åsikter i invandringspolitiken?

    Han verkar helt enkelt inte tåla ”kritiska synpunkter” som går emot hans egna ståndpunkter, utan blir då själv en rabiat ”hatare” och en ”inbilsk, inskränkt och fördomsfull ” figur, samtidigt som han anklagar andra för att vara det? Utan att ha en aning om hur dessa andra, (dvs. de kritiska till oansvarig invandring), verkligen förhåller sig i möte med invandrade personer?

    Detta förfarande avslöjar en inbillningssjuk, falsk och verklighetsfrämmande samt som det verkar människofientlig, Arammi54? Det är lätt att svänga och slänga sig med fraser som berömmer den egna inbillade ”vidsyntheten, godheten och toleransen” men svårt att praktisera den mot ”åsiktsmotståndare”?

    Så mycket var alltså den ”goda parollen”: ”Tystnad har aldrig byggt demokrati”, värd?
    Ds.”

    Denna kommentar publicerades naturligtvis inte av ”Varghjärta”/Arammi54.

    Ds.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 06, 2012 @ 12:02:53

     Att censurera motståndare, behöver endast den svage göra! Dom starka välkomnar motståndarna! Dom flesta motståndare gömmer sig för mig. Jag försöker med allt: håna dom, blotta min egen strupe etc, röka ut dom ur sina hålor, men dom är hopplösa idioter.

     PK har en fruktansvärt besvärlig situation. Dom tror på något dom inte egentligen begriper, än mindre kan försvara. Löss helt enkelt! Censur är deras enda chans att inte tappa ansiktet totalt! Du anar inte hur många som censurerar mig! Jinge, Svensson, massor med PK-bloggar, liberala bloggar, Svd, Aftonbladet etc! Vi snackar lågt begåvat drägg!

     Svara

     • Bergfast
      Maj 06, 2012 @ 17:27:43

      Oj, det var många!….(Tack….)

     • KLARTEXTEN!
      Maj 06, 2012 @ 22:04:16

      Tro mig. Jag är ju så jävla provokativ att dom skulle ÄÄÄLSKA att mosa mig. Ingen klarar det! Dom vet eller anar att jag krossar dom, förnedrar dom offentligt! Jag blir blockerad varje dag på twitter. Jag säger vad jag tycker till dom som inte vågar debattera. Löss är dom!

      Det är OK att bli blockerad av svaga debattörer! Det drägget behöver jag inte! Jag vill stöta på dom starka, men verkar inte finnas någon stark PK!

  • KLARTEXTEN!
   Maj 05, 2012 @ 16:49:41

   Jag är övertygad om att det är Maria Wetterstrand, Miljöpartiets förra språkrör. För kommentaren kom strax efter jag twittrat till henne om inlägget.

   Svara

 11. Maria Wetterstrand
  Maj 05, 2012 @ 09:39:45

  Jag är inte längre en ledande politiker. Kan inte vara lätt för dig att vara nazist, din patetiska stackare.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 05, 2012 @ 09:52:46

   Det är mycket belysande att Sveriges (tills nyligen) populäraste politiker och invandringsförespråkare inte kan argumentera logiskt. Om jag vore nazist, så skulle jag inte argumentera emot dessa och heller inte vara judevän. Varför är du så ologisk? Visa mig ETT enda belägg för att jag är nazist. DU däremot förespråkar massinvandring av dom största judehatarna idag. Så vem agerar nazistiskt?

   Om du anser jag har fel i mitt inlägg; varför argumenterar du inte? Det vore väl ett nöje att krossa en sån som mig!? Klarar ni inte det, så har ni fel, helt enkelt!

   Svara

   • Maria Wetterstrand
    Maj 05, 2012 @ 10:03:06

    Rasister intresserar mig inte. Sverige behöver öppna gränser och inte isolation och detta jobbar jag aktivt för. Hej då.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 05, 2012 @ 10:16:16

     Oerhört torftig ”argumentering”! Du är mycket mer rasist än jag! Anser du att muslimerna tillhör en annan ras? Vilken? Varför skulle du annars kalla mig för rasist? Du erkänner i praktiken att jag har rätt: Sverige är bikulturellt, inte multikulturellt! Och det var vad inlägget handlade om.

     Vem har snackat om isolation? Vi behöver inte massinvandring av arbetslösa från kulturer präglade av homofobi, rutten kvinnosyn etc. Ingen kan förklara hur våra barnbarn gynnas av ett starkt islam! Däremot skulle jag välkomna invandring från kulturer vars värderingar inte står i konflikt med vår syn på jämlikhet och yttrandefrihet: Buddhistiska, hinduiska och många andra icke muslimska kulturer. Men du är tydligen inte intresserad av multikultur, egentligen! Däremot av ett starkt islam; ett bikulturellt samhälle!

     Svara

     • Maria Wetterstrand
      Maj 05, 2012 @ 10:24:28

      Din människosyn äcklar mig.

     • KLARTEXTEN!
      Maj 05, 2012 @ 16:48:19

      Fortfarande lyser argumenten med sin frånvaro! Jag tror min människosyn är mycket mer human än din dumsnälla människosyn. Jag förmodar att den som inte är beredd köra Sverige i botten, för muslimernas skull, klassas som ”nazist” av dig. Skälet till den stora muslimska invandringen är att islam skapar oerhörda problem i hemländerna, problem som nu exporteras till oss. Jag tvivlar på att våra barnbarn blir tacksamma för det. Mp står uppenbarligen inte för en ”hållbar” invandring. Nej det skall vara öppna gränser, kosta vad det kosta vill! Är du skyldig muslimerna något, så låt dom bo hos dig. Jag känner definitivt ingen ”white guilt”!

      Har vi större skyldighet att inhysa främmande nationaliteter, än att säkra våra efterlevandes trygghet och välfärd? Du borde fundera på om inte lilla Sverige tar på sig en övermäktig uppgift genom att försöka ”rädda” alla muslimer som vill hit. Ser du inga problem med importen av homofobi och en rutten kvinnosyn? Eller blundar du bara, ev hoppas på att dom ändrar sig?

      Jag är inte emot invandring per se, men massinvandring bör ske från kulturer som inte står i konflikt med våra grundläggande värderingar. Då har vi en hållbar, harmonisk invandring! Är det rasistiskt och människofientligt att tycka så? Varför inte även en hållbar invandring? För du kan väl inte på fullt allvar tro att islamisering i Sverige skulle vara ”hållbar”, vad gäller samhällets grundläggande värderingar?

      Om du prioriterar islamisering på bekostnad av HBT-rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet så kan man undra vilka värderingar du egentligen har!?

    • KLARTEXTEN!
     Maj 05, 2012 @ 10:18:41

     Jag är inte van vid intelligenta kommentarer från PK, men förväntade bättre av dig. Dina kommentarer befinner sig på samma retoriska nivå som nazisternas.

     Svara

  • Sherlock
   Jun 14, 2012 @ 18:53:53

   Maria Wetterstrand? DEt tror jag när jag träffar dig. Jag träffar dig mer än gärna eftersom jag mer än gärna byter verklighetsuppfattning med någon annan mellan 9-15. Men jag tvivlar starkt på att det ÄR du som svarat. Som sagt var- jag känner igen mig fullkomligt i KLartextens värderingar som han klargjort för här i en mängd inlägg. JAG är ingen nazist utan har tills 2006 röstat på VP eller MP. Så maila mig gärna genom KT så träffas vi? OM du nu verkligen vill träffa en NAZIST? Verkligheten kommer att visa sig vara en annan än den du levt i?

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Jun 15, 2012 @ 10:11:10

    Jag har chattat med Maria Wetterstrand på Twitter två gånger och båda gångerna har hon varit trevlig. Så jag TROR inte att det var den riktiga Maria Wetterstrand som kommenterade här. Jag skrev att jag trodde det tidigare, mest för att locka fram en dementi från henne. Men att hon skulle skriva så pass annorlunda här och på twitter låter konstigt.

    Svara

 12. Maria Wetterstrand
  Maj 05, 2012 @ 09:32:36

  Du har fel din råtta.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Maj 05, 2012 @ 09:36:03

   Jag trodde du kunde argumentera! Tydligen inte. Hur skall det gå för landet när inte ens ledande politiker kan argumentera logiskt? Och jag kan tala om att vi har rätt i det mesta vad gäller islam och massinvandring. Inte heller där har ni vettiga argument.

   Svara

   • Erik
    Maj 05, 2012 @ 22:54:21

    På en punkt ska jag hålla med dig ”herr Klartext” (det är inte ofta vi är ense). Maria verkar ha en ytterst mager repertoar av argument. Du som erfaren politiker borde kunna förklara dina ståndpunkter bättre, om du nu är Maria Wetterstrand. Jag kan ju kalla mig Gustav Wasa på detta forum om jag vill.

    Men du här Klartexten hävdar att ”PK innebär att man inte tänker självständigt utan istället blint anammar en politiskt korrekt inställning. Resultatet blir bristande logik i resonemangen. En politisk inställning vars delar inte hänger ihop till en fungerande världsbild”

    Så låt oss för hundrade gången syna dina argument ang massinvandringen, är dina slutsatser logiska? Eller har du blint anammat en inställning som är politiskt korrekt i SD kretsar? Hänger det du säger ihop eller finns bristande logik i resonemangen? Dvs är du PK eller ej?

    Du hävdar ständigt att den ”muslimska massinvandringen” för med sig rutten kvinnosyn, segregation, hedersvåld, våldtäkter, brottslighet etc. Jag har gång på gång bevisat för dig att dessa problem kommer med ALL massinvandring från mellanöstern, kristen, muslimsk eller vad det nu må vara.

    Ska vi jämföra den generella kvinnosynen hos kristna syrianer med den hos muslimska bosnier? Om du inte var så fast i SD`s politiska korrekthet så skulle du se var problemet verkligen ligger, i kultursvärer.

    Om du tror det blir roligare med hinduer åk till brittiska ghetton och ta en titt på kvinnosyn, segregation och hedersvåld i den gruppen.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Maj 05, 2012 @ 23:21:24

     Antag att jag köper din uppfattning om syrianerna och deras kvinnosyn. Då slipper jag i vart fall muslimernas terrorism och önskan om politisk islam. Därmed är jättemycket vunnet! För det utgör det största hotet mot våra efterlevande. När det gäller kristna, så är det rimligt att förvänta sig att vår syn med tiden konvergerar, pga att vi ändå har samma religion. Jag har lärt känna ett antal syrianer och känner starkt att dom känner samhörighet med oss. Vi är annorlunda, men står alltså på en gemensam grund.

     Varför tror jag hon är Maria Wetterstrand? Jo för att hon inte gör någon sak av det i sin text. Hon nedtonar sin roll. Inte tvärtom, som man skulle förvänta sig av en impersonator. Vore lite märkligt om en impersonator redan efter några minuter svarar i hennes namn: https://twitter.com/#!/Klartexten/status/198676046084710400

     Svara

     • Erik
      Maj 06, 2012 @ 10:39:37

      Det finns självklart en massa välintegrerade araber från alla religioner. Men om du ska tala om hur syrianer som grupp agerar och kommer att agera så bör du grunda det på erfarenheter från Södertäljes föga integrerade syrian ghetton.

      Vi har haft svenskfientliga kravaller, kränkningar av blonda svenska ”horor” och hedersbrott här sedan 70-talet vilket jag vågar gissa är MINST femton år innan sådant uppstod i Rosengård. Problemen förvärras för var dag som går. Att du träffat några syrianer som sökt sig långt bort från syrian ghetton och som tar avstånd från sina landsmäns svenskfientlighet är tämligen intet sägande. Jag kan hitta ett gäng mohammed från Irak eller Libanon med samma inställning, vilket du direkt skulle avfärda som irrelevant i förhållande till den stora bilden. Med all rätt ska tilläggas.

      Det du försöker med nu är PK trams modell SD/counter jihad, du måste kunna relatera till de svenskar som dagligen får ta konsekvenserna av den kristna massinvandringen från mellanöstern, de finns här i Södertälje. Fler städer är på gång bla Norrköping,

     • KLARTEXTEN!
      Maj 06, 2012 @ 11:57:56

      Vi får väl konstatera att vi ställer olika prognos på syrianerna. Återigen, eftersom vi och syrianerna delar religion, så ställer jag en god prognos. Medan du är pessimist. Vi får nog leva med det helt enkelt. För vi har tömt ut argumenten.

     • Galmin Tireantvs
      Maj 07, 2012 @ 16:39:50

      Bäste Klartexten: Erik angriper din huvud (enda)-tes, den som säger att invandring av en handfull tusen muslimer (det du kallar: ”den muslimska massinvandringen”) till sverige varje år är det som genererar dålig kvinnosyn, hedervåld och kriminalitet. Eriks vinkel är att problemen i Södertälje är genererade av kristna och att problemen snarare har med invandrarnas ursprung än med vilken religion de utövar att skaffa.

      Att avfärda detta med: ”vi ställer olika prognos på syrianerna”, typ ”du är pessimist och jag är optimist” är att ta den fega vägen ut och bemöter inte angreppet av din tes.

     • KLARTEXTEN!
      Maj 07, 2012 @ 22:04:30

      Väl talat! Jag sade dock att även om jag accepterar Eriks syn, dvs kvinnosynen etc är kulturellt snarare än religiöst. Så tillför muslimerna dessutom politiska islam, terrorism etc. Dessutom är kvinnosynen och homofobin etc mycket djupare förankrad i islam än i kulturen. Kultur kan förändras, men inte islam! Nu skiljer jag alltså på icke religiös kultur och religion.

      Poängen är alltså att kristendom och kultur är föränderliga, men inte islam! Kvinnosynen, homofobin,antisemitismen och islamism är förankrat i det muslimska urberget! Orubbligt! Så islam har en dyster prognos!

     • Erik
      Maj 09, 2012 @ 15:50:51

      Mitt syfte med att ta upp syrianfrågan igen var inte att få dig att ändra uppfattning om icke muslimsk svenskfientlig massinvandring. Jag vet att du av ideologiska skäl är för denna massinvandring. Det jag ville påvisa är att du kastar sten i glashus när du kallar Jan Hellin och andra för PK och mångkultur förespråkare.

      Du liksom han bor på behörigt avstånd från problemet, varken Jan Hellin eller du skulle vilja bo i ett syrianghetto, låta era barn gå i skolan där eller låt era blonda döttrar ta en promenad där nattetid.

      Både du och Jan Hellin viftar bort den enorma överrepresentationen i Brottsstatistik, speciellt sexualbrott som övergående problem som försvinner bara vi inte pratar om dem.

      Anledningen till dina och Jan Hellins ställningstaganden är ideologiska, att se problemen är inte PK hos vänsterflummare och hos SD folket är det bara PK att se och belysa problemen om det handlar om muslimer.

     • KLARTEXTEN!
      Maj 12, 2012 @ 22:26:33

      Du lider av en del fördomar! Faktum är att jag älskar att botanisera i invandrarområden och trivs förbannat bra med dom! Har absolut inga problem med den biten! Dessutom är jag inte emot mångkultur per se! Har du inte läst detta inlägg?

      Islam är mitt problem, thats about it! Naturligtvis föredrar jag kristna och judiska kulturer, för att vara på den säkra sidan. Men har absolut inga problem med buddhister heller. Hinduer har jag sämre koll på, men tror det är OK.

      Jag föredrar naturligtvis att vi föder vår egen befolkning. Men om inte så invandring av arbetskraft, inte flyktingvrak! Fick jag välja skulle alla kulturer med hög kriminalitet stoppas. Men jag bestämmer inte, så jag får kompromissa. Inga muslimer!

    • Sherlock
     Jun 14, 2012 @ 19:58:32

     Storbrittannien kanske haft en massinvandring de med- och därmed också skapat de klass-skillnader som medför ”white-trash-getton”, desamma du refererar till? Allt som sker, sker av en orsak. Arbetslöshet ärvs i gettona i england. För att de konkurrerats ut av billigare arbetskraft och pga dåliga förutsättningar som i sin tur beror på dålig utbildning som i sin tur beror på att de har flyttat sin tillverkning/fabriker till annan ort i asiatiska länder där det finns billigare arbetskraft? Sedan är det fritt fram för statens television att göra ”reportage” på att dte är en myt att inhemsk arbetskraft (engelsk) kan göra samma jobb som pakistanier eller andra. TV som ”skildrar” en engelsk yngling som aldrig haft jobb tidigare och som får provjobba på en indisk restaurang i england och som (guud va konstigt!) inte kan förstå vad rätterna på menyn betyder (eftersom de inte är skrivna på engelska vilket är det enda språk han lärt sig).

     Men guuud så KONSTIGT att england har en arbetslöshet, särskilt bland lågutbildade?

     Jag jobbade också extra på en tidning när jag var 19, som assistent. TRor du att det jobbet finns kvar nu när allt är satt på entreprenad?

     Nix, de jobben som blivit skapade nu genom alliansen är PIGJOBB! Samma jobb som de ivrigt deklarerar att de SKAPAT; men glömmer att nämna i vilken FORM tjänstesektorn utökats…. Och vilka får de?

     JAA; DÅ kan man börja snacka om att det är en GUDAGÅVA att inte kunna språket.

     Jag hade MYCKET hellre spelat in porrfilm för samma små slantar. Men den industrin står ju baltikum för.

     Amen!

     Svara

     • Sherlock
      Jun 14, 2012 @ 20:00:45

      I vanlig ordning glömmer jag att skriva INTE. Faan också!? INTE är skrivna på engelska ska dte ju vara. INTE INTE INTE!!!!!

  • Sherlock
   Jun 15, 2012 @ 18:47:00

   Men egentligen är det väl bara att kolla IP-adressen? Ville man spåra min hade det varit enkelt av den anledning att jag inte tycker att jag behöver särskilt skydd. Men eftersom ”Maria Wetterstrand” skriver ”öppet” hade väl inte heller hon behövt använda skyddad adress?

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: