Pussy Riot, we love you!

Att se dessa tre modiga flickor så frimodigt och stolt blicka mot TV-kamerorna och domarna är rörande! Dom bedriver en modig kamp för sitt lands demokrati! Trotsiga och vägrade backa trots att straffet kunde blir 3 år i ryskt fängelse! Bra mycket modigare än PK-lössen på svenska tidningar!

Dom har visat att kvinnor kan dom också! Alla är inte islamistkramande idioter!

Pussy Riot, Assange och Lars Vilks kämpar alla för det viktigaste för vår demokrati: yttrandefriheten!

Och deras vänner tvekar inte att ställa upp för hjältarna:

 

Advertisements

6 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Bergfast
  Aug 25, 2012 @ 21:24:59

  Vad gäller dessa ”Pussy Riots” ”utspel, ”spel för gallerierna”(?), eller ”perverterade demonstrationer” (?), som nog många människor inte ser någon ”vits” med, och som nog många människor nog huvud taget inte ens har hört talas om…. eller om de har hört talas om dem som hastigast, så har de nog ändå inte brytt sig om att uppmärksamma dem så särskilt mycket därför att de helt enkelt har sett dem som just endast ”unga förvirrade kvinnor”, som inbillar sig att de slåss för någon slags ”frihet”, genom att de (tror) att de ”spränger” några slags ”gränser”, men de ”missar nog målet”….(?)… De är unga, och de har inte några större erfarenheter av livet, och därför inte ”förstår de inte bättre” än att uppföra sig så ”respektlöst”(?)….. Men, men, i värsta fall kanske de endast är ”hjärntvättade och indoktrinerade” till att inbilla sig att de gör någonting ”gott”…(?)….

  Hur som helst…när de så småningom själva blir mödrar, och kanske mostrar och fastrar, samt så småningom kanske också mormödrar och farmödrar, till sina egna döttrar, syster och brors-döttrar, och dotter-döttrar, samt son-döttrar, så kommer de att märka att deras döttrar kommer att behöva deras personliga engagemang, deras stöd och deras förtroliga samvaro, för att kunna utveckla sig själva till socialt trygga, stabila och starka döttrar, och kvinnor, (som i sin tur orkar och kan ta hand om sina egna familje-relationer, och inte minst relationer till sina döttrar osv.….)….

  De kommer att märka att deras söner, och deras syskonsöner, och deras son- och dotter-söner, osv., kommer att vilja sträva efter betydligt större självständighet och oberoende, på flera olika områden, än deras döttrar. Sönerna kommer att uppvisa viljor till att kunna erövra ”en värld” och de kommer att sträva efter att utveckla sina förmågor att kunna fatta ”självständiga beslut”, och att kunna göra ”egna omdömen”, samt att kunna utveckla sina förmågor att kunna förlita sig på sina egna bedömningar i en mängd olika situationer, inte minst vad gäller kroppsliga, idrottsliga och fysiska aktiviteter i ungdomen, men även andra områden, som skola och universitet osv.….

  Som mödrar, mostrar, fastrar, mormödrar och farmödrar kommer de att kunna märka att deras döttrars behov av att de finns till hands för dem, som lyssnare och samtalspartner och som närvarande med sin omtänksamhet är mycket värdefullt för att deras döttrar i sin tur ska kunna utveckla sina förmågor att kunna känna välbefinnande, självförtroende, nära relationer och social trygghet och tillit osv. Döttrarnas behov av förtrolighet och vänskaplighet, både med sina eventuella systrar, och också väninnor, men även som sagt med mostrar, fastrar, farmödrar och mormödrar, helt enkelt med kvinnorna i familjerna, för att kunna känna socialt välbefinnande, styrka och självförtroende, kommer att visa sig vara betydligt större än deras söners behov av detsamma…..

  Så dessa ”perverterade”(?), och ”provoserande”(?), ”demonstrationer och aktioner”, och ”spel för gallerierna” (?), för ”frihets-kamp”(?), (för att få ”uppmärksamhet” så försöker de vara så ”galna” och ”chockerande” som möjligt(?), (för att därefter fnissa ”bakom ridån” för att de har ”lyckats väcka uppmärksamhet till sig själva”, som små ”teater-apor”(?), betraktas nog av många som endast ”ungdomligt oförstånd”…..och inte så mycket mer…..

  När de själva är mormödrar och farmödrar, så ser de nog annorlunda på ”världen”….

  Svara

  • Sherlock
   Aug 27, 2012 @ 18:42:17

   Jadu, det märks att du är äldre. Och kvinna, vilket många här tycks ha ifrågasatt tidigare (att du i själva verket skulle vara klartexten osv) En sak jag tycker är bedrövligt i detta forum och bland sverigedemokrater i allmänhet, är den här jäkligt grumliga och ålderdomliga synen på vad som är manligt respektive kvinnligt. Jag tar som självklart att kvinnor ska få ta precis lika mycket plats och lika mycket ”makt” som männen. Dit är det väääääldigt långt att gå, och ännu längre blir det med alliansregeringen, vilken egentligen är den sida som SD sympatiserar med. DEn saken är BIFF. Men jag gör som jag alltid gjort: När jag lägger min röst ställer jag mig frågan: ”Hur vill jag att samhället ska se ut i framtiden och vilket samhälle vill jag att mitt barn ska växa upp i”? Och INTE ”vilket parti ska jag rösta på för att just min situation skall belysas (dvs om jag tjänar mycket, vilket parti vill jag ska få behålla mesta möjliga av lönen, eller om jag inte tjänar ngt alls ”vilket parti ser till att jag får högre bidrag”?

   Om världen inte gjorde skillnad beroende av kön, skulle inte ”Pussy Riots” ett popband (ja , jag skriver pop för att jag själv varit punkare och spelat och sjungit och detta är fanimig inte punk!) i västvärlden, ha varit på löpsedlarna 2012. Jag skäms för att detta är 2012. Inte pga artikeln, men för att det finns alldeles för många inskränkta (är det månne pga sexuell frustration???) män och kvinnor, speciellt sd-sympatisörer, som verkar leva i det förgångna och som förespråkar det patriarkat som jag trodde dött tristessdöden för lääääänge sedan. Jag tänker att tanten Bergfast har ett gäng fans därute som är typ 3 decennier yngre. Pinsamt, SD. Och klartexten. Pinsamt.

   Svara

 2. Bergfast
  Aug 24, 2012 @ 10:11:51

  ”Rätten att häda”?…

  Det verkar framstå tydligt och klart att man inom massmedia medvetet alltmer vill försöka förråa människors sinnen, och därmed människors ”själar och hjärtan”. Detta genom de alltmer vulgära, de alltmer brutala, de alltmer råa, de alltmer okänsliga, de alltmer aggressiva budskap som framförs genom i stort sett all form av mainstream media.

  Även många s.k. nätsidor och bloggar verkar ha trillat in i fokuseringen på allt som är negativt och socialt destruktivt och definitivt inte socialt konstruktivt. Kanske gör de det i tron att de bedriver någon slags ”upplysning” genom att lyfta fram alla vidrigheter av olika slag som går att finna?

  Men de sociala och moraliska effekterna och konsekvenserna i samhället, bland vanliga medborgare, verkar dessvärre oftast inte alls leda till ”upplysning”, utan istället till en allt grövre ”mörkersyn”?

  Många människor tenderar att bli alltmer okänsliga, alltmer förråade, alltmer brutaliserade och alltmer hatiska, alltmer frustrerade och alltmer hatande? Många tenderar att förlora alltmer känslighet och alltmer av sitt ”ljusa sinne”? Känslor av hopp, tro och kärlek ersätts med känslor av råhet, av hat? Viljor av ”gott”, ersätts med viljor till brutalitet? Känslor av frid, ersätts alltmer med känslor av allt större vrede? Dvs., med och allt större grader av ”vansinne”?

  ”Vansinne” kan nog också beskrivas som ett slags van-seende, vilket skulle kunna beskrivas som ett slags ”förvridet seende”. Ett ”vredgat seende”, är ett slags ”förvridet seende”, och ett förvridet seende gör att människor förlorar förmågor till ”klar-seende”?

  Eventuellt ökade oförmågor till klarseende, medför som en konsekvens att alltfler människor faller ”ned” just i ”mörkerseende” och ”oklart seende” och förmågorna att kunna göra korrekta, sunda, sansade, godmodiga och välvilliga bedömningar om både olika samhälleliga företeelser och människor förloras? Istället görs bedömningar om det mesta, och de flesta, i svart? Dvs., i ett negativt perspektiv där tilltro går alltmer förlorad och respekt likaså.

  Utan tilltro, utan respekt och utan aktning eller tillit, och utan någon som helst egentlig kärlek görs alltfler bedömningar i enbart ett allt råare och ett alltmer vredgat hat, och det är kanske det som i själva verket önskas av ”samhälls-skräddarna” inom MSM?

  Det är alltså hat och förakt, misstro och trolöshet, samt respektlöshet, som man nogsamt och grundligt anstränger sig för att framkalla, skapa och bygga upp bland medborgarna i det samhälle, det västerländska, som man alltså önskar sig skall ”nedbrytas”?

  Genom main stream medias alla kanaler framkallas dagligdags ett mörkerseende och en respektlöshet och en ökande förvirring, som man då i själva verket alltså vill skall gestalta sig i samhället?

  Det verkar inte bättre än att det är detta tillstånd av absolut mörkerseende och hat, mot främst utpekade ”fiendegrupper” men även mot i stort sett allt och alla, som främst MSM, men faktiskt också en hel del sidor på internet faktiskt vill åstadkomma genom att verkligen belysa, uppmärksamma och påtala de värsta människor och de värsta händelser som man kan hitta, och lyfta fram dessa som om de vore ”nyheter” värda att uppmärksamma?

  Dessa ”nyheter” retar då människors sinnen. De irriterar och oroar, de äcklar och de förfärar. De förmörkar också samtidigt människors goda humör och gör många människor arga, frustrerade och beskvikna, och det är den ilskan och beskvikelsen, och misstron, som man vill åt?

  Det enda sätt som folk kan försvara sig mot denna anstormning och fokusering på vidrigheter av olika slag, är att som medborgare i största möjligaste mån undvika massmedia i alla dess former, inklusive de sidor på internet som man märker fokuserar på att skapa hat genom att fokusera på allt negativt som går att finna?

  Att göra aktivt motstånd mot vältrandet i vidrigheter, och aktivt koncentrera sig på aktiviteter som lyfter sinnet, måste ses som en existentiell självbevarelsedrift, eller som en nödvändig självbevarelseåtgärd. Det gäller nog att fokusera på sådant som lyfter sinnet till ljusa tankar, till hopp, till tro och till förtröstan, för att i möjligaste mån undgå att drabbas av ”svartsyn”.

  Det är som om MSM, (och också en del bloggar, med kommentatorer som ”låtsas-stödjer” t ex vissa nationella ”motstånds-bloggar osv.,), indirekt säger till Europa och hennes olika befolkningar och hennes olika ”statsbildningar” av olika folk och språk, dvs., olika ”nationer”:

  – ”Vi vill döda er och era nationsbildningar. Men vi vill döda er genom att få er att döda er själva och varandra genom att lära er att hata och misstro, både er själva, varandra och andra. Detta gör vi genom att ”mata hatet”, ilskan, svartsynen och vreden, inom er, genom att få er att uppmärksamma allt vidrigt som förekommer i samhället på både hög och låg nivå.

  Det är den moderna formen av krig mot nationer.

  För detta krig behöver vi inte några kanoner eller bomber utan endast oinskränkt makt att genom MSM påverka medborgares, och särskilt barns och ungdomars, sinnen, genom vår vidriga, perverterade, respektlösa, skoningslösa och hatfyllda MSM.

  Våra agenter finns också genom diverse politiserade bloggars kommentarfält, där vi och våra agenter kan härja fritt, utan några begränsningar, och förvrida människors sinnen, precis hur vi vill.

  Att demoralisera dem alla, på livets alla områden, är vårt mål. Vi vill skapa så mycket hat det bara går, så att de till slut formerar sig i krigsgrupperingar, som är så uppeldade av hat, att större eller mindre inbördeskrig bryter ut. Det är vår högsta önskan därför att först då kan vi mer aktivt agera med brutal polismakt och betvinga ”upprorsgrupper”, (som vi alltså själva framskapat”).

  Detta för att därmed framstå som ”räddarna av samhällsordningen”,( som en medelklassmajoritet kommer att tacka oss för), och som också kommer att göra många medborgare spaka och lydiga inför våra viljor med nationsbildningarna, och de olika folken i Europa.

  Islam och muslimer är användbara som ”verktyg” för oss i detta värv.

  Att bryta ned de Europeiska nationalstaterna är vårt mål, och för detta är just islam och muslimer mycket användbara ”verktyg”, eftersom de möjliggör skapandet av ”kontra-grupperingar”, som i sin tur möjliggör ökade motsättningar inom nationerna…. Det är ju en självklarhet.

  Islam och muslimer är våra ”allierade” i detta vårt övergripande mål och projekt med Europa och hennes nationalstater, bland utan att de själva ens vet om det…. De själva hoppas nog på ett nytt Kalifat, vilket de naturligtvis inte kommer att kunna skapa, eftersom vi kommer att motarbeta dem, och eftersom vi har betydligt större makt i våra händer”…

  Svara

 3. Sherlock
  Aug 20, 2012 @ 20:50:40

  It´s a man´s world. SD rör fanimig inte ett finger på att förändra detta. Snarare vill de dra klockan tillbaks. Tycker att SD och Islam har mycket gemensamt på den här punkten. Pussy Riot hade nog hållit med i mycket av det jag säger.

  F U CK OFF.

  Svara

 4. Sherlock
  Aug 20, 2012 @ 20:32:47

  Ja, intressant nog är dessa enligt dig och andra politiskt inkorrekta HJÄLTAR, eller hjältinnor. LIka intressant är det att de flesta lika inkorrekta här i landet tycker att samma människor är helt ointressanta. Rutet? njae. Snarare ett Mjau? Yttrandefriheten är inte så viktig när man ryter inför en samling idioter som int eförstår vilken spelplan som egentligen råder i landet. När man liksom SD förutsätter att alla är jämlika så hjälper det inte att man försöker påpeka att spelplanen man spelar på är en annan än den som alla andra spelar på.

  Jag har förstått sedan länge att jag är jävligt ensam om att spela på den här planhalvan. När jag passar så passar ngn för att göra mål. När jag nästan ä ri mål så passar ingen jävel. Dra åt helvete ni med, vill jag bara med ledsamhet meddela. Dra åt helvete.

  Svara

 5. Z:et
  Aug 19, 2012 @ 19:02:03

  förbaskat bra rutet

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: