Per Gudmundson – en verklig humanist!

Per Gudmundson delar förmodligen, i likhet med Lars Vilks, inte mina eller SD:s värderingar. Men liksom Lars Vilks inser han yttrandefrihetens enorma betydelse för vårt fria samhälle!

Det är lätt för mig att anonymt vara ärlig. En helt annan sak att som Per Gudmundson riskera sitt uppehälle för sina demokratiska ideal. Såvitt jag förstår är han frilansare. Han har en egen blogg och skriver ofta på Svenska Dagbladet.

Vad som VERKLIGEN fick mig att respektera honom är hans uttalande i TV-debatt om att vi borde bränna Koranen tills muslimerna reagerat färdigt. Ett oerhört starkt, modigt men sant uttalande! Få offentliga personer skulle våga säga så!

Men han har rätt. Muslimernas enda väg till välfärd och demokrati är att lämna islam bakom sig! Jag säger inte ”extremismen”, för islam är i sig extremistisk! Den som tror på Koranen är per definition en extremist! I tanke och kanske handling.

Jag har skrivit det förr. Muslimerna förblir parasiter tills dom lämnar religonen bakom sig. Dom parasiterar på våra uppfinnningar, våra pengar, vår invandring,vår välfärd etc. Inte konstigt dom har dåligt självförtroende och hatar oss! Det ENDA dom har i utbyte är olja, som vi kommer att göra oss oberoende av. Vad händer då med dessa länder? Total katastrof!

Per Gudmundsons blogg: http://gudmundson.blogspot.se/

Advertisements

34 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Dennis Nilsson
  Okt 28, 2012 @ 20:33:07

  En observation; I muslimska nationer så finns det också människor som argumentar och hetsar som du, fast med omvända argument.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Okt 28, 2012 @ 21:41:55

   Nej dom argumenterar inte som mig. Dom hänvisar till Koranen. Jag hänvisar inte till någon religiös urkund, utan till det sunda förnuftet. Upplysningsidealen!

   Svara

 2. Trackback: Mycket bra från “KLARTEXTEN” « Petterssons gör skillnad
 3. sven
  Okt 19, 2012 @ 19:00:35

  Klartexten verkar vara väldigt påläst på Koranen och expert på Muhammed.
  Hur är det med läsningen av Bibeln och Jesus?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Okt 19, 2012 @ 23:47:29

   Inte lika bra. Dock har jag en mycket bestämd uppfattning att Nya Testamentet är ett kärleksbudskap, befriat från hat. Medan Koranen har över 500 hatiska verser mot kristna och judar.

   Svara

 4. Bergfast
  Okt 18, 2012 @ 11:29:34

  Hörde nyligen ett föredrag av en författare, som jag inte vet namnet på, men som har skrivit en bok som heter: ”Främling, vad döljer du för mig”. Han presenterade sig som 2a generationens invandrare, och han talade om en växande –rasism- i fler och fler länder i Europa.

  Han ville mena att bilden av den – onda och o-medmänskliga- rasisten, som gemene människa föreställer sig, är lite begränsande. Han ville mena att – rasism – istället finns djupt invävt i hela vår civilisation och tänkande, och att –rasism – finns också i bibeln, hos Aristoteles, hos Luther och en mängd författare och akademiker, förutom vetenskapliga avhandlingar om olika – raser- och deras inbördes generella olikheter mellan varandra.

  Det framgår ganska snart i föredragshållarens framställning att de enda folk, som kan vara – rasistiska –, på det stora hela, är …euruopéer, (även greker, rumäner, ungrare, italienare, spanjorer, polacker, och också naturligtvis germaner, samt också nord-européer alldeles särskilt….)…

  Han har en anklagande stil, och vill särskilt framhålla hur ond och hur o-medmänsklig –rasism- som håller på att breda ut sig, särskilt i Europa, och hur onda, och – rasistiska- dessa européer är på en mängd olika plan, både medvetna plan men också på omedvetna plan, vilket då medför att i stort sett de flesta européer, i hans ögon, har en inneboende latent lurande – ondska – i sig, (som han underförstått vill mena att alla andra folk, asiater, afrikaner, sydamerikaner, araber, judar, hinduer , kineser, eller andra, då INTE har, som man väl ändå kan anse är att göra en ganska så GROV FELBEDÖMNING…), vilket är en ganska så …människofientlig inställning.

  OM nu större delen av mänsklighetens, för att inte säga HELA mänsklighetens, ALLA OLIKA folkgrupperingar och folkslag, språkgrupper och etniska grupper, samt också olika religions-kulturella grupper, med sina specifika kulturer, med sina olika ideal, tänkesätt, traditioner, seder och bruk, FAKTISKT HAR både behov av och viljor till, (för sitt välbefinnande och för sina hemma-känslor), och NATURLIGA DRIVKRAFTER till, ATT kunna känna SAMHÖRIGHET till just dem som är just deras språkliga, etniska, kulturella, religions-kulturella, traditionella, (för att inte säga ideologiska eller partipolitiska osv.) – fränder -, så MÅSTE KANSKE ALLA MÄNNSIKOR människor, FAKTISKT kunna både SE, FÖRSTÅ SIG PÅ, och också ERKÄNNA att sådana BEHOV FINNS, hos just ALLA olika MÄNNISKOR?

  VARFÖR vill man SKULDBELÄGGA, eller anklaga människor, för någonting som är NATURLIGT FÖR DE ABSOLUT FLESTA MÄNNISKORNA runt jordklotet?

  Detta är MÄNNISKOFIENTLIGT att göra.

  OM nu de FLESTA MÄNNISKOR runt jordklotet är – rasister-, så ÄR kanske – rasism-, någonting som inte behöver vara någonting –ont-?

  Det är HAT, (mot – de andra -), som INTE är gott. HAT behöver stävjas. (T ex genom att inte – odla- onödigt fördomsfulla inställningar, eller uttrycka uppenbart sårande, hånfulla, föraktfulla, förolämpande eller förlöjligande konstnärliga föreställningar, av olika slag, mot det eller dem som man vill – kritisera-….

  HAT mot (- rasistiska -), NATURLIGA BEHOV OCH TENDENSER hos den absoluta majoriteten av mänskligheten, är heller INTE GOTT.

  Det är INTE GOTT att uttala hat mot dessa naturliga tendenser, eller vilja STÄMPLA dessa naturliga tendenser som någonting enbart negativt eller som någonting enbart -ont-, ( -rasism-), därför att det FÖRNEKAR ALLA olika folk och människor deras möjligheter både att kunna skapa sina gemenskaper, och kunna bevara sig själva, sina familjer, sina språk och sina kulturer,, (sina sånger, sina berättelser, sin mat, sin arkitektur, sina ideal, osv., vilket i förlängningen sin tur skulle leda till en UTARMNING av MÅNGFALDEN i den – mänskliga familjen-.

  Och DET vore ju någonting TRÅKIGT för HELA mänskligheten.

  MÅNGFALDEN borde ses som någonting värdefullt och som någonting som är till glädje och rikedom för hela människosläktet.

  Svara

  • Anonym
   Okt 18, 2012 @ 15:51:24

   Att segregera på grund av ras och sedan försöka göra detta rumsrent genom att försöka påskina att: ”alla gör ju så nu för tiden” (original citat från Platt-Etyder) är varken naturligt eller acceptabelt. Att därutöver försöka tolka en författares syn på Europa till att han underförstått vill mena att alla andra folk inte är behäftade med samma karaktärssvaghet är både enfaldigt och missvisande. Fy skäms, Bergfast.

   Namnet du söker är Marcus Priftis.

   Svara

   • Bergfast
    Okt 18, 2012 @ 17:59:46

    Det handlar ÖVER HUVUD TAGET INTE om – ATT SEGREGERA – någon enda människa någonstans.

    Det handlar om att TILLÅTA människor att göra de EGNA SEGREGATIONER som människor över hela jordklotet SJÄLVA gör.

    De flesta människor segregerar alltså SIG SJÄLVA i det att de SJÄLVA på olika sätt och i olika sammanhang FÖREDRAR just sina – fränder -.

    Är det så svårt att förstå?

    Det är DÄRFÖR alltså MÄNNISKOVÄNLIGT att LÅTA ALLA SLAGS MÄNNISKOR göra detta, (som uppenbarligen de flesta runt jordklotet HAR BEHOV av att göra), nämligen SJÄLVA SEGREGERA SIG SJÄLVA, tillsammans med DEM som de helt enkelt TRIVS BÄST med.
    Det är DÄRFÖR man kan se det som att det ABSLUT INTE kan vara någonting – ont – att göra det utan TVÄRTOM. Det är ett tydligt TECKEN på att människor TRIVS BÄST med – varandras gelikar – helt enkelt, (partivänner, trosvänner, livsstilsvänner, kulturvänner, etniska samhörighetskänslor, språkliga samhörighetskänslor, sociala samhörighetskänslor osv. osv.)

    DETTA ”FENOMEN”, behöver man, eller bör man inte försöka – bekämpas – på något vis.

    Tvärtom så kan man just TILLÅTA ALLA att SJÄLVA vän-sammanhang där tillhörighetskänslor kan upplevas, och att RESPEKTERA DERAS EGNA VAL, utan att kalla dessa val och prioriteringar, (som ALLA människor gör), för att vara – onda – eller – o-medmänskliga- (- rasistiska-), på något vis.

    Då skulle alltså HELA JORDENS BEFOLKNING vara – ond – och o-medmänsklig-?

    Nej, så är inte fallet.

    DÄREMOT behöver man ALLTID OCH ÖVERALLT försöka MOTARBETA HAT, och hat-uppviglingar av olika slag, så gott man kan.

    Svara

    • Bergfast
     Okt 19, 2012 @ 09:26:58

     Ps.

     Vad gäller – främlings- skygghet – så är det ett – fenomen- som OCKSÅ kan finnas runt absolut HELA jordklotet, och hos – ABSOLUT – alla olika grupperingar av människor av olika slag.

     När – främlings-skygghet- övergår i – främlings-fientlighet- så BEROR det ofta på HÄNDELSER av – FIENTLIG – NATUR, som utövas gentemot medlemmar av en –annan- grupp.

     Detta kan lägga grund för – generaliseringar- av olika slag, som också ALLA MÄNNISKOR har tendenser att kunna göra om just olika grupper av människor i olika sammanhang.

     Nationer av människor finns, språkgrupper, etniska grupper, kulturgrupperingar, religions-kultur-grupperingar, hinduer, japaner, kineser, sydamerikaner, syrianer, judar, araber, spanjorer, greker, polacker osv.osv.osv.

     ALLA OLIKA folkgrupperingar av olika slag ALLA HAR TENDENSER till att vilja STÄRKA sina egna självförtroenden genom SJÄLVBEKRÄFTANDE tendenser, (precis som fotbollslag inför landskamper). Det ÄR EN VERKLIGHET. (Vi är bra, vi är bäst, vi är de som vinner mest et cetera…), DET är OCKSÅ någonting NATURLIGT.

     RELIGIONS-kulturer, både kristendom, judendom och islam, och även andra identitetspräglande ideologier, t ex kommunism och ateism, och också andra religions-kulturer som hinduism osv, har ALLA tendenser till att vilja särskilja sig själva genom att på sätt och vis förklara sig vara i ett ständigt ”krigande” tillstånd i förhållande till – de andra-, (och också i relation till – det onda -.)

     Det finns rekommendationer inom ALLA dessa identitetsskapande –kulturer- och ideologier, att också FRAMHÄVA den EGNA förträffligheten, genom att FÖRKLARA hur – onda- just –de andra- är.Detta görs ofta med hjälp av stämplande epitet, hatuppviglingar, (hat- som kanske behövs – i krig?), och genom avståndstaganden, (och icke-beblandningar t ex genom äktenskap osv.), av olika slag och grad.

     Att ett KRIGANDE verkligen pågår, på kanske FLERA nivåer och kanske inom FLERA OMRÅDEN än enbart ett verbalt kränkande, förolämpande, kritiserande, stämplande, förlöjligande, dramatiserade eller – konstnärliga- framställningar av olika slag, som både direkt och indirekt kan verka och fungera –hatuppviglande-, (och som kanske i vissa fall ENBART är till för att –retas-?), det är en verklighet.

     – ”Är ni med oss, eller är ni med dem”….? (Bush)

     Ds.

     Svara

     • Anonym
      Okt 19, 2012 @ 10:33:43

      ”När – främlings-skygghet- övergår i – främlings-fientlighet- så BEROR det ofta på HÄNDELSER av – FIENTLIG – NATUR, som utövas gentemot medlemmar av en –annan- grupp.”

      Vad är det för trams? Tror du att mordbranden mot de asylsökande i Rostock-Lichtenhagen för tjugo år sedan föregåtts av att ”HÄNDELSER av – FIENTLIG – NATUR, som utövas gentemot medlemmar av en –annan- grupp”?

      Tror du att Alex Wiens dödade Marwa El-Sherbini den 1. Juli 2009 med 18 knivhugg på grund av ”HÄNDELSER av – FIENTLIG – NATUR, som utövas gentemot medlemmar av en –annan- grupp”?

      Det är emellertid belagt att främlingsfientlighet allstom oftast beror på en oerhörd inskränkthet och rädsla för det okända.

     • Bergfast
      Okt 19, 2012 @ 11:09:37

      Pps.

      -” Är ni med oss, eller med dem”- uttalandet av Bush, (i samband med bombningen av WTC), och som drev på ett nationellt anfallskrig mot Irak och Afghanistan, där flera Euroepiska nationalstater alltså tvingades att – välja sida -, visar på att det verkligen finns VILJOR att KRIGA, (mot en utpekad – fiende – som i själva verket är – islam -?)

      Eftersom dessa NATIONELLA krigföringar, (igångsatta av – terrorister- som bombade WTC, och INTE av NATIONER…), har medfört mycket stora flyktingströmmar, (som gärna och ofta –strömmar – just till Sverige, av alla (icke-muslimska), nationer runt jordklotet?), så kan man undra, OM det OCKSÅ är en DEL av en KRIGSPLAN, (för Europa, och Norden?), av människor som VILL KRIGA för en mer sammanlänkad värld, med en mer centraliserad politisk organisation?

      ATT det finns olika grupperingar i de europeiska nationalstaterna, som verkligen driver en – propaganda – (?), FÖR att, till slut, – inbördeskrig- (?), i olika former och storlekar, VERKLIGEN skall kunna utveckla sig i dessa – nationalstater- , (som man alltså, från vissa håll, i själva verket VILL skall NEDMONTERAS som just självständiga nationalstater, till förmån för en NY NATIONSBILDNING? En Europeisk federal nationalstat med gemensam flagga, gemensam nationalsång, gemensam valuta, en gemensam poliskår, ett gemensamt officiellt språk, och också en gemensam krigsmakt (?)), och att man DÄRFÖR VILL se ÖKADE MOTSÄTTNINGAR INOM dessa europeiska nationer, och där då just islam bildar en – motpart-, mot det s.k. – moderna, sekulariserade – samhället? Det –moderna-, som vill förespråka – de mänskliga rättigheterna -, (yttrandefrihet, trosfrihet, föreningsfrihet, alla människors – lika värde- , (-inför alla människor-?),- ( vilket man nog får säga i mångt och mycket endast egentligen är – fina ord-, som inte har några större förmågor att kunna praktiseras i den s.k. –verkligheten – helt enkelt just p.g.a. att – människan, (över hela jordklotet), är som människan är, varför man kan säga att dessa – floskler-, i själva verket är – människo-o-vänliga? För att inte säga – människo-fientliga? Eftersom de INTE tar HÄNSYN till HUR mänskligheten, (och ALLA OLIKA FOLK och kulturer et cetera, et cetera), faktiskt fungerar i just – verkligheten- ? Människan HAR därför UPPENBARLIGEN har dessa BEHOV, för att just kunna – fungera – VÄL, och för KUNNA skapa välfungerande samhällen och nationer?), …och att dessa – inbördes-krigföringar -, (på olika nivåer, inte minst propagandistiska nivåer och just – hat-uppviglande – nivåer, (?) …ALLTSÅ i själva verket är både ÖNSKADE och planerade av dem som VILL KRIGA för denna större politiska sammanslutning?……..

      Vem vet…..

      ”Lika barn leker bäst”?… Trots allt…..?

      Ds.

     • Bergfast
      Okt 19, 2012 @ 12:16:38

      Som sagt, tendenser till – främlings-skygghet -, och – främlings-fientlighet -, kan finnas, och finns, ÖVERALLT, runt hela jordklotet, hos ALLA OLIKA FOLK, och är ett – fenomen- som man bör HANDSKAS MYCKET VARSAMT med, och ta HÄNSYN till, om man vill vara människovänlig…..

      Att människan, och de flesta olika folk, har ett – långt minne -, och kan bevara – minnen av historien-, inklusive, ur egna perspektiv, oförätter, eller – bråk med andra-, av olika slag, över mycket långa perioder, ja, flera århundraden, för att inte säga år-tusenden, och att detta fenomen är nästan som de s.k. – blods-hämnds-principer, som anses finnas, och väl finns, inom –maffia-släkter-, och –maffiafamiljer-, där motsättningar, och – blodshämnd- mellan olika –släkter- kan pågå i århundraden…

      Att det finns, och har funnits, hatiska –galningar -, i mänskligheten, det råder det nog ingen tvekan om?

      Just p.g.a. av dessa – hatiska galningar som kan dyka upp i många olika sammanhang, är det värdefullt, (för ett samhälle som INTE VILL hamna i -inbördeskrigsaktiga- och därmed -söndertrasande- tillstånd?), att anstränga sig, så gott det förmår, att motverka hat-uppvigling av olika slag och grader. I sådana –hatiska, hatande, stämplandet och anklagande – samhällsklimat- finns det betydligt större risker för att just enskilda –galningar – , (och –terrorister-), skall begå vansinnesdåd, (just därför att –hat- har –byggts upp- , sakta men säkert, med hjälp av en MÄNGD olika medel, (både politisk verbal kränknings-propaganda, och också inte minst massmedial indirekt krigs-, förolämpnings-, demoraliserings- , degenererings- och hat –propaganda.)

     • Bergfast
      Okt 19, 2012 @ 12:36:29

      Korrigering/komplettering av föregående text:

      ”Att människan, och de flesta olika folk, har ett – långt minne-……..et cetera, osv,.… där motsättningar, och – blodshämnd- mellan olika –släkter- kan pågå i århundraden…behöver man vara vaksam på, och ta HÄNSYN till, om man vill vara samhällsansvarig och människovänlig?

     • Bergfast
      Okt 19, 2012 @ 18:52:21

      F.ö. bör nog Anonym fundera över om Anonym istället själv behöver -fya- sig själv, samt också –själv skämmas -, för sin oförskämda och förolämpande tilltalsstil i sin kommentar…

      En kommentar, som i sig inte innehöll särskilt stor eller ens artig mot-argumentation, annat än att människan är behäftad med –karaktärssvagheter-, och därför, och endast därför, har tendenser till att vilja –identifiera- sig med sina –folk-fränder. folk-gelikar-, samt religions-kulturella fränder och gelikar..

      Detta identifierings-fenomen beror nog istället som sagt på en mängd olika faktorer som absolut inte endast har med några– karaktärssvagheter- att göra,( och heller inte endast europeiska sådana, som i föredragarens antydan, eller i hela mänskligheten.) Dessa fenomen beror förmodligen betydligt mer på –präglingar -, som de flesta olika folkgrupper och människor påverkas av.

      Att det idag är just inom Europa, och de tidigare relativt heterogena nationalstaterna där, som idag tar emot en förhållandevis mycket stor och väsensskild invandring, på mycket kort tid, och att det där då uppstår synliga reaktioner i form av politiska partier som har åsikter om en alltför stor invandringspolitik, det är inte något bevis för att det endast är européer som har någon slags dold, eller omedveten, såväl som medveten latent -ondska- , eller –karaktärssvaghet-, som skulle vara orsaker till –rasism-, inom sig.

      Nationer som Kina, Japan, Israel, Indien, Egypten, Sydamerikanska nationer, Irak, Iran, Afrikanska nationer osv.osv., har också dessa BEHOV av att kunna skapa välfungerande nationer, som tydligen är beroende av relativt stora–likheter- inom sig själva, för att just kunna känna –folkliga samhörigheter- och därmed kunna bygga upp förtroenden och –tilliter- och s.k. –socialt kapital-, som verkar vara en nödvändig del i dessa byggen. (Både Kina, Japan, Israel, Indien och flera andra, ja, kanske de flesta andra nationer, kulturer och folk, uppmanar sina barn att, mer eller mindre uttalat, gifta sig och bilda familj främst, och helst, med just – folk-fränder och religions-kulturella likar, så där finns alltså ett BEHOV av detta, som verkligen nog går långt utöver –karaktärs-svagheter- hos människor…. )

      En sådan tilltalsstil som i Anonyms kommentar försöker f.ö. också hålla sig på en mer eller mindre privat nivå, och orden – Fy skäms, Bergfast är hutlösa. Tillsammans med det övriga –du-andet i kommentaren, som om Anonym vore personligen bekant med mig, andas en –kränknings-vilja-, eller förminsknings-vilja, som inte kan betecknas som särskilt artig.

      Anonym skulle behöva gå en kurs i Stil och Artighet, samt också en kurs i Vett- och Etikett verkar det som…..

     • Bergfast
      Okt 23, 2012 @ 10:17:27

      Korrigering av text:….”Att det idag är just inom Europa, och i de tidigare relativt…. heterogena…. nationalstaterna där”…

      Skall vara:….”Att det idag är just inom Europa, och i de tidigare relativt……. homogena…… nationalstaterna där”…

      (Blandar ihop dessa ord…av någon märklig anledning..)

     • Anonym
      Okt 24, 2012 @ 07:50:32

      ”-” Är ni med oss, eller med dem”- uttalandet av Bush, (i samband med bombningen av WTC), och som drev på ett nationellt anfallskrig mot Irak och Afghanistan, där flera Euroepiska nationalstater alltså tvingades att – välja sida -, visar på att det verkligen finns VILJOR att KRIGA, (mot en utpekad – fiende – som i själva verket är – islam -?)”

      Kära Bergfast, detta med att det finns en vilja att kriga i samband med Bush’ invasion av Afghanistan och Irak är i sig korrekt. Det utformades en plan av Bushregeringen de första dagarna efter hans tillträde, det skapades ett propagandacenter (OSP) för just detta ändamål. Det fanns en politisk vilja till krig, det finns det ofta i amerikanska regeringar och har mindre med en specifik fiende att skaffa än det har med ett geopolitiskt mål.

      Läs lite om Gustaf II Adolfs propagandamaskiner i kyrkorna i sverige vid upprinnelsen till det svenska deltagandet i 30-åriga kriget så kanske du förstår den geopolitiska aspekten och hur en VILJA att KRIGA utformas ur en politisk ide´och hur PROPAGANDA används som medel för att påverka opinionen och underlätta införskaffandet av resurser till krigandet.

     • KLARTEXTEN!
      Okt 24, 2012 @ 12:21:57

      Krig är inget problem ALLS om det bedrivs för att bevara demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet etc. Däremot är jag helt emot icke försvarskrig i muslimska länder! Det är idiotiskt att tro att vi kan tvinga på muslimerna demokrati, jämlikhet etc. Det är dödfött! Däremot var kriget mot Afghanistan korekt för det var ett försvarskrig, en reaktion på 911. Men vi borde lämnat för länge sen, nöjt oss med att kraftigt straffa Talibanerna. Så snart vi lämnat tar Talibanerna över! Varför spilla liv och pengar på ett demokratiprojekt afghanerna själva inte vill ha. Idioti!

      Låt muslimerna skapa dom samhällen dom vill ha, men sen får dom ta mig fan själv stå för konsekvenserna! Ingen invandring, inga bidrag, ”no nothing”! För islamisering lär bli resultatet, med åtföljande förtryck, krig, oroligheter, fattigdom etc. Vi skall smälla igen dörrarna och ropa ”som man bäddar får man ligga”. Packet fattar inte att deras enda chans till välfärd är sekulär demokrati! Tar minst 200 år innan dom fattat det, om någonsin!

      Irakkriget var åt helvete precis om inblandningen i arabiska våren! Vi bör överhuvudtaget inte lägga oss i Syrien, för det är inte vår sak! Muslimerna får ta ansvar för sina länder! Vi skall inte bli deras legosoldater, som hoppar in när dom knäpper med fingrarna!

      Och krigar vi, så skall det inte vara någon halvmesyr, utan det tunga artilleriet för att definitivt sänka fienden, att ge dom en läxa, tillräcklig för att dom inte skall jävlas igen!

  • KLARTEXTEN!
   Okt 24, 2012 @ 12:38:42

   Om jag är kritisk mot ideologier som tar avstånd från demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet kommer jag automatiskt att betraktas som rasist/islamofob. Det beror på den låga intelligensen hos PK.

   Hur kan du övertyga en apa om att du har rätt?

   Det finns rasister ja, men de är väldigt få och dom söker sig till rent rasistiska partier, inte SD. Däremot kan icke rasister i vanmakt o förtvivlan göra” rasistiska” uttalanden, som att ”negrer är primitiva”. Det är ju sant, rent generellt. Men undantagen är för många för att göra uttalandet lämpligt. Generaliseringen är för grov. Men så bedrivs retoriken i allmänhet, inte minst mot oss invandringskritiker. Har vi inte rätt att generalisera grovt, om PK får göra det?

   Svara

   • Bergfast
    Okt 24, 2012 @ 16:08:32

    KLARTEXTEN: ….”Krig är inget problem ALLS om det bedrivs för att bevara demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet etc.”….
    Samt: …” Och krigar vi, så skall det inte vara någon halvmesyr, utan det tunga artilleriet för att definitivt sänka fienden, att ge dem en läxa, tillräcklig för att deinte skall jävlas igen!”….

    Det är ganska märkligt, men också intressant, med tendenser som kan finnas att vilja göra – grova, negativa och föraktfulla – generaliseringar – om – andra folk – och deras – kulturer – och -kulturella språk – och ideal?

    Man kan undra vilka orsakerna kan vara?

    Beror det på:

    1. Man har ett omätligt behov av att GENOM att förklara hur dumma, fula, ointelligenta, svagsinta, onda, ap-aktiga och primitiva ANDRA är, så vill man egentligen ENDAST genom det och på så sätt försöka att FRAMHÄVA hur klok, vacker, intelligent, smart, god och mänsklig, samt sofistikerad, man SJÄLV och ens gelikar är, (som man då gör lika –generaliserande – , men endast – goda generaliserande omdömen – om?)….?

    2. Eller: Man vill EGENTLIGEN och har EGENTLIGEN som MÅL, att verkligen försöka skapa motsättningar, bråk och konflikter, som till slut, (då förhoppningsvis?), kan leda fram till – fullskaliga krigföringar -? De eventuella – negativa generaliserande omdömen -, som man då yttrar eller uttrycker på olika sätt och i olika sammanhang, är då egentligen faktisk – krigspropaganda -? En krigspropaganda som har just som syfte att just försöka – såra, förödmjuka, kränka, och förolämpa – de som man vill kriga mot -? Genom just hånfullheter och just – negativa generaliserande omdömen – som man uttalar, som då skall fungera både som motivationer för – de egna soldaterna -, (som då helst skall hysa uppfattningar om – fienderna – att dessa är så – usla, fula, dumma, korkade, svagsinta, ap-liknande och primitiva, ja, att de egentligen inte ens är – människor – , så att dessa –soldater – DÄRFÖR mycket LÄTTARE kan –döda dem -, just DÄRFÖR, att – fienderna – ju – EGENTLIGEN – nästan inte ens är – människor -? De – retfullheter – och – negativa generaliserande omdömen -, mot – fiender – som då görs, har då en inneboende förhoppning om att dessa – fiender -, verkligen skall bli – uppretade –, sårade, kränkta och arga? Och då ÄR kanske då – de -generaliserande negativa omdömen – som görs, just enbart en – krigspropaganda – och ingenting annat…..?

    3. Eller också kan det vara någonting annat? Kanske t ex någonting som är – inbyggt – i en allmän manlig tävlingsvilja, konkurrensvilja och -krigsvilja -? Och vilka – ideal –, (ideologier, religioner eller trosuppfattningar), man än SÄGER sig vilja – kämpa för – och -kriga – för och – dö för -, eller mot, så är de alla egentligen endast – verktyg – som används som – ursäkter – (för att de -låter bra – ?), endast för att just få – kriga – ? (Och där själva krigandet kanske egentligen gäller någonting helt annat än det man vill propagera för? Kanske t ex helt enkelt en vilja till – erövringar – osv.?)… ?

    Vem vet….. Svårt att verkligen veta….

    Svara

 5. thores
  Okt 15, 2012 @ 11:59:19

  Jag har tuggat mig igenom hela koranen och jag hittade 700 HOT mot oss andra vanliga dödliga som inte tror på deras specialgud. Det var den förfärligaste bok jag över huvud taget läst. Men jag tror också att det är inte många muslimer som själva läst koranen eftersom också många av dem är analfabeter eller inte har råd att köpa den hemska boken, utan alla muslimer bara tror på en gud som inte finns. Och de muslimerna har ingen aning om att muhammed var en rövare och bandit, som slog ihjäl människor ute i öknen som kom med sina karavaner, samt tog deras ägodelar. Att man straffar med att steka eller koka, och hugga huvudet av människor som inte vill tro på smörjan är helt otroligt vansinnigt.
  Därför kom jag att tänka på om man kunde ta bort alla hemskheterna i koranen och göra om koranen till en bättre bok. Men det skulle inte bli mycket kvar av koranen utan den skulle bara bli ett litet häfte därefter.
  Men som jag sagt, jag hade tanken att skriva en nyare bra koran, utan allt det jävliga som som står i koranen.
  När man tänker på att de fundamentalistiska islamerna vill ha minareter i Sverige och därifrån utropa sina suror, så får jag rysningar över hela kroppen. Tänk att någon står i dessa jäkla torn och skriker ut på arabiska att de tänker koka och steka oss samt förstöra våra byggnader. Det är ju inte klokt. 99% eller mindre av Svenskarna förstår arabiska och förstår då inte att utroparna galer uppe i tornen att de kommer att döda oss, utan tror att det är en vacker rapp-sång.
  För mig låter det så absurt så jag får knoppar på huden av det.
  Jag vet inte om ide’n med att göra om koranen skulle hjälpa, för jag tror själv inte helt fast på den tokiga ide’n. Det står en del tossiga saker i bibeln också när man ser efter. I Matteus 10 kapitel
  34 versen står det att jesus sade: jag har inte kommit till jorden med frid, nej jag har kommit med svärd
  Thore Hult

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Okt 15, 2012 @ 12:59:34

   Visst är det nog så att relativt få muslimer vet hur hatisk Koranen faktiskt är. En god idé att radera det dåliga i Koranen. Men omöjligt pga att Koranen anses vara Guds ord, vartenda ett! Det är blasfemi att ändra ett endaste ord! Ingen skulle våga ens föreslå något sådant eftersom mordhoten kommer som ett brev på posten!

   Svara

  • Bergfast
   Okt 24, 2012 @ 08:51:14

   Man behöver nog försöka komma ihåg att människan är en varelse som är –familje- bunden, och likaså en varelse som bildar familjer, släkter, klaner, ätter, kungafamiljer och folkstammar, som förenar sig själva i gemensamma i tros- och livsåskådnings-föreställningar och som också bildar – nationer -.

   Genom ett –gemensamt – språk, där alla som ingår i –folkstammen -, eller folkgruppen kan kommunicera, och genom det kulturella ideal, och den vilja till –överlevnad- med sina –fränder- av olika slag, tros-fränder, åsiktsfränder, osv., är ett allom-mänskligt –fenomen-, som ingen enda människa egentligen står –utanför. De flesta människor föds in i ett kulturellt sammanhang, där de präglas av både språk och etnisk profil,och blir oftast automatiskt del av t ex religionskultur som är rådande där de råkar vara födda, och som också blir en outplånlig del av deras – identitet – och – självuppfattninga -……

   Bush sa: -”Är ni med – oss -, eller med – dem -..?”, vilket visar att dessa uppdelningar –oss- kontra –dem-, förekommer absolut överallt, i både mindre sammanhang och i större – världar -….

   Det är när det drar ihop sig till – krig -, i olika sammanhang, och kanske också på olika nivåer, som det – avkrävs – av människor att just – välja sida -? Är ni med – oss -, eller med –dem-….?

   I– krigsföreberedelser – ingår ofta viljor att försöka skapa krigsvilja hos – soldaterna -, genom att just – svärta ned -, så mycket man någonsin kan, de som är –motståndarna -, alltså – fienderna -, -de andra -, i kriget.

   Krigsförberedelser, som oftast är verbal propaganda i olika former, är till för att verkligen öka krigsviljor,( som oftast handlar om att skapa -hatkänslor – mot de andra), och också viljor till att vilja vinna, samt tro på att det går att kunna besegra -motståndarna -, (i vilket sammanhang det än gäller?)

   (Indianerna dansade -krigsdanser- vilket är en intressant variant-…)

   (I dagens Sverige är de olika politiska partierna benägna att vilja – smutskasta- , stämpla och förödmjuka varandra och mena att – de -andra – , vare sig det gäller SD eller – de andra-), – är onda, dumma, elaka, har fel och gör fel, et cetera, och är just – fiender -, osv., alltsammans för att kunna påverka den s.k. – folkopinionen – att ta ställning – för oss – och – emot de andra-, och de – verbala krigs-dans-piruetter- som förs i riksdagens talarstol idag, men även inom massmedia, är ju oftast endast verbala piruetter – .

   Att det går att skapa – masspsykoser – bland folkmassor genom propaganda, det vet vi av historien sedan århundraden tillbaka, och det har vi också kunnat iaktta i nutid genom t.ex. folkmordet i Ruwanda….

   Att inte vilja ta hänsyn till hur mänsklighetens alla olika folk och deras nationsbyggnadsförsök verkar kräva vissa fundamentala grundläggande principer för att kunna lyckas, det är kanske inte så människovänligt att inte göra, trots allt…..

   Att vilja sätta det negativa ordet -rasism- på dessa grundläggande behov som verkar finnas, som alltså dels verkar vara någonting ur-gammalt i mänsklighetens historia, och också alltså verkar vara en grundläggande förutsättning för att över huvud taget kunna bygga någorlunda välfungerande nationer, hos vilket folk det än gäller, och som är ett allommänskligt fenomen som existerar runt hela jordklotets alla olika slags folk, är nog inte så människovänligt heller….

   Att i stort sett alla människor föredrar, av någon outgrundlig anledning, att vilja bilda familj med sina gelikar, sina folkfränder, etniska fränder, sina språkfränder, sociala och kulturella fränder, samt också religions- kulturella fränder, där föräldrar ofta uppmanar sina ungdomar att gifta sig med just – sin egen grupp – , är ett –fenomen – också samtidigt förmodligen är en slags garant för överlevnad som just folk och kultur…( t ex romer, samer, judar, hinduer, kineser, japaner, greker, rumäner, danskar, norskar, svenskar et cetera)….

   Det är kanske dags för mänskligheten att istället för att –ond-stämpla- ordet – rasism -, istället se på ordet –rasism – som någonting som uppenbarligen är ett stort behov hos den övervägande majoriteten människor och att faktiskt tillerkänna hela mänsklighetens alla olika folk, detta behov?

   Allt för att också faktiskt på det sättet i förlängningen också se till att försvaret för att mångfalden, (som är roligare än enfalden, där i slutänden alla olika folk, språk och människor är – likadana -?), faktiskt kan fortsätta, till glädje och rikedom i sin tur för hela människosläktet….

   Omotiverat hat mot – de andra – eller –hatfulla – framställningar, eller förödmjukande, förolämpande, hånfulla framställningar, i syfte att demoralisera, såra eller kränka – de andra -, behöver dock i möjligaste mån och i så många situationer som möjligt, motarbetas, så gott man förmår….

   Påtvingade, och inte -själv-valda – – folkblandningar – bör nog också undvikas, där beskyllningar om – rasism – mot dem som – inte väljer att – beblanda med – de andra -, eller de som inte vill bilda familj med dem som inte är tillhörande den egna folkgruppen –, och därför anklagas för att vara – rasister -, som då med någon slags fördomsfull automatik antas vara – onda- , eller -illvilliga -, eller som antas -se ned på – de andra- , det behöver man som människor också frigöra sig själva från, och istället acceptera att så fungerar de allra flesta människor runt hela jordklotet…..egentligen….

   Man kan alltså istället tillåta alla olika folk att faktiskt göra de –prioriteringar – och de –förval av sina – fränder – som alla ändå oftast själva gör, och absolut inte avkräva dem som inte själva vill, att bilda familj med, eller leva med, dem som inte tillhör den egna specifika folkgruppen, kultur-gruppen, religions-kulturella gruppen, partipolitiska gruppen, eller språkgruppen osv.

   De flesta människor trivs och mår helt enkelt bäst tillsammans med sina fränder… ….

   Detta är en människovänlig inställning, och absolut inte någon människofientlig inställning.

   ( På skoj: – Ropen skalla – rasism åt alla -!)……….

   Svara

   • Bergfast
    Okt 24, 2012 @ 19:31:49

    Usch vad mycket jag sammantaget har – pratat -, (dvs. -babblat -), här på denna post….

    Jag ber om ursäkt till KLARTEXTEN.

    Ibland blir det för mycket…

    Kunde bara ha sagt två saker, och det hade varit nog:

    1. VILL man ha krig – propagera med krigspropaganda.
    2. Vill man INTE ha krig – propagera med icke-krigspropaganda, dvs. med – fredspropaganda -.

    Samt….. hoppas att Sverige slipper …inbördeskrig….. genom att föra en mer insiktsfull, sansad, klok och ansvarsfull invandringspolitik, och därmed en mer – människovänlig – och en mer – medmänsklig – politik, för alla medborgare i Sverige.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Okt 24, 2012 @ 20:32:36

     Varken fred eller krig är självändamål! Men vi får inte rädas krig om vi vill behålla vårt samhällsskick. Alternativet är att fredligt överlämna makten åt fascisterna. Och det är ju inget alternativ, eller hur?

     Du bör FÖRSÖKA begränsa dig. Jag orkar själv inte läsa mer än en liten del av vad du skriver och tro få läser mer. Vill du att folk läser vad du skrivit bör du begränsa dig. Men jag tänker inte censuerar dina ”Filibuster-kommentarer”. Men det är ju synd om ingen läser dom,för du har ju vettiga synpunkter.

     Svara

 6. Galmin Tireantvs
  Okt 15, 2012 @ 11:01:05

  ”Per Gudmundson delar förmodligen inte mina eller SD:s värderingar.”

  Jo, förmodligen gör han det.

  ”Vad som VERKLIGEN fick mig att respektera honom är hans uttalande i TV-debatt om att vi borde bränna Koranen tills muslimerna reagerat färdigt.”

  Det är ju en ide´. Att vi sedan inte får någon olja eller vapenbeställingar ifrån muslimska länder för att dessa nationers ledare blivit förnärmade är ytterligare något att skrika om och förfäras över.

  En annan ide´ är att vi skaffar oss ett byk flaggor och använder dom offentligt som toalettpapper och sedan bränner dom i en nationell tv-sändning på Sergels torg, för att påvisa vår yttrandefrihet. Sen kan vi se hur länge reaktionerna låter vänta på sig.

  ”Jag har skrivit det förr. Muslimerna förblir parasiter”
  Det har du hävdat vid ett flertal tillfällen.
  https://klartexten.wordpress.com/2011/04/03/muslimerna-ar-parasiter/

  ——————————————————————————————-
  ——————————————————————————————-

  Lövet skriver:
  06 april 2011 kl. 11:52
  Klartexten skriver:

  “Muslimerna är parasiter!”
  https://klartexten.wordpress.com/2011/04/03/muslimerna-ar-parasiter/

  “religiös slakt”
  https://klartexten.wordpress.com/2010/01/24/human-slakt-eller-ingen-slakt/

  “Ghetto”
  https://klartexten.wordpress.com/2010/11/24/darfor-ar-massinvandringen-meningslos/

  “islam är grunden för // terror”
  https://klartexten.wordpress.com/2010/12/14/assange-behandlas-som-en-livsfarlig-terrrorist/

  ———————————–

  Jämförelse med filmcitat…gissa filmen!

  “De vägrar arbeta och lever likt parasiter på sina värdfolk”

  “Dessa bilder är ett entydigt bevis för hur brutal slaktmetoden är. Bilderna visar dessutom upp en karaktär, som gömmer sin brutala råhet under en “from” religionsutövning”.

  “Detta är ingen religion. Det är en sammansvärjning mot världens folk.”

  http://www.holocaust-history.org/der-ewige-jude/stills.shtml

  Svara

  • Galmin Tireantvs
   Okt 15, 2012 @ 11:01:43

   Galmin Tireantvs skriver:
   Din kommentar inväntar granskning.

   15 oktober 2012 kl. 11:01

   Svara

   • KLARTEXTEN!
    Okt 15, 2012 @ 12:57:09

    Jag tror mig nu veta varför du ofta blockats av WordPress. Tidigare blockades alla kommentarer med över 3 länkar. Tror jag ändrade det till 5 senare. Nu har jag ändrat så att block sker först vid minst 11 länkar. Så hädanefter lär det gå bra!

    Svara

  • Galmin Tireantvs
   Okt 15, 2012 @ 11:42:55

   Svara

  • KLARTEXTEN!
   Okt 15, 2012 @ 12:56:04

   Naturligtvis delar han våra värderingar i vissa avseenden. Men skiljelinjen går vid om man vill kraftigt minska den muslimska massinvandringen eller ej. Vad han anser i den frågan vet vi inte. Jag hoppas han anser att vi måste sluta stärka islam! Den som är kritisk mot islam, men ändå vill bibehålla muslimsk massinvandring åstadkommer ju inget egentligen.

   Muslimer som grupp ÄR parasiter JA! Dvs dom tär på vår välfärd utan att ge lika mycket tillbaks. Sen finns många undantag förstås, men som grupp har jag helt rätt. Sen ogillar jag ordet, men använder det i brist på bättre.

   Att nazisterna använt samma ord gör inte orden tabu! Dom ljög om dom framgångsrika judarna medan jag talar sanning.

   Svara

   • Galmin Tireantvs
    Okt 15, 2012 @ 13:16:13

    ”Muslimer som grupp ÄR parasiter JA! Dvs dom tär på vår välfärd utan att ge lika mycket tillbaks. Sen finns många undantag förstås, men som grupp har jag helt rätt. Sen ogillar jag ordet, men använder det i brist på bättre.

    Att nazisterna använt samma ord gör inte orden tabu! Dom ljög om dom framgångsrika judarna medan jag talar sanning.”

    Jesus Fucking Christ!

    Intellektuell reflexion: 0 – Enfald: 1

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: