Obama är en feg jävel!

Han måste bytas ut mot en president med stake! Att USA ber om ursäkt efter att galna muslimer stormat ambassaden i Libyen samt rövknullat och mördat ambassadören, är en fruktansvärd skam och ett svek mot det fria ordet!

Advertisements

17 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Bergfast
  Nov 08, 2012 @ 12:42:38

  Obama blev ny president, förmodligen då till KLARTEXTENS missnöje?

  Här är ett utdrag ur en artikel på Avpixlat:

  ”Ett kommunalråds tankar om den inkonsekventa politiska hållningen hos Sveriges statsminister”
  Magnus Olsson
  Kommunalråd
  Sverigedemokraterna Malmö

  ”Om man tittar lite närmare på vilken politik USA bedriver kontra vilken politik SD bedriver så förstår ni vad jag menar. Statsministern säger sig inte ha problem med att samarbeta med varken Obama eller Romney, eller USA för den delen.

  USA är ett land som nyligen bedrivit krigshandlingar i Irak men tagit emot färre flyktingar från just Irak än vad bara Södertälje kommun gjort.

  USA är ett land där man ställer väldigt höga krav på nyinvandrade människor. De skall göra medborgartest som förutsätter att man talar språket, de förväntas själva ordna sin försörjning, de förväntas själva ordna bostad osv.

  USA är ett land där man, upp på statsmannanivå, har en mycket tuff och hård hållning mot människor från de så kallade MENA-länderna, betydligt tuffare än den retorik Sverigedemokraterna använder sig av. Men ändå är det denna mildare retorik, jag och mina kollegor använder, som ofta ligger till grund för att vi kallas rasister och främlingsfientliga. Dock har jag aldrig hört statsministern kalla Obama eller Romney för rasister eller främlingsfientliga.

  USA är ett land, där Obama som första president genom tiderna, år 2012, antytt att det kanske är ”OK” för homosexuella att ingå i äktenskap.

  USA är ett land där man försöker hindra illegala invandrare med elstängsel och jagar desamma med hundar.

  Ändå är det så att USA är ett land som statsminister Reinfeldt inte har något problem alls att samarbeta med – MEN att ta en ärlig debatt på lika villkor med Sverigedemokraterna och respektera oss för den politik vi för, går inte för sig.”
  ……..

  Detta är intressanta iakttagelser av Magnus Olsson och kanske kan man se flera sidor av USA? Är t ex Sverige, och även Europa, kanske en slags lydstat till USA? Eller till någon annan stor maktsfär?
  ………

  USA verkar vara en mycket stolt och självdyrkande nation, vilket man delvis naturligtvis har rätt i att vara. Man verkar ha ett utpräglat och ett konstant behov av att vilja hylla, ja dyrka, sin nation och de flesta amerikaner skäms verkligen inte alls över sin nationella dyrkan och sticker absolut inte under stol med den. Tvärtom. Att inte vara patriotisk i USA, eller att inte tydligt uppvisa dyrkan av nationen, verkar kunna misstänkas för potentiellt landsförräderi eller något liknande? Och sådana människor, landsförrädare, ses nog på med stor avsky. Det medför därför att amerikaner är angelägna om att i alla sammanhang på ett mycket entusiastiskt sätt framhäva sin nationella kärlek och dyrkan?

  USA verkar alltmer i praktiken likna en slags fascistisk nation i sin självdyrkan och i sitt högmod? När man ser folkhopar skrika hysteriskt i kör, och vifta med sina flaggor i en kollektiv extas, så är sådana bilder inte så svåra att kunna associera till t ex Tyskland och dess medborgares hysteriska hyllande av sin nation, under ledning av sin president, Hitler?

  Enda skillnaden från USA, (- ”One Great nation, One Great People!”), är att de tyska medborgarna inte viftade med sina tyska flaggor i sina händer, utan viftade med armarna i luften i hälsnings- och hyllningsgester till sin president, precis som de hysteriskt dyrkande amerikanerna gör, fastän de alltså har sina dyrkade flaggor i sina händer när de hyllar sin dyrkade president i sin dyrkade nation.

  Att det dessutom i USA verkar finnas en enorm dyrkan av fysisk perfektion stärker den fascistoida bilden.

  USA verkar vara en idoldyrkande, perfektiondyrkande och självdyrkande nation ända uti fingerspetsarna, där det varken verkar finnas så särskilt stor tolerans mot skavanker och skönhetsfel, som genast måste rådas bot på genom skönhetsoperationer, eller mot fattigdom och fattiga människor.

  Tvärtom så dyrkar man där också rikedom, i pengar räknat, mer än allt annat och avskyr fattigdom och allt och alla som verkar vara fattiga, eller fattigt och litet? Nej, stort, glamouröst och rikt ska allt, och alla, vara?

  Amerikanernas dyrkan av The Great Nation, och också därmed samtidigt en dyrkan av bilden av sig själva som just De Storartade Amerikanerna i denna fantastiska och ”Stora Nation”, verkar vara naturlig. Att amerikaner ofta uppfattas av européer som gapiga, ljudliga och socialt överdimensionerade på något vis, även om de inte verkar ovänliga, hänger kanske ihop med denna nationsdyrkan? The Greatest Nation on Earth återspeglar sig på medborgarnas självuppfattningar, attityder och sociala stil, till att uppleva sig själva vara The Greatest People on Earth? Och särkilt kanske inför medborgare från andra nationer?

  Det verkar i USA finnas en närmast hysterisk ”nationalism” av liknande slag alltså som den tyska nationella socialismen, där dyrkan av presidenten, dvs. den – store och gode- ledaren, också verkar ha likartade uttryck som i Tysklands nationella dyrkan av sin -store och gode- ledare och president, under sin nationalistiska och nationsdyrkande tidsperiod?

  När man ser de skrikande och dyrkande människorna med sina flaggor, så känns det som att det skulle kunna vara vilken fascistisk, masspsykotisk, självdyrkande, vapendyrkande och halvhysteriska nation som helst?

  Massmedias propagandamakt verkar också vara enormt stor i USA och massorna av människor verkar vara som i trance, dribblade och drillade av denna massmedia på ett närmast fanatiskt sätt?

  På sätt och vis är det nästan lite skrämmande.

  Miljontals amerikaner sitter samtidigt i fängelse i USA, och dessa fångar är utan rösträtt. Miljontals andra vanliga medborgare bryr sig inte ens om att över huvud taget rösta, även om de i princip kunde göra det.

  USA identifierar sig själv som varande en republik av förenade stater, till en nation, med en konstitution, en flagga, en valuta, en president, en senat och en försvarsmakt. Trots att nationen inte är särkilt gammal, så har där redan funnits två stora krig. Ett frihetskrig, från Engelsk överhöghet, och ett inbördeskrig. Landet byggdes med vapen i hand, och ibland undrar man om vapen också ingår i amerikaners dyrkan, eftersom de har en enorm vapenarsenal och en enorm försvarsmakt, samtidigt som nationen har ett mycket stort statsunderskott.

  Kanske finns det en inbyggd dyrkan av krig, och krigiska handlingar av olika slag i USA? Tillsammans med dyrkan av hjältar och också av andra idoler inom filmens värld? En filmindustri som producerar krigs-, maffia-, och agentfilmer, samt hyllade krigshjältar, på löpande band?

  …….

  Magnus Olsson sa: ” USA är ett land där man, upp på statsmannanivå, har en mycket tuff och hård hållning mot människor från de så kallade MENA-länderna, betydligt tuffare än den retorik Sverigedemokraterna använder sig av. Men ändå är det denna mildare retorik jag och mina kollegor använder, som ofta ligger till grund för att vi kallas rasister och främlingsfientliga.”

  ……

  Ja, vad beror detta på? Är Sverige verkligen en självständig nation?
  ……

  Förmodligen hålls denna politiska linje i de europeiska nationalstaterna mot de medborgare som är kritiska till en alltför stor och alltför hastig invandring för att just kunna motarbeta några som helst nationalistiska känslor? Eller för att motarbeta viljor till nationsdyrkan på något som helst sätt?

  Detta görs för att det finns en majoritet som är för en nedmontering av nationalstaterna i Europa till förmån för en större politisk statsformation i Europa? Allt enligt förebild från USA, som många människor alltsedan andra världskriget faktiskt beundrar och ser upp till, och också ser som ett föredöme?

  De viljor som vill ha en sådan Ny Nationsbildning i Europa är nog ofta påverkanskraftiga och starka och befinner sig kanske ofta i ett internationellt sammanhang, såsom internationellt näringsliv, bankindustri och internationell massmedieindustri, men alla dessa intressesfärer önskar sig nog samtidigt att Europas federation, absolut inte blir en federation av muslimska nationer? De önskar sig hellre då att muslimer blir mer sekulariserade, och gör avkall på sina drömmar om ett nytt Kalifat, samt att eventuella muslimska önskningar om att sharialagar så småningom ska kunna införas, just inte ska kunna infrias.

  Att nationalism i Europa egentligen och i ganska stor utsträckning alltsedan andra världskrigets slut, mycket aktivt har motarbetats på flera olika sätt och sammanhang och i stort sett kan beskrivas som varande död, i alla fall om man jämför med USA, medför att det finns väldigt många människor som faktiskt är för en Ny Europeisk Nationsbildning. Särskilt bland en högutbildad, och därmed konkurrenskraftig övre medelklass, men även bland en stor del av en välmående medelklass och också en viss del av den lågutbildade delen av befolkningarna, som kanske ändå känner sig trygga med en större nationsbildning, även om det finns ökad konkurrensrisk till löneanställningar. Alla dessa grupper utgör ändå sammantaget en majoritet av befolkningarna.

  För att kunna genomföra dessa omvandlingar av de tidigare nationalstatsformationerna, så anses det behövas en mycket stor utomeuropeisk invandring. På det sättet så ska en majoritet av ursprungsmedborgarna vilja vänja sig av med att identifiera sig själva till sina nationer, både vad gäller språkliga, kulturella, traditionella, historiska och etniska identifieringar.

  Den Nya Europeiska Nationen ska helst vara konfessionslös och sekulär, men ändå vara öppen för alla medborgare att själva, på ett privat sätt, kunna praktisera sina olika religioner eller trosuppfattningar.

  En viss del av de muslimska invandrarna anses då behöva lära sig att vara sekulära i denna nya Europeiska Nationalstat av förenade Europeiska nationer.

  För detta ändamål behövs i viss mån islamkritiska grupper och partibildningar av olika slag. En del sådana grupperingar finns på s.k. gatunivå, som t ex EDL i England och liknade grupper i andra natioalstater, och andra grupper i partiformationer.

  Dessa islamkritiska grupper, som också inom sig kan ha nationellt strävande personer som motsätter sig en Ny Nationsbildning i Europa måste med nödvändighet kritiseras hårt av etablerad massmedia och etablerade politiska partier så att dessa inte växer sig för starka, eller får för många anhängare.

  För detta ändamål finns t ex AFA och andra s.k. antirasistiska grupper, som har statens godkännande att bedriva avskräckande verksamheter mot nationalistiskt inspirerade partiformationer, och stämpla alla dessa med nedsättande och därmed avskräckande epitet, som rasistiska och främlingsfientliga. Där kan också finnas inom dessa grupper s.k. hatuppviglingsagenter, som aktivt verkar för att medlemmar i dessa grupper, skall uttrycka just hatiska och rasistiska formuleringar, samt också främlingsfientliga formuleringar av olika slag, så att man därmed just kan stämpla dessa grupper med dessa epitet.

  Staten vill också visa de nyinvandrade, t ex muslimer, att staten och det offentliga samhället står på deras sida.

  De officiella regeringarna och de etablerade politiska partierna ställer sig på de nyinvandrades sida för att på så sätt knyta dessa nya invandrare till staten. Denna anknytning till staten sker också med hjälp ekonomiska bidrag, som i sin tur medför en möjlighet för staten att kunna påverka invandrare i önskad politisk riktning. Man biter inte den hand som föder en, är tanken.

  Att det inom Europa verkligen finns många, ja, förmodligen ändå en majoritet av medborgarna, som inte är motståndare till en Ny Europeisk Nationsbildning, det är nog en verklighet. Många européer på olika nivåer ser upp till USA som ett föredöme och ser också USA som inspiratör och föregångsland. Många anser att det var tack vare USA som Europa räddades från fascism och diktatur i form av nationalsocialism under andra världskriget.

  Det finns också samtidigt medborgare i alla de Europeiska nationalstaterna, som inte alls trivs med utvecklingen. Kanske är dessa grupper omkring 10 -15, eller kanske 20% av befolkningarna. Men opinionsundersökningar har också visat att en betydligt större andel av befolkningarna är, om inte kritiska till invandring, så i alla fall inte nöjda med alltför hastiga folkförändringar, som tenderar att skapa svårigheter, problem och konflikter av olika slag.

  Att majoriteterna ändå är följsamma inför tanken att Europa bildar en Ny Nationsbildning, med eget parlament, egen president, egen valuta, egen försvarsmakt och egen flagga och konstitution, det verkar vara en realitet, med tanke på hur majoriteterna ändå röstar till övervägande del, till exempel i Sverige.

  Att det är eller kan vara smärtsamma förändringar för de många av de olika folken i Europa, det går nog ändå inte att komma förbi.

  På samma sätt som USA har genomlidit inbördeskrig i sin historia, har ju också Europa genomlidit olika förödande krig, och kommer kanske att få genomlida fler, innan en Ny Europeisk Nation verkligen kan ta gestalt? I USA dog ca 600 000 personer i inbördeskriget så det är verkligen inget önskvärt scenario.

  Därför kan man önska att Europa och européer skulle slippa ett sådant blodigt krig. Och det finns ju ännu människor som har det hemska andra världskriget i färskt minne, även om det kanske inte i första hand var något europeiskt inbördeskrig.

  Att konkurrens kommer att öka, att fattigdom, misär och svårigheter nog också kommer att öka för många, det finns det nog ingen tvekan om.

  Att det finns olika slags människor, forskargrupper och andra med akademiska meriter, tankesmedjor osv., med politiskt inflytande, som faktiskt ser det som en nödvändighet att befolkningsökningarna avtar och som också är beredda att vidta åtgärder för att se till att den saken blir förverkligad, det är också en verklighet. Detta hejdande av befolkningsökningen är, som de ser det, för jordens bästa.

  Att det finns, liksom det alltid har funnits i historien, människor som verkligen vill se blodiga krigiska lösningar på olika problem, och att dessa dessutom ser dessa krigiska lösningar som de enda faktiska och möjliga lösningarna på olika skapade eller uppkomna problem, det är också en verklighet.

  Men krig kan idag också föras på en stor mängd områden och på många olika nivåer, på många olika sätt och med många olika verktyg och medel som inte är blodiga, men som ändå har önskade effekter.

  Pojkar börjar ofta träna på krig redan i småbarnsåldern, och ofta hamnar unga män i bråk med varandra på liv och död och dessa bildar också gäng av olika slag.

  Äldre statsmän med makt att fatta politiska beslut för hela nationer, startar krig mellan nationer, oftast av ekonomiska orsaker, samt viljor till dominans och makt, som i sin tur ger tolkningsföreträde och makt att sätta agenda, för andra att lyda, underordna sig och efterfölja.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Nov 08, 2012 @ 17:05:37

   Som framgår av mina inlägg inför presidentvalet 2008 så var jag en anhängare av Obama. Inte minst av rent rasistiska skäl! Jag gillar svarta amerikaner! Men Obama är halvsvart bara och betraktas inte som svart av negrerna. Med all rätt, för han har växt upp i en vit familj, med en vit mamma och icke svarta plastpappor. Så han vet inte vad det innebär att vara svart i USA. Han har heller aldrig kämpat för svartas rättigheter. Många amerikaner, även svarta är väl medvetna om detta. Men han anses representera minoriteterna, nevertheless. I praktiken är Obama en vit man med svart utseende. Men dumma svenskar ser honom som svart, förstår inte skillnaden.

   Jag gillar Obama-care! Ett viktigt initiativ. Men USA:s och demokratins själ ligger i yttrandefriheten, något Obama inte vågar försvara! Så han är egentligen en fiende till USA. Den bristen är av så stor betydels att jag tvingas ta avstånd från honom, även om jag ser fördelar med honom också. Det viktigaste i ett val är alltid att straffa politiker som inte uppfyllt vallöftena! Annars rövknullas väljarna gång efter gång! Man måste alltså sänka, även den bästa kandidaten, för att straffa! Då först inser politikerna att dom KOMMER att straffas om valllöftena inte uppfylls. Då först blir det en rätsida på skiten! Därför borde Romney valts!

   Svara

   • Bergfast
    Nov 08, 2012 @ 21:25:32

    KLARTEXTEN sa: ….”jag är en anhängare av Obama. Inte minst av rent rasistiska skäl! Jag gillar svarta amerikaner! Men Obama är halvsvart bara”…. Och…”I praktiken är Obama en vit man med svart utseende. Men dumma svenskar ser honom som svart, förstår inte skillnaden.”…

    Jasså. Jaha, ja. Tror nog att ganska många dumma svenskar ändå vid det här laget vet att Obama är halvsvart.
    ….

    Men vad gäller möjligheterna för det framtida Europa, så ser jag det som att förutsättningarna för att kunna lyckas med en Ny Nationsbildning i Europa, kräver just nationsdyrkan och nationalistisk självdyrkan liknande den i USA.

    Men i och med att många européer alltsedan andra världskriget har vants av med, eller mer eller mindre förbjudits, att hysa några som helst nationalistiska känslor, eller nationsdyrkan och nationell stolthet, så innebär nog det i sin tur stora svårigheter att verkligen kunna skapa en välfungerande sådan Ny Nationsbildning av Europas gamla nationalstater.

    Förmågorna att bli lika nationsdyrkande och nationalistiska som amerikaner är bortträngda, och därmed lämnas plats för inre stridigheter av olika slag. Allt större grupper av ursprungsinvånare kommer förmodligen att uppleva nödvändigheter att försvara sina gamla nationer vilket i sin tur förmodligen kommer att leda till blodiga konfrontationer av större eller mindre omfattningar.

    Förmodligen utan större chanser att verkligen kunna förändra förloppet, (i värsta fall ingriper väl USA militärt, så som man gjorde i Bosnien, eller Serbien eller var det var…)

    De viljor som vill ha en Ny Europeisk nationsbildning har starka resurser att kunna utöva propaganda, påtryckningar, hot, press, stress, lock och pock, samt masspåverkan genom massmedia, reklam, film, teater och underhållningsmedia, och kan på så sätt skapa opinion för sin sak, och därmed lyckas att fösa folkmajoriteter dit man önskar sig.

    Kanske finns det samtidigt vissa bland dessa inflytelserika grupper, som faktiskt verkligen vill ha krigiska konfrontationer också, därför att man tycker att det tjänar deras sak, eller för att man helt enkelt tycker att det är nödvändigt. Tråkigt nog.

    .

    Svara

 2. Anna
  Nov 03, 2012 @ 12:10:32

  Jag har tittat noga på islam och på vad som sker i världen just nu. På vad som orsakar mest stridigheter och otrygghet.
  Därför citerar jag anonym ovan: Islam is nothing but ”a piece of shit”!

  Svara

  • Anonym
   Nov 03, 2012 @ 18:30:46

   Det tog inte lång tid innan ett Bill Hicks-citat blev tillskriver mig och kort därpå direkt missrepresenterat.

   God Jul! Grad påsk!

   ”If it wasn’t for capital punishment, we would have no easter”
   -Bill Hicks

   Svara

 3. Anonym
  Okt 31, 2012 @ 09:56:52

  Här kommer SD`s och de judiska extremisterna Ekeroths verkliga agenda fram. Ni skiter fullständigt i Sveriges och svenskarnas situation. Ni värnar den lilla bidragslukande judiska staten i mellanöstern. Har vi inga egna gränser att värna?

  Svara

 4. Anonym
  Okt 29, 2012 @ 10:32:10

  ”Obama är en feg jävel!Postat: 29 oktober 2012 av KLARTEXTEN!

  Han måste bytas ut mot en president med stake! Att USA ber om ursäkt”

  1) Jasså, Obama är Ambassadör i Kairo (är vit och kvinna och heter Anne W. Patterson)?
  2) Du är medveten om att överfallet i Benghazi fördömts och klassificerats som ett terroristangrepp?

  http://articles.latimes.com/2012/sep/20/world/la-fg-libya-terror-20120921
  Attack on consulate in Libya the work of terrorists, U.S. says

  ”WASHINGTON — The White House for the first time Thursday described the Sept. 11 assault on the U.S. Consulate in Libya as a terrorist attack”

  3) Att du väljer att inte inse det som är uppenbart t.o.m. för en hardliner som Juan Williams är antingen ett skrämmande exempel på ditt bristande intellekt, ett skrämmande exempel på din opålästhet eller helt sonika ett lysande exempel på att du först har bestämt din position och sedan letar efter saker som kan befästa den positionen. Om det är det tredje borde du bemöda dig i ditt letande betydligt mer än du gör nu.

  Krauthammer? Hahahaha! Jag är förvånad över att du inte kastar in Trump och Limbaugh i enfaldighetsekvationen.

  Svara

 5. Karl-Otto Hultström
  Okt 29, 2012 @ 09:52:05

  Obama förefaller vara alltför mjuk mot araberna samtidigt som han undviker att ta ställning för Israel. En ovanlig inställing hos en am president. Back to order. Romney for president !
  Det är otroligt att han inte agerade starkare när USA:s konsula förstördes i Libyen och dess ambassadör mördades. Vad gör han och hur tänker han ?

  Svara

 6. ladycobra
  Okt 29, 2012 @ 08:45:57

  Jag undrar om det finns någon sanning bakom denna video?? I så fall är ju Obama egentligen muslim och inte konstigt då att han inte stödjer Israel helhjärtat som Israel menar.

  Svara

  • Erik
   Okt 31, 2012 @ 10:01:13

   Idel konspriationsteorier och flum. USA ger under Obama fortfarande mer bistånd till israel är till hela Afrika sammantaget. Var dödandet av Osama bara en skenmanöver?

   Svara

   • ladycobra
    Okt 31, 2012 @ 11:27:52

    Tack, det var tröstefulla ord, har uppfattat Obama som en god man och har fått den uppfattningen att han är kristen. Men dessa rykten går i USA om att han egentligen är muslim. Om så skulle vara fallet så går han ju efter nedanstående ord i Koranen.

    Taqiyya

    En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
    Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
    “Three Things About Islam” på Youtube.

    Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

    Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
    http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

    Svara

    • Anonym
     Okt 31, 2012 @ 16:55:23

     ”Tack, det var tröstefulla ord, har uppfattat Obama som en god man och har fått den uppfattningen att han är kristen. Men dessa rykten går i USA om att han egentligen är muslim. Om så skulle vara fallet så går han ju efter nedanstående ord i Koranen.

     Taqiyya

     En rätt för en muslim att ljuga inför en ickemuslim bara det gagnar Islam”

     Tagiyya betyder fruktan eller försiktighet och betecknar i Islam, vid tvång eller fara för liv och egendom, rättigheten att missakta rituella plikter och hemlighålla den enga religionen. PUNKT SLUT. Det är allt det handlar om. Inget annat.

     Eller för att citera den store Bill Hicks:
     You’re just confused, you’ve forgotten how to judge correctly. Take a deep breath, look at it again. ”Oh it’s a Piece-of-Shit!” Exactly, that’s all it is. Piece of shit, walk away. You’re getting really baffled here. Piece-of-Shit! Now walk away. That’s all it is, it’s nothing more! Free yourself folks, if you see it, Piece-of-Shit, say it and walk away. You’re right! You’re right! Not those fuckers who want to tell you how to think! You’re fucking right!

     Eller varför inte den här?
     Do you think that George Bush, a good christian white man, should stem the Islamic tide from coming over here and..fucking your daughter?

     Svara

     • ladycobra
      Okt 31, 2012 @ 17:08:23

      Jag undrar om inte du hette Someone förut här? En god vän som arbetat i Saudarabien i 4 år och som läst koranen frågade en Iman i en moské om det stämde att en muslim har tillåtelse att ljuga inför en icke muslim bara det är till förmån för Islam.. Imanen log och sa att det var Allahs vilja att så kunde ske, för det var viktigt att få många att konvertera till Islam.

      Om den Imanen sa fel det har jag ingen aning om.

      Take care!

     • Anonym
      Okt 31, 2012 @ 19:35:20

      Oj! En anekdot!

      Nej jag är inte den som kallar sig ”Someone”

    • KLARTEXTEN!
     Nov 08, 2012 @ 19:19:04

     Själv tror jag det är orimligt att han är född utanför USA. Det sistnämnda hade nog bevisats vid det här laget i så fall. Fast han kan ju i hemlighet vara muslim. Det vet vi inte.

     Svara

     • ladycobra
      Nov 08, 2012 @ 21:26:22

      Hej!
      Jag gillar Obama och tror att han har förändrats till att vara kristen, kanske hans fru har fått honom att ändra åsikt angående religion. Han har varit en bra president Såg en bild på hans tvillingbror som var mycket likt honom, men som inte haft samma framgång som Obama. God bless Obama and the rest of the world.

   • Bergfast
    Nov 09, 2012 @ 10:14:58

    Kobra, (eng. cobra), kallas flera olika ormarter som finns i Afrika & Asien. Kobrorna utgör inte en egen grupp i den biologiska systematiken men alla kobror tillhör familjen giftsnokar.

    Man räknar med att det för närvarande finns cirka 20-talet olika arter av kobror. Den mest kända arten är förmodligen den indiska kobran eller glasögonormen (Naja naja) som den ofta brukar kallas och vars populärnamn uppkommit efter det att arten utvecklar ett slags mönster på nackskölden som liknar ett par glasögon då den känner sig hotad.

    Kobrorna har till stor del olika nervgifter som förlamar livsviktiga organ såsom lungor och hjärta men det finns även arter som har mera utpräglade vävnadsförstörande gifter.

    Vissa kobror har en speciell tandfunktion som möjliggör för dem att likt en ”vattenspruta” spruta sitt gift mot angriparens ögon.

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: