Kan ett svart hål sluka jorden?

Jag skrev en del om detta när jag började twittra. I CERN finns ju världens största partickelaccelerator ”Large Hadron Collider” (LHC) som har skapat en del mikroskopiska svarta hål (SH). Protoner accelereras till nästan ljusets hastighet och får kollidera med varandra. Man försöker efterlikna de enorma krafterna från Big Bang, då mikroskopiska svarta hål också bildades. Syftet är att bekräfta partikelfysikernas ”standardteori”. Svarta hål kan  bli en av biprodukterna.

Kritikerna oroar sig över att något av dessa svarta hål kan växa till sig och med tiden sluka hela jorden. Men då invänder fysikerna med att mikroskopiska SH evaporerar mycket snabbt, enligt teorin om ”Hawking Radiation” (video nedan), framtagen av den briljante fysikern Stephen Hawkings. Den är naturligtvis ingen gissning utan en mycket omsorgsfullt utarbetad teori, den bästa vi har idag om SH:s öde.

I universum bildas ständigt partiklar och antipartiklar som därefter omedelbart förintar varandra. Men strax utanför ett svart håls händelsehorisont är dragningskraften så enorm att antipartikeln dras in i hålet medan partikeln ges energi att skickas ut i rymden. Därigenom förlorar det SH en del av sin massa (=energi, enligt Einstein), dels genom att tillföra partikeln energi och dels genom att käka antipartiklar. Ett normalt SH slutar sitt liv med en våldsam explosion pga den oerhörda värmen som bildats när det SH nått massan av ett berg, typ. Mikroskopiska hål tänks evaporera. Dom är för små för en våldsam explosion.

Teorin säger t ex att ett svart hål med 2 solmassor evaporerar efter 10 upphöjt till 67 år! Och universum har existerat ”endast” i 10 upphöjt till 10 år! Som jämförelse innebär 10 upphöjt till 11 år att universum funnits 10 gånger längre än idag, dvs 130 miljarder år! Då inser ni att 10 upphöjt till 67 år är en makalöst svindlande tidsperiod!

Hur som helst, så beräknas mikroskopiska svarta hål försvinna mycket snabbt, på bråkdels sekunder tror jag.

Konsensusen om Hawking Radiation är enorm bland experterna! Dom skarpaste hjärnorna har försökt motbevisa teorin, men alltid har teorin segrat. Så den är inte ifrågasatt (av specialister), men fortfarande heller inte BEVISAD!

Min ståndpunkt är följande: Med mycket stor sannolikhet evaporerar SH, men det finns en liten risk att teorin trots allt är felaktig. Och vi bör inte ta någon risk ALLS, när hela jorden står på spel! Det är ej nödvändigt och således ansvarslöst! Själv skulle jag säga att jag är minst 99 % säker på att Hawking Radiation är en realitet. Men det duger inte!

Har svarta hål bildats i LHC och har man i så fall observerat SH-evaporering?

Vi kan inte kännas oss säkra förrän vi faktiskt observerat evaporeringAtt vara övertygad är inte samma sak som att veta!

 Svarta hål i domedagsmaskinen

Advertisements

14 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Madeleine Sargent
  Jul 02, 2013 @ 14:54:49

  gånger längre än tidsrymden som Universum har existerat! I vårt universum så har dock troligtvis materia och energi betydligt större benägenhet att uppsamlas i svarta hål än att strålas ut från dem vilket leder till att en allt större del av materian i Universum kommer att samlas i allt större och färre svarta hål.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jul 02, 2013 @ 16:54:36

   Någonting verkar saknas i din text. Visst är det svarta hålets benägenhet att attrahera mycket större än dess benägenhet att minska genom Hawking Radiation. Men det förutsätter att det finns materia inom räckhåll för det svarta hålet. Annars blir resultatet att det istället minskar i storlek. Dessutom utvidgas universum ständigt, vilket gör att all materia avlägsnar sig från varandra. I vart fall avlägsnar sig galaxerna från varandra. Men hur det är inom galaxerna vet jag inte, men under mycket lång tid avlägsnas allt inom galaxen också . Det är inom galaxerna som är det viktiga.

   I den tidsskala som SH tynar ut, hinner dom avlägsna sig långt från all materia som ev. kunde sugas in. Så långt långt innan SH börjar minska märkbart är dom för länge sedan helt isolerade från allt annat, tror jag.

   Svara

 2. Sophia X. Kerr
  Jul 01, 2013 @ 19:03:11

  Svarta hål kanske inte finns. Åtminstone inte med de egenskaper som fysikerna har trott. Enligt den traditionella teorin är det svarta hålet en kollapsad stjärna som befinner sig bortom vad som kallas en händelsehorisont. Därifrån kan i princip ingenting, varken materia eller energi, ta sig ut. Men enligt en ny teori som publiceras i Physical Review, bildas aldrig en händelsehorisont. Istället uppstår en ”svart stjärna”, som visserligen liknar ett svart hål, men som inte riktigt beter sig på samma sätt. Med denna nya modell för gravitiationskollaps kan de kvantfysiska beräkningarna fås att stämma bättre. Den nya hypotesen har, förstås, fått kritik. Men den kan komma att kunna testas vid CERN-laboratoriet i Schweiz. I den nya accelerator som nu byggs där, LHC, kan man kanske skapa mikroskopiska svarta hål, som sedan kan ge svar på flera gåtor kring fenomenet svarta hål – eller svarta stjärnor.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jul 02, 2013 @ 23:47:49

   Mycket intressant! Fast frågan är hur spekulativt detta är och hur vetenskapligt underbyggt det är. För svarta hål är mycket logiskt underbyggda. Så om inte de svarta stjärnorna är ÄNNU mer logiska, så är teorin nog felaktig. Jag tvivlar mycket starkt och håller nog på svarta hålen istället.

   Svara

 3. Kurtan
  Jun 26, 2013 @ 23:28:07

  Jag vet att svarta hål existerar…
  I Sverige går det bara under ett annat namn nämligen massinvandringen…För alla hundratals miljarder som har pumpats in i detta ”svarta hål” har försvunnit för alltid!
  MVH

  Ps Existensen av verkliga svarta hål är väl fortfarande osäker, eller?!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 27, 2013 @ 11:37:08

   Ha ha! En bra liknelse! Nej, svarta hål anses vetenskapligt bevisade. Dessutom är svarta hål en logisk följd av Einsteins allmänna relativetsteori. Man räknade ut att dessa borde existera långt innan de kunde påvisas, även om Einstein själv tvivlade (på konsekvenserna av sin teori).

   De påvisas genom att något osynligt påverkar närliggande planeter/solar. Beroende på hur banorna påverkas, kan man sluta sig till deras massa. Alla iakttagelser har bekräftat svarta hål. Det ligger förstås i sakens natur att svarta hål aldrig kan observeras direkt. Dom märks enbart genom sin gravitation. F ö finns inte gravitationskraft egentligen, men det är en annan historia.

   Svara

 4. hans björkström
  Jun 22, 2013 @ 21:23:23

  Vår vintergata, vår galax, har c:a 100 miljarder solar och c:a x 8 fler planeter! Universum har X ( X ) antal galaxer ( troligen 100-tals miljarder sådana )!
  Det finns säkerligen miljontals civilisationer – OUT THERE – ! Och några få har nått fred och samexistens!
  Kommer jorden nära galaxens centrum så sugs den in i det svarta hålet och försvinner från ”händelsehorisonten ”, men detta sker kanske först om 50.000 år eller mer??

  Ha det bra! Drar till Mars på fredag!

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Jun 22, 2013 @ 23:17:43

   Risken att jorden skulle slukas av ett normalt svart hål (kollapsad stjärna) existerar i princip inte. Inget sådant scenario har förutstpåtts såvitt jag vet. Risken är också nästan noll att jorden slukas av ett svart hål bildat i CERN. Men jag anser det ändå vara en onödig risk, med tanke på de ev. fatala konsekvenserna.

   Och visst finns det nog miljontals civilisationer, varav ett antal är oerhört långt före oss i utvecklingen. Alla civilisationer som kan ta sig hit är per definition före oss i utvecklingen! Och sannolikt pratar vi om miljoner år före. Vi skulle väl närmast framstå som råttor för dom. Så varför skulle dom vilja oss väl? Frågan om dom bryr sig, vilket vi nog får hoppas att dom inte gör. För vi vore i deras våld. Se här:

   Svara

   • Peter Lindström
    Jun 23, 2013 @ 05:57:04

    Om nu jorden slukas i ett svart hål så är det ingenting vi kommer märka, inte heller kommer detta fenomen på ngt. sätt uppmärsammas av resterande universum. Själva skeendet, att uppslukas av ett svart hål är en ofattbart snabb händelse och kan därför inte registreras av oss. Vi och allt ikring oss upphör att existera i fattbar form. Att kalla detta för risk vet jag inte om det är relevant, för att bedöma vår utplåning som en risk innebär att vi givit oss själva ett positivt värde i moralisk mening, detta anser nog universum vara lite övermaga. Vårt vara eller ickevara är en piss i Nilen för universum och för oss saknar den relevans.

    Svara

    • KLARTEXTEN!
     Jun 23, 2013 @ 12:03:25

     Du får väl tala för dig själv när det gäller ditt värde. Själv anser jag det värt att leva. Att uppslukas av ett svart hål är snabbt bara i slutstadiet. Det föregås av enorma jordbävningar etc, då marken i jordens inre försvinner. Det svarta hålet har enorm densitet och faller in i jordens medelpunkt och äter sig utåt därifrån, såvitt jag förstår. Beroende på hur snabbt detta sker (åtminstone månader, kanske decennier), upptäcker seismologerna starka aktiviteter i jordens inre. Sen hamnar det i media och panik utbryter. Vi får väl det öde vi förtjänar. Andra varelser skulle nog inte vara lika dumma.

     Jag är inte teknikfientlig, heller inte emot att ta risker. Men att riskera mänsklighetens utplåning, för att vi inte kan ge oss till tåls, verkar idiotiskt faktiskt. Själv anser jag det vara en onödig risk vi utsätter oss för. Tycker du det är en nödvändig risk?

     Skall man riskera mänsklighetens utplåning, även om risken är minimal? Man kan ta en mycket större risk om det bara innebär tex Sveriges utplåning. Än större risk om det bara innebär utplåningen av ditt hus. Resonerar jag tokigt?

     Svara

     • Peter Lindström
      Jun 23, 2013 @ 12:40:55

      Om jag inte är felinformerad så skulle ett svart hål i jordens omedelbara närhet mer eller mindre momentant uppsluka jorden, själva processen är lavinartad och sker på fraktioner av en sekund. Därmed blir själva frågeställningen irrelevant, det skulle inte finnas något före eller efter, ingen sitter efteråt och tänker: attan, det gick snett.
      Mitt eventuella värde kan endast mätas i relation till något begripligt, om allt upphör så upphör också begreppet värde, och därmed också alla spår av vår existens. Problematiken är inte eventuella risker utan snarare religiös, finns det ett liv efter detta?

     • KLARTEXTEN!
      Jun 23, 2013 @ 22:19:13

      Jag har sett olika tidsscenarior för detta och de verkar alltså vara från månader till decennier. Har du andra uppgifter så länka. Sunt förnuft säger att det omöjligt kan ske på sekunder. För hålet har från början mindre massa än en atom. Dess händelsehorisont är bråkdelen av en atoms diameter, således ett otroligt litet område den kan suga in materia ifrån. Jag ser detta som en fysisk omöjlighet.

     • Peter Lindström
      Jun 23, 2013 @ 12:51:42

      Förlåt jag glömde din fråga ang. nödvändigheten av riskerna. Egentligen är den omöjligt att svara på, om man tycker om att sitta vid strandkanten och fiska med en öl i handen så vill man nog inte riskera framtiden för vare sig stranden, ölen, fisken eller sig själv. Om man å andra sidan anser njutning endast kan existera i nuet och nuet momentant upphör så finns ingen risk i vanlig mening, det blir snarare en fråga om existensens kontinuitet. Och därmed förlorar begreppet risk helt sin mening. Frågan blir egentligen en fråga om tid och moral.

     • KLARTEXTEN!
      Jun 23, 2013 @ 22:24:00

      Risken att du du o dina anhöriga dör är OK? Tröstar du dig med att det går snabbt? Då är det väl även helt OK att bli ihjälkörd av ett tåg eller en bil när man inte ser sig för!? Jag förstår inte riktigt.

      Jag säger inte att det inte är OK att få standardteorin bekräftad. Säger bara att vi nog borde vänta tills vi vet att det är säkert. Eller måste vi stressa? Man kan väl njuta vid strandkanten utan att få standardteorin bekräftad just nu? Eller är det omöjligt?

      Jag är definitivt inte teknikfientlig. Men förstår inte varför man inte kan lugna sig tills man är säker på Hawking Radiation?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: