Invandringsförespråkarna tänker kortsiktigt och ytligt.

Förespråkarna av massinvandring tänker kortsiktigt  i alla viktiga avseenden. Dom har tunnelseende,  blundar för centrala faktorer och drivs av behovet att spela jultomte med landets begränsade resurser.

Man förstår inte vad som EGENTLIGEN orsakar massinvandring från muslimska länder. Därmed vet man heller inte var ansvaret ligger! (Muslimerna själva)

Man saknar långsiktig plan för hur hemländerna skall få demokrati, välfärd och fred (sekularisera muslimska länderna)

Man saknar en vision för Sverige: hur ser Sverige ut om 50 år, ifall massinvandringen från muslimska länder fortsätter som idag? Dom vågar inte, för att alla inser att tanken är skrämmande, t ex vad gäller

– bostadsbrist, arbetslöshet, kriminalitet, våldtäkter, yttrandefrihet,

– Finns det någon välfärd kvar?

– Hur starkt är islam?

PK drivs av ett sjukligt behov av att skänka bort vår välfärd åt andra: ”tomtekomplex”

ANSVARET för muslimernas elände: Som jag skrivit otaliga gånger, så bottnar muslimska ländernas problem främst i islam! Islam är oförenlig med jämlikhet, tolerans och fred. Muslimska länder tenderar att islamiseras. Det finns oftast starka krafter som vill motverka islamiseringen (militären), med resultat att statskupper och diktaturer är vanliga i dessa länder. Islam driver länderna mellan bräckliga demokratier och (islamistiska eller sekulära) diktaturer.  Tillkommer alla sekteristiska konflikter, främst mellan Shia och Sunni. Därav alla oroligheter och massflykt.

Inget muslimskt land har högre vetenskap. På sin höjd gör dom som aporna: härmar oss.

Däremot kännetecknas dom av dåligt självförtroende, med åtföljande överkänslighet mot alla former av ”kränkningar”.  Religionen är så pass viktig att den hämmar fritt vetenskapligt, rationellt tänkande. Kyrkan har under århundraden tillåtit fri vetenskaplig forskning, något som lyst med sin frånvaro i muslimska länder.

Islam hämmar även ekonomisk utveckling. Länder som ej hittat olja är fattiga, punkt! Och mänskliga rättigheter? Fuggetaboutit!

Muslimerna är välkända för sin förnedrande kvinnosyn, sitt böghat och sin antisemitism. I väst däremot, gapar dom ständigt om ”tolerans”, men dom menar egentligen bara tolerans mot muslimer. Själv visar dom ingen tolerans. Tvärtom är det just muslimerna som är de värsta antisemiterna, enligt Malmös judar.

LÖSNINGEN är att muslimerna sekulariseras. Detta är ENDA lösningen! Först när detta sker kan muslimerna av egen kraft bilda demokratiska välfärdsstater. Först då upphör massinvandringen till kristna länder! Såväl muslimer som PK är för dumma för att inse dessa självklara fakta.

SLUTSATSEN blir att muslimerna själva är ansvariga för sitt elände. Inte vi! Det enda som händer när muslimerna massinvandrar till oss, är att vi så småningom också islamiseras och drabbas av deras öde. Det ödet är ofrånkomligt med ett starkt islam.

Idioterna inbillar sig att vi HATAR muslimer och ser ALLA muslimer som ett hot. Så är det naturligtvis INTE! Låt mig slå fast: det finns många fina muslimer! Problemet är istället att det finns ALLTFÖR MÅNGA DESTRUKTIVA MUSLIMER! Däri ligger hela problemet! Närhelst muslimerna är i majoritet, kommer eländet som ett brev på posten. Beklagar, men så är det. Hemländerna är beviset. Eländet finns i många former: fattigdom, diskriminering, inhumant straffsystem, kvinnoförtryck, kriminalitet, oroligheter, terror, diktatur etc.

Min teori är att fröet till islamistkramande PK såddes i Revolutionens Iran 1979, när väst blev varse hur aggressivt islam kunde vara, att dom kunde vara mycket skrämmande. Detta förstärktes av Muhammedteckningarna där svenska journalister inledningsvis var mycket kritiska mot islamisterna. Efter alla terrorhot har media emellertid skrämts till tystnad. För att inte tappa ansiktet har man nu ställt sig på islams sida. ”if you cant beat them, join them”. Det är ”Stockholmssyndromet” på nationell skala.

Advertisements

10 kommentarer (+lägga till din?)

 1. Bergfast
  Feb 11, 2014 @ 10:35:02

  Frågan man ändå kan ställa sig är om det ändå inte finns s.k. naturliga, biologiska, samt också sociala och existentiella grunder som motiverar en del av islams lagar?

  Det är ju inte alltför länge sedan som också den s.k. upplysta västvärlden gifte bort sina döttrar, kring 12. 13, 14, 15 års ålder, främst inom olika högadliga familjer, och furstar, kungar, prinsar och prinsessor, där dessa äktenskap många gånger fungerade som politiskt medlande föreningar…
  Och kvinnlig rösträtt, som skulle förändra krigföringspolitik, det kan man väl snarare konstatera inte har förändrats ett endaste dugg? Både första och andra världskriget genomfördes, trots kvinnlig rösträtt?

  Att det kan finnas intressesfärer av olika slag, (framför allt globala sådana av olika sorter, både politiska och industriella, av olika slag, t ex bankindustri, livsmedelsindustri, filmindustri, spelindustri, modeindustri, musikindustri, osv. osv.), som förmodligen har ett intresse av att få fler kvinnor på ledande politiska poster i olika nationer därför att kvinnor i allmänhet trots allt är mer medgörliga, påverkningsbara och lättare att leda och styra, än vad män i allmänhet tenderar att kunna vara? Detta därför att det ligger närmare till hands för kvinnor att eftersträva harmoni och samförstånd för undvikande av konflikter, både för kvinnors eget välbefinnandes skull, men att det också finns inklinationer och tendenser hos många kvinnor att vilja solidarisera sig med vad olika ledningar och inflytelserika sfärer förespråkar genom t ex sina lobbyister eller sina tankesmedjor osv. Alltså att många kvinnor är många gånger lättare att påverka och övertyga, och därigenom styra, genom att de är mer inställda på konformitet än på strid, i jämförelse med vad många män är.
  Det är därför alltså många gånger mer behändigt med kvinnliga politiska företrädare än med manliga, för just internationella intressesfärer.
  Dessutom vad gäller all s.k. modernism, och all s.k. feminism, och all s.k. liberalism så kan man nog inte egentligen rakt av deklareras dessa företeelser för att enbart vara av godo?
  Det finns tydliga tecken på en galopperande ohälsa bland unga människor i västvärlden, med destruktiva livsstilar, droger, alkohol och allmän gränslöshet i sina livsföringar. Det finns också tydliga indikationer på att många föräldrar i väst har avsagt sig sitt föräldraansvar och sin föräldraauktoritet. Ja, att många människor i västvärlden har, i jämlikhetens namn, samt i namn av – alla människors lika värde – , samt också i namn av – kommunism och – kamratlighet – , förlorat sina förmågor att våga, vilja och kunna vara auktoriteter, både inför sina barn, men också inom skolans värld.
  Vuxenvärlden i väst verkar alltmer vilja abdikerat till förmån för – kamratlighet – , och till förmån för – kompisstadiet – ?

  Alltsammans verkar ha sitt ursprung i just i det franska inbördeskrigets paradparoller – frihet, jämlikhet, broderskap -, med efterföljd i det ryska inbördeskrigets paradparoller om – kamratskapet -, samt i efterföljande deklarationer om – mänskliga rättigheter – , (men ingen deklaration om – mänskliga skyldigheter -?), och om – alla människor lika – värde – , (vad än detta – lika – , kan tänkas ha för innebörd?). (Lika – värde – för vem, för vilka?)..

  Osv.Osv.. …

  Alla skall vara – kamrater – vilket ju kanske låter snällt, men som inte korresponderar mot hur människan fungerar i det verkliga levandet.

  Ingen förening, ingen familj, ingen församling, inget parti och heller ingen nation, kan fungera utan ledarskap och utan olika, ofta hierarkiska, och därmed just ojämlika, ansvarspositioner.

  Precis som det i en militär organisation inte alls kan fungera på något som helst funktionellt vis, om alla rekryter och soldater skulle få för sig att vilja vara generaler, som alla då ger olika och motsägelsefulla order, och där samtidigt ingen vill lyda någon ….

  Det kan inte leda till något annat än kaos i den militära organisationen….

  Propagandan har pågått länge med kaosskapande order i de västerländska samhällena.

  Order om nedmontering av familjelivet skydd och bevarande, nedmontering av människors integritet och värdighet, hånfullheter, förlöjliganden, skymfanden och hatpropaganda mot Europa och främst kanske germaner och skandinaver, dvs. de ofta kristna, de oftast ljushyade, de ofta blåögda och de oftast blonda människorna på jorden.

  Att först föra krig mot muslimaska nationer, och sedan importera mängder av muslimer, flyktingar och invandrare, till just de västerländska, främst europeiska nationerna, och särskilt till de skandinaviska nationerna, och sedan försöka åstadkomma krig mot islam och muslimer inom de västerländska nationerna, det är väl kanske ändå inte i första hand muslimer och islam som driver på den politiken?

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 11, 2014 @ 11:46:49

   Återigen: du skriver så långrandigt att jag bara snabbt skummar igenom vad du skrivit och naturligtvis missar en hel del. Synd att få, om någon, läser dina kommentarer.

   Dom flesta kulturer är patriarkala och konservativa. Skillnaden mot islam är islams benägenhet till våld och avrättningar. Att kvinnor är lämpligare som politiker för att dom är mer ”medgörliga” är inget argument alls! Det leder ju bara till att dom som vill utöka sin makt tillsätter män och sen backar motståndarna (kvinnorna). Så helt misslyckat!

   SD är emot krigföring i muslimska länder! Låt dom sköta sig själv! Så behöver vi inte ha dåligt samvete. Muslimerna överlag är inte intresserade av yttrandefrihet och därmed heller inte av demokrati. Givetvis är ALLA muslimer intresserade av yttrandefrihet för EGEN räkning, men inte för motståndarna! Så vi bör skita i dom!

   Svara

   • Bergfast
    Feb 11, 2014 @ 12:15:43

    KLARTEXTEN sa :..” Det leder ju bara till att de som vill utöka sin makt tillsätter män”…

    Nja, det är ju det som kan, ibland, visat sig vara ganska så riskabelt?..

    Hur många manliga ledare och befattningshavare, t ex inom militären, har inte gjort – uppror – mot sina överordnade och sina befäl, uppdragsgivare och – ägare -, osv., genom historien?
    En krigsmakt som plötsligt gjort – myteri – , mot – överhet – , och så att säga – vänt på klacken – , och istället för att utföra givna order, anfallit – ordergivarna – ?..

    Att använda sig av män i en nation som verkställare av givna order och som är hantlangare och lydiga och lojala undersåtar till makthavare, kan alltid, och har alltid, genom historiens gång visat sig vara riskfyllt.

    Att därför istället vilja tillsätta kvinnliga verkställare, som politiker, journalister och opinionsbildare, samt även som överbefälhavare för en nations militär, känns troligen betydligt mer pålitligt och – tryggare – för många – ägare – , och makthavare?…

    Att erövra en nation genom att tillsätta kvinnor på inflytelserika poster, samt att förvirra, förföra och fördumma dem genom att ituta dem att de är förtryckta om de inte kan leva och vara exakt såsom männen, (?), och då särskilt förtryckta av just – sina egna – män? Detta system är nog bland det mest effektiva sätten att utan någon krigisk militär invasion, kunna just erövra en nation?…

    Nationen begår då med kvinnornas hjälp mer eller mindre – harakiri – ?

    Dvs. – självmord – ?

    Detta då en ökande inre upplösning och virrvarr tilltar. Dels genom söndrade familjer, övergivna barn och att ett allmänt större kaos, större respektlöshet och större laglöshet infinner sig i nationen som en följd av att en allt större politisk velighet och obeslutsamhet, dvs. auktoritetslöshet, utbreder sig inom alltfler vitala och betydelsefulla funktioner i samhället; t ex inom militär, inom rättsväsende, inom polis, inom skola, sjukvård, åldringsvård osv. osv.

    Svara

    • Bergfast
     Feb 15, 2014 @ 21:55:25

     Ps.

     Kan män föda barn?

     Är det kanske egentligen endast en – social konstruktion – att det faktiskt är endast kvinnor som kan föda barn?…

     Vem vet….

     Men, men…

     Måste det kanske ändå egentligen då i konsekvensens namn inte bero på ett fruktansvärt – förtryck – från alla kvinnors sida att män faktiskt inte kan föda barn?…

     Att det faktiskt endast är kvinnor själva som kan föda barn, och då, (kanske i ren egoism ..?..) faktiskt har tillskansat sig denna möjlighet och denna förmåga, i sin sociala – konstruktion – ?…

     Kvinnorna är kanske rent av helt enkelt illvilliga, och just förtryckande, i detta avseende, mot alla män?…

     Detta genom att kvinnor kollektivt har – sammangaddat sig – i just en – social konstruktion – där det endast är de själv som faktiskt kan föda barn och där de då därmed med ett fruktansvärt kollektivt förtryck mot alla män lämnar dem utanför denna exklusiva förmåga….?….

     Vem vet…

     Att – ismer och ideologier, och speciellt extremism-feminism och också särskilt materialistisk kommunistisk – ism, men även materialistisk nyliberal – ism, samt naturligtvis också modernistisk kulturmarxism, verkar alla vilja deklarera jämlikhet, alla människors – lika – , ( dvs., – lika – låga, medelmåttiga, lika höga eller rent av lika intetsägande och egentligen lika – intet och ingenting – …?), – värde – ?… Men vill de deklarera – jämlikhet – , som om dessa – ismer tror och inbillar sig att dessa deklarationer är höjden av all – godhet – och människovänlighet som tänkas kan…?..

     Det är alla trots allt ändå lite bedrägliga när man tittar lite närmare på dem… ?

     Ur mänskliga samhällens överlevnadssynpunkt vill säga….

     Ds,

     Svara

     • Bergfast
      Feb 16, 2014 @ 12:34:43

      Pps.

      Korrigering av sista meningar i föregående kommentar:

      …”Man vill inom dessa -ismer deklarera bl.a. begrepp som – jämlikhet – osv., som om dessa – ismer tror och inbillar sig att dessa deklarationer på något slags automatiskt sätt är höjden av all civilisation och godhet,– och också höjden av all – människovänlighet -, som tänkas kan…?..

      Men dessa deklarationer verkar ofta alla ändå vara lite bedrägliga när man tittar lite närmare på dem… ?

      Dvs., tittar närmare på dem, ur en nations överlevnadsförmågor, vad gäller självständighet, integritet, oberoende, vill säga…..

      En erövrad nation, är alltid en erövrad nation….En erövring, som alltså kan ske utan någon som helst militär invasion, utan endast med hjälp av ord, av propaganda…

      Ds..

 2. Richie Wilkins
  Feb 04, 2014 @ 06:08:36

  Ty den fascistoida islamismens målsättning är att islamisera hela världen. Det skadar inte att lyssna på Bassam Tibi, troligen världens främste auktoritet på islam, själv muslim av syriskt ursprung, utbildad i Tyskland och sedan länge professor i statsvetenskap vid universitet i Göttingen och andra universitet såväl i västvärlden som i muslimska länder. I en av sina många böcker konstaterar han bland annat: ”Målet för de islamska fundamentalisterna är att avskaffa den sekulära världsordningen och ersätta denna med en ny islamistisk gudomlig ordning. Världspolitiskt sett innebär detta att vi styr mot en allt intensivare civilisationskonflikt mellan Väst och islam. Islamisternas mål är en imperialistisk, nyabsolutistisk världsmakt islam”. Det bör också nämnas att islamismen är en bred företeelse. Den ökar i intensitet och spridning såväl i de muslimska länderna som i diasporan [dvs bland utvandrade muslimer].

  Svara

 3. Susan V. Marquez
  Jan 30, 2014 @ 15:10:36

  Under en frågestund passade Islam Nets grundare Fahad Qureshi på att reda ut vad han menade var en vanlig missuppfattning om islam – nämligen att det bara skulle vara ”extrema” muslimer som vill tillämpa islams religiösa lagar i samhället idag.

  Svara

 4. Virgie Holder
  Jan 30, 2014 @ 10:06:33

  Enkel logik säger alltså att kvinnan aldrig kommer bli jämställd mannen så länge islams lära skall ligga till grund för sociala, ekonomiska och juridiska förhållanden. Religionen måste bli en privatsak. Profeten Muhammed var dock under sin tid både en andlig och politisk ledare. Att skilja på stat och religion vore att bortse från Muhammeds status som al-insan al-kamil (den perfekta människan) och uswa hasana (det sköna eller moraliska föredömet). Alltså är oddsen för att de muslimska länderna även i fortsättningen kommer att tillhöra bottenskrapet i ”The Global Gender Gap Index” ganska låga. Detta är tragiskt för alla muslimska kvinnor, oavsett om de ser problemet eller är så religiöst indoktrinerade att de anser sitt fria val vara i enlighet med Guds vilja. Pudelns kärna blir då om gudomliga lagar framförda i Koranen eller av profeten själv skall vara underordnade eller överordnade demokratiska lagar skapade av människor. Svaret på denna fråga är inte längre självklar, ens i det av muslimsk invandring påverkade västerlandet. Likheterna med situationen i 30-talets Europa är slående. Nu liksom då är det den tysta majoriteten som avgör framtiden. Om nu den fredsälskade, toleranta och humana majoriteten av muslimer verkligen har annorlunda värderingar än de aggressiva islamisterna är det hög tid att säga ifrån. Ordspråket ”Den som tiger, han samtycker” gäller även muslimer.

  Svara

  • KLARTEXTEN!
   Feb 02, 2014 @ 14:25:28

   Kan bara instämma i allt du skrivit! Slutsatsen måste bli att alla problem i muslimska länder är självförvållade och således på intet sätt västs ansvar. Antingen sekulariseras länderna, eller så får de leva i skiten.

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: