Är tidsresor möjliga?

Att man kan färdas i tiden är självklart iofs. Dvs framåt i tiden, det gör vi alla (nåja, dom flesta i vart fall). Tiden är den fjärde dimensionen. Einstein slog fast att det är omöjligt att färdas tillbaks i tiden. Men ifall neutrinos kan färdas snabbare än ljuset, så innebär det att det kan vara möjligt att färdas tillbaks i tiden, eller? Säg att Einstein hade fel, är det ens logiskt möjligt att färdas tillbaks i tiden? Vad säger du? Tyck till! Det underlättar att ha sett ”Tillbaka till framtiden”.

Ju snabbare vi färdas, desto långsammare går tiden, för att vid ljusets hastighet stå helt stilla, och ännu snabbare så färdas vi alltså tillbaks i tiden.

Logiska problem

Jag menar att resor tillbaks i tiden är logiskt omöjliga, oavsett vad som tycks fysikaliskt möjligt! Om jag färdas tillbaks i tiden och träffar mitt 10 år yngre jag och mördar denne, då skall jag själv samtidigt dö, eller hur? Vi är ju faktiskt 10 år tillbaks i tiden. Så om jag mördas, så kan jag sen inte leva längre. Eller jag kan åka tillbaks och mörda min pappa innan han träffar min mamma. Då kan jag ju inte existera och kan väl heller inte åka tillbaks och mörda honom?  Vi kan även färdas tillbaks i tiden och mörda den som senare gjorde tidsresor möjliga. Då kan jag ju inte ha färdas tillbaks i tiden. Otroligt många sådana här logiska motsägelser talar för att tidsresor definitivt är omöjliga, enligt min mening.

Jag ser ingen lösning på dessa  logiska problem. Problemen är alltså inte fysikaliska, utan logiska, vilket har högre dignitet! Varför? För fysiken bygger på logiken, inte tvärtom! Men självklart, om tidsresor bevisas, ja då tror vi på det. Bevis står högre än logik! Men en beräkning utgör inget bevis, förrän det prövats i verkligheten. Om någon ”bevisar” att 1+1=3 så tror vi inte på honom. Vi vet att han gjort en felberäkning någonstans.

Du kan även bli kompis med ditt yngre jag! Diskutera tidsresan med dig själv! Några år senare kan du göra en ny tidsresa, ett år tillbaks i tiden och träffa på dina två tidigare jag osv, tills du har 10.000-tals tidigare jag du kan umgås med! Du ser hur bisarrt det hela kan bli. Och detta är bara början!

Hur är det med framtidsresor då? Om vi är helt stilla, så är allt normalt. Saktare än stillastående kan vi inte röra oss, alltså är framtidsresor omöjliga. Synd, för framtidsresor vore logiskt möjliga! Det skulle bara finnas en av oss. Fast ifall omgivningen färdas med nästan ljusets hastighet, så skulle deras tid nästan stå stilla och vår tid skulle vara normal. Så när dom väl stannat, så visar det sig att vi kanske åldrats 10 år, medan dom åldrats en vecka. Så relativt dom, har vi färdats in i framtiden, Men bara relativt. För dom har tiden nästan stått stilla! Det är det närmast vi kan komma framtidsresor.

Fysikaliska problem

Vid ljusets hastighet står tiden stilla. Den som färdas märker inget, men en utomstående betraktare skulle uppfatta det som att du stod helt stilla. Lite tråkigt alltså. Inget kan färdas snabbare än ljuset och överskreds ljusets hastighet, så skulle man gå tillbaks i tiden. Oändlig kraft skulle krävas för att accelera något till en sådan hastighet, dvs mer energi än vad hela universum innehåller!

Sen har jag en annan fråga. Om två föremål rör sig med 51 % av ljusets hastighet i motsatt riktning så färdas dom med mer än ljusets hastighet i förhållande till varandra., 102 % av ljusets hastighet. Färdas dom tillbaks i tiden, eller?

‘Faster Than Light’ Neutrinos a Reality?

DN Partikel rörde sig snabbare än ljus

Exp Snabbare än ljusets hastighet, på riktigt?

AB Partikel rörde sig snabbare än ljus

Svd Einsteins teori kan ha krossats   Daily News

Baffling CERN Results Show Neutrinos Moving Faster Than the Speed of Light

Wikipedia sverige

Elektronens märkliga släktingar

Elektronens skapelse

http://www.physlink.com/education/askexperts/ae476.cfm

Neutrino inte snabbare än ljuset!

Enligt Einstein kan materia ej färdas i ljusets hastighet (eller snabbare). Det skulle krävas oändlig energi att få den minsta mass-partikel att färdas i ljushastigheten och skulle den färdas ännu snabbare, skulle den gå tillbaks i tiden. Dessutom slog han fast att allt som saknar massa, färdas med ljusets hastighet. Ljuset saknar förstås massa och kan därför färdas i sin hastighet.

Hur pass säkert är det att neutrinon har massa? Fysikerna verkar inte helt eniga om detta, även om enigheten förefaller mycket stor. Jag tror inte vi bör tvivla på att neutrinon har massa.

Tidningarna skriver nu att forskningscentret CERN har fått neutrinos att färdas snabbare än ljuset. Elektronen (som är jävligt lätt) väger 2,5 miljoner gånger mer än neutrinon. Neutrinon saknar dock laddning och bromsas inte (som elektronen) av omgivningens laddningar, däremot av gravitation, så dom färdas ständigt, med nästan ljusets hastighet, bl a tvärs igenom oss och jordklotet, ja rakt igenom all materia. 100 miljarder neutriner passerar en tumnagel varje sekund!

Och skulle du vilja stoppa hälften av alla neutriner som passerar, så är det bara att bygga en ett ljusår tjock blyvägg. Good luck!

Många verkar tro att CERN:s resultat är mätfel. Felmarginalen är tydligen stor nog för att neutrinon egentligen kan ha färdats under ljusets hastighet.

Nästa fråga är: Att färdas i ljushastigheten är en sak, men snabbare än ljuset en helt annan! Kan materia färdas snabbare än ljuset? Om inte, så måste det ju vara ett mätfel!

En annan förklaring som Thargat fick mig att tänka på, skulle kunna vara att c i den berömda formeln E=m x c2 (i kvadrat) inte är ljushastigheten, utan helt enkelt maxhastigheten i universum. Ljushastigheten skulle alltså vara långsammare än c. Neutrinon kan då färdas snabbare än ljuset men långsammare än c. Måste c vara ljushastigheten?

Alla andra experiment har bara bekräftat Einsteins teorier. Och man har haft 100 år på sig att vederlägga honom, men gått bet. Skulle Einstein mot förmodan ha fel, vore det en jättesensation, minst sagt! Einsteins värld skulle rasa!

Bla skulle tidsresor bli möjliga.

Fysiken skulle skakas i sina grundvalar. Men jag kan inte tänka mig att det är så, faktiskt.

Neutrinos borde ankomma innan dom startat!

Är tidsresor möjliga?

‘Faster Than Light’ Neutrinos a Reality?

DN Partikel rörde sig snabbare än ljus neutriner-inte-snabbare-an-ljuset snabbare-an-ljuset-fran-cern-till-rom

Exp Snabbare än ljusets hastighet, på riktigt? cern-experimentet-sanker-inte-einstein

AB Partikel rörde sig snabbare än ljus

Svd Einsteins teori kan ha krossats   Daily News

Baffling CERN Results Show Neutrinos Moving Faster Than the Speed of Light

Wikipedia sverige

Elektronens märkliga släktingar

Elektronens skapelse

http://www.physlink.com/education/askexperts/ae476.cfm

Svarta hål i domedagsmaskinen?!

SAMMANFATTNING

Summa summarum

Vad jag skrivit innebär inte att jag är övertygad om att jorden blir ett svart hål, ”bara” att, enligt min uppfattning, kritikernas invändningar inte besvarats tillfredställande! Även jag tror att teorin om Hawking radiation stämmer. Men det är skillnad på en bevisad och obevisad teori! LHC-anhängarna säger att det är ofarligt. Frågan är bara hur ofarligt! Väldigt många som säger sig veta, tror bara!

Innerst inne tror jag att experterna, partikelfysikerna på CERN har rätt! Jag tror att kritikerna är en samling ”knäppskallar” som kritiserar något dom egentligen inte begriper tillräckligt väl. För ingen av dom tunga kritikerna är partikelfysiker, som ju är dom riktiga experterna på detta område!  Detta gör förstås att man kan ifrågasätta kritikernas kompetens! Men kanske ändå inte….. därför skriver jag även resten:

Sunt förnuft säger självklart att flera tusen fysiker på CERN inte har fel! Olika länders partikel-fysiker borde väl hoppat till av tidningsrubrikerna och börjat fundera på saken tills de funnit tillfredställande svar. Jo, det tycker man. Men varför då inte hosta upp dessa svar? Och jag kan inte komma ifrån misstanken att de allra flesta fysiker inte alls tagit del av kritikernas argument och beräkningar. Känner inte för att släppa en obesvarad fråga för att så många, som inte satt sig in i frågan, inte kan ha fel.

Att fullfölja experimenten för att få reda på sanningen är väl lite som att trycka på avtryckaren för att se om det finns en kula i magasinet.

Enligt min uppfattning är den enda obesvarade frågan:

Bör atmosfäriskt bildade svarta hål fastna i neutronstjärnor eller bara flyga rakt igenom dessa? Argumenten för att de bara skulle flyga rakt igenom är att neutronstjärnor är supraledande/supraflytande. Ifall de bara flyger rakt igenom så har LHC-anhängarnas bästa argument punkterats (se nedan under ”Argumenten”)

Jag inleder först med en kort sammanfattning för er som inte orka läsa allt nedan:

( bra engelsk sammanfattning och resonemang kring frågeställningarna)

LHC (Large hadron collider) är en enorm partikelaccelerator som bekostas av EU och drivs av CERN. Protoner accelereras till nästan ljusets hastighet i ett cirkulärt rörsystem och fås att kollidera med oerhörd kraft som är tänkt efterlikna Big bang. Man vill se vilka elementarpartiklar som bildas vid kollisionerna och få fysikernas ”standardteori” bekräftad, modifierad eller vederlagd. Kort sagt öka fysikernas kunskaper.

Alla är överens om att LHC kan producera svarta hål (CERN tror kanske 1/sekund, se 6e stycket) .
Ifall den inte förångas, men stannar kvar i jorden, så kommer den rimligen så småningom att sluka denna!

CERN hävdar dock att de kommer att förångas via Hawking radiation (HR). ALLA är eniga om att HR aldrig har verifierats, dvs det är bara en obevisad teori! Det erkänner även CERN, se 3e stycket:

Skulle HR-teorin vara felaktig så kommer jorden att bli ett svart hål. Verkar ofrånkomligt.
CERN hävdar att i så fall skulle det svarta hålet (SH) tillväxa linjärt och det skulle ta miljarder år innan jorden slukades. Kritikerna hävdar att tillväxten istället kommer att ske exponentiellt och att jorden skulle slukas redan inom några till 50 år.

Kritikerna har presenterat beräkningar som CERN ej har vederlagt.

Jag anser att man skall frysa partikelkollisionerna i LHC till man kunnat bevisa HR! Det kan tex göras snart via GLAST-satelliten som kan upptäcka sådan i rymden (ifall HR existerar).

Jag har förstått att fysiker som ”intygar” att LHC är säker inte ens satt sig in i frågeställningarna. De har överhuvudtaget inte läst kritikernas analyser! ÄNDÅ påstår dom att kritikerna har fel!!! Det förefaller ganska tydligt att endast vissa fysiker på CERN (förhoppningsvis) satt sig in i kritikernas beräkningar, men de har inte bemött kritiken! Inte särskilt betryggande!

Jag har förståelse för att fysiker (som jobbar med annat) kanske inte har tid att analysera kritikernas beräkningar, men i så fall skall dom heller inte påstå att kritikerna har fel! På sin höjd kan dom då säga att dom ej satt sig in i frågan, men dom TROR att kritikerna har fel! That´s it! Det är bara DUMT att påstå att någon har fel innan man studerat deras argument!!!

Om ni själv vill testa ”experterna” så ställ följande enkla frågor:
1) Är ”Hawking radiation” (HR) bevisad? (svarar dom ja så ljuger dom!)
2) Ifall teorin om HR är felaktig, kommer ett svart hål då att fångas upp av jordklotet?

Titta på denna roliga intervju med Walter Wagner och företrädare för CERN:

 

 

Kursivt = ordförklaring

LÅNG REDOGÖRELSE

Alla har vi hört talas om vilket katastrof den stora protonacceleratorn LHC (drivs av CERN) kan tänkas ställa till med:

Men vad tycker då gemene man? De flesta slår sig till ro med att tusentals fysiker vid LHC säkert vet bäst. Ett antal knäppskallar oroar sig helt i onödan. Jag har dock sett påståenden om att forskare belagts med munkavle och att kritiska fysiker tvingas uttrycka sina åsikter anonymt i forum och bloggar. Dr Wagner berättar att kolleger som inte vågar gå ut offentligt hört av sig till honom och gett sitt tysta stöd. Karriärer tycks stå på spel!

OKUNNIGA FYSIKER

Efter att ha läst debattinlägg och bloggar av fysiker,så tvingas jag tyvärr konstatera att det är sparsmakat med vettiga argument från fysikerna! Regeln verkar vara att fysikerna som klankar på kritikerna är dåligt insatta i frågorna. Ändå har de mage att kalla kritikerna för knäppskallar!

Det påstås att CERN centralt gått ut med direktiv till de anställda att inte säga att risken är liten, utan istället säga att den är ”zero”! På så sätt får allmänheten den felaktiga uppfattningen att det INTE finns någon risk, vilket är ren LÖGN! För noll är ju en korrekt approximation av t ex 0.4. (%) vilket förstås är en alldeles för hög risk (men ändå noll) !!

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR OM RISK

Alla, oavsett kunskapsnivå, kan och bör ställa sig följande två frågor:

1. Hur stor får risken vara om det är jordens existens som står på spel? (Min åsikt: risken får inte finnas överhuvudtaget)
2. Hur stor är risken då?
svar: Ingen vet, men risken är definitivt över 0!

Framförallt tror kritikerna att risken är större än vad som är acceptabelt!

Kritikerna pratar främst om två risker, strangelets och svarta hål. Jag fokuserar nu på svarta hål. Först följer lite info för dem som ej vet vad det är:

SVARTA HÅL

Stjärnornas kärnbränsle pressar stjärnans massa utåt medan gravitationen pressar inåt – balans! När bränslet tagit slut tar dock gravitationen överhanden. Med under 1.4 solmassor kommer t ex vår sol att kollapsa tills elektronskalen ej kan tryckas ihop mer av gravitationen – VIT DVÄRG . Med mellan 1.4 och 3 solmassor komprimeras stjärnan tills neutronerna ligger dikt an mot varandra – NEUTRONSTJÄRNA. Med över 3 solmassor kollapsar även neutronerna och alla annan materia till en nästan oändligt liten punkt, en singularitet. Ett SVART HÅL har bildats!

Gravitation är så stark att inte ens ljuset kan lämna hålet. Om t ex jorden blir ett svart hål, så krymper den ”bara”, i övrigt ingen skillnad. Dvs ”jorden” skulle fortfarande kretsa kring solen och månen kring ”jorden”. En bisarr syn att se månen kretsa kring något helt osynligt. Men det är så man upptäckt svarta hål!

Allt under 3 solmassor behöver komprimeras utifrån för att bli ett svart hål. Man tror att det vid Big Bang bildades sådana ”primordiala” SH pga de enorma krafter som då rådde. T om CERN erkänner att det även KAN bildas mikroskopiska svarta hål vid LHC (uppemot 1 per sekund! se 6e stycket)

Allt som kommer inom det svarta hålets dragningsfält dras in i det och kan aldrig någonsin lämna hålet. Skulle ett sådant finnas i vårt jordklot så skulle hela jordklotet i slutändan dras in i det. Jorden skulle då se ut så här för en främmande civilisation:
En svart punkt. Där skulle vi alla förenas!
(Händelsehorisonten ,yttre randen av det svarta hålet ni ser till höger, skulle ha en radie på 9 mm. Inget, inte ens ljus, kan lämna händelsehorisonten. Därför ter sig allt inom händelsehoristonten som helt svart).

Vän av rättvisa kanske kan finna tröst i att där äntligen skulle fullständig rättvisa råda! Rik eller fattig, alla skulle vi få lika stor (eller liten) plats. Sex miljarder människor, alla djur, alla berg och byggnader, hav, sjöar mm. Det skulle bli trångt, men det skulle funka! Tro mig! Allt innanför händelsehorisonten hamnar slutligen i singulariteten som är mycket mindre än en atomkärna. Den är 10 upphöjt till -34 cm.

ARGUMENTEN

CERN:s argument.

CERN hävdar att IFALL SH skulle bildas så kommer de omedelbart att förångas via Hawking radiation, Hr). Problemet är bara att Hr bara är en obekräftad teori. Ingen vet om någon sådan överhuvudtaget existerar! Detta vet alla fysiker, även på CERN (se 3e stycket)

CERN hävdade först att jorden, allt sedan den bildades, har bombarderats av atmosfäriskt bildade mikro svarta hål och därför borde vara ett svart hål idag om mikro SH var farliga.

Då visade kritikerna att dessa atmosfäriskt bildade SH bara åker tvärs igenom jorden och ut på andra sidan med nästan ljusets hastighet.

Så CERNs säkerhetsgrupp (LSAG) tvingades erkänna att kritikerna hade rätt. LSAG (LHC Safety Assessment Group) skriver i ett mail till Jtanker:  ”While it is true that a BH produced by cosmic rays would not be stopped by the Earth …..”(Jtankers första inlägg, näst sista stycket)
http://www.stopcern.com/blog3.php/2008/04/05/roessler-talks-with-golem-de-over-the-da

En intervju med Dr Wagner (4 avsnitt) :

Men då hävdade CERN att neutronstjärnor, med sin oerhörda densitet, i vart fall borde bromsa de små hålen och själv omvandlas till svarta hål. Då borde det ej borde finnas så många neutronstjärnor som det ändå finns. Vad tror ni då kritikerna säger? Nej!

Den rådande uppfattningen bland fysiker tycks (min amatörmässiga uppfattning) vara att neutronstjärnor är supraflytande och supraledande. Dr Otto Rössler hävdar att de därför ej bromsar SH: ”Neutron stars are in a macroscopic quantum state called superfluidity. And this state protects them because it makes them transparent to fast particles.”

Vad jag har sett har CERN ej besvarat denna invändning (pga att dom inte kan vederlägga den?).
Så länge det inte är bevisat så faller förstås analogin med neutronstjärnor. CERN måste bevisa att dessa skulle bromsas. Kan de det, ja då är mikro svarta hål även ofarliga för jorden! Men bevisen saknas!

(Mitt sunda förnuft säger att även om neutronstjärnor har en OERHÖRD densitet så är de ändå som luft jämfört med ett svart hål! Vad är det som då hindrar att ett mikro svart hål med nästan ljusets hastighet bara far rakt igenom neutronstjärnan och ut på andra sidan? För trots allt har det svarta hålet en OERHÖRT mycket större densitet än nutronstjärnan.)

(NEUTRONSTJÄRNA: Om atomkärnan (med neutroner) förstoras till en tennisboll så skulle elektronen runt densamma cirkla 6 km från neutronen! Avståndet mellan två neutroner skulle således vara 12 km. Vid bildandet av neutronstjärnan pressar alltså gravitationen ihop stjärnan så att alla neutroner ligger dikt an! Utrymmesbesparande kan man säga! En fylld fingerborg skulle väga 1 miljard ton! Solen, som neutronstjärna, skulle ha en diameter på 30 km, medan den som ett svart hål alltså skulle vara mycket mindre än en atom! Så svarta hålets densitet skulle fortfarande vara oerhört mycket högre än neutronstjärnans).

Men, don´t take my word for it! Dr Walter Wagner skriver att det ej är bevisat att mikro svarta hål verkligen skulle stoppas av neutronstjärnor.

OLYCKOR

Dessutom vet vi att det har hänt minst två olyckor vid LHC. Inger inte förtroende!

En fysiker skrev ”What if a steering magnet fails and the beam collision occurs a few centimeters off axis? What if the mass is a little higher than expected and the hole doesn’t evaporate for 1e-11s? How good is your vacuum? Maybe it picks up just enough mass to fall out of the chamber before ”evaporating”? Well I really hope that the CERN guys are right and I am wrong, because the whole thing looks pretty scary to me, and I am a Physicist. Way too many ”maybe”s for my comfort level. If I were Alfred E. Neuman I’d say ”Yes, me worry!!”

Nästan 100 % att jorden slukas av ett svart hål!

(ifall teorin om Hawking radiation ej stämmer)

om villkoren nedan uppfylls så är risken nästan 100 % att jorden inom ett par år är borta:

1.Svarta hål bildas i LHC (CERN själv förutspår 1 per sekund!)
2. Dom förångas inte (pga att teorin om Hawking radiation är felaktig)
3. Ett eller flera svarta hål fångas av jordens gravitation (vilket CERN anser rimligt)
4. Mikroskopiska svarta hål tillväxer exponentiellt (som Dr Rössler beräknat)

Om villkoren ovan uppfylls, ja då är det kokta fläsket stekt!
Det är egentligen bara punkt 2 och 4 som det råder oenighet om. Övriga kan vi räkna med redan är uppfyllda. Så det är då bara Hawking radiation som ev. KAN skydda oss mot ett växande svart hål! Stämmer inte den, så drar vi sannolikt på oss ett svart hål och då är det endast en tidsfråga när jorden går under: 50 eller miljarder år.

Så avvakta med experimenten tills Hawkingstrålningen bevisats är mitt tips!
Alternativet att av ren nyfikenhet dra på oss flera svarta hål bara för att vi tror det växer långsamt gör nog ingen helt komfortabel!
(påminner mig om Dr Strangelove!)

MIN ÅSIKT – SÄKERHETSKONFERENS och GLAST!

Vad tycker jag då? Det enda raka tycks vara en säkerhets-konferens med kritikerna och CERN där man går igenom kritikernas 7 punkter som finns efter intervjun på denna länk. Detta borde ge klarhet. Med en öppen konferens kan press och allmänhet själv bilda sig en uppfattning om läget. För det berör oss alla! Inte bara fysiker.

Dessutom sände NASA i juni 2008 upp en sattelit med ett gamma-teleskop, GLAST, som skulle kunna detektera Hawkingstrålning ifall sådan existerar. Avvakta således med partikelkollisioner tills GLAST har påvisat sådan strålning!

CERN:s syn kan summeras: man är nästan säker på att inget kan hända!

CERN STÄMT I DOMSTOL

Dr Wagner m fl har stämt CERN i amerikansk domstol och i EU. Ett mål Wagner förlorade. Kritikerna påpekade felaktigheter i CERNs säkerhetsrapporter. Man krävde att CERN skulle kommentera dessa påpekanden vilket de hittills inte gjort (troligen därför att kritiken var berättigad och de inte kunde bemöta den). Därför stämdes CERN.

SCENARIO?

Ifall ett SH bildas av LHC så kommer ingen att veta det! Förångas den inte omedelbart så lär inget kunna hålla kvar den i acceleratorn. Den är oerhört liten med en otrolig densitet och faller obemärkt som en sten till jordens medelpunkt (på en halvtimme, har det beräknats). Där växer den till sig i godan ro.

Dr Wagner räknar med att vi skulle märka något först i form av jordbävningar, när vi bara skulle ha minuter kvar. Den som ser fram emot upplevelsen att fara in i ett svart hål lär bli grymt besviken, för sannolikt dör vi av något så trivialt som ett fall från hög höjd eller att taket rasar på vårt huvud, eller att vi rasar in i en ravin. Den som har ”turen” att levande nå händelsehorisonten (9 mm) lär smulas till sina beståndsdelar senast vid passagen. Däremot kunde man helskinnad passera händelsehorisonten i ett supermassivt svart hål, men det är en annan historia!

Hawking radiation

Stephen Hawking (en fantastisk vetenskapsman!) räknade ut att det överallt i universum, även strax utanför händelsehorisonten spontant bildas materia och antimateria ur tomma intet (i enlighet med kvantfysiken). De kommer emellertid att förinta varandra när de nästan omedelbart efter bildandet kommer i kontakt med varandra, och ordningen är återställd!

Emellertid räknar SH (Stephen Hawking) med att antimaterian dras in i det svarta hålet, medan materian lämnar det svarta hålet i form av strålning (Hr). Då antimaterian är negativ materia minskar det emellertid det svarta hålets massa (om än minimalt). Om inte SH tillförs materia så försvinner det så småningom helt. Ju mindre SH desto fortare försvinner det. Han räknar med att mikroskopiska SH försvinner på en bråkdels sekund, medan ett ”normalt” SH skulle försvinna efter en tid som mångfaldigt överstiger den tid universum har existerat. Jag hoppas han har rätt! Men ingen vet, som sagt.

(Små SH har enorma tidvattenkrafter, dvs den utövar en mycket starkare kraft på närbelägna objekt än objekt även minimalt längre bort. Antipartikeln beräknas befinna sig minimalt närmare och sugs in och partikeln försvinner bort från det SH, vilket uppfattas som strålning).

Skall tilläggas att jag inte är fysiker.

LÄNKAR:

Folkvett 2/2009: En jättebra sammanfattning av läget av fysikern Rikard Enberg. Tar upp allt utom kritikernas senaste invändning, nämligen att Svarta Hål passerar rakt igenom neutronstjärnor pga att dessa är (antas vara) supraflytande/supraledande.

Wikipedia med massor av länkar längst ner
kritikernas länkar till dokument från båda sidor

KRITIKERNA (LHC-defence) ett urval:
LHC defence har stämt CERN i domstolar. Här har ni deras argument och legal room med skrifliga redogörelser från dem och CERN, samt mycket annat.

An interview with Dr. Otto Roessler, explaining why people should worry
Kritikernas vetenskapliga argumentering: R. Plaga, On the potential catastrophic risk from metastable quantum-black holes produced at particle colliders

Otto E. Rossler, ”Abraham-Solution to Schwarzschild Metric Implies That CERN Miniblack Holes Pose a Planetary Risk”

Otto E. Rossler, ”A Rational and Moral and Spiritual Dilemma”
Ett annat uttalande från Dr Walter Wagner

CERN ett urval (LSAG: LHC Safety Assessment Group)

LSAG 2008: Review of the Safety of LHC Collisions
LSAG 2003: STUDY OF POTENTIALLY DANGEROUS EVENTS DURING HEAVY-ION COLLISIONS AT THE LHC
LSAG 2003: sumering av LHC safety groups slutsatser

CERN: allmän LHC-information

UC Irvine’s Jonathan L. Feng explains why there is nothing to worry about

OBS!!! läs nästa!

Comments from Prof. Dr. Hermann Nicolai, Director, Max Planck-Institut fur Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) Potsdam, Germany on speculations raised by Professor Otto Roessler about the production of black holes at the LHC

CERNs vetenskapliga argumentering: Steven B. Giddings and Michelangelo L. Mangano, ”Astrophysical implications of hypothetical stable TeV-scale black holes,” arXiv:0806.3381 (published later in Phys. Rev. D 78, 035009 (2008)).

EXP

Därför måste Big Bang-maskinen stoppas

Forskare: Nu kan jorden gå under

Starka reaktioner på jordens undergång

SVD

OMSTART I CERN

DN

Cerns accelerator startas igen

AB

Superforskare åtalas för terrorism

Liv på månen!?

NASA säger sig vara helt säkra på att ha hittat vatten på månen! Det är faktiskt väldigt betydelsefullt som jag ser det. Självklart finns även livets övriga ingredienser på månen, som kol, väte, kväve. Månens, liksom jordens grundämnen är inget än resterna av exploderande supernovor. I stjärnorna bildas alla grundämnen av betydelse för liv. På solens yta förvandlas väte till Helium, i nästa skikt blir Helium nästa tyngre ämne osv. Längst in bildas järn. När stjärnan sen exploderar får vi del av ännena, som vi f ö är uppbyggda av!

Just vatten är nödvändigt för liv som vi känner det. Allt liv från de lägsta encelliga till människan är beroende av vatten. Vatten fungerar dels som ett medium där ämnena slumpmässigt kan blandas och interagera (tills de av en slump råkat bilda de första cellerna), dels för cellernas inre liv, dels för primitiva cellers interaktion med omgivningen.

RNA (enkelkedja) är en grundförutsättning för reproducerande liv. Det består endast av kol, väte, kväve och syre i olika kombinationer. DNA (dubbelkedja) har samma grundstenar. Det borde räcka med dessa fyra grundämnen för att bilda reproduktiva celler, dvs liv. Kol bör rimligen finnas i överflöd på månen. Spår av kväve finns i atmosfären och förmodligen i marken också. Så alla grundämnen nödvändiga för primitivt liv bör finnas där. Men har dom funnits i anslutning till flytande vatten under tillräckligt lång tid?

Under månytan kan vattnet möjligen vara flytande, vilket är nödvändigt för att det skall kunna fylla sin livgivande uppgift. Syre är inte nödvändigt för liv. Enda anledningen till att vi behöver andas är att vår kropp bildar 10 gånger så mycket energi av vår föda än utan syre. Våra celler har vant sig vid den energinivån. Det finns t ex bakterier som kan leva utan syre (anaerober).

För att liv skall vara sannolikt på månen måste vatten ha varit flytande i tillräcklig mängd, under tillräckligt lång tid tillsammans med livets övriga ingredienser kol, väte, kväve, syre. Läste att månens temperatur varierar mellan +100 och -150 grader Celsius. Så en bit under jordskorpan borde temperaturen vara dräglig.

Dessutom var jorden varmare för länge sen, vilket  månen också borde ha varit. Alltså fanns det en tid då det fanns hyfsade förutsättningar för flytande vatten och andra ämnen. Livet kan ha bildats då och gömt sig under mån-skorpan när månen kallnat. Förutsatt att detta tidsmässiga fönster var stort nog. Jorden hade utmärkta förutsättningar med oerhörda mängder vatten som skvalpade på jordytan  och med en atmosfär.

Vi skall inte förvänta oss välutvecklade varelser, men encelliga verkar vara en klar möjlighet. Så Schackbrädan kan man nog lämna hemma! Förutsättningarna för liv på månen är förstås mycket sämre än på jorden. Den saknar atmosfär (att tala om) och den har inga stora mängder flytande vatten.

Samtidigt innebär det en fara. Ifall astronauter råkar få med sig virus eller bakterier till jorden som vi förstås saknar all immunitet för, så är det riskabelt. Kan leda till mycket allvarliga epidemier.

Vid bemannade rymdresor är det också intressant att använda väte och syre för andning och bränsle. Vatten består ju av väte och syre.  Hur mycket vatten som finns är förstås också viktigt. Har sett varierande uppgifter på det.

En annan fråga är om vi verkligen vill träffa på någon högre civilisation i universum. Lägre civilisationer är inget större hot antar jag, mer än ur smittosynpunkt.

Finns ingen anledning att tro att civilisationen skulle ha en utvecklingsnivå jämförbar med vår. Dom kan mycket väl vara 1000 eller miljarder år före oss i utvecklingen. Vi kan framstå som intressanta dumma råttor för dom. Hur kul är det, för oss?

Men detta är klart spännande!

Månen enl. Wikipedia

SVD

Nasa: Is på månen

DN

Nasa: Betydande mängder vatten har påträffats på månen

AB

Nasa: Vatten hittad på månen

Nasa: Is på månen

Al Qaida har infiltrerat LHC!

black hole in LHC

En algerisk forskare (kärnfysiker) anställd vid LHC (Large Hadron Collider, partikelacceleratorn eller ”svarta hål”- maskinen) CERN, samt brodern, har gripits misstänkt för kopplingar till Al Qaida!

CERN försöker nu självklart tona ner allvaret i situationen och hävdar att mängden radioaktivt material är otillräckligt för bombtillverkning. Vilket jävla resonemang! Om det är otillräckligt så får man väl dra slutsatsen att syftet ej var att stjäla radioaktivt material.

Var och en begriper att det vore nog så intressant för Al Qaida att utföra attentat mot LHC! Självklart skulle sabotage av anläggningen dels bli väldigt kostsamt, dels bli farligt! Man utförde inte attentaten mot WTC för att bygga kärnvapen. Samma sak med LHC!

Fast ärligt talat, jag skulle inte ha något emot om Al Qaida sprängde hela skiten! Så slapp vi oroa oss för att LHC producerar svarta hål!

Jag vill minnas att anläggningen kostade i storleksordningen 30 miljarder kronor!

Sensmoralen är att man rutinmässigt måste skärpa säkerhetskontrollerna av alla muslimer. Så är det bara! Säkerheten måste gå före politisk korrekthet!

SVD Nyheter 24 Guardian

Forskare i Cern misstänks för terrorkoppling

Partikelforskare terrormisstänkt

Partikelacceleratorn stoppad efter läcka

tidigare inlägg om LHC och svarta hål

Ifall ett svart hål växer till sig i jorden

Funderade lite på vad som egentligen skulle hända ifall ett svart hål växte till sig i jorden.

Ifall man tänker sig en radie från jordens centrum till jordytan så skulle drygt hälften utgöras av fast (rött) och flytande järn (orange). Resten skulle väsentligen bestå av den berghårda manteln (brunt och gult).
Även på ganska nära avstånd utövar små SH (svarta hål) ingen större dragningskraft, så länge det inte är verklig närkontakt. Dvs ett SH med massan av ett höghus har ingen dragningskraft att prata om på t ex en meters avstånd! Däremot allt som kommer tätt intill skulle obönhörligen sugas in. Så intim närkontakt är en förutsättning för att det lilla SH skall kunna suga åt sig materia från omgivningen!

Det lilla SH kommer först att fara fram och tillbaka genom jordklotet i en pendlande rörelse för att till sist slå sig till ro mitt i järnkärnan. Där skulle den likt en magnet suga tag i närmaste materien, absorbera det, och sen ”näste man till rakning”! Jag gissar att den i en utåtgående spiralrörelse skulle käka sig igenom hela järnkärnan.

Allt flytande järn skulle därefter lägga sig i centrum , med det SH i mitten. Där skulle den sörpla i sig det flytande järnet tills det tog slut.

Men sen borde något intressant inträffa.
Det SH borde stanna kvar i centrum av jordklotet och sakna all närkontakt med den omgivande berghårda manteln. Och med tanke på att det SH ”bara” skulle ha massan av fast och flytande järnkärna så utövar den en dragningskraft på den omgivande manteln som är klart under 1g (dragningskraften på jordytan). Den skulle utöva exakt samma dragningskraft på manteln som den gjorde redan tidigare (utan det SH), men utan den stödjande funktion den då hade. Den skulle omöjligen kunna påverka manteln om den är stabil.

Så länge det SH stannade kvar där vore den helt ofarlig för oss. Vad skulle kunna förmå den att komma i närkontakt med manteln då? Som jag ser det endast centrifugalkraften (pga jordens rörlelse runt solen) och månens tidvattenkrafter. Men jag tror inte det skulle ge någon påverkan av praktisk betydelse.

Resonemanget förutsätter förstås att jorden väsentligen är beskaffad enligt bilden och att manteln är stabil nog att klara sig bra utan det centrala järnet som stöd.

Jag frågar mig närmast vad som är felet med resonemanget. För något sådant borde inte missas av vetenskapsmännen.

Dec 2008: Har fått uppgifter om att lower mantle inte är så fast som den förefaller i bilden. Om den då skulle kollapsa ifall kärnan försvann i ett svart hål, ja då är det katastrof!